Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
26 november 2012- en modell inte en metod
Bakgrund1990 Eric Mazur     professor vid Harvard använder instruktionsfilmer PeerinstructionMotiv: - studier som visa...
Det Flippade klassrummet är INTE lika med online videos. Det är samspelet, meningsfullt lärande och aktiviteter som intr...
Det Flippade klassrummet ÄR ÄR ett klassrum i vilket elever som är frånvarande från lektion pga sjukdomeller ledighet får ...
Fördelar - lärarrösterFokus flyttas från efterarbete till förarbete. Tankeprocesserna blir oftast bättredå.Jag kan använda...
Utmaningar - lärarröster Att det är lätt att fastna vid själva filmandet. Flippning handlar inte om filmen. Mycket förbere...
Varför flippa sitt klassrum?På rätt sätt kan du: använda undervisningstiden effektivare skapa behov hos eleverna att gräva...
LärarrollenFörändring från föreläsare till ”handledare”förhållningssättet - förväntningar på elev             ...
Läraren i den elevaktiva processen- tolkar mål, kursplan, betygskriterier tillsammans med eleverna.- frågar efter eleverna...
Elevrollen aktiv höga förväntningar ansvar för det egna lärandet delaktig i sin lärprocess
Struktur i undervisningenÅterkoppling till föregående lektion (Vad lärde vi oss?)Lyfta fram lektionsmål (Vad ska lära nu o...
Bedömning för lärande
Tydliggöra mål och kunskapskravPP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bildenMål- undervisning- bedöm...
Aktiviteter som synliggör lärandet      ̈        ̊     ̈    ̊Mer basket an pingis, med fragor som vac...
Återkoppling som för lärandet framåt ”Minute by minute, day by day”  ̈ Rostmemo Videomail  ̊ Aterkoppling via chatt ...
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Anvand samarbetsytor på natet Google docs-...
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess                     ̈ Naturlig pedagogisk dokumenter...
Vad skall /kan man flippa: matte - repetition av eller genomgång av nya moment instruktioner ”how to” filmer ?
Flippat mer än filmVad kan det vara då?Egen reflektion på post itPar berätta för varandra på fikatAllas ideér på Corkboard...
Verktyg för flippning Prezi Explain everything filmfunktion telefon, surfplattan screencast- o- matic, screener, piktocha...
Förbereda en flipp Välj program att arbete med, vad passar för flippen. Du känner dina elever och vet var de är, avgörande...
Hur länge orkar elever En framgångsfaktor är att ha korta filmer, så att alla kan delta koncentrerat. Elevernas ålder dela...
Licensiera ditt verk Hur vill du göra med dina flippningar?
Flippat klassrum del 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flippat klassrum del 1

