Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flippa ditt klassrum, lärarcoaching, träningsläger 2

888 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flippa ditt klassrum, lärarcoaching, träningsläger 2

 1. 1. Flippa dittklassrum!Varför och hur?Malin Frykman, GR Utbildning
 2. 2. Föreläsningens upplägg•Vad?•Varför?•Hur?
 3. 3. Vad är det flippadeklassrummet?En undervisningsmodell somgår ut på att eleverna får tadel av inspelade genomgångarföre lektionen.Bilden är gjord av Daniel Barker
 4. 4. Bakgrund till flippning
 5. 5. Flippning handlarom atttankeförberedaeleverna inför enlärandesituation
 6. 6. En del av denformativa processen....Tydliggör mål och kunskapskravSynliggör lärandetGe kontinuerlig återkopplingAktiverar eleven som lärresurser för varandraAktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
 7. 7. Flippning är inte....Lika med onlinevideos och att ersätta lärare med filmer.Att ”bara” ersätta genomgångar med förinspelat och senköra på med ”vanlig” undervisning.Elever som arbetar själva utan struktur.Elever som tillbringar hela lektionen med att ensammastirra på en skärm.Att elever arbetar isolerat.
 8. 8. Varför Flippaklassrummet?Eleverna får tillgång till ett klassrumsom alltid är öppet. En skola på lika villkor! Tiden i skolan frigörs. Merklassrumstid till interaktion,samarbete, kreativt arbete ochgemensam problemlösning.Bra sätt att tydliggöra mål ochkunskapskrav samt synliggöralärandet.
 9. 9. Flippning utvecklarundervisningenVideoanalys avundervisningen påköpet!John Hattie, Synligt lärande
 10. 10. Hur gör man då?
 11. 11. Flippat är en modell som kan ochbör anpassas utifrån eleverna,undervisningens syfte ochaktuellt sammanhang.
 12. 12. Smygbörja flippningenmed färdigt materialsom andra harproducerat. Följ uppmed lärande samtaloch samlärandeaktiviteter.Ett sätt att börja i morgon
 13. 13. Filma egna genomgångar
 14. 14. Flipp+reflektion=djuparelärande!Corkboard.melinoitTodays meetMeetingwordsTriciderAnswegarden.chMeetingwords
 15. 15. Stötta upp flippenmed tankestödStöd för att jämföra olika perspektiv.Ord och begreppslistorFrågeställningarAnalysmodeller
 16. 16. Responssystemunder lektionstid
 17. 17. Var samlar jag filmerna?Skolans lärplattformDrop BoxWikispacesEn bloggFBGoogle DriveItunes U
 18. 18. UtmaningarHur får jag alla elever att ta del av flippen i förväg?Hur använder jag tiden i klassrummet bäst när jag flippar?Vad krävs av mig för att skapa klassrumsklimat där elevernaär aktiverade som lärresurser för varandra?Hur skapar jag en tydlig struktur kring flipparna så atteleverna hittar dem?
 19. 19. Bästa lärplatsen för flipp-nyfikna lärare!
 20. 20. UppgifterFlippa light: Leta reda på ett bra, färdigt material på t.ex UR Play som du skullekunna ha som bas för flippning i ditt klassrum. Gör en grovplanering för det. Hur följer niupp flippen i klassrummet efteråt?Flippa medel: Testa att prata in till en presentation, antingen via ettskärminspelningverktyg på datorn eller i Explain Everything på Ipaden. Hur följer ni uppflippen i klassrummet efteråt?Flippa hardcore: Gör en instruktionsfilm/kort genomgång i Explaineverything.Använd bilder, rita/skriv och förklara så att din genomgång blir tydlig. Hur följerni upp flippen i klassrummet efteråt?Välj mellan följande uppgifter

×