Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт керівника за 2015-2016н.р.

674 views

Published on

Звіт керівника НВО-ЗШ №31 Тиханської Т.І.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт керівника за 2015-2016н.р.

 1. 1. Звіт керівника (2015-2016 навчальний рік) Тиханська Тетяна Іванівна, директор закладу, учитель-методист, Відмінник освіти України
 2. 2. Навчальний заклад має статус навчально- виховного об'єднання у складі:  - відділення І ступеню – початкова школа ( 1-4 кл.);  - відділення ІІ ступеню – гімназійні класи та основна школа ( 5-9 кл.);  - відділення ІІІ ступеню – гімназійні класи та старша школа ( 10-11 кл.);  - ЦДЮТ "Сузір'я“ У закладі навчається 943 учня Це школа духовного і фізичного здоров’я, школа життєтворчості і оптимізму.
 3. 3.  хореографічний  вокального співу  сольного співу  бісероплетіння  Патріотичний  Оздоровчий “Будьмо здорові” В гуртках займаються 489 вихованців, що становить 59% від загальної кількості учнів школи
 4. 4. Корегуюча гімнастика • Легка атлетика • Баскетбол • Дзю-до • Футбол • Таеквон-до • Гандбол • Гімнастика
 5. 5.  “Люди – як ріки: вода у всіх однакова і скрізь та сама, але кожна ріка буває то вузька, то швидка, то широка, то тиха, то чиста, то холодна, то каламутна, то тепла. Так і люди. Кожна людина несе в собі зачатки усіх властивостей людських й іноді виявляє одні, іноді – інші і буває часто зовсім не схожою на себе, залишаючись тим часом однією й самою собою,”- писав Л.М.Толстой
 6. 6.  Публіций Сир (V ст. н. є.) – давньоримський поет – писав: «Божевільний той, хто не вміючи керувати собою, хоче керувати іншими».  Філософ М.Вебер (1864-1920) стверджував, що найскладніше з мистецтв – це керувати собою і людьми.
 7. 7. У школі працює 73 педагогічних працівників, із них:  -учителів вищої кваліфікаційної категорії – 36 ;  -учителів І кваліфікаційної категорії – 8 ;  -учителів ІІ кваліфікаційної категорії – 11 , з них вихователі ГПД, які викладають 3 і більше предмета;  -спеціалістів – 18 ;  -старших учителів – 15 ;  -учителів-методистів – 15 ;  -Відмінників освіти України – 8 . Школа творчої самореалізації педагогів
 8. 8.  Кількість трудових книжок всього – 105;  Кількість трудових книжок педагогічних працівників – 72;  Кількість трудових книжок технічних працівників – 33.
 9. 9.  це розробка правильних, продуманих посадових інструкцій,  нормативних документів,  різного роду розпоряджень, що регламентують виробничі відносини керівника і підлеглих (вертикальний рівень), а також рівних за рангом осіб (горизонтальний рівень)!
 10. 10.  Якщо поглянути на зміст освіти в нашій школі через суб’єкт, то можна виділити три найголовніші завдання:  -навчити всі суб’єкти навчально-виховного процесу мудро ставитися до себе, до свого здоров’я, до свого життя;  -навчити суб’єкта правильно ставитися до інших людей, тобто, як до рівного собі;  -навчити суб’єкта жити в злагоді з природою, з довкіллям.
 11. 11. Стратегія управління – «мистецтво керівника» Усвідомлення організаційних стратегій Адаптація до зовнішнього середовища Внутрішня координація діяльності Місія – ідеологія організації Відчути радість від удосконалення Генеральні цілі Піднести культуру здоров’я Бути інноваторами Робити неможливе Заохочувати індивідуальні здібності та творчість Цілі та кінцева мета Умови та фактори Сформувати у дітей ціннісне ставлення до свого розвитку Навчити учнів учитися Завдання Регулювати в процесі Пошук різних засобів Заходи пов’язані між собою Коректувати в процесі Результат Аналіз сильних та слабких сторін Аналіз стратегічних альтернатив Оцінка ефективності стратегії
 12. 12. Педагогічна рада у школі здійснює управління всією навчально-виховною роботою в цілому і є творчою лабораторією, яка досліджує і колегіально розв'язує злободенні питання шкільного життя, формулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів. Кількість педрад всього – 17 . На педрадах були розглянуті такі питання:  Виконання рішень попередніх педрад.  Аналіз роботи закладу за 2015-2016 н.р.  Використання навчальних програм у 1-4 класах у 2015-2016 н.р.  Організація харчування учнів закладу в 2015-2016 н.р.  Організація харчування учнів пільгових категорій у 2015-2016 н.р.  Проходження курсової підготовки педагогічними працівниками закладу у 2015-2016н.р.  Організація медико-педагогічного контролю у закладі на 2015-2016 н.р. Спеціальні групи для занять фізичної культурою.  Затвердження Положення “Вчитель” та програми розвитку освіти на 2015-2016 н.р.  Виконання єдиного орфографічного режиму та дотримання Закону України “Про мови”  Організація індивідуаного навчання на 2015-2016 н.р.  Проведення олімпіад з базових дисциплін у 2015-2016 н.р.  Стан ведення робочих зошитів з української мови та літератури , світової літератури та іноземних мов
 13. 13.  Проведення класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах  Вивчення стану викладання трудового навчання в початкових класах у 2015-2016 н.р.  Результати вивчення стану викладання природознавства в 1-4 класах у 2015-2016 н.р.  Робота в гімназійних класах  Адаптація першокласників до школи  Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2015-2016 н.р.  Підсумки реалізації програми “Вчитель” у 2015-206 році  Підсумки проведення класно-узагальнюючого контролю в 10 класі у 2015-2016 н.р.  Про організацію та проведення ДПА в 9-х класах  Організація та проведення ДПА та ЗНО в 11-х класах  Проведення моніторингу з української мови, світової літератури та іноземних мов  Проведення захисту робіт учнями, які є учасниками ШНУТ “Росток”  Проведення класних годин  Відвідування учнями школи  Перевірка рівня сформованості навичок читання в голос учнів 2-4 класів  Стан травматизму у 2015-2016 році  Претенденти на нагородження медалями учнів 11-х класів  Відпрацювання навчального матеріалу у ІІ семестрі 2015-2016 н.р.
