Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bergen 13.02.08

1,294 views

Published on

Foredrag Bergen 13. februar 2008.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bergen 13.02.08

 1. 1. <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Nye pedagogiske muligheter </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>
 2. 2. Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
 3. 3. Den nye teknologien
 4. 4. ” Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.” -Marc Prensky
 5. 5. Unge vil alltid forandre seg Det er opp til oss lærere å gjøre noe bedre mer smartere Og det krever mye arbeid.
 6. 6. For mange av oss lærere der ute sier:
 7. 7. “ Vel, jeg har delt ut disse samme arbeidsoppgavene i tredve år, og hvis de var gode nok for dem, så er de vel gode nok for disse elevene også
 8. 8. Selv om tidene har endret seg
 9. 9. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier
 10. 10. Det er mer enn det dobbelte av den tid han bruker årlig på skolen
 11. 11. Skolen er ikke den eneste læringsarenaen Informasjon er over alt
 12. 12. Hva om vi ….
 13. 13. … utfordret våre elever til å finne denne informasjonen og omdanne den til kunnskap?
 14. 14. Hva om vi tok med oss disse digitale mediene inn i klasserommene?
 15. 15. Hva om vi kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på?
 16. 16. Hva om vi fant spennende måter å engasjere våre elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som de bruker allerede ?
 17. 17. Ville ikke det høres fornuftig ut?
 18. 18. Undersøkelser viser at 57 prosent av de unge har produsert videoer og tekst og delt de online.
 19. 19. De bruker allerede denne teknologien
 20. 20. Nå er det tid for at du skal få se hvordan denne teknologien kan brukes!
 21. 21. Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
 22. 22. The Machine is US/ing
 23. 23. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>
 24. 25. Web2.0 endrer sosiale relasjoner
 25. 26. Hvorfor Google? <ul><li>”Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>
 26. 27. RSS <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>
 27. 28. Informasjonsnavet
 28. 29. Sosiale bokmerker
 29. 30. Bruk av Diigo
 30. 31. Andre spennende verktøy <ul><li>Tankekartverktøy – Mindomo – svensk </li></ul><ul><li>Kontorpakke – Zoho </li></ul><ul><li>Bilder – Flickr </li></ul><ul><ul><li>Søk etter frigitte bilder – Yohophoto </li></ul></ul><ul><li>TeacherTube </li></ul><ul><ul><li>Fra power point til video </li></ul></ul><ul><li>Wikiverktøy </li></ul><ul><ul><li>Wetpaint </li></ul></ul><ul><ul><li>PBWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>WikiSpaces </li></ul></ul>
 31. 32. Enda flere nyttige verktøy <ul><li>Blinkx – søk etter videoklipp – TV </li></ul><ul><li>Citeulike – dele akademiske artikler </li></ul><ul><li>JingProject – lage video av det du gjør på skjermen </li></ul><ul><li>Fotoflexer – fotoredigering i nettleseren </li></ul><ul><li>Videotoolbox – oversikt over videoverktøy på nettet </li></ul><ul><li>Spresent – presentasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Scribd – publiser online </li></ul><ul><li>Zoho – erstatter Microsofts kontorprogrammer </li></ul><ul><li>Viddler – laste ned video og legge inn kommentarer i tidslinjen </li></ul><ul><li>JayCut – rediger filmene dine på nettet </li></ul><ul><li>Panoramia – vis fram bildene i Google Maps </li></ul><ul><li>Diigo – et fantastisk verktøy for å legge inn egne kommentarer på nettsider m.m. </li></ul>
 32. 33. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>
 33. 34. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>
 34. 35. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>
 35. 36. Takk for meg

×