957 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flippat klassrum del 1

 1. 1. 26 november 2012- en modell inte en metod
 2. 2. Bakgrund1990 Eric Mazur professor vid Harvard använder instruktionsfilmer PeerinstructionMotiv: - studier som visade att lärarens lektionsgenomgångar, hur bra de än är, intehar så stor betydelse för studenternas lärande.- föreläsningar passar för 10 % av eleverna och det är dessa som klarar sigutan föreläsningar.2004 Khan Academy Motiv: allas möjlighet att lära2007 Jonathan Bergmann och Aaron Sams gymnasielärare i Colorado Motiv:trodde verkligen på modellen, bevis: använde tröga verktyg:)2012 ni sitter här...
 3. 3. Det Flippade klassrummet är INTE lika med online videos. Det är samspelet, meningsfullt lärande och aktiviteter som inträffar. att ersätta lärare med videos. en online-kurs. elever som arbetar utan struktur. elever som tillbringar hela lektionen med att stirra på en datorskärm. elever som arbetar isolerat.
 4. 4. Det Flippade klassrummet ÄR ÄR ett klassrum i vilket elever som är frånvarande från lektion pga sjukdomeller ledighet får stöd i att arbeta ikapp / sätta sig in i vad som har skett iklassrummet under frånvaroperioden. ÄR ett klassrum i vilket eleverna när som helst kan få repetition och stöd.Därmed blir det flippade klassrummet ett klassrum där eleven kan få än merindividuellt bemötande. ÄR ett klassrum vilket föräldrar kan besöka för att kunna ta del av såvällektioners innehåll som struktur.•ÄR ett klassrum som gör skolan mer transparent
 5. 5. Fördelar - lärarrösterFokus flyttas från efterarbete till förarbete. Tankeprocesserna blir oftast bättredå.Jag kan använda lektionerna till att skapa dynamiska aktiviteter och observerahur elevernas förmågor utvecklas. Att bedöma en förmåga kräver observationoch aktivitet...Ökar min medvetenhet kring undervisningen och lärandet.Glappet mellan genomgång och görande kan minska.Eleverna får en större möjlighet till att aktiveras som lärresurser för varandra.Lätt att koppla innehållet i flippningen (så att det blir synligt för eleven) tillkunskapskraven i Lgr 11 och Gy11.Alla elever blir hörda. Alla elever blir synliga.Koncentrationshämmade elever kan ta till sig i sin egen takt, när de känner attde kan fokusera.Lättare att vara med i en diskussion om man är förberedd på innehålletoch/eller har kunnat få feedback innan på frågor och tankar.
 6. 6. Utmaningar - lärarröster Att det är lätt att fastna vid själva filmandet. Flippning handlar inte om filmen. Mycket förberedelse för en kort uppspelningstid. Viktigt att omdefiniera flippandet, så att det inte blir frågan om enmemoreringsfälla här också. Det tar tid att göra bra kvalitativa flippade filmer. Vid flippning blir det ännu viktigare att tydliggöra mål och kunskapskrav så attförväntningarna blir tydliga. Flippning tvingar mig som pedagog att reflektera över den egna undervisningen. Man får står för innehållet och synas i sömmarna.
 7. 7. Varför flippa sitt klassrum?På rätt sätt kan du: använda undervisningstiden effektivare skapa behov hos eleverna att gräva djupare starta på en högre nivå skapa tid för bedömning för lärande få mer tid för varje elev
 8. 8. LärarrollenFörändring från föreläsare till ”handledare”förhållningssättet - förväntningar på elev : Självuppfyllande profetia; Hans Åke Sherp
 9. 9. Läraren i den elevaktiva processen- tolkar mål, kursplan, betygskriterier tillsammans med eleverna.- frågar efter elevernas erfarenheter både vid planering, genomförandeoch utvärdering.- utmanar elevernas föreställningar, ställer frågor, visar på möjligheteroch inspirerar.- är en av flera kunskapskällor- utvärderar elevernas kunskaper med frågor som kräver problemlösning.- utvärderar lärandeprocessen tillsammans med eleverna. källa PBS av Hans-Åke Scherp
 10. 10. Elevrollen aktiv höga förväntningar ansvar för det egna lärandet delaktig i sin lärprocess
 11. 11. Struktur i undervisningenÅterkoppling till föregående lektion (Vad lärde vi oss?)Lyfta fram lektionsmål (Vad ska lära nu och hur hänger detta ihop meddet vi lärt oss tidigare?)Tydlig röd tråd från det man sett/hört i flipp.Sammanfatta lektionen gentemot lektionsmålen och blick framåt.Bedömning för lärande - day by day , minute by minute, ge det tid ochvisa elev exempel.
 12. 12. Bedömning för lärande
 13. 13. Tydliggöra mål och kunskapskravPP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bildenMål- undervisning- bedömning - aligmentElevexempel kopplade till kunskapskrav ̈Sjalvskattning ̊Malbild inleda -avsluta Fastna inte i LPP ochKurs/wiki ̈ ̈ matristrasket! ̈ Det ar hur ni anvander era LPP:er/pedagogiska planeringar och matriser somOrd och begreppslista inom ämne/moment ̈ gor skillnad!Exit tickets
 14. 14. Aktiviteter som synliggör lärandet ̈ ̊ ̈ ̊Mer basket an pingis, med fragor som vacker fragor ̈Anvand responssystemet SocrativeFör och emot frågor med Corkboardprojekt 100p - webbstjärnanBlogg, googlesite, WikispacesForumsdiskussioner på Todays meet ̈Sand live TV-med Bambuser Involvera, aktivera och ̊ engagera eleverna i malen i ̈ ̈ stallet for informera om dem.wordle - språkmentimeter med EPA
 15. 15. Återkoppling som för lärandet framåt ”Minute by minute, day by day” ̈ Rostmemo Videomail ̊ Aterkoppling via chatt Skype, mentorsamtal ̈ Forumsrespons via larplattform eller google docs feedback - feed forward ̊ ̊ Maldialoger med aterkoppling Kommentarsfunktioner ̈ Webbpublicering, anvand historikfunktionen:)
 16. 16. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Anvand samarbetsytor på natet Google docs- dela dokument ̈ ̈ Skype education Kamratrespons Bygg en temawiki corkboard me How to filmer: student till student Låt eleverna även vara din lärresurs! ̊ ̈ ̊ Lat elever producera digitalt larmaterial at andra!
 17. 17. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess ̈ Naturlig pedagogisk dokumentering med hjalp av digitala resurser. Ljudinspelningar ̈ Larblogg Checklistor Voki Kommentera bara, utan betyg ̈ ̈ Synliggor larandet ihop! Se three before me Posterous miniblogg
 18. 18. Vad skall /kan man flippa: matte - repetition av eller genomgång av nya moment instruktioner ”how to” filmer ?
 19. 19. Flippat mer än filmVad kan det vara då?Egen reflektion på post itPar berätta för varandra på fikatAllas ideér på Corkboardme(EPA - modell för samarbete)https://corkboard.me/Y0szfNS8Uw
 20. 20. Verktyg för flippning Prezi Explain everything filmfunktion telefon, surfplattan screencast- o- matic, screener, piktochart frågor i google formulär eller proprofs VAR: - blogg, site, wikispaces, lärplattform, mejl, länka från Youtube
 21. 21. Förbereda en flipp Välj program att arbete med, vad passar för flippen. Du känner dina elever och vet var de är, avgörande framgångsfaktor! Är de bekanta med termer och begrepp som presenteras i videon? Ett ämne/moment per flipp, tänk på tiden. Titta på andra filmer för att lära sig vad som gör dem engagerande, intressant eller dåligt. fb grupp, bloggare Skriv ett manus/storyboard - inte en uppsats Det kommer att ta dig längre än du tror.
 22. 22. Hur länge orkar elever En framgångsfaktor är att ha korta filmer, så att alla kan delta koncentrerat. Elevernas ålder delat med två plus/minus två minuter? (Jämför med klassrumsgenomgångar:))
 23. 23. Licensiera ditt verk Hur vill du göra med dina flippningar?

×