 14. 14.  Творчий звіт педагогічних працівників які атестуються у 2015-2016 н.р.  Проведення дня цивільного захисту у 2015-2016 н.р.  Орієнтовані вимоги до проведення ДПА учнів 4-х класів  Погодження текстів контрольних робіт з української мови, математики, літературного читання для проведення ДПА в 4-х класах  Рекомендації учнями 8-х класів у навчанні в КМАНУМ у 2016-2017 н.р.  Підсумки проведення класно-узагальнюючого контролю в 4-х класах у 2015-2016 н.р.  Погодження завдань для ДПА у 4-х, 9-х та 11-х класах на 2015-2016 н.р.
 15. 15. За 2015-2016 навчальний рік було проведено 76 нарад при директорі, були розглянуті такі питання:  Відвідування учнів;  Шкільна форма;  Графік проведення класних годин;  Графік проведення предметних тижнів, Місячників, декад.  Графік проведення шкільних свят, конкурсів, заходів.  Графік засідань Ради профілактики.  Графік занять коригуючої гімнастики.  План-графік навчання з охорони праці.  Положення про проведення моніторингів.  Виконання річного плану.  Відвідування уроків.  Перевірка харчування (якість).  Травматизм.  Морально-правове виховання.
 16. 16.  Ознайомлення з нормативними документами.  Попередження дитячого травматизму.  Виконавча дисципліна.  Збереження електроенергії.  Відвідування учнів.  Чергування вчителів.  Харчування дітей пільгових категорій.  Санітарний стан класних кімнат.  Календарне планування.  Заборона тютюнопаління.  Повітряний та питний режими. Вологе прибирання.  Виконавча дисципліна.  Плани виховної роботи.  Запізнення на уроки.  Ознайомлення з наказами.
 17. 17.  Санітарний стан закріплених територій.  Проведення «загальношкільної конференції».  Засідання загальношкільного батьківського комітету.  Навчальні плани для 10-их класів, програми, календарні плани, підручники.  Ведення класних журналів, розподіл сторінок класних журналів.  Відвідування учнів. Класні керівники звітують в кінці кожного місяця у заступника директора Чернат М.М. з підтверджуючими документами.  Виконання Закону «Про мови».  Організація харчування: ◦ безкоштовне харчування; ◦ Проведення . планових перевірок шкільної їдальні; ◦ пільгові категорії.  Харчування учнів.  Правила внутрішнього розпорядку.  Чергування вчителів, учнів.  Про дотримання санітарно-гігієнічного режиму в НПД.  Виконання Закону України «Про звернення громадян».  Профілактика правопорушень.
 18. 18.  Ведення ділової документації.  Виконання навчальних програм.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  Санітарний стан класних кімнат і території школи.  Техніка безпеки та охорона праці. Класні куточки.  Якість збереження харчових продуктів.  Збереження електроенергії.  Профілактика правопорушень.  Інноваційні підходи до викладання предмету.  Стан виховної роботи в ГПД.  Ознайомлення з результатами перевірки адміністрацією закладу додержання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту».  Підготовка до ДПА і ЗНО.  Підсумки проведення тижня молодого стажиста.  Школа молодого вчителя.  Проведення семестрових контрольних робіт.  Робота класного керівника. Переведення учнів в інший клас, іншу школу.  Проведення бесід з техніки безпеки, інструктажів. Куточки з ТБ.  Робота з батьками.  Підсумки за І семестр.  Відвідування уроків у І семестрі. Підсумки. Позитив. Зауваження.  Чергування вчителів у І семестрі.  Підготувати звіти класним керівникам за підсумками роботи..  Заняття з ЦЗ.  Робота молодих спеціалістів. Школа молодого вчителя.  Підсумки обласного семінару вчителів хімії
 19. 19.  Такого простору, де є духовна співпраця вихователя і вихованця, де дитину зрозуміють, допоможуть, підтримають; де лунає атмосфера добра, радості, творчості, де формується і розвивається духовно багата, морально зріла особистість, здатна жити і творити за законами Честі, Краси, Гармонії, Людяності, Любові, Милосердя.  Ми даруємо дітям любов і добро – і цим робимо їх щасливими, радісними – і як наслідок – вони починають творити.
 20. 20.  формування соціально-культурного та оздоровчого простору учнів засобами навчальних дисциплін, позаурочної предметної та оздоровчої роботи;  психолого-педагогічна діагностика і проектування рівнів фізичного, психологічного, інтелектуального та креативного розвитку учнів;  вироблення в освітньому процесі цілісної єдності педагогічного та учнівського колективів;  усвідомлення місця закладу як Школи культури здоров’я – підготовка висококультурної, інтелектуально розвиненої здорової людини;  забезпечення середовища, яке формує, підтримує здоров’я дітей, гімназійного персоналу, місцевої громади.
 21. 21.  це вирішення трьох головних проблем, до яких належать:  ефективний підбір і розміщення кадрів;  розробка ефективного й у той же час реально здійсненого плану;  матеріально-технічне постачання.
 22. 22.  простота структури управління;  прозорість цілей та завдань управління;  мінімальна кількість проміжних ланок;  ідентифікація особистих інтересів працівників з успіхом загальної справи;  гнучкість вертикальних та горизонтальних зв ´язків та ін.
