Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з основ здоров’я. 6 клас. 2014-2015 н.р.

550 views

Published on

В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з основ здоров’я. 6 клас. 2014-2015 н.р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з основ здоров’я. 6 клас. 2014-2015 н.р.

  1. 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з основ здоров’я 6 клас 2014-2015н.р.
  2. 2. Саме це завдання вирішує інтегрований навчальний курс «Основи здоров’я», який має за мету формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу, виховання нового покоління громадян України, для якого потреба вести здоровий і безпечний спосіб життя була б невід’ємною складовою загальнолюдської культури.
  3. 3. Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2014/156 навчальному році здійснюватиметься за діючими навчальними програмами «Основи здоров’я» Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2014/156 навчальному році здійснюватиметься за діючими навчальними програмами «Основи здоров’я» Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/15 навчальний рік на вивчення предмета «Основи здоров’я» з інваріантної складової навчального плану передбачено: — у 5-7 класах — 1 год. на тиждень
  4. 4. Звертаємо увагу вчителів на те, що критерії оцінювання навчальних досягнень учнів розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (www. mon.gov.ua)
  5. 5. «Основи здоров’я» підручник для 6 Бойченко Т.Є., Василашко І.П., класу ЗНЗ Василенко С.В., Гурська О.К., Гущина Н.І., Коваль Н.С. «Генеза» www.geneza.ua Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В.С., Страшко С. В. «Алатон» http://www.autta.or g.ua/ua/resources/te xtbooks.materials/
  6. 6. • Для успішної реалізації компетентнісного підходу учителю необхідно накопичити і систематизувати прийоми формування навчально-пізнавальних компетентностей, вміти проектувати навчальні задачі, використовувати проблемно-пошуковий або дослідницький методи, організовувати самостійну навчальну діяльність учнів

×