Flippat klassrum Hässleholm

422 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • det kan handla om samtal, diskussioner, analyser, laborationer mm
 • matte - repetition av eller genomgång av nya moment instruktioner ” how to” filmer
 • viktigt med struktur, så att det inte blir de farhågor våra värsta kritiker har
 • Spela in dina egna presentationer
 • det finns många olika varianter, ljud, bild mm viktigt att man bara kommer igång. Inte en prestige i att få perfekt film
 • Det handlar om formativa processer, ett förhållningssätt där man som lärare inte ser sig som den enda lärresurs utan en källa av många.
 • Var kommer flippat in här?
 • För att veta vart man skall behöver man veta målet... i förhållande till flippat
 • Aktiviteter i diskussion, laboration, samtal, efter flipp
 • Ge eleverna tankestöd till dina flippar. Vet man inte vad man skall titta efter glömmer man lätt ge verktyg, nycklar, strategier för deras egen lärandeprocess
 • Återkoppla genom att eleverna mejlar, skriver i docs, how to filmer
 • i lärande samtalet blir de varandras resurser
 • .3
 • Flippat klassrum Hässleholm

  1. 1. Hässleholm 26 april 2013Vad, varför och hur?
  2. 2. Upplägg9.00 - 11.00 Vad, hur och varför11.00 - 12.30 Workshop förbereda och göra en flipp12.30 - 13.45 Lunch på egen hand13.45 - 14.30 Visa flipp + respons på varandras flippar14.30 - 15.00 Fika15.00 - 15.30 Det formativa arbetet med flippat15.30 - 16.00 Upphovsrätt, CC och Utvärdering
  3. 3. www.vot.rs84 88 89 https://www.mentimeter.com/p/7a635baeac2e
  4. 4. Kortfattat - en undervisningsmodell som går ut på att eleverna får tadel av inspelade genomgångar före lektionen.
  5. 5. Flippat klassrum
  6. 6. Bakgrund till FC1990 Eric Mazur professor vid Harvard använderinstruktionsfilmer Peer instruction Motiv:2004 Khan Academy Motiv: allas möjlighet att lära2007 Jonathan Bergmann och Aaron Sams gymnasielärare iColorado Motiv: trodde verkligen på modellen, bevis: användetröga verktyg:)2013 ni sitter här...
  7. 7. Fördelar - lärarrösterFokus flyttas från efterarbete till förarbete. Tankeprocesserna blir oftast bättredå.Jag kan använda lektionerna till att skapa dynamiska aktiviteter och observerahur elevernas förmågor utvecklas. Att bedöma en förmåga kräver observationoch aktivitet...Ökar min medvetenhet kring undervisningen och lärandet.Glappet mellan genomgång och görande kan minska.Eleverna får en större möjlighet till att aktiveras som lärresurser för varandra.Lätt att koppla innehållet i flippningen (så att det blir synligt för eleven) tillkunskapskraven i Lgr 11 och Gy11.Alla elever blir hörda. Alla elever blir synliga.Koncentrationshämmade elever kan ta till sig i sin egen takt, när de känner attde kan fokusera.Lättare att vara med i en diskussion om man är förberedd på innehålletoch/eller har kunnat få feedback innan på frågor och tankar.
  8. 8. Utmaningar - lärarrösterAtt det är lätt att fastna vid själva filmandet. Flippning handlar inte om filmen.Mycket förberedelse för en kort uppspelningstid.Viktigt att omdefiniera flippandet, så att det inte blir frågan om enmemoreringsfälla här också.Det tar tid att göra bra kvalitativa flippade filmer.Vid flippning blir det ännu viktigare att tydliggöra mål och kunskapskrav så attförväntningarna blir tydliga.Flippning tvingar mig som pedagog att reflektera över den egna undervisningen.Man får står för innehållet och synas i sömmarna.
  9. 9. Eleverna får delta i ett klassrum som alltid är öppetElevsamtalstid ökar i klassrummetEn skola på lika villkorTiden i skolan frigörs. Mer undervisningstid tillsamarbete, kreativt arbete och gemensamproblemlösning.Skapar ett behov hos eleverna att gräva djupare -starta på en högre nivåSkapar tid för bedömning för lärande - tydliggöra måloch kunskapskrav samt synliggöra lärandet.Får mer tid för varje elevFlippat på rätt sätt ger många vinster...
  10. 10. Vad kan man flippa?prata med grannen...och...
  11. 11. ... skriv 3 saker påhttp://todaysmeet.com/flippa
  12. 12. LärarrollenFörändring från föreläsare till ”handledare”förhållningssättet - förväntningar på elev: Självuppfyllande profetia; Hans Åke Sherp
  13. 13. Läraren i den elevaktiva processen- tolkar mål, kursplan, betygskriterier tillsammans med eleverna.- frågar efter elevernas erfarenheter både vid planering, genomförandeoch utvärdering.- utmanar elevernas föreställningar, ställer frågor, visar på möjligheteroch inspirerar.- är en av flera kunskapskällor- utvärderar elevernas kunskaper med frågor som kräver problemlösning.- utvärderar lärandeprocessen tillsammans med eleverna.källa PBS av Hans-Åke Scherp
  14. 14. Elevrollenaktivhöga förväntningaransvar för det egna lärandetdelaktig i sin lärprocess
