Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internett kan brukes

836 views

Published on

Foredrag for skoleledere i Modum kommune.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internett kan brukes

 1. 1. <ul><li>Internett kan brukes </li></ul><ul><li>Men ikke til alt! </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>
 2. 2. Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
 3. 3. Den nye teknologien
 4. 4. Dagens meny <ul><li>Ungdommens medievaner </li></ul><ul><li>Hvordan lære de unge personvern og opphavsrett? </li></ul><ul><li>Hva gjør vi med fusk? </li></ul><ul><li>Nyttig ressurs: http://www.dubestemmer.no/ </li></ul>
 5. 5. - Fra massemedier til personlige medier =>
 6. 6. Nettsamfunnsvaner i Norge <ul><li>30 % av Norges befolkning, eller 1 million bruker et nettsamfunn daglig eller flere ganger i uken (Brandtzæg & Heim, Mars 2007) </li></ul><ul><li>… ..og dette var før Fjesbok- boomen… </li></ul>
 7. 7. Populære nettsamfunn i Norge <ul><li>Facebook: 31.01.08: 1,045,140 medl. </li></ul><ul><li>Nettby: 24.01.08: 605, 964 medl , </li></ul><ul><li>Biip: 25.01.08: 308, 850 medl , </li></ul><ul><li>Deiligst: 25.01.08: 660, 000 medl, </li></ul><ul><li>Blink? </li></ul><ul><li>Penest? </li></ul>
 8. 8. Aldersfordeling: Nettsamfunnsbrukere i Norge Kilde: SINTEF, mars 2007
 9. 9. Hva er utfordringen? <ul><li>Vedvarenhet/Lagring </li></ul><ul><li>Søkbarhet </li></ul><ul><li>Reproduserbarhet </li></ul><ul><li>Usynlige tilskuere </li></ul><ul><li>(kilde danah boyd, 2007) </li></ul>
 10. 11. La oss se nærmere på hva barn og unge bruker tiden på…
 11. 12. Medieteknologibruken øker med alderen og nettet får større betydning…. <ul><li>Internett: 12-13 åringer bruker 87,4 min per dag (6-9 år = 24 min) </li></ul><ul><li>Medietotalen for 12-13 åringer er 4 timer og 37 minutter! </li></ul><ul><li>16-19 åringer bruker 4 og 3 kvarter (Gjennomsnitt for befokningen er 3 ½ time) </li></ul>Kilde: 1) Mediebarn, TNS-gallup, 2007 2) SSB, Samfunnsspeilet nr. 4- 2007
 12. 13. Jeg bruker deiligst.no mindre enn før (…) det er mange ekle/pervo gutter der, som er uhyggelige, og det er mange som spør etter msn, og hvis man gir msn til de, så er det eneste de spør om er om man har cam (jente 16 år) deiligst og penest osv.. koster masse penger og dritt (gutt, 17) Deiligst.no, et pengesluker nettsamfunn.. Tragisk (gutt 17)
 13. 14. Men, hvordan kan unge legge seg ut på denne måten?
 14. 15. Hva foregår på gutterommet?
 15. 16. Generation Xtrovert <ul><li>&quot;This generation wants to be known, they want to be famous,&quot; Chris DeWolfe, er en av grunnleggerne av MySpace.com (Vanity Fair 2006) </li></ul><ul><li>Ta en tur på MySpace.com, (med over 100 millioner bruker på verdensbasis). Du vil se at mange ikke finner rart i å publisere intime og sjokkerende bilder av seg selv. </li></ul>
 16. 18. Hva så med foreldrene? Henger de med? Nei
 17. 19. Du bestemmer hva andre skal vite!
 18. 20. Fort gjort….
 19. 21. Så hva gjør vi? <ul><li>Ta med oss elevenes mediekultur inn i skolestua som pedagogisk redskap – la elevene bli publisenter? </li></ul><ul><ul><li>Bruke blogg </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage digitale historier med bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage podkaster </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage video og publisere på YouTube </li></ul></ul>
 20. 22. Hvordan unngå opphavsrettsproblemer? <ul><li>Bruke frigitte bilder </li></ul><ul><ul><li>http://yotophoto.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/creativecommons </li></ul></ul><ul><li>Bruke podkastfri musikk </li></ul><ul><ul><li>http://www.uhort.no/Podsafe_Music </li></ul></ul><ul><li>Bruke opphavsrettslige videoer </li></ul><ul><ul><li>http://filmarkivet.dimag.no/ </li></ul></ul><ul><li>Se etter Creative Commons-lisenser </li></ul><ul><ul><li>http://search.creativecommons.org/ </li></ul></ul>
 21. 23. Internett og fusk
 22. 24. Hvorfor gjør de det? <ul><li>” Jeg er en vanlig ambisiøs jente som akkurat har fått tilbake mitt skolearbeide med karakteren Ikke godkjent. Hvorfor? Jo, fordi jeg har skrevet mitt arbeide fra en artikkel på Internett. Grunnen til at jeg gjorde dette er at man har et forbannet stort press på seg i dagens videregående skole slik at det er umulig å ikke falle for fristelsen å skrive av noe ferdigskrevet for å ikke dø av alle leksene. Jeg som vet at jeg er en meget god elev i vanlig forstand, fusket.” </li></ul>
 23. 25. Hva kan vi gjøre? <ul><li>Informere om opphavsrett </li></ul><ul><li>La elevene få innflytelse over emne </li></ul><ul><li>La elevene utforme disposisjon m.m. sammen med andre </li></ul><ul><li>Lærer/elev-respons i skriveprosessen </li></ul><ul><li>Publiser digitalt </li></ul><ul><li>Lær elevene kildehenvisninger </li></ul>
 24. 26. Takk for meg

×