Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Педагогіка серця: Януш Корчак

282 views

Published on

Педагогіка серця: Януш Корчак

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Педагогіка серця: Януш Корчак

 1. 1. Педагогіка серцяПедагогіка серця Януш КорчакЯнуш Корчак (Генрік Гольдшміт)(Генрік Гольдшміт) ((22 липня22 липня 1878-1878- 5 серпня5 серпня 1942)1942) Небагато було на землі такихНебагато було на землі таких сподвижників освіти і культури,сподвижників освіти і культури, ім'я яких стало б символом,ім'я яких стало б символом, а життя легендою.а життя легендою.
 2. 2. Польський лікар і педагог,Польський лікар і педагог, письменник, вченийписьменник, вчений «Дитинство - найважливіший період людського життя, не«Дитинство - найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє,підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину занеповторне життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з навколишньогоруку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з навколишнього світу, вирішальною мірою залежить, якою людиною станесвіту, вирішальною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк…»сьогоднішній малюк…» «Людина не народжується ні злочинцем, ні ангелом…»«Людина не народжується ні злочинцем, ні ангелом…» «Дітям цілковито так, як і дорослим, хочеться бути здоровими і«Дітям цілковито так, як і дорослим, хочеться бути здоровими і сильними, тільки діти не знають, що для цього треба робити. Пояснисильними, тільки діти не знають, що для цього треба робити. Поясни їм, і вони будуть берегтися. Не можна лише занадто залякувати іїм, і вони будуть берегтися. Не можна лише занадто залякувати і надміру багато забороняти. Якщо залякувати, вони перестанутьнадміру багато забороняти. Якщо залякувати, вони перестануть вірити, а якщо дуже вже обмежувати, втратять терпець і на зловірити, а якщо дуже вже обмежувати, втратять терпець і на зло почнуть робити потай якраз те, що заборонено»…почнуть робити потай якраз те, що заборонено»…
 3. 3. Директор Будинку сиріт (1912) і Наш дім (1919) -Директор Будинку сиріт (1912) і Наш дім (1919) - виховні установи у Варшавівиховні установи у Варшаві  На жаль, усі люди смертні. Хтось доживає доНа жаль, усі люди смертні. Хтось доживає до глибоких зморщок, а хтось іде на зорі життя.глибоких зморщок, а хтось іде на зорі життя. Це закон природи, не підвладний людині.Це закон природи, не підвладний людині. Однак життя дається не для того, щобОднак життя дається не для того, щоб проводити його в панічному очікуванні смерті,проводити його в панічному очікуванні смерті, яка, подібно до вбивці, ось-ось вискочить з-заяка, подібно до вбивці, ось-ось вискочить з-за рогу. У страху, як би смерть не відібраларогу. У страху, як би смерть не відібрала дитини, батьки відбирають у неї життя.дитини, батьки відбирають у неї життя.  Не маю на увазі, що надлишки опіки потрібноНе маю на увазі, що надлишки опіки потрібно замінити повною її відсутністю. Однак синці ізамінити повною її відсутністю. Однак синці і садна потрібні – вони предмет гордості, шляхсадна потрібні – вони предмет гордості, шлях до відкриттів…до відкриттів…
 4. 4. Василь ОлександровичВасиль Олександрович СухомлинськийСухомлинський  У передмові до своєї книги „СерцеУ передмові до своєї книги „Серце віддаю дітям" пише про те, яквіддаю дітям" пише про те, як знайомство з творами Януша Корчаказнайомство з творами Януша Корчака „Коли я знову стану маленьким" і „Як„Коли я знову стану маленьким" і „Як любити дитину" розкрило перед ним світлюбити дитину" розкрило перед ним світ людини, яка всю себе до останкулюдини, яка всю себе до останку віддала дітям: „Життя Януша Корчака,віддала дітям: „Життя Януша Корчака, його подвиг вражаючої моральної сили ййого подвиг вражаючої моральної сили й чистоти послужили мені натхненням. Ячистоти послужили мені натхненням. Я зрозумів: щоб стати справжнімзрозумів: щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддавати їмвихователем дітей, треба віддавати їм своє серце".своє серце".
 5. 5. Твори Януша КорчакаТвори Януша Корчака Повісті-казки „Король Матіуш перший" та „Король Матіуш наПовісті-казки „Король Матіуш перший" та „Король Матіуш на безлюдному острові» стоять на одній сходинці з творами класиківбезлюдному острові» стоять на одній сходинці з творами класиків світової дитячої літератури - Дж. Свіфта, Л. Керролла, А. Ліндгрен.світової дитячої літератури - Дж. Свіфта, Л. Керролла, А. Ліндгрен. Книги оповідань - «Коли я знову стану маленьким», «Кайтусь-Книги оповідань - «Коли я знову стану маленьким», «Кайтусь- чародій», «Банкрутство малого Джека», «На самоті з Богом. Молитвичародій», «Банкрутство малого Джека», «На самоті з Богом. Молитви тих, котрі не моляться…»тих, котрі не моляться…»
 6. 6. Пам’ятникПам’ятник «Януш Корчак з дітьми» в Єрусалимі«Януш Корчак з дітьми» в Єрусалимі
 7. 7. ПамПам’’ятник Янушу Корчаку в Варшавіятник Янушу Корчаку в Варшаві
