Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internetstiftelsen: digitala lektioner

1,080 views

Published on

En presentation om innehållet på Internetstiftelsens Digitala lektioner

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Internetstiftelsen: digitala lektioner

 1. 1. Digitala lektioner – vad och varför?
 2. 2. Digitala lektioner Vad och varför?
 3. 3. Vilka är vi? Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig stiftelse som jobbar för att förbättra internet i Sverige. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss.
 4. 4. VISION Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.
 5. 5. Från en skoltävling till en öppen digital lärresurs kring digital kompetens Vägen till Digitala lektioner 2008 Internetstiftelsen startar Webbstjärnan 2012 Internetdagarna får en dag med fokus på lärande och skolan 2013 Internetstiftelsen startar Barnhack. Mars 2017 Digital kompetens ska skrivas in i läroplanen. Nov 2017 Digitala lektioner lanseras på Internetdagarna 2017 (5 lektioner) Juni 2018 Internetstiftelsens Digitala lektioner är ”färdig” med över 100 lektioner.
 6. 6. Några begrepp • Skolans digitalisering • Digital Infrastruktur • Digitala verktyg för administration • Digitala verktyg för undervisning • Digital kompetens
 7. 7. Attförstådigitaliseringens påverkanpåsamhället Attlösaproblemoch omsättaidéer Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Använda och förstå digitala verktyg och tjänster Digital kompetens
 8. 8. Så fungerar Digitala lektioner
 9. 9. Digitala lektioner LEKTIONSINNEHÅLL
 10. 10. Allt från fysisk programmering till att programmera tekniska system Programmering
 11. 11. Alltifrån introduktion till att kritiskt granska källor, till test av söktjänster och kritisk granskning av digitala källor och tjänster. Digital källkritik
 12. 12. Lektioner kring att vara en ”bra” kompis på nätet till hur lagstiftningen kring kränkningar ser ut. Nätetikett
 13. 13. Säkerhet
 14. 14. Hur digitaliseringen påverkar samhället och individ. Här finns lektioner kring internet, integritet och digitaliseringens påverkan av oss och vårt språk. Digitaliseringen
 15. 15. Lektioner som handlar rätt och fel – från ett rättsligt perspektiv Lag och rätt
 16. 16. Fritt För skolan Öppet
 17. 17. För adekvat digital kompetens

×