 23. 23.  навести лад у документації,  вчасно починати наради,  відвідувати об'єкти керування,  не забувати своїх обіцянок,  прагнути до конкретності своїх завдань,  контролювати виконання і таке інше – і тоді справи підуть добре, але не треба посилатися на перевантаження, нестачу часу. Довелося затрималися після роботи? Значить, так треба …
 24. 24. Мета та завдання:  створення структури організації закладу освіти, яка дає можливість персоналу працювати для досягнення спільних цілей та завдань;  розподіл годин між членами організації, групами, підсистемами та координація їхніх ідей;  встановлення зв´язків серед людей, задач і видів діяльності;  реалізація накреслених планів, досягнення цілей.
 25. 25. Управління у широкому розумінні – це процес перетворення інформації. Завдання аналізу полягають у тому, щоб із різного роду даних, під час розрізнених, які відображають окремі явища і факти, скласти загальну, цілісну картину процесу, виявити притаманні закономірності і тенденції.
 26. 26. Вхідна документація – 951 Вихідна документація – 926 Опрацьована документація у 2013 -2014 н.р. Вхідна документація – 991 Вихідна документація – 996 Опрацьована документація у 2014 -2015 н.р. Вхідна документація – 885 Вихідна документація – 763 Опрацьована документація у 2012 -2013 н.р. Опрацьована документація У 2015-2016 н.р Вхідна документація - 883 Вихідна Документація - 756
 27. 27. Контролювати – це значить, як вважає Ю.А.Конаржевський, спрямувати навчально- виховний процес в бажане русло, впливати на діяльність колективу таким чином, щоб забезпечити ефективне функціонування всіх ланцюгів шкільного механізму.
 28. 28. Накази з основної діяльності – 865 Накази з кадрових питань – 57 Підсумкові накази – 83 У 2013 -201н.р. були видані накази: Накази з основної діяльності – 861 Накази з кадрових питань – 98 Підсумкові накази – 80 У 2014 -2015 н.р. були видані накази: Накази з основної діяльності – 1020 Накази з кадрових питань – 150 Підсумкові накази – 110 У 2012 -2013 н.р. були видані накази: У 2015-2016 н.р. були видані накази: Накази з основної діяльності - 861 Накази з кадрових питань - 68 Підсумкові Накази - 85
 29. 29. - Прокуратури - управління освіти КМР - 4 обласне управління освіти - СЕС - 3 УМВД - 1 загальноосвітні школи - 3 МНС - 2 вищих навчальних закладів - ЦМСПС - 9 управління Держгірпромнагляду - ОІППО - Бухгалтерія - 1 курси ЦО - служба у справах дітей - 1 депутат міської ради - 2 представники різних компаній - 4 У 2014-2015 н.р. в контрольно- візітаційній книзі зареєструвались працівники: У 2015-2016 н.р. в контрольно- візітаційній книзі Зареєструвались працівники: Прокуратури - управління освіти КМР - 6 обласне управління освіти - СЕС - 3 УМВД - 2 загальноосвітні школи - МНС - 2 вищих навчальних закладів -11 ЦМСПС - 10 управління Держгірпромнагляду - ОІППО - 2 Бухгалтерія - 2 курси ЦО - 1 служба у справах дітей - 1 депутат міської ради - 2 представники різних компаній - 6
 30. 30.  заяви батьків на прийняття в 1-й клас – 156;  заяви батьків на прийняття в школу – 30;  заяви батьків на прийняття в ГПД – 218 ;  заяви батьків на переведення з класу в клас – 3;  заяви батьків на вибуття учнів зі школи – 46 ;  заяви батьків про звільнення від оплати за харчування дітей – 53;  заяви на прийняття на роботу – 16;  заяви на звільнення з роботи –10;  заяви працівників закладу про надання відпустки без збереження заробітної плати – 14;  заяви працівників закладу про надання відпустки по догляду за дитиною – 3;  заява працівників закладу про прийняття на період відсутності основного працівника –1 ;  заяви працівників закладу про надання відпустки на сесію – ;  заяви працівників закладу про продовження трудових відносин – 7;  заяви працівників закладу про надання основної щорічної відпустки – 102;  заяви працівників закладу про атестацію – 9 ;  заяви працівників закладу про тимчасово видані трудові книжки – 6; У 2015 -2016 н.р. було розглянуто звернення громадян:
 31. 31. У 2014 -2015 н.р. було видано довідок:  Довідка, що учень дійсно навчається в закладі – 157;  Довідка, що учень буде навчатися в закладі – 65;  Довідка, що дійсно працює в закладі – 40 У 2015-2016 н.р. було видано довідок: - Довідка, що учень дійсно навчається в закладі – 182 - Довідка, що учень буде навчатися в закладі – 30 - Довідка, що дійсно працює в закладі - 20
 32. 32. Розроблено заходи щодо поліпшення організації харчування дітей. діти - сироти та діти позбавлені батьківського піклування:  1. Обрежа Владислав - 4-В  2. Предтеченська Катерина - 2-В  3. Муравченко Наталія – 6-А  4. Жабокрицька Марія - 4-В  5. Дуднікова Лада - 9-А  6. Предтеченський Роман - 5-Г
 33. 33.  1 Гребенюк Дар'я - 1-Д  2. Гребенюк Олександра - 2-Г  3. Кіхоть Олена - 2-Б  4. Кіхоть Надія - 3-Г  5. Глущенко Катерина - 3-Г  6. Сізов Богдан - 3-Г  7. Коломієць Максим - 3-Б  8. Майорова Тетяна - 4-Б  9. Кіхоть Максим - 5-В  10.Дорошенко Назар - 9-В
 34. 34.  1. Товтін Софія - 2-А  2. Інкерманли Степан - 2-Б  3. Кравченко Микола – 7-В  4. Красюк Лідія – 7-А  5. Ковальова Катерина – 7-А  6. Дівіченко Діана - 7-Б  7. Коцюбайло Анастасія – 7-Б  8. Олійніченко Дмитро – 6-Б  9. Стахурська Анастасія – 8-А  10.Гришков Володимир – 1-В  11.Головін Павло – 1-Б
 35. 35.  Тополя А. – 4-Б класний керівник Пономаренко В.Г. (29.02.2012)  Чабаненко Д. – 2-А класний керівник Табальчук Л.М. (24.04.2012 ) 2012 – 2013 н. р  У навчально-виховному процесі травм не було 2013-2014 н.р.  Шевченко Вікторія – 1-Б класний керівник Зосім В.М. (17.09.2013р.) 2014-2015 н.р.  У навчально-виховному процесі травм не було 2015-2016 н.р.  У навчально-виховному процесі травм не було .