 8. 8. 10 принципів виховання дітей,10 принципів виховання дітей, які варто знати кожномуякі варто знати кожному 1.1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як ти хочеш. Допоможи їй статиНе чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.не тобою, а собою. 2.2. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона можеНе вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може віддячити тобі? Вона дасть життя іншому, той - третьому, і це незворотний законвіддячити тобі? Вона дасть життя іншому, той - третьому, і це незворотний закон подяки.подяки. 3.3. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те йНе зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те й зійде.зійде. 4.4. Не стався до проблем дитини зверхньо. Життя дане кожному під силу, будь упевненийНе стався до проблем дитини зверхньо. Життя дане кожному під силу, будь упевнений - їй воно важке не менше, аніж тобі, а може бути, і більше, оскільки в неї немає досвіду.- їй воно важке не менше, аніж тобі, а може бути, і більше, оскільки в неї немає досвіду. 5.5. Не принижуй! Не забувай, що найважливіші зустрічі людини - її зустрічі з дітьми.Не принижуй! Не забувай, що найважливіші зустрічі людини - її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них - ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.Звертай більше уваги на них - ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині. 6.6. Не муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини, просто пам'ятай: дляНе муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини, просто пам'ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все можливе.дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все можливе. 7.7. Дитина - це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід від плоті іДитина - це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід від плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток в нійкрові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток в ній творчого вогню. Це розкріпачена любов матері і батька, у яких буде рости не «наша»,творчого вогню. Це розкріпачена любов матері і батька, у яких буде рости не «наша», «своя» дитина, а душа, дана на зберігання.«своя» дитина, а душа, дана на зберігання. 8.8. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій дитині те, що не хотів би, щоб робилиУмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій дитині те, що не хотів би, щоб робили твоїй.твоїй. 9.9. Люби свою дитину будь-якою - не талановитою, невдахою, дорослою.Люби свою дитину будь-якою - не талановитою, невдахою, дорослою. 10.10. Спілкуючись з дітьми - радій, бо дитина - це свято, яке поки що з тобою.Спілкуючись з дітьми - радій, бо дитина - це свято, яке поки що з тобою.
 9. 9. Українське товариствоУкраїнське товариство Януша КорчакаЯнуша Корчака  Напрями діяльності: популяризація спадщини, проведенняНапрями діяльності: популяризація спадщини, проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференційміжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій з педагогіки та дитячої психології, видання книг, бібліографічнихз педагогіки та дитячої психології, видання книг, бібліографічних покажчиків, публікації в ЗМІ, організація музею Януша Корчака напокажчиків, публікації в ЗМІ, організація музею Януша Корчака на базі Кловського ліцею…базі Кловського ліцею…
 10. 10. У Києві відкрито меморіальну дошку, присвячену ЯнушуУ Києві відкрито меморіальну дошку, присвячену Янушу Корчаку – польському письменнику і громадськомуКорчаку – польському письменнику і громадському діячу єврейського походженнядіячу єврейського походження  Автор меморіальної дошки – Іван Григор’єв. Розміщено її на єдиномуАвтор меморіальної дошки – Іван Григор’єв. Розміщено її на єдиному вцілілому будинку, пов’язаному з перебуванням Януша Корчака в Києві підвцілілому будинку, пов’язаному з перебуванням Януша Корчака в Києві під час Першої світової війни (вул. Володимирська, 47). Раніше в будинку булочас Першої світової війни (вул. Володимирська, 47). Раніше в будинку було розміщено польську гімназію для дівчат та дитячий садок, куди приходиврозміщено польську гімназію для дівчат та дитячий садок, куди приходив працювати з дітьми Януш Корчак. У Києві він писав одну зі своїхпрацювати з дітьми Януш Корчак. У Києві він писав одну зі своїх основоположних педагогічних робіт «Як любити дитину» (1918-1919).основоположних педагогічних робіт «Як любити дитину» (1918-1919).
 11. 11. Державна науково-педагогічна бібліотекаДержавна науково-педагогічна бібліотека імені Василя Сухомлинськогоімені Василя Сухомлинського  Електронний каталог:Електронний каталог: 122122 книги Януша Корчака та про ньогокниги Януша Корчака та про нього  Корчак Я. Правила життя: педагогіка для дітейКорчак Я. Правила життя: педагогіка для дітей та дорослих.- Харків: Фоліо, 2016.- 536 с.та дорослих.- Харків: Фоліо, 2016.- 536 с.
 12. 12. Кіно, інтернет-ресурсиКіно, інтернет-ресурси  Художній фільмХудожній фільм Анджея ВайдиАнджея Вайди «Корчак»«Корчак»……  Фільм Семена Винокура. “Януш Корчак”.Фільм Семена Винокура. “Януш Корчак”.  АудіоАудіо Александр Галич - КадишАлександр Галич - Кадиш (памяти Януша Корчака)…(памяти Януша Корчака)…ОкликнетОкликнет эхо давним прозвищем,эхо давним прозвищем, И ляжет снег покровом пряничным,И ляжет снег покровом пряничным, Когда я снова стану маленьким,Когда я снова стану маленьким, А мир опять большим и праведным…А мир опять большим и праведным…
 13. 13. ПамПам’’ятка батькамятка батькам Любіть свою дитину,Любіть свою дитину, але не перетворюйтеале не перетворюйте Її на власність.Її на власність. Вона, передовсім, особистість,Вона, передовсім, особистість, людина.людина. Ваше завдання – створення умов для її розвиткуВаше завдання – створення умов для її розвитку та становлення.та становлення. Якщо у вас усе вийде, вона обов’язково згадаєЯкщо у вас усе вийде, вона обов’язково згадає про своєпро своє щасливе дитинствощасливе дитинство..
 14. 14. Матеріали нашого заходу Ви зможетеМатеріали нашого заходу Ви зможете отримати, надіславши листа на електроннуотримати, надіславши листа на електронну пошту:пошту: oosvita- teka@ukr.netsvita- teka@ukr.net  Тема листа:Тема листа: Методика Януша КорчакаМетодика Януша Корчака

×