Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internetstiftelsen Att leda digitalisering dec

Christer Sjöberg förstelärare i Tyresös presentation kring att leda arbetat med att digitalisera skolan

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Internetstiftelsen Att leda digitalisering dec

 1. 1. iis.se Att leda digitalisering Christer Sjöberg christer.sjoberg@utb.tyreso.se
 2. 2. iis.se Revidering av läroplanen fr.o.m. 1 juli 2018 ● Revidering av kap 1 och 2 (övergripande) ● De flesta ämnen har fått reviderade kursplaner ● Mycket av revideringen handlar om digitalisering
 3. 3. iis.se Vad upplever du är det vanligaste motståndet vid förändringsarbete? www.menti.com - kod 51 29 75
 4. 4. iis.se Varför ska vi göra det här OCKSÅ? ● Kan vi få bort känslan av “OCKSÅ”? ● Tidsvinster - Digitala prov - Digitala responsverktyg - Administrativa system - Programmering i skolämnen
 5. 5. iis.se Fyra aspekter av digital kompetens ● Förstå digitaliseringens påverkan på samhället ● Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier ● Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt ● Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling
 6. 6. iis.se Förstå digitaliseringens påverkan på samhället ● Risker och möjligheter ● Förstå hur individen och samhället påverkas ● Förstå hur individen kan påverka samhället ● Förändrade sätt att kommunicera och utnyttja tjänster och offentlig service
 7. 7. iis.se Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier ● Digitala verktyg kan öppna nya dimensioner i lärandet ● Ökad tillgång till verktyg, metoder och arbetssätt att använda i undervisningen ● Digital teknik används inom allt fler yrkesområden
 8. 8. iis.se Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt ● Överflöd av information ● Granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet ● Agera ansvarsfullt mot sig själv och andra Tips: Statens medieråd Nosa på nätet Jag <3 internet No hate
 9. 9. iis.se Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling ● Det är viktigt att förstå att det är människan som har skapat dagens lösningar och därför också kan förändra dem. ● Programmering
 10. 10. iis.se CO2 CO2 CH4 CH4 CH4 Bildkällor: qimono @ pixabay.com, CC0 vborotinova @ pixabay.com, CC0 DavidRockDesign @ pixabay.com, CC0 OpenClipart-Vectors @ pixabay.com, CC0 RefusedMind @ pixabay.com, CC0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Varför ska vi göra det här OCKSÅ?
 11. 11. iis.se Vill/kan vi verkligen vara utan?
 12. 12. iis.se Vad vet vi om framtiden? Inte så mycket, men vi kommer troligen inte att bli mindre digitala. Bergström, “Lycklige Alfons Åberg”, 1984.

×