 36. 36.  виховний процес - творчий (постійно підкреслюємо: не діти для школи, а школа для дітей);  пріоритет виховання передбачає утвердження у кожному класному колективі поваги, гідності, справедливості у взаєминах, інтелектуальне життя і духовну єдність;  інтегруємо сім'ю, школу, позашкільний виховний центр (проводимо заходи, залучаючи всі суб'єкти навчально- виховного процесу);  урізноманітнюємо зміст діяльності учнів; надаємо учням та батькам право і можливість вибору; створюємо ситуацію гарантованого успіху; демократизуємо шкільне життя;  спілкування педагог-учень проходить на основі гуманістичної позиції вчителя, що виражається в особистісному підході.
 37. 37. Сфера духовного життя людини Розвиток Формування Задоволення Моральних запитів Інтелектуальних запитів Естетичних запитів Живе у гармоніїІз собою Із світом Сформовані духовні цінності Духовно багата людина
 38. 38.  День Знань. Свято Першого дзвоника (01.09.2014р.)  Посвята в старшокласники. (23.09.2014р.)  Конкурс “Школа шукає таланти ” (25.09.2014р.)  Загальношкільна акція до Міжнародного дня Смайлика (01.10.2014р.)  Святковий концерт, приурочений Дню вчителя “Вчитель – це покликання” (04.10.2014р.)  Конкурс фотогазет “Школа – мій дім, я господар в нім” (з 14 по 18.10.2014р.)  Виставка вишиванок “Скриня нородної творчості” (з 7- 8.11.2014р.)
 39. 39.  Конкурсна програма “Королева Осінь – 2013” (з 18.10- 28.10.2014р.)  Музична вистава “Сватання на Гончарівці” для учнів 7- 8 та 9-11 класів (19.12.2014р.)  Конкурс агітбригад “Юний рятівник” серед учнів 8-9 класів (29.01.2015р.)  Конкурсна програма “Містер школи – 2015”(лютий )  Свято 8 Березня “Квіти жіночої душі” (06.03.2015р.)  Конкурсна програма “Весняний вальс - 2014” (з 21 по 29.04.2015р.)  Зустріч з ліквідаторами аварії на ЧАЕС (24.04.2015р.)  Свято “Прощання з Буквариком” для учнів 1-х класів (12.05.2015р.)
 40. 40.  Свято “Прощавай початкова школа” для учнів 4-х класів (27.05.2015р.)  Святкова програма для учнів 11-х класів (30.05.2015р.випускний вечір), 9-х класів (12.06.2015р.)  Свято Останнього дзвоника (29.05.2015р.)
 41. 41.  Серед учнів 3-4-их класів Грамотою переможців відзначені всі конкурсантки 3-4-их класів  Серед учнів 5 – 6-их класів:  І місце – титул – “Королева Осінь-2015”- Ціцей Вікторія (6-Б клас)  ІІ місце – титул – ”І Віце королева” – Муравченко Наталя (5-А)  ІІІ місце – титул “ІІ Віце королева” – Просяник Єльвіра Серед учнів 7 – 8-их класів:  І місце – титул – “Королева Осінь-2015”- Минайленко Анастасія (8-В клас)  ІІ місце – титул –”І Віце королева” – Дула Кристина (8-А клас)  ІІІ місце – титул “ІІ Віце королева” Вербова Аліна (7-А клас) ”Міс Поетичність” – Некрасова Ірина (8-Б клас) “Міс Грація” – Суєтіна Дар’я” (7-Б клас) “Міс Елегантність” – Лапіна Констанція (7-В клас) Серед учнів 9 – 11-их класів:  І місце – титул – “Королева Осінь-2015”- Полякова Олександра (9-А клас)  ІІ місце – титул –”І Віце королева” – Макушенко Ангеіна (10-Б клас0  ІІІ місце – титул “ІІ Віце королева” –Суліма Альбіна (10-А клас) ”Міс Сенсація” – Остроухова Діана (11 клас) “Міс Елегантність” – Канаєва Катерина (9-Б клас)
 42. 42. Серед 1-2-их класів І місце – Ковальчук Дамір (1-Г клас),Баланда Андрій (2-А клас), Мурзак Кирило) ІІ місце – Зленко Артем (1-Б клас), Кондратенко Єгор(2-Б клас) ІІІ місце – Березовський Єгор (1-а), Шипітко О.(1-В клас), Дощенський Д. (2-Г) Серед учнів 3-4-их класів: І місце – Камзолов Андрій ( 4-Б клас) ІІ місце – Нельзев Тарас (3-Б клас), Тимошенко Владлен (4-А клас) ІІІ місце – Зуб Сергій (4-В клас),Дяченко Михайло (3-В), Дуднік Євген (3-А Загарій Дмитро (4-Г) Серед учнів 5-6-их класів: І місце – Шаповалов Євген (6-Б клас) ІІ місце - Махно Денис (6-А клас) ІІІ місце - Слободнюк Антон (6-В клас) Серед учнів 7-8-их класів: І місце – Пятов Микола (7-А клас) ІІ місце – Гавриленко Олександр (8-Б клас) ІІІ місце – Півнев Кирило (8-А клас) Серед учнів 9-11-их класів: І місце – Шульга Владислав (9-А клас) ІІ місце – Карнаух Андрій (10-Б клас) ІІІ місце – Чалий Олег (11 клас), Шовкун Сергій (9-Б клас)
 43. 43. Серед учнів 1-2-их класів:  І місце – учні 1-А, 2-А, 2-Б класів  ІІ місце – учні 1-В, 1-Г, 2-В класів  ІІІ місце – учні 1-Б, 2-Г класів. Серед 3-4-их класів:  І місце – учні 3-Б, 4-В, 4-Г класів  ІІ місце – учні 3-А, 3-В, 4-А класів  ІІІ місце – учні 4-Б класу. Серед учнів 5-6-их класів:  І місце – учні 5-А, 6-А класів  ІІ місце – учні 6-Б, класів  ІІІ місце – учні 6-В класів. Серед 7-8-их класів:  І місце – учні 7-А, 8-В, класів  ІІ місце – учні 8-А, 7-Б класів  ІІІ місце – учні 8-Б класу. Серед 9-11-их класів:  І місце – 9-А клас  ІІ місце – 10-Б клас  ІІІ місце – 10-А клас
 44. 44.  І місце – 5-А клас “ Їжачок в тумані ”  ІІ місце – 3-В клас – “Лебідь”, 1-Б клас- “Черепашка”, 2-А клас – “Попугай”, 1-А клас- “Собор” :Конкурс малюнків на тему “ ”Моє рідне місто  І місце – Рябошапко Роман (5-Б клас)  ІІ місце – Ткачук Діана (5-В клас)  ІІІ місце Кухаренко Анастасія (5-А клас)
 45. 45.  Майстер – клас вчителя початкових класів Філіпінко Л.В. для вчителів початкових класів міста Кіровограда (жовтень, листопад, 2014 р., лютий, 2015 р.).  Педагогічна практика слухачів курсів КОІППО – учителів фізичної культури (жовтень, 2014 р.).  Міський семінар – практикум керівників хореографічних гуртків дитячих позашкільних центрів (листопад, 2014 р.).  Міський семінар – практикум учителів трудового навчання (технічна праця) (листопад, 2014 р.).  Міський семінар – практикум учителів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Кіровограда (грудень, 2014 р.).  Міський семінар – практикум учителів російської мови та світової літератури (січень, 2015 р.).  Засідання творчої групи керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Кіровограда (лютий, 2015 р.).  Педагогічна практика слухачів курсів КОІППО – учителів початкових класів (травень, 2015 р.).
 46. 46.  Школа навчання з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти (керівник: Степанко В.Б., учитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії);  Школа навчання з питань впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (керівник: Нетус В.М., старший учитель німецької мови). За 2014-2015 навчальний рік проведено по 9 засідань, обговорено навчальні програми та підручники для 4 та 6 класів. Учителі початкових класів Вишневська І.В., Степанко В.Б., Ткачук О.А., Кучмистенко Т.М. взяли участь у чотирьох міських семінарах – практикумах, які було проведено на базі ЦМСПС для вчителів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.
 47. 47.  Шкільне методичне об’єднання учителів початкових класів (керівник: Вишневська І.В.).  Шкільне методичне об’єднання учителів математики, фізики, інформатики (керівник: Оджубейська О.В.).  Шкільне методичне об’єднання учителів української мови та літератури (керівник: Бричка І.С.).  Шкільне методичне об’єднання учителів світової літератури (керівник: Зацепило І.О.).  Циклове методичне об’єднання учителів біології,хімії, природознавства (керівник: Ларіонова Т.І.).  Циклове методичне об’єднання учителів історії, правознавства (керівник: Журавльова С.В.).  Циклове методичне об’єднання учителів трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва, основ здоров’я (керівник: Грек І.А.).  Шкільне методичне об’єднання учителів іноземних мов (керівник: Мінченко І.О.).  Шкільне методичне об’єднання учителів фізичної культури (керівник: Лисак Т.І.).
 48. 48.  Членами Школи молодого педагога є: - учитель англійської мови Мурович Ю.С. (наставник: Мінченко І.О., учитель англійської мови, голова ШМО); - керівник гуртків музичного спрямування Випирака М.В. (наставник: Буторіна О.В., учитель музичного мистецтва).  Проведено 6 засідань Школи.  У вересні – жовтні 2014-2015 навчального року проведено Місячник молодого педагога.  У березні – квітні 2014-2015 навчального року проведено декаду “Ініціатива і творчість молодих”.  Учитель англійської мови Мурович Ю.С. проводила апробацію підручника англійської мови для 3-го класу.  Керівник гуртків Випирака М.В. посіла ІІІ місце в конкурсі “Освітянські зорі” у номінації “Вокал”.
 49. 49.  З метою залучення до методичної роботи педагогів усіх фахових рівнів у 2014-2015 навчальному році працювали Школи педагогічної майстерності:  Школа педагогічної майстерності учителів середнього та достатнього кваліфікаційних рівнів (керівник: Чампай В.П., учитель – методист початкових класів).  Школа вищої педагогічної майстерності учителів вищої кваліфікаційної категорії (керівник: Антонова С.В., учитель – методист світової літератури).
 50. 50.  Дослідження рівня розвитку операцій мислення за допомогою методики «Визначення загальних понять» (учні 3-Б, 3-В класів);  Дослідження домінуючих мотивів у діяльності учнів за допомогою методики Байбородової (учні 3-Б класу);  Дослідження властивостей темпераменту учнів за допомогою опитувальника Русалова (учні 3-х класів);  Дослідження стану шкільної адаптації учнів (особливостей ставлення до школи, шкільного навчання, однокласників, педагогів, навчальних предметів) за допомогою анкетування (учні 3-А класу);  Дослідження рівня агресивних, девіантних і ворожих реакцій учнів, їх спрямованості та інтенсивності за допомогою адаптованого для молодших школярів опитувальника Басса-Даркі (учні 3-В, 4-Г класів);  Дослідження ризику наявності суїцидальних тенденцій за допомогою анкет Ю.Калініна «Вихід є!» та «Самооцінювання» (учні 6-Б, 7-А, 8-В, 9-Б класів);  Дослідження особливостей психологічного мікроклімату в класних колективах (визначення соціальних соціометричних статусних категорій учнів) за допомогою методики «Соціометрія» (учні 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-Г, 6-Б, 7- А, 8-В, 9-Б класів).
