EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU

3,233 views

Published on

EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU

Published in: Economy & Finance
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
440
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Firmaların uluslararasılaşma sürecine baktığımızda dört aşamalı bir yapı görürüz. Firma ana pazarında Pazar payını artırıp belirli bir büyüklüğe geldikten sonra yurt dışı pazarlarda da satış yapmaya başlamaktadır. Bunun ilk evresi düzensiz ihracat olarak adlandırılır. Bu aşamada firma daha çok kendisine gelen talepleri değerlendirir durumdadır, private label ürünlerin üretimi ve satışı söz konusu olabilmektedir. Ana pazarında üretime yakın pazarlara gelen talepler doğrultusunda değişen hacimlerde satış yapıldığı aşamadır. İkinci aşamada ise artık yurt dışına daha düzenli ihracat yapılmaya başlanmış ve belirli pazarlarda distribütörler/kanal ortakları ile anlaşılmış ve o pazarlarda bu ortaklar aracılığı ile düzenli ihracat sürecine geçilmiştir. Aylık olarak siparişler alınıp karşılanmaya başlanmış, firma bu pazarlar için belirli satış hedefleri belirlemeye başlamıştır. Temel odak noktası yurt dışı pazarlara yapılan satışı/hacmi artırmaktır. Yurt dışı pazarlarda çok etkin ve belirgin pazarlama faaliyetleri yapılmamaktadır. Birçok Türk firması uzun yıllar bu şekilde yurt dışı pazarlarda faaliyet göstermişlerdir. Ancak global/bölgesel marka olmaktan bahsettiğimizde bu model yetersiz kalmaktadır. Çok farklı ülkelere yapılan dağınık ve hacim odaklı satışlar ve markaya yeterli desteğin yapılmaması bu süreci «düzenli ihracat» aşamasındaki firmalar için zorlaştırmaktadır. Üçüncü aşama ileri seviyede yapılandırılmış uluslararası satış aşamasıdır. Bu aşamada firmalar artık diğer pazarlardaki pazarlama ve satış kabiliyetlerini de geliştirmişlerdir. Belirli pazarlara odaklanarak o pazarlar için daha stratejik düşünüp pazarlama ve satış stratejileri oluşturmuşlardır. Bu pazarlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için iç ve dış kaynaklar kullanarak araştırmalar yaptırmaktadırlar. Tüketici ve müşteri ihtiyaçlarını anlama, pazar ve rekabet yapısını anlama, kanala daha fazla hakim olabilme bu aşamada öne çıkan başlıklardır. Bu aşamada birçok firma bir ofis/depo vs aracılığıyla pazarda yerel faaliyet göstermeye başlamaktadır. Dördüncü aşama ise profesyonel uluslararası organizasyona geçilen aşamadır. Bu aşamada ana pazarı haricindeki stratejik pazarlar için de ciddi üretim, depo, pazarlama satış alanlarında yatırım yapılmaya başlanmaktadır. Hedef belirlenen diğer stratejik pazarlarda da ana pazarındaki gibi bir olgunluklu faaliyetlerine devam etme, pazara özel ürünler sunma, o pazarın dinamiklerine ve müşteri/tüketici ihtiyaçlarına göre stratejisini kurgulama, markasını etkin pazarlama ve satış aktiviteleri ve kampanyalar ile desteklemenin yer aldığını görmekteyiz. Bu aşamada firma yaptığı üretim, satış alanlarındaki yatırımlar bu pazarların çevresindeki ülkelere ulaşmak için de kullanmaya başlayarak dağılım hızlarını ve daha farklı coğrafyalara/pazarlara ulaşma ihtimallerini artırmaktadırlar.Burada kritik bir konu bazı sektörlerde pazarda yerelleşmeden o pazarda rekabetçi konuma gelmek mümkün olmadığından (gümrük tarifleri, navlun ücretleri, pazardaki yerel üreticilerin güçleri vs nedeniyle) sektöre göre firmaların bu aşamalardan geçme süreci farklılaşabilmektedir. Yerelleşmeden yurt dışına satışın mümkün olmadığı durumlarda firma mecburen belirli bir büyüklüğe geldikten sonra daha fazla büyüme için yurt dışında fabrika/depo/üretim hattı yatırımı yapmak durumunda kalmaktadır.
 • Burada firmaların Turquality programına başvurusu ile başlayan süreç resmedikmektedir. Firma markası ile programa katılmak üzere başvurusunu yapmaktadır. Gelen başvuru sonrasında program ortağımız Deloitte, firmanın ön değerlendirmesini yapmak üzere firmaya gitmekte ve toplantılar aracılığıyla ön değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmektedir. Toplantılar sonrasında firmadan alınan dokümanlarla ile birlikte bir rapor hazırlamakta ve raporu Turquality Komitesi’nde değerlendirilmek üzere teslim etmektedir. Firmanın kabul veya red kararı Turquality Komitesi tarafından verilmektedir. Kabul edilen firmalar stratejik iş planlarını hazırlayıp teslim ettikten sonra yine Deloitte bu firmaya 6-8 haftalık bir detaylı analiz çalışması için gitmektedir. Detaylı analiz çalışması sonrasında firmanın markalaşma yolculuğunda yapması gerekenler, geliştirmesi gereken yetkinlikler, stratejik inisiyatifler belirlenmekte ve yol haritasına konulmaktadır. Daha sonra firma belirlediği stratejiler doğrultusunda ilerlerken bu projeleri de hayata geçirerek yurt dışında markalaşma yolculuğuna devam etmektedir. Her yıl firmaların performansı birçok kriter (markalı satış artışı, ihracat artışı, yurt dışı pazarlardaki yatırımlar, stratejik yol haritasındaki projelerin hayata geçirilmesi vb gibi) dikkate alınarak takip edilmektedir. Destek süresi sonunda geldiğinde firmanın performansı değerlendirilerek destek süresinin uzatılması değerlendirilmektedir. ÖN İNCELEME BEDELLERİ (UUE)Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından: 8.000 ABD Doları + KDV, 25 milyon ABD Doları Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 12.000 ABD Doları + KDV, Yıllık satış geliri  75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 18.000 ABD Doları + KDV, karşılığı TL’nin Proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY® Sekretaryası’na makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur.ÖN İNCELEME AYNI ŞİRKETİN İKİNCİ MARKASI (UUE)Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 4.000 ABD Doları + KDV, 25 milyon ABD Doları Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 6.000 ABD Doları + KDV, Yıllık satış geliri  75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 9.000 ABD Doları + KDVDETAYLI ANALİZ: 1. Detaylı Analiz: A Grubu180.000 USD+KDVB Grubu250.000 USD+KDVC Grubu370.000 USD + KDV2. Detaylı Analiz: A Grubu90.000 USD+KDVB Grubu125.000 USD+KDVC Grubu180.000 USD+KDV ( 2.Detaylı Analizin yarısı firmadan yarısı DFİF’ten)A Grubu Firmalar: Hazır giyim ve kuyumculuk sektörü şirketleri”nin belirlenmesinde Firmanın faaliyet gösterdiği sektörün hazır giyim ve kuyumculuk olması dikkate alınmaktadır. B Grubu Firmalar:Yıllık satış hacmi 300 milyon ABD Dolarına kadar veFaaliyet gösterdiği ülke sayısı 1-5 arası olan veSatış kanalı çeşitliliği sınırlı olan ve (satış kanalı sayısı 1 adet olan: (a) Distribütör / Bayi / Acenta / Franchise kanalı (yurt içi ve yurt dışı kanal ortağı ile satış), (b) Organize perakende kanalı (hipermarket / süpermarket zincirleri), (c) Kurumsal (ticari) müşteriler kanalı (doğrudan satış – marka üreticileri veya privatelabel) (d) Kurum perakende zinciri kanalı (kurumun kendisine ait mağazaları/franchise mağazaları) kanallarından sadece bir tanesi firma tarafından kullanılıyorsa) Perakende satışları sınırlıolan (perakende satışlarının toplam satışları içindeki oranı %10 veya %10’dan az)şirketler dikkate alınmaktadır.C Grubu Firmalar:Yıllık satış hacmi 300 milyon ABD Dolarından fazla olanveyaSatış kanalı çeşitliliği derin olan veya (satış kanalı sayısı 1 adetten fazla: (a) Distribütör / Bayi / Acenta / Franchise kanalı (yurt içi ve yurt dışı kanal ortağı ile satış), (b) Organize perakende kanalı (hipermarket / süpermarket zincirleri), (c) Kurumsal (ticari) müşteriler kanalı (doğrudan satış – marka üreticileri veya privatelabel) (d) Kurum perakende zinciri kanalı (kurumun kendisine ait mağazaları/franchise mağazaları) kanallarından herhangi iki tanesi firma tarafından kullanılıyorsa) Perakende satışları yüksek orandaolan (perakende satışlarının toplam satışları içindeki oranı %10’dan fazla) şirketler dikkate alınmaktadır.
 • Bu slaytta düzeltme yapılacak
 • Deloitte tarafından gerçekleştirilen detaylı analiz çalışması firmanın stratejik planının alınmasından sonra başlamaktadır. Deloitte firmanın stratejik planında belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için geliştirmesi gereken yetkinlikleri ve stratejik inisiyatifleri belirlemektedir. Bu aşamada detaylı analiz çalışmasında firmanın değerlendirmesini yine ön inceleme çalışmasında olduğu gibi temel süreçler olan marka, satış ve pazarlama ve tedarik zinciri ve ürün geliştirme yönetimi ağırlıklı olarak gerçekleştirmektedir. Destek süreçler de detaylıca analiz edilmektedir. Analiz başlıkları sunumumuzda üç ana başlıkta toplanmıştır. Burada yapılan analizlere ilişkin örnek çıktılar gelecek slidelarımızda gösterilmektedir.1-Marka, satış, pazarlama alanında firmanın ana Pazar ve yurt dışı pazarlardaki markasının geçmiş yıllar, mevcut yıl ve gelecek yıllara ilişkin projeksiyonları dikkate alınarak analiz edilmektedir. Belirlediği hedef yurt dışı pazarlardaki çalışma şekillleri incelenmektedir. Pazarlarındaki müşteri yönetimi, kanal ortağı/distribütör/ofis yönetimi süreçleri ve yetkinlikleri değerlendirilmektedir. Tüm bunlara ek olarak birçok kantitatif analiz yapılmaktadır. Ürün, müşteri ve kanalların segment bazında satış ve karlılık analizi yapılmaktadır. Firmanın odaklanması gereken ürün gruplaır/segmentler/ürün ve müşteri portföyüne ilişkin alması gereken aksiyonlar belirlenmektedir. 2-Tedarik zinciri yetkinliklikleri analiz edilirken firmanın talepten/siparişten sevkiyata kadar tüm operasyonları incelenmektedir. Talep tahmin performansı, planlama süreçlerinin etkinliği, müşterilerin bekledikleri hizmet seviyelerinin yerine getirilmesi gibi konular analiz edilmektedir. Bunlara ek olarak tedarikçilerin nasıl yönetildiği, tedarikçiler ile geliştirilen iş birlikleri ve verimlilik artırıcı projeler, satınalam süreçlerinin verimliliği ve satınalma etkinliği, depo ve sevkiyat performansı analiz edilmektedir. 3-Kurumsal altyapı başlığında firmanın temel süreçlerini ve ana yetkinliklerini destekleyen bilgi teknolojisi altyapısının yeterliliği, insan kaynakları süreçlerinin ihtiyaç duyulan çalışan profilini şirkete çekip şirkette tutulmasını sağlayacak mekanizmalarına sahip olup olmadığı, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetim süreçlerinin etkin işleyip işlemediği değerlendirilmektedir.Tüm bu değerlendirmeler neticesinde firmanın her alandaki geliştirme ihtiyaçları ortaya konulmakta, bunlar birer stratejik inisiyatif olarak tanımlanmakta ve firmanın yol haritasına projeler olarak yerleştirilmektedir.
 • Öncelikle belirtmek isterim ki burada yapılan analiz ve çalışamaların sadece küçük bir kısmının çıktılarını ve örneklerini göreceksiniz. Amaç yapılan çalışmanın detay seviyesi konusunda sizlere bir miktar bilgi aktarabilmek. Yani burada gördükleriniz çalışmanın tamamından alınan örneklerden ibarettir, hepsi değildir. Burada pazarlama ve satış alanında yapılan analizlerden örnekler görmektesiniz. 1.Analiz: Ürün portföyüne ilişkin yapılmış bir analiz örneğidir. Gelirlerin %80’inin ürünlerin %6-7’si yapmaktadır. Burada ürün portföyünde gereksiz komkpleksite yaratan birçok ürün olduğu çıkarımı gündeme gelmekte ve firmanın ürün portföyünü gözden geçirerek satışa katkısı çok sınırlıyken üretim kompleksitesi yaratan ürünleri portföyden çıkarmayı değerlendirmesini ve yerine portföye katkısı yüksek/karlılığı yüksek segmentteki ürünlere odaklanması önerilmiş, yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde de bu tür ürünlere odaklanılması önerilmiştir. 2. Analiz: Firmanın tüm ürün kodları bazında performansının analizidir. SKU (Stock keepingunit- Stok Tutma Birimi) denilen ürün kodları bazında firmanın yaptığı satış ve karlılık bu örnek üzeriden incelendiğinde firmanın birçok üründen brüt kar seviyesinde zarar ettiği, ayrıca bu ürünlerin büyük bir kısmının da satışa katkısının çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu analizler çerçevesinde firmanın hem satış performansı düşük hem de zarar eden ürünlerini üretip/üretmemesinin değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
 • 1.Analiz: Firmanın marka stratejisini anlarken hangi başlıklar altında incelendiği ve ne tür sorular sorulup ne tür cevaplar alındığını göstermektedir.2. Analiz: Yurt dışı pazarlara ilişkin yapılan analizlere örnektir. Firmanın yurt dışı pazarlara yaptığı satış ve elde ettiği kar analiz edilmiştir.
 • 1. Analiz: Firmaların markalaşma sürecinde rakiplerin durumuda kritik önem teşkil etmektedir. Bu anlamda rakip analizi ve sektörün gerektirdikleri de değerlendirilmektedir. İlk görselde de firmanın en önemli rakiplerinin nerelerde faaliyet gösterdiğine dair yapılan analize bir örnek verilmiştir. Firma Samet Kalıp: Mobilya Aksesuar ve Sistemleri, menteşe SametSamet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Destek Başlangıç: 14.11.200814.11.2013+performansYararlanan Destek: 2010: 174.9392011: 457.284 Toplam:632.223 Genel İhracat: 2006: 16.597.0292007: 19.710.5702008: 22.290.5852009:17.981.6012010: 21.039.5022011:23.437.893Rusya İhracat2006: 1.528.493 2011: 1.514.9212.Analiz: Ayrıca daha önce belirtildiği gibi müşteri/kanal analizi de bu çalışma sırasında yapılmaktadır. İkinci görselde de firmanın tüketiciye ulaşmak için kullandığı kanallar ve buralardaki iyileştirme noktaları resmedilmiştir. B2BC: Distