Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turquality sunumu

10,992 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Turquality sunumu

 1. 1. ® Turquality ve Marka Destek Programı
 2. 2. ® Turquality • • • • Programı Dünyanın İlk ve Tek Devlet Destekli Marka Geliştirme Programıdır. Programın amacı, dünya markası olabilecek Türk Markalarını oluşturmaktır. Rekabet avantajı olan ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri içeren, bu süreçleri geliştirmeyi hedefleyen ve firmaları küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır. Bu projede Firmalardan beklenen; – Organizasyonel mükemmellik düzeyi – Yüksek markalaşma potansiyelleridir Turquality programı kapsamında 90 Türk firması, 102 markayla dünyadaki krize rağmen "en iyiler " kulübüne girmeyi başardı…
 3. 3. ® Turquality • Programı Programın Hedefleri Nelerdir? – Olumlu Türk Malı imajının oluşturulması – Markalaşma potansiyeli olan ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtımı ve tutundurulması ® – Turquality programı çerçevesinde yeni bir Akreditasyon sistemi oluşturulmasıdır. – Türk Markalarını, tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemek – Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik (Coaching) hizmeti vermek • İletişim Stratejileri – Yurtdışında programın düzenlemek içeriğinin anlatıldığı tanıtım programları – Yurtiçi tanıtım faaliyetleri ile potansiyel olan daha fazla firmanın katılımını sağlamak
 4. 4. Programın Amacı  Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünün Sürekliliği – Turquality ® veya marka çalışmaları ile şirketin iç süreçlerini verimlileştirerek rekabet avantajı sağlamak. – Faydalanılacak desteklerle rekabet gücünün sürekliliğini sağlamak.  Süreçlerin İyileştirilmesi Yoluyla Sağlanan Fayda – Maliyetleri düşürmek. – Hızlı cevap verilmesini sağlamak. – Rakiplere göre farklılaşmak.  Şirketin kurumsallaşmasını sağlamak
 5. 5. Programın Kapsamı • • • • Marka/markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji çalışmalarına destek olmak. Yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle insan kaynaklarını güçlendirmek, marka potansiyelini ve bilincini artırmak. İşletmeyi sürekli analiz ederek, kaynakların etkin ve verimli tahsis edilmesini sağlamak. ® Firmaların Marka/Markalarını Turquality veya Marka Teşvik ve Desteklerinden faydalandırmak,
 6. 6. Programın Hedefleri • • • • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmasını hızlandırmak. Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak. Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek. İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak. Turquality ® İhracatta Yüksek Katma Değerin Anahtarı
 7. 7. ® Turquality Turquality® Vizyonu • Turquality®“10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla; Sadece parasal bir destek olmaktan öte, global marka olma Potansiyeline sahip Türk markalarını her aşamada geliştirmek ve desteklemek. Turquality • • ® Misyonu Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını arttırmak. Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye‟nin itibarını güçlendirmek.
 8. 8. ®‟ Turquality nin Şartları Marka Tescil Belgesi • Yurtiçi tescil belgesi sahibi olmak. • Yurtdışı Hedef Pazar ülkelerinden en az birinde tescil sahibi olmak. İhracat Zorunluluğu • Yaklaşık 2 Milyon USD arası ihracat hacmine sahip olmak. Mükemmel Yönetim Modeli • Turquality olgunluk seviyesinde 4.seviyede olmak.
 9. 9. Program Aşamaları Nelerdir ? • • • • www.turquality.com sitesi üzerinden ön yeterlilik anketi doldurulur. Bu aşamada kurumsal yapısı üst düzeyde olan firmalar belirlenmeye çalışılır. 85 ve üzeri puan alındığında harç ödenerek resmi başvuru yapılır. 5 Ayrı denetim firması tarafından yapılan denetim/inceleme neticesinde: – 3-3,5 puan alınması durumunda marka destek programına, ® – 3,5-4 puan alındığında Turquality destek programına kabul edilir. Stratejik iş planı hazırlanarak Ekonomi Bakanlığı‟na sunulur ve destek alınmaya başlanılır. Kurumsal olarak yeterlilik sorunu yaşayabilecek firmaların yönetim danışmanlığı alarak belirli bir süreç içinde bu programa hazırlanması tavsiye edilir. •
 10. 10. Program Aşamaları Nelerdir ? • Programa kabul edilen firmalar için iki temel destek programı bulunmaktadır. – Marka Destek Programı ® – Turquality Destek Programı Marka destek programı 4 yıl, Turquality® 5 +5 yıl sürelidir. Firmalar yalnız birisinden yararlanabilir.
 11. 11. Program Aşamaları Nelerdir ? ULUSLARARASI MARKALAR Turquality® ALACAK MARKA 5+5 YIL 1. Seviye Marka Destek Programı 2. Seviye Turquality® Destek Programı 4 YIL POTANSİYEL ULUSLARARASI MARKALAR
 12. 12. ® Turquality Hazırlık Çalışması • 1. Aşama: Turquality® veya Marka Olgunluk Seviyesinin Analizi • 2. Aşama: Belirlenen Seviyelere Göre İş Planı ve Çalışma Takviminin Hazırlanması • 3. Aşama: İş Planı ve Çalışma Takvimi çerçevesinde Olgunluk Seviyelerinin Turquality Seviyesine çıkarılması
 13. 13. İnceleme Başlıkları Nelerdir? • • • • • • • • • • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Tedarik Zinciri Yönetimi Pazarlama - Müşteri ve Ticaret Yönetimi, Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme, Finansal Performans, Organizasyonel Yapı ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi İnceleme sonucunda yeterli bulunan firmalar destek programlarından birine kabul edilir.
 14. 14. Turquality ® Seviyeleri 1. Seviye Firmanın belirlenen performans unsurunda, yeterli yetkinliği sahip olmadığını veya zayıf olduğunu göstermektedir. 2. Seviye Firmanın belirlenen performans unsurunda yetkinliklerinin oluşmaya başladığını, ancak eksik yönlerinin ağır bastığını göstermektedir. 3. Seviye Firmanın belirlenen performans unsurunda iyi düzeyde olduğunu, ancak en iyi uygulamalar ile kıyaslandığında geliştirilmesi gereken önemli noktaların olduğunu göstermektedir. 4. Seviye Firmanın belirlenen performans unsurunda yetkinliğinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu ve spesifik iyileştirmeler ile çok önemli rekabet avantajı elde edeceğini göstermektedir.
 15. 15. Turquality 1. SEVİYE MARKA PERFORMANSI FİNANSAL PERFORMASN STRATEJİK PLANLAMA MARKA YÖNETİMİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PAZARLAMA, MÜŞTERİ, TİCARET YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ® 2. SEVİYE Seviyeleri 3. SEVİYE 4. SEVİYE
 16. 16. Mevcut Durum Analizi Proje Planı (Süre: 4-6 Hafta) • 10 Temel Turquality Kriterine Göre Şirketin Mevcut Yeterliliği sorgulanacak, organizasyonun fotoğrafı çekilecektir. Kriter Bazında Yetkinlik Geliştirme Süreci (Süre: 5-8 Ay) • • • • Tüm planların tamamlanması Süreç ve prosedürlerdeki eksiklerin tamamlanması Kurumsal performans verilerinin toplanması Markanın yurt dışı satış ve konumlanma stratejilerinin incelenmesi ve geliştirilmesi Dış Denetime Hazırlık (Süre: 2-4 Hafta) Denetim öncesi son kontrollerin yapılması, süreçlerde ilgili personelin hazırlanması ve denetim sürecince destek verilmesi
 17. 17. Turquality® Beklentileri TURQUALITY ŞİRKET BEKLENTİLERİ Satış Hacmi ve Performansının Arttırılması, Verimlilik ve Karlılığın arttırılması, Yurt dışı pazarlara açılma ve yeni müşteriler yaratma, Yurt dışı organizasyon ve teşkilatlanma, Tanıtım Desteği, AR-GE‟nin Desteklenmesi, Üründe Karlılığın Geliştirilmesi, Markaya Devlet Desteği ile sahip çıkılması, Teşviklerden istifade sürecinin basitleştirilmesi, TURQUALITY KAZANIMLARI ŞİRKET BEKLENTİLERİ Türkiye‟den Yeni Dünya Markaları çıkarmak, Global Pazar Vizyonlu firma ve markalarının desteklenmesi, Potansiyel Markaları Devlet Desteği ile global pazarlarda kollamak, Destek kapsamındaki Markalara hızlı destek vermek, Türkiye‟nin Devlet olarak Markalarına sahip çıktığını göstermesi, Yüksek yoğunluklu Rekabetlerin yaşandığı Global Pazarlarda Türk ürünlerine sahip çıkılması,
 18. 18. Destek Oranları ve Limitleri TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI Turquality® destekleri • • Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun firmalar doğrudan alınabilirler Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal firmalar bu destek kapsamına alınırlar. Destek süresi beş yıldır. Desteklerde üst limit olmaksızın destek oranı %50‟dir
 19. 19. Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar • • Yurt içi ve yurt dışındaki: – Marka-patent giderleri – Danışmanlık giderleri – Marka inceleme ve araştırma giderleri – Tescil edilen marka ile ilgili tüm giderler desteklenir. (posta, avukatlık vb.) Ayrıca belge alınamayan başvurularda destek kapsamındadır. ÜST LİMİT OLMAKSIZIN YILLIK %50 ORANINDA DESTEKLENİR.
 20. 20. Kalite Belgeleri Destekleri • Türk akreditasyon kurumu ve Avrupa akreditasyon kurumu ve karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı kurumların yapmış olduğu – Kalite belgeleri – İnsan can ve mal güvenliğini gösterir kalite işaretlemelerine yönelik belgeler destek altındadır. • belgeleri ve Bu belgelere yönelik: – – – – – – Test Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik Yıllık belge kullanımı , yenileme ücreti Denetmenin yol ve konaklama giderleri Ve tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır. YAPILAN MASRAFLAR ÜST LİMİT OLMAKSIZIN % 50 ORANINDA DESTEK ALTINDADIR.
 21. 21. Moda – Endüstriyel Ürün Tasarımcı Destekleri • • Destek alan marka ile ilgili beş adet Tekstil, Moda, Endüstriyel ürün tasarımcısının, Aşçı veya Şeflere ait Brüt maaşların %50 oranında destek altındadır.
 22. 22. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Destekleri Firmanın destek kapsamındaki ürünlerine yönelik yapacağı: • Görsel ve yazılı tanıtım, Show, Defile, Özel Sergi, Sunum, (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek değerlendirilmez.) • • • basın yayın kapsamında Ülke imaj kampanyası, Pazar araştırmaları (Segmentasyon, Rekabet, İmaj, Algı, Gizli müşteri, Müşteri memnuniyeti, Lokasyon, Dağıtım kanalı, İletişim, vb. araştırmalar), Sponsorluk (Kültürel, Sosyal sorumluluk, İmaj amaçlı ve Sportif sponsorluklar vb.),
 23. 23. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Destekleri • • • • • • • • • Kokteyl, Seminer, Konferans, Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları, Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları, Katalog ve firmanın her türlü basılı iletişim malzemesi, Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler, Marka-promosyon, iletişim ve ajans harcamaları, Halkla İlişkiler-Basınla İlişkiler ajans harcamaları, Medya satın alım ajansı harcamalar, “Direct mailing” ile ilgili harcamalar,
 24. 24. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Destekleri • Stratejik • Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedelleri, Periyodik mağaza dergilerinde yer alma, Eşantiyon ve promosyon giderleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar, Radyo reklam ve tanıtımları, Pazarlamaya yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, • • • • • Danışmanlık giderleri (Ürün tasarımı, Yönetimi, Geliştirilmesi, Fiyatlandırma, Dağıtım kanalı, İletişim ve Dağıtımla ilgili Stratejik Danışmanlık giderleri) YAPILAN MASRAFLAR ÜST LİMİT OLMAKSIZIN % 50 ORANINDA DESTEK ALTINDADIR.
 25. 25. Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Desteklenecek firmaların stratejik iş planlarında belirtilen pazarlarda açtıkları/açacakları: Mağazalar için; • • • • Yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye giderleri, Konsept mimari tasarımı, tasarım ve teknik detay uygulama giderleri, Dekorasyon ve demirbaş giderleri Kira giderleri,
 26. 26. Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Ofis , depo, şube, büro, yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti veren servisler için: • • • • • Kira, demirbaş, komisyon giderleri, Showroom, büyük mağaza (department store), zincir mağaza (chain store) Özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores ) Hipermarketlerde reyon / showroom / gondol / satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve komisyon giderleri Franchising verilmesi durumunda bu mağazaların dekorasyon giderleri
 27. 27. Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Açılacak Mağaza/Lokanta/Kafe başına; • Konsept yatırımı, teknik detay uygulama planları, • Mimari çalışmalar ve dekorasyon giderleri, • Demirbaş giderleri, için 200.000 USD Franchise sistemi ile açacakları mağaza başına; • Dekorasyon giderleri 100.000 USD • Kira gideri yıllık 200.000 USD ve mağaza başına 2 yılı geçemez.
 28. 28. Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Destek süresi boyunca (5 yıl); • 50 adet kendi Mağaza/Lokanta/Kafe, • 100 adet Franchising sistemiyle açacağı mağaza desteklenir. İhracata marka dopingi: Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Turquality® programı ile markalaşmaya 420 milyon lira devlet desteği verildiğini açıkladı.
 29. 29. Danışmanlık Desteği • İş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile Turquality® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, • Ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,
 30. 30. Danışmanlık Desteği • Turquality® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, • Turquality® Programın kurumsallaştırılması ve Turquality® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,
 31. 31. Danışmanlık Desteği • Turquality® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon USD ve %100 oranında desteklenir.
 32. 32. ® Turquality Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık TURQUALITY® Destekleri Destek Kalemi Yıl Destek Oranı Limit Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 5 50% Limitsiz Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, 5 50% Limitsiz Destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi için, 5 50% Limitsiz Hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, fuar katılımı, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasarımı, basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi hizmeti satın alınması, vb.)] ilişkin harcamaları, 5 50% Limitsiz
 33. 33. ® Turquality Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık TURQUALITY® Destekleri Destek Kalemi Yıl Destek Oranı Limit Hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde; açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin; brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, 5 50% Limitsiz Kiralanan birimin konsept mimari mağaza/lokanta/kafe başına 5 50% 200.000$ Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük mağazalar (department store) / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin; brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına, 5 50% 200.000$ Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için, kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına, 5 50% 200.000$ Kurulum/dekorasyon harcamaları mağaza başına azami, 5 50% 100.000$ çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri,
 34. 34. Destek Oranları ve Limitleri MARKA DESTEK PROGRAMI Marka destekleri • • Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun firmalar doğrudan alınabilirler Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal firmalar bu destek kapsamına alınırlar. Destek süresi dört yıldır. Desteklerde üst limitleri olan ve destek oranı %50‟dir