 51. 51.  Дослідження особливостей розвитку мотиваційної сфери особистості учнів (учні 1-Б, 1- Г, 2-Г, 3-А, 3-В, 4-А, 4-В, 4-Г, 5-В, 6-Б, 7-А, 7-В, 8-А, 8-В, 9-х класів);  Дослідження притаманних психічних станів за допомогою проективних (графічних) методик (учні 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-А, 4-В, 4-Г, 5-х, 6-А, 6-В, 7-В, 11 класів);  Дослідження типу поведінки в конфліктних ситуаціях (учні 6-Б, 8-В, 9-А класів);  Дослідження рівня агресивності (учні 4-В, 4-Г, 5-В, 6-А класів);  Дослідження стану розвитку операцій мислення (учні 9-А класу);  Дослідження розвитку контактності (комунікабельних здібностей) (учні 6-А, 6-В, 9-А, 9- В класів);  Дослідження стану адаптації до шкільного навчання (учні 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-В, 5- В, 6-В класів);  Дослідження особливостей та властивостей темпераменту (учні 4-В, 4-Г, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-В, 8-В, 11 класів);  Дослідження ризику наявності суїцидальних тенденцій (учні 6-А, 6-В, 7-В, 11 класів);  Дослідження тривожності (учні 2-Г, 6-А, 6-В, 9-А, 11 класів);  Дослідження особливостей самоконтролю у спілкуванні за допомогою методики Снайдера (учні 6-В класу);  Дослідження розвитку загальної шкільної зрілості учнів (учні 1-х класів);  Дослідження домінуючих настроїв за допомогою комп’ютерного варіанта повного кольорового тесту Люшера (учні 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-В, 4-Г, 5-А, 5-В, 6-А, 7-В, 11 класів);  Дослідження рівня обізнаності учнів про здоровий спосіб життя за допомогою анкетувань (учні 4-В, 7-В класів);  Дослідження особливостей розвитку властивостей уваги (учні 1-Б, 1-Г, 2-Г,
 52. 52.  Дослідження рівня розвитку пам’яті (учні 1-Б, 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-В класів);  Дослідження розвитку операцій мислення (учні 1-Б, 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-В, 5-А, 5-В, 6-В класів);  Дослідження навіюваності (учні 2-Г, 3-В, 4-В, 4-Г класів);  Дослідження розвитку уяви (учні 1-Б, 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-В класів);  Здійснення аналізу стану виконання домашніх та класних робіт в робочих зошитах з основних навчених предметів (учні 1-Б класу);  Дослідження рівня соціальної спрямованості особистості (учні 1-Б, 1-Г, 2-Г, 4-В класів);  Дослідження стану інтелектуального розвитку (учні 1-Г, 2-Г, 3-В, 5-А, 6-А, 9-В класів);  Дослідження особливостей само оцінювання (учні 3-В, 4-Г, 5-х, 6-А, 6-В класів);  Профдіагностика (учні 9-В, 11 класів);  Дослідження розвитку спостережливості (учні 2-Г класу);  Визначення рівня поінформованості учнів з питань особистої безпеки за допомогою анкетування (учні 4-В класу);  Дослідження схильності учнів до девіацій (учні 9-А класу);  Дослідження рівня домагань (учні 9-А класу);  Дослідження емоційного відгуку (визначення рівня емфатичних тенденцій) (учні 9-А класу);  Дослідження імпульсивності за допомогою тесту-опитувальника Лосенкова (учні 9-А класу).
 53. 53. 2014-2015 н.р.  Конкурс знавців української мови ім Петра Яцика ІІІ місце учениця 9-А класу Павлова Владислава - керівник Тиханська Т.І.  Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україна" - керівник: педагог-організатор Канарян С.В. Диплом І ступеня - середня вікова категорія у номінації "Пейзаж" - Порошенко Олександра (8-В клас)  Міський етап конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом "Об’єднаймося ж брати мої" І місце - учні 9-А класу: Груба Олена, Конкс Діана - керівник Бикова О.І.  Всеукраїнська пошукова робота за напрямком "Що ти знаєш про свого прадіда - учасника Великої Вітчизняної війни» - подяка - керівник: педагог-організатор Канарян С.В.  Подяка Всеукраїнської громадської організаціії "Закінчемо війну" - учень 7-Б класу - Бірзул Денис, керівник: педагог-організатор Канарян С.В.  Подяка від командира За допомогу та підтриму 17 окремому мотопіхотному батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади
 54. 54.  Всеукраїнський конкурс "Врятувати від забуття" Кращий результат - учень 7-Б класу Бірзул Денис (листопад 2014 р.), керівник - педагог- організатор Канарян С.В.  Міський конкурс інтелектуальних ігор (молодша вікова група) І місце - керівник Долока С.М.  Військово- спортивна гра до Дня української Армії ІІ місце - керівник Снісаренко Є.В.  Міський та обласний конкурс "Учитель року -2015" І місце міський етап - Резніченко В.С. І місце - обласний етап Резніченко В.С.  Міська олімпіада з математики (Лисенко О., Оджубейська О.) ІІІ місце - Слободян Андрій (10-Б клас) ІІІ місце - Василенко Дар’я  Міський конкурс художнє слово та акторська майстерність "Театральна молодь літературного міста" І місце - театральний гурток "Посмішка" (молодша вікова група) - керівник Горковенко О.М.  Міський конкурс "Голос Кіровоградщини" ІІІ місце (молодша вікова категорія) - Левенець Катерина, керівник Випирака М.В.  Міський конкурс "Танцююче місто" ІІ місце (молодша вікова група) - керівник Павлуша О.В.
