Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internetstiftelsen programmering dec 2018

67 views

Published on

Christer Sjöberg förstelärare i Tyresös presentation kring programmering i grundskolan

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internetstiftelsen programmering dec 2018

 1. 1. iis.se Programmering i 
 grundskolan 
 
 Christer Sjöberg christer.sjoberg@utb.tyreso.se
 2. 2. ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.”
 
 Lgr11: Centralt innehåll i matematik åk 6 iis.se Exempel på förändringar Lgr11 ”Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vidprogrammering för matematisk problemlösning.”

 Lgr11: Centralt innehåll i matematik åk 9 ”Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.”
 
 Lgr11: Centralt innehåll i samhällskunskap åk 9 ”Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kanprogrammeras.”
 
 Lgr11: Centralt innehåll i teknik åk 9
 3. 3. iis.se Matte och programmering Hur då? Jag kan 
 inte programmera! Varför då? Kan inte programmeringen vara 
ett eget ämne och låta de vanliga
ämnena vara ifred? Hur ska vi hinna med allt i kursplanen?
 4. 4. iis.se Vägen från programmering och matte till programmering i matten
 5. 5. iis.se Multiplikationstabellen Träna multiplikationstabellen med hjälp av Scratch Det skulle behövas fler frågor Man vill veta hur många rätt man får Kan man ta tid? ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla 
 tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 
 beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.”
 (Lgr11 - centralt innehåll, matematik, åk 4-6)
 6. 6. iis.se Multiplikationstabellen Poäng
 7. 7. iis.se Smart huvudräkning Tidigare kunskap: 49/7 = 7
 Men hur löser vi 4 900/7? Mer avancerad kod behövs och vi behöver använda Scratch matematiska funktioner. ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla 
 tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 
 beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.”
 (Lgr11 - centralt innehåll, matematik, åk 4-6)
 8. 8. iis.se Smart huvudräkning Två centrala programmeringsbegrepp Villkorssatser Variabler
 9. 9. iis.se Smart huvudräkning Variabler Matematisk operation Villkorssats
 10. 10. iis.se Smart huvudräkning Vi skulle behöva slumpa fram talen Hmm, det kan bli svårt…
 Vi måste i så fall lyckas undvika att få t.ex. 4800/7 Vi behöver komma på något sätt att slumpa fram 4900, 420, 2100 eller något annat som är delbart med 7 Wow! Nu börjar det snackas matte!
 11. 11. iis.se Resan från hösten 2016 till våren 2018 ”Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.”
 (Lgr11 - centralt innehåll, matematik, åk 7-9)
 12. 12. iis.se Bilda regering ”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.”
 
 Lgr11: Kunskapskrav i matematik åk 6 ”Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar…”
 
 Lgr11: Kunskapskrav i samhällskunskap åk 6 ”Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inled- ning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.”
 
 Lgr11: Kunskapskrav i svenska åk 6 Ämnesövergripande programmeringsprojekt
 13. 13. iis.se Bilda regering
 14. 14. iis.se Bilda regering
 15. 15. iis.se Bilda regering
 16. 16. iis.se
 17. 17. iis.se Kommunfullmäktige i Tyresö
 18. 18. iis.se Algebra
 19. 19. iis.se Algebra
 20. 20. iis.se Algebra
 21. 21. iis.se Algebra
 22. 22. iis.se Scratch till dator eller chromebook
 23. 23. iis.se Scratch Jr till surfplatta
 24. 24. iis.se Scratch 3.0 till de flesta enheter
 25. 25. iis.se Reflektion programmering • Vilka hinder finns för att kunna genomföra
 programmering med eleverna på din skola?
 • På vilket sätt kan din undervisning utvecklas 
 genom arbete med programmering?
 • Vilken kollega ska du sälja in ämnesövergripande programmering till efter imorgon?
 26. 26. iis.se Länkar strandwebben.se
 
 digitalalektioner.se
 
 scratch.mit.edu


×