Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital kompetens varfor behovs det?

659 views

Published on

En presentation kring kompetensutvecklingsresurser för lärare

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Digital kompetens varfor behovs det?

  1. 1. Digital kompetens – varför behövs det?
  2. 2. Digital kompetens – varför behövs det? Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar Skolverket Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY
  3. 3. Digital kompetens – vad är det? Skolverkets fyra aspekter av digital kompetens att: • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  4. 4. Digital kompetens – vad är det? Skolverkets fyra aspekter av digital kompetens att: • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  5. 5. Digital kompetens – hur? ”… lärare behöver ha djup ämneskunskap (content knowledge), pedagogisk kunskap (pedagogical knowledge) och kunskap om digital teknik (technological knowledge) …” ur Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar Skolverket
  6. 6. Digital kompetens - när? • Igår, idag eller imorgon? • Det kollegiala lärandet – ständigt pågående! Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC
  7. 7. Digital kompetens - för vem?
  8. 8. Digital kompetens med Digitala lektioner kopplar till läroplanen enkla att anpassa utifrån ämne och mål få förberedelser och tydliga instruktioner fogas lätt in i en befintlig planering Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

×