 55. 55. Міський конкур у нолмінації "Дитяча творчість тобі, рідне місто" Гран-прі - робота "Квітка папороті" Міський конкурс "Освітянські зорі" І місце - Горквенко О.М. у номінації "Художнє слово" ІІІ місце - Випирака М.В. у номінації "Вокал"  Міський конкур екологічних агітбригад ІІІ місце - керівник Ларіонова Т.І.  ІІ місце у міському конкурсі “Величне свято Великодня” – 9_Б клас, Ільвакова Алла  Подяка управління освіти за активну участь у фестивалі-конкурсі “Освітянські зорі- 2015”  Кіровоградський міський комітет профспілки працівників освіти і науки України – І місце міського етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці  Подяка управління освіти та обласної філармонії за високий рівень підготовки учнів до презентації закладу в рамках мистецького проекту “Дитячий внесок у творчість міста”  Подяка управління освіти за підтримку та сприяння у реалізації освітньо-оздоровчого проекту “Фітнес тиждень”
 56. 56. Предмети 2008- 2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2013-2014 Математика ІІІ, ІІІ ІІ,ІІІ ІІ Біологія ІІІ ІІІ ІІІ ІІ Укр. мова ІІІ ІІІ I, III Нім. мова І, ІІ I ІІІ Анг. мова ІІІ ІІІ II Економіка Істор. Укр. Фізика ІІІ Труд. навч. ІІ, І, ІІІ ІІ, І III ІІІ Географія І II ІІ Конкурс ім. П.Яцика ІІ ІІ I ІІ 2014- 2015 ІІІ ІІІ
 57. 57. № з/п клас К-ть учнів на 01.09.2014 прибуло вибуло К-ть учнів на 29.05.2015 ПІП класного керівника 1 1а 32 1 4 29 Табальчук Л.М. 2 1б 28 3 5 26 Гузієва О.С. 3 1в 28 - - 28 Ткачук О.А. 4 1г 26 3 6 23 Полякова О.О. 5 2а 31 1 - 32 Отліванова О.М. 6 2б 30 1 3 28 Зосім В.М. 7 2в 28 2 1 29 Степанко В.Б. 8 2г 26 4 3 27 Кучмистенко Т.М 9 3а 36 - 2 34 Філіппінко Л.В. 10 3б 31 - 1 30 Пономаренко В.Г. 11 3в 31 3 2 32 Ляшенко Н.А. 12 4а 30 - - 30 Кудрявцева І.С. 13 4б 33 - - 33 Чапай В.П. 14 4в 25 1 26 Шевченко Л.В. 15 4г 28 5 4 29 Вишневська І.В.
 58. 58. 16 5а 29 2 2 29 Мурович Ю.С. 17 5б 31 - - 31 Чухряєва В.І. 18 5в 24 1 2 23 Бойко І.А. 19 6а 29 - - 29 Ларіонова Т.І. 20 6б 25 3 - 28 Оджубейська О.В 21 6в 23 2 - 25 Дигас О.С. 22 7а 25 1 2 24 Бричка І.С. 23 7б 25 - 3 22 Вільшанкова В.Ю 24 7в 23 1 1 23 Журавльова С.В. 25 8а 29 - - 29 Нетус В.М. 26 8б 24 - - 24 Гордуз В.В. 27 8в 25 2 1 26 Сімонова І.Ю. 28 9а 28 - - 28 Андреєва А.В. 29 9б 30 1 1 30 Антонова Н.О. 30 10а 23 - 2 21 Шахурова Л.Г. 31 10б 26 1 1 26 Зацепіло І.О. 32 11 28 - 1 27 Калініна А.М. всього 890 38 47 881
 59. 59. Результати ДПА – 11 клас Профіль: універсальний Прізвище, імя І семестр ІІ семестр Річна ДПА Бабич Єлизавета 10 8 9 6 Бєлоглазов Максим 8 7 7 4 Білінський Давид 7 6 6 5 Добранос Уляна 9 9 9 5 Єрьоменко Дмитро 8 7 8 7 Жанталай Олена 8 7 7 4 Карпов Микола 9 9 9 8 Ковальов Андрій 5 5 5 3 Ковальчук Юлія 10 8 9 6 Корчемна Дар’я 7 7 7 4 Кушніков Ігор 8 6 7 4 Лелека Вікторія 7 7 7 4 Лизогуб Ірина 7 7 7 5
 60. 60. Макаренко Анастасія 8 7 7 5 Ніколенко Марина 8 7 7 5 Овчиннікова Вероніка 9 8 8 6 Остроухова Діана 7 6 6 4 Паршутіна Юлія 9 10 10 9 Пилипенко Яна 9 9 9 6 Письменний Станіслав 6 7 7 5 Радов Ілля Іванович 6 5 5 5 Рибалко Максим 6 4 4 2 Соколенко Карина 10 9 9 7 Тарасов Руслан 6 5 5 5 Христофоров Юрій 7 7 7 4 Чалий Олег 9 9 9 8 Чудна Діана 7 6 6 5
 61. 61. МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ПІДСУМКАМИ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Кла с Укр. мова У к р. лі те р. С ві то ва лі т. Іноз емн а мов а (анг л..) Ін оз е м на м ов а (н ім е.) Іс то рі я У к ра їн и Р ос ій сь к а м ов а В с е с в і т н я і с т о р і я П ра во зн ав ст во М ат е м ат и ка А л ге б р а Г ео м ет рі я П р и р о д оз н а в ст в о Бі о л ог ія Г ео г р а ф ія Ф із и к а Х ім ія М уз и ч н е м и ст е ц т в о О б р аз о т в о р ч е м и ст е ц т в о Х у д о ж н я к у л ь т- р а Ін ф о р м ат и к а Т р у д о в е н а в ч а н н я О с н о в и зд о р о в’ я Ф із и ч н а к у л ь т у р а Н В П і м ед и ц и н а В с ь ог о 5А 7,9 7, 9 8, 7 8,2 7, 6 8 8, 1 9, 8 10 ,2 8 9, 6 9, 8 10 ,4 8, 9 5Б 7,8 8, 4 7, 4 7,2 6, 9 6, 3 5, 9 8, 5 9 7, 9 1 0 8, 6 8, 8 7, 9 6А 8 8, 6 9 8,6 8 8, 8 7 8 7, 7 8 9, 7 7, 3 9, 7 9, 7 9, 5 8, 5 6Б 7,8 7, 6 8, 7 7,7 8 8, 3 7 7 7 8 9, 2 7 9 9, 5 1 0 8 6В 7,12 7, 4 8, 28 6,8 6, 98 7, 84 7, 16 6, 44 6 8, 76 8, 96 6, 32 9, 18 9, 38 9, 6 7, 7 7А 8 8, 6 8, 5 7,2 7, 6 7 , 7 6, 4 6, 3 6, 6 6, 6 7, 8 6, 8 8, 8 9, 9 8, 7 8, 9 9, 5 8