 35. 35. Marka Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri Destek Kalemleri Yıl Destek Oranı Limit Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, (Yıllık) 4 50% 50.000 $ Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasarımı, fuar katılımı, basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi hizmeti satın alınması, vb.)] ilişkin harcamaları, (Yıllık) 4 50% 300.000 $ Mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere ilişkin Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, (Yıllık) 4 50% 600.000 $ Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık) 4 50% 300.000 $
 36. 36. Marka Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri Destek Kalemleri Yıl Destek Oranı Limit Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük mağazalar (department store) / marketlerde destek kapsamına alınan markalarıyla ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye 2012/6 5/15 giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık) 4 50% 200.000$ Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık) 4 50% 200.000$ Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, (Yıllık) 4 50% 50.000$
 37. 37. Marka Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri Destek Kalemleri Yıl Destek Oranı Limit Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin mağaza başına, Kurulum/dekorasyon harcamaları, 4 50% 50.000$ Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına, 4 50% 50.000$ Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, (Yıllık) 4 50% 500.000$
 38. 38. Marka Teşvik ve Destekleri Özet Tablosu 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri Destek Kalemleri Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, Yıl 4 Destek Oranı 50% Limit 200.000$
 39. 39. Turquality® Sahipleri Anlatıyor • ELİF ÇOBAN (Şölen Çikolata CEO’su): “Turquality işini abimle ilk konuşmamızda, „Abi ne işimiz var, biz kendi işimize bakalım‟ demiştim. Şimdi buradayım. Bakan, kilo başına yapılan ihracat rakamlarını verdi. Biz Turquality kapsamına girdiğimizden beri satışlarımızı artırdık. Ayrıca katma değer de yarattık. Kilosu 6.5 dolara gelen ihracat rakamlarına ulaştık.” • YILMAZ YILMAZ (Koton’un Kurucusu): “Koton‟un Turquality öncesinde 25 mağazası vardı. Şimdi 90 mağazamız var. 27 mağaza açmayı planlıyoruz yurtdışında. 25 metrekarelerdeydi mağaza büyüklüklerimiz, şimdi 1000 metrekarelerde. BMD‟nin 2 yıl öncesine kadar 1300 mağazası vardı, şimdi 3500 mağazası var. Hedef 2023‟te 20 bin mağazaya ulaşmak.” • EMİL GÜZELİŞ (Zen Pırlanta’nın sahibi): “Türkiye‟nin ilk pırlanta ihracatını yapan şirketiyiz. Bizim sektörümüz perakende işinde yeni. 7-8 yıldır yapıyoruz ve çok şey öğrendik. Türkiye‟nin 50 milyon dolarlık pırlanta ihracatının yarısını biz yapıyoruz. Cartier, Chopard gibi dünya çapında bir marka olmayı hedefliyoruz.”
 40. 40. Turquality® Sahipleri Anlatıyor • MUZAFFER ÇİLEK (Çilek Genel Müdürü): “Çilek yurtdışında en yaygın Türk markası. 68 ülkede 138 mağazamız var. Turquality‟nin bize en büyük katkısı vizyonerlik oldu. Aile şirketimizi kurumsal bir yapıya kavuşturduk.” • TAHSİN ÖZTİRYAKİ (Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi): “Türkiye‟de turizm, otelcilik hızla gelişti. Biz de büyüdük. Şimdi dünyanın her yerinde endüstriyel mutfak yapıyoruz. 108 ülkede mutfağımız var.” • BURAK CELET (Desa Genel Müdürü): “Turquality maddi destekten çok daha önemli bir şey yapıyor bize. Turquality sayesinde insan kaynağımızı geliştirdik. Benim Çin‟deki mağazama gönderdiğim personelimin global yöneticilik vasıfları olmalı. Eğitimlerden çok yararlandık. Turquality tüm markalara ara gazı veriyor diyebilirim. Rekabet gücümüz arttı.”
 41. 41. Dünya Markalarının arasında yer almak için ® Turquality
 42. 42. ® Turquality Sadece destek programı değil, bir yasam biçimidir.
 43. 43. Tesekkürler…

×