  15. 15. Struktur i undervisningenÅterkoppling till föregående lektion (Vad lärde vi oss?)Lyfta fram lektionsmål (Vad ska lära nu och hur hänger detta ihop meddet vi lärt oss tidigare?)Tydlig röd tråd från det man sett/hört i flipp.Sammanfatta lektionen gentemot lektionsmålen och blick framåt.Bedömning för lärande - day by day , minute by minute, ge det tid ochvisa elev exempel.
  16. 16. Hur gör man då?Börja t ex använda det som finns...a eller ankort division...och fokusera på lärande samtalet...
  17. 17. eller gör skärminspelningar...
  18. 18. ...filma dina genomgångar...
  19. 19. Lära tillsammans - grundbyggeLärande samtalKamratrespons t exEleverna som lärresurser till varandra
  20. 20. Hur flippa med yngre barn?ABC bokLikhetsteckenKatharina KulleHelen TrommlerMatematikvardagenPernilla Laursen
  21. 21. Mera exempelFlippad bedömningBarkerstlmFlippat mål och kunskapskrav
  22. 22. Förbereda en flippVälj program att arbete med, vad passar för flippen.Du känner dina elever och vet var de är, avgörande framgångsfaktor!Är de bekanta med termer och begrepp som presenteras i videon?Ett ämne/moment per flipp, tänk på tiden.Titta på andra filmer för att lära sig vad som gör dem engagerande, intressanteller dåligt. fb grupp, bloggareSkriv ett manus/storyboard - inte en uppsatsDet kommer att ta dig längre än du tror.
  23. 23. Uppgift del 1Ta ett wildcard, eller en egen flipptanke ochprova ett verktyg och gör en flipp. Arbeta i par,ni har 1, 5 h...
  24. 24. Uppgift del 2Visa och berätta om det som var utmaningenoch få respons
  25. 25. Annat man kan flippar ärföräldramötenhttps://corkboard.me/Y0szfNS8Uw
  26. 26. Hur länge orkar eleverEn framgångsfaktor är att ha korta filmer, så att alla kan deltakoncentrerat.Elevernas ålder delat med två plus/minus två minuter? (Jämför medklassrumsgenomgångar:))
  27. 27. Bedömning för lärande
  28. 28. Hur tydliggör du mål och kunskapskrav fördina elever idag?
  29. 29. Tydliggöra mål och kunskapskravPP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bildenMål- undervisning- bedömning - aligmentElevexempel kopplade till kunskapskravSjalvskattning̈Malbild inleda -avslutåFastna inte i LPP ochmatristrasket!̈Det ar hur ni anvander erä ̈LPP:er/pedagogiskaplaneringar och matriser somgor skillnad̈ !
  30. 30. Aktiviteter som synliggör lärandetMer basket an pingis, med fragor som vacker fragor̈ ̊ ̈ ̊Anvand responssystemeẗ SocrativeFör och emot frågor med CorkboardBlogg, googlesite, WikispacesForumsdiskussioner på Todays meetSand live TV-med̈ Bambusermentimeter med EPAwordle - språkInvolvera, aktivera ochengagera eleverna i malen i̊stallet for informera om̈ ̈dem.
  31. 31. Arbeta med tankestödStöd för att jämföra olika perspektiv.Ord och begreppslistorFrågeställningarAnalysmodeller
  32. 32. Återkoppling som för lärandet framåt”Minute by minute, day by day” i klassrummetAterkoppling kring mål och kunskapskrav - kontinuerligt̊75 % in i kursen 25 % till det som behöver utvecklasFramåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment:Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skullemötasUtvärdera till vilken grad mål/kvaliteter möttsDiagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem(felanalys)Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärdfeedback - feed forward
  33. 33. Aktivera eleverna som lärresurser för varandraKollaborera i wikispace eller blogg!Anvand samarbetsytor pa natet Google docs- dela dokumenẗ ̊ ̈Skype in the classroomKamratresponsHow to filmer: student till studentLat elever producera digitalt larmaterial at andra!̊ ̈ ̊Låt eleverna även vara din lärresurs!
  34. 34. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocessNaturlig pedagogisk dokumentering med hjalp av digitala resurser.̈Larblogg̈Checklistor för att rätta sig självKommentera bara, utan betygSe three before meLjudinspelning/mejl- reflektera var de befinner sig i förhållande tillmålen Synliggor larandet ihop!̈ ̈
  35. 35. http://www.bedomningforlarande.se/
  36. 36. Upphovsrätt"Alla texter, bilder, filmer och ljudinspelningar — ja nästan allt du skapar— ägs av dig. Man säger att du är upphovsman. Detta ägande gör detmöjligt för dig att bestämma hur ditt arbete får spridas och användas.Upphovsrätten ger enligt lag upphovsmannen ensamrätt till sitt verk.Därför måste alla som vill använda ditt verk, först fråga dig om lov för attfå kopiera och sprida, framföra eller bearbeta ditt verk. Mångaupphovsmän vill dock gärna att deras verk sprids och de vill erbjudaandra personer möjlighet att använda verken".(Skolverket: Creative Commons - en guide för lärare s. 3)Internetkunskapers film 7.18 min
  37. 37. Licensiera ditt verkHur vill du göra med dina flippningar?
  38. 38. 4 villkor(Skolverket :Creative Commons- guide för lärare s. 3)
  39. 39. 6 licenser(Skolverket :Creative Commons- guide för lärare s. 7)
  40. 40. Utvärderinghttp://www.socrative.com/62982
  41. 41. Kontakt:ingela.lundh@grkom.setwitter: ingelalundh1Skype: ingelalundh1Lycka till!

  ×