Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SPSM malmö 15 dec

306 views

Published on

Tema Multimodalt lärande, digital teknik och lär verktyg

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SPSM malmö 15 dec

 1. 1. SPSM Malmö 15 december 2015 Tema: Multimodalt lärande, digital teknik och lärverktyg.
 2. 2. ingela.lundh@grkom.se Projektledare på Pedagogiskt Centrum med fokus på Bedömning för lärande, Entreprenöriellt lärande och Digitalt lärande
 3. 3. Ta tempen
 4. 4. MIK - i alla ämnen Unescos ramverk för lärare och lärarutbildare:
 5. 5. Digitala verktyg användas för (att) anpassa undervisningen efter eleverna i gruppen skapa delaktighet genom förändrad lärmiljö, - inte bara speciallösningar. skapa variation i undervisningen för uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet aktivera alla elever i klassrummet - integrera, olikheter är styrka! sudda ut gränsen mellan informellt och formellt lärande
 6. 6. Pedagogisk dokumentation Utvärdering - Uppföljning- Utveckling (ökade krav i Lpf 98/10) Bevisa, bekräfta och stärka barnets utveckling - reflektion på lärandet med barnet delaktigt. (Lenz Taguchi)
 7. 7. Processen Vad är det vi vill ta reda på? Vad behöver vår verksamhet utveckla? Vilka är våra mål/fokus? Observera-dokumentera - (film, ljud, foton) Reflektera/analysera (barn - vuxna), (vuxna - vuxna) Har det skett ett lärande?
 8. 8. Pedagogisk dokumentation - Blogg
 9. 9. Tillsammans: Särskola: teknikisarskolan.se En bildblogg presenterades riktiga problem, film hur elevernas tar sig an/löser problemen- diskussion • estetisk verksamhet • kommunikation • motorik • vardagsaktiviteter • verklighetsuppfattning Enskilt :Simons flyttblogg Informera och involvera föräldrar som på Mariedal
 10. 10. Film i lärandet Flippat klassrum Filmpedagogik Digitalt berättande
 11. 11. Film Flippat klassrum
 12. 12. Förbereda en flipp Välj program att arbete med, vad passar för flippen? Är eleverna bekanta med termer och begrepp som presenteras? Ett ämne/moment per flipp, tänk på tiden. Skriv ett manus/storyboard - inte en uppsats Det tar tid i början Film
 13. 13. Exempel på flippar Lista på flippande lärare Presentationen till lektionen i förväg, t ex om matematik geometriska former , synliggöra ett experiment, (SLI/AV media - filmer via elevkonton) Instruktioner – , trä symaskinen, baka med bildstöd: digital bok i iBooks åka buss Uppgifter: skriva labbrapport, matematikuträkning, begrepp mm ”How to” filmer från Youtube, Vimeo mm
 14. 14. Filmpedagogik Se, Samtala och Skapa Se film med olika budskap t ex genus, jämlikhet, historia, religion, känslor, samhälle, miljö. Samtala (analys) Skapa egna filmer; genom att skriva manus, Storyboard hantera modern teknik och samarbeta; dialog och relation.
 15. 15. Filmpedagogik - samtalet Ramen - Vad hände? (Förstå handlingen) Fördjupning - Varför? Hur ? och När? (Budskap/en) Fördjupning ”tredje nivån” - Hur berättades? Vad visades? Vad visades inte? På vilket sätt filmades/ljudsattes? Vad händer sen hypotes?
 16. 16. Handlingen - Arbeta med tidslinjer , storyboard, gör det överskådligt. Analys - röstinmatning på Google möjligheten att dela med alla Skapa filmer i t ex animationsprogram
 17. 17. Digitalt berättande • Delaktighet • Synliggör lärandet • Inflytande på det egna lärandet • Samarbete/medskapare
 18. 18. Exempel HUR - blogg, animationer, bildspel, kortfilm, e- böcker, ljudfiler/podar, collage mm Lästräning VAD här - social berättelser, egna böcker (sagor), visa kunskap/förmågor mm Voki: ILVO - i dag lärde vi oss JUV - jag undra vad VÖL - vet, önska veta, lärt mig
 19. 19. Det får inte vara en slump att eleven når målen!
 20. 20. Formativ bedömning: https://todaysmeet.com/malmo
 21. 21. Bedömning av film i lärandet • Fokus på innehåll inte ”flashiga detaljer”, behöver mycket stöd i början. • Återkoppling innan allt är klart (75%) • Låta filmen/arbetet räcka inte också begära en skriftlig inlämning • Modellärande- visa på andra elevers filmer och arbete på olika nivåer. • Checklista: t ex I filmen skall det framgå - vem som är mottagare, - ljudet skall skapa stämningen du vill förmedla, - materialet du använder är okej enligt upphovsrätt/CC. - mm
 22. 22. • Uppgift - vad kan korrigeras, vad blev fel • Process - hur löser eleven uppgift, vilka strategier • Självreglering - kan eleven bedöma, styra sin prestation (meta) • person Återkoppling - på olika sätt
 23. 23. Lunch fortsättning med Paddagogik kl.12.30
 24. 24. Från passiv mottagare till aktiv producent Skapa egna filmer i animeringsprogram Paddagogik
 25. 25. Kameran
 26. 26. Vad är elektricitet? Anton och Simon (Feimanis)
 27. 27. BFL
 28. 28. Planeringsprocess – skapa tillsammans/ överskådligt- easel.ly +
 29. 29. Skrivplatta + trafikljus
 30. 30. penna och papper synstöd textanpassning rättstavning
 31. 31. Digital berättande / Presentation Pic Collage- synliggör med collage iMovie- skapa film eller trailers iMotion- Utforska - is pussel ChoiceBoardCreator- Lattjolajbanlåda Puppet Pals 2 - matte, social berättelser
 32. 32. Allt i ett! Classkick – Förbered, arbeta och ge feedback
 33. 33. Baklängesplanering Synliggöra och tydliggöra med tankekarta;
 34. 34. Omvärldsbevakning Använd ngn Reader/RRS läsare facebook: app fredag/skolappar, pappas appar följ @personer # gå med i fb grupper (funktionen spara inlägg), You Tube (funktionen titta senare)
 35. 35. Tack för mig! ingela.lundh@grkom.se
 36. 36. Testa och lek; vad kan vi hittills - testa igen med kahoot.it https://play.kahoot.it/#/lobby ?quizId=b63fe8b7-4a48- 47c8-afdd-135ad9c109e0

×