 62. 62. 7Б 7 7 8,4 7,5 7, 5 7, 6 7, 8 7, 7 6, 5 7, 6 7, 5 7, 4 8, 1 9, 3 8, 4 8, 6 9, 7 7, 9 7В 5,1 4,6 6,7 6,1 5, 3 4, 9 4, 2 4, 6 4, 3 4, 3 5, 9 4, 7 5, 3 5, 9 7. 3 5, 9 7, 9 5, 4 8А 8,3 8,2 8,4 8 8,7 8, 2 8 6, 8 6, 7 7, 8 7, 3 7, 7 7, 2 9, 7 10, 5 9, 3 10, 1 8, 3 8Б 7,9 8,4 8,8 8,4 8,2 8, 3 8, 4 6, 9 6, 6 7, 9 8, 2 7, 7 7 10, 1 10 10 10, 8 8, 4 8В 7,4 7,7 7,1 8,1 6,5 7, 5 7, 5 6, 4 6, 8 7, 9 6, 2 7, 7 6, 7 8, 4 9 8, 9 9, 6 7, 6 9А 7,4 8,2 8,2 8,4 7, 2 7, 3 7 , 4 6, 9 6, 7 8 6, 9 9, 3 8 8, 3 7, 5 10 9, 6 10, 1 8,0 8 9Б 6,4 6,8 8 7,5 7 9 7, 3 7 , 3 5, 6 5, 8 7, 9 6, 9 7, 3 7, 1 8, 2 6, 4 9, 5 9, 5 9, 9 7, 5 10А 8 8 9 9 9 9 9 1 0 7 7 9 9 8 8 10 7 10 9 10 8, 6 10Б 6,7 7,3 8,7 8,1 8, 2 8, 5 9 6, 7 6, 8 8, 6 8, 7 8, 1 8 10, 3 8 10, 2 9, 5 9, 5 8, 4 11 7,3 8,9 9,1 8 7, 7 8, 5 7 7 7, 8 8, 4 7, 9 10, 4 8, 3 10, 4 10, 6 10, 1 8, 6
 63. 63.  Опорна школа, що працює над створенням сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров´ю  Опорна школа з Цивільного захисту Опорний заклад
 64. 64. •авторитет, особистий приклад батьків в попередженні шкідливих звичок дітей; •позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток здоров’я дітей; •діти, телебачення та комп’ютер; •врахування особливостей. Корекція негативних рис. •виховання самоконтролю, правильного оцінювання власних потреб і можливостей; •фізичне і психічне здоров’я підлітків. Як розвивати навчальні можливості дитини; •роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок; •виховання свідомого ставлення дітей до свого здоров’я.
 65. 65.  «Переді мною відкрилася багата, невичерпна за своєю красою грань педагогічної майстерності – уміння навчати думати дітей. Це відкриття надихнуло мене, я переживав щастя творчості. Потім став знайомити з моїми думками, пошуками, знахідками учителів. Проникнення в тайни дитячого мислення – так можна назвати наші пошуки та відкриття – духовно об´єднувало нас».
 66. 66. • Наявність власної концептуальної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю; • Науково методичне забезпечення навчально - виховного процесу закладу у напрямку формування позитивної мотивації та здоровий спосіб життя; • Узагальнюючий досвід роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю; • Наявність соціально важливих справ, цільових програм, спецкурсів з різних напрямів просвітницької діяльності щодо пропаганди здорового способу життя; • Наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів (система динамічного нагляду за станом здоров’я на основі комплексних психологічних, соціальних і медичних обстежень дітей) разом з медичними установами; • Проведення та участь у масових акціях і заходах, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя; • Проведення науково – практичних конференцій, семінарів, семінарів – тренінгів з проблем здорового способу життя; • Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю; •Окреслений методологічний портрет учителя та створена програма формування професійної компетентності та культури здоров’я педагогічного колективу
 67. 67.  Школа є дійсним членом Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’я ( з 2006р.).  Школа є дійсним членом Всеукраїнської асоціації Шкіл майбутнього ( з 2008р.).  В 2008р. на базі закладу була проведена всеукраїнська науково- практична конференція.  Наш навчальний заклад брав участь у XII, XIV Міжнародних виставках навчальних закладів "Сучасна освіта України - 2009", "Сучасна освіта України - 2011“  Школа входить до національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
 68. 68.  У 2013 р. педагогічний колектив відзначений подякою Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації за активну участь в обласних конкурсах розробок занять “Інтернет: ризики та можливості”, та сценаріїв батьківських зборів “Роль і місце родини у формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті”

×