Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fortbildning 190107

380 views

Published on

Boel Nygrens föreläsning om att vara handledare på Internetstiftelsen handledarutbildning kring digital kompetens 20190107. Du kan läsa mer om denna kompetensutvecklingsdag på https://digitalalektioner.iis.se/fortbildning/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fortbildning 190107

 1. 1. Digital kompetens – varför behövs det? Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar
 2. 2. Digital kompetens – vad är det? Skolverkets fyra aspekter av digital kompetens • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 3. 3. Digital kompetens - för vem? lärare bibliotekarie förskollärare fritidspedagog
 4. 4. Vad hände 1969?
 5. 5. Dokument utifrån, 1984
 6. 6. ROLLSPEL
 7. 7. Förvirring är första steget på väg mot något nytt.
 8. 8. Gemensam målbild. Våga ha en vision.
 9. 9. Vem vill du vara? Handledarens roll är att vara ett stöd, ett bollplank, som frigör individens eller gruppens egen drivkraft och motivation. Handledarens uppgift är att genom dialog stötta alla att sätta ord på gruppens samlade kunskap, förmåga och erfarenhet. Handledarens roll är inte att komma med alla lösningar.
 10. 10. Olika roller som handledare • ”Mästaren” – den som kan mer och ska lära upp alla andra • ”Coachen” – den som entusiasmerar och peppar • ”Fixaren” – den som hjälper till när det strular och släcker bränder • ”Samtalsledaren” – den som initierar och motiverar det kollegiala samtalet
 11. 11. Tid – den som finns och den som saknas • Förhandla väl! Som handledare behöver du tid för både förberedelse och uppföljning. • Visa stor respekt för kommentaren ”jag har inte tid!” – det kan stå för allt ifrån faktisk tidsbrist till rädsla för att misslyckas. Var lyhörd för vad som gäller i just din grupp. • Fastna inte i hinder – din roll som handledare är att hjälpa och motivera gruppen att hitta lösningar. • Bekräfta oro och hinder, men visa på väg framåt mot ett gemensamt mål.
 12. 12. Hinderhoppning • Fastna inte i hinder – din roll som handledare är att hjälpa och motivera gruppen att hitta lösningar. • Bekräfta oro och hinder, men visa på väg framåt mot ett gemensamt mål.
 13. 13. Lyssna, fråga, utmana • Jag vet att vi inte vet, men om vi visste hur skulle vi göra då? • Jag vet att du inte kan det här, men om du kunde hur skulle du då vilja göra? • Jag vet att vi inte har tid, men om vi hade tid vad skulle vi då vilja göra? • Jag förstår att det är svårt för dig att hinna med det här. Vad kan jag göra för att underlätta för dig? • Nu har jag lyssnat och jag föreslår att …. Vad tror du/ni om det?
 14. 14. Digital kompetens – hur? ”… lärare behöver ha djup ämneskunskap (content knowledge), pedagogisk kunskap (pedagogical knowledge) och kunskap om digital teknik (technological knowledge) …” ur Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar Skolverket
 15. 15. Forskningsöversikt
 16. 16. ”Ju mer instabilt livet är, desto mindre gillar man att de små sakerna förändrar sig.” Motivera till förändring genom att: • bygga tillit och relation • skapa stabilitet där det är möjligt • ge tydliga exempel på vad förändringen kommer att leda till • bredda bilden – ”ok, vi behöver inte göra det här nu, men om vi inte gör det nu vad händer då om ett, fem eller tio år?”
 17. 17. Lär av varandra!

×