Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sigtuna 2018-08-13

Digital kompetens är mer än programmering. En presentation som Kristina Alexanderson gjorde för pedagogerna i Sigtuna i samband med deras digitaliseringsdagar 2018. Utgångspunkten är Digitala lektioner som Internetstiftelsen tagit fram för att stödja lärare i arbetet med att stärka elevers digitala kompetens. Du kan läsa mer på www.digitalalektioner.se

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sigtuna 2018-08-13

 1. 1. Internetstiftelsen i Sverige
 2. 2. Digital kompetens är mer än programmering
 3. 3. Vilka är Internetstiftelsen? Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig stiftelse som jobbar för att förbättra internet i Sverige. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss.
 4. 4. VISION Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.
 5. 5. FRÄMJANDE
 6. 6. Kristina Alexanderson Internetstiftelsen i Sverige
 7. 7. Digital kompetens är mer än programmering
 8. 8. Läroplansförändringar 1 juli 2018
 9. 9. Digital kompetens att vara människa i en digital vardag?
 10. 10. Vad innebär det?
 11. 11. ELEVERNA
 12. 12. Aldrig levt utan Wikipedia • FÖDD 2002- 2004
 13. 13. ALDRIG LEVT UTAN YOUTUBE • FÖDD 2002 - 2007
 14. 14. ALDRIG UTAN PEK- SKÄRMAR • 2008- 2011
 15. 15. Elevernas digitala kompetens?
 16. 16. Internet är en självklarhet
 17. 17. Digitala enheter en självklarhet
 18. 18. Vad kan de om digitaliser- ingen?
 19. 19. Vad kan ni?
 20. 20. DIGITAL NATIVE
 21. 21. Att överför analog information till digital form? Bild 23
 22. 22. Att använda och samspela med digitala verktyg?
 23. 23. En transformation av samhället, hur vi arbetar, samspelar, jobbar, är …
 24. 24. Skolans digitalisering
 25. 25. Vad handlar den om?
 26. 26. Internet?
 27. 27. Mobiltelefonens vara eller inte vara?
 28. 28. Måluppfyllelse
 29. 29. Att vara relevant för sin samtid?
 30. 30. Att förstå samtiden
 31. 31. När startade digitaliseringen?
 32. 32. Var och hur?
 33. 33. iis.se Bild 35
 34. 34. iis.se Bild 36
 35. 35. INTERNET Bild 37
 36. 36. 1962
 37. 37. 1969
 38. 38. 1983
 39. 39. 1991
 40. 40. 1996
 41. 41. iis.se Bild 43
 42. 42. Hur fungerar internet?
 43. 43. Digital kompetens handlar om
 44. 44. Att förstå vad digitaliseringen är…
 45. 45. Hur den påverkar individ och samhälle
 46. 46. Vad digitaliseringen tillför och vilka utmaningar den medför
 47. 47. PROGRAMMERING
 48. 48. Varför behöver vi lära ut det?
 49. 49. Förstå datorer…
 50. 50. Förstå att människor styr datorerna
 51. 51. Förstå vår vardag
 52. 52. För att förstå digitaliseringen?
 53. 53. MEN…
 54. 54. VAD ÄR DET VI FÖRSTÅR OM VI LÄR UT PROGRAMMERA?
 55. 55. iis.se Bild 59
 56. 56. Lösa problem, skapa med hjälp av digitala verktyg
 57. 57. Alla pratar om programmering som en nyckelkompetens
 58. 58. För att förstå digital teknik
 59. 59. Programmering styr hur samhället fungerar?
 60. 60. Vi behöver därför ett språk som avkodar och gör att vi förstår hur och varför
 61. 61. iis.se Bild 65
 62. 62. Att förstå programmering är en del av den digitala kompetens, men digital kompetens är mer..
 63. 63. Digital kompetens handlar om
 64. 64. Lösa problem, skapa med hjälp av digitala verktyg
 65. 65. Att veta vilka problem en dator kan lösa och hur…
 66. 66. Utan programmering
 67. 67. Att lösa problem som uppstå med digitala verktyg
 68. 68. Digital kompetens är
 69. 69. att ställa kritiska frågor kring den digitala verkligheten
 70. 70. Kring de digitala tjänsterna
 71. 71. Källkritik – digital källkritik
 72. 72. EN LEKTION
 73. 73. Fakta – åsikter – sanningar och vilken världsbild vi får styrs av digital verktyg
 74. 74. Varför får jag dessa sökresultat?
 75. 75. d 83
 76. 76. Vem är du i sociala medier?
 77. 77. Men det handlar också om kunskap om vad vi delar med vem
 78. 78. Digital kompetens är
 79. 79. iis.se Lektion källor Bild 89
 80. 80. Använda och förstå digitala tjänster och system
 81. 81. Att förstå digitala tjänster
 82. 82. Vem och vad vi delar med vilka och på vilka villkor… Bild 92
 83. 83. Att förstå algoritmer
 84. 84. Avtal
 85. 85. Digital kompetens är
 86. 86. Förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
 87. 87. iis.se RÄTTIGHETER _lektion Bild 99
 88. 88. Tekniken är inget vi tänker på
 89. 89. Men är mitt internet likt ditt internet?
 90. 90. Allt detta handlar digital kompetens om. Bild
 91. 91. Er roll är A och O för att
 92. 92. Lära elever grunderna i programmering
 93. 93. Kritiskt använda och förstå
 94. 94. Kunna skapa med hjälp av digitala verktyg
 95. 95. Digitaliseringens betydelse för individ och samhälle
 96. 96. Fritt För skolan Öppet
 97. 97. För adekvat digital kompetens
 98. 98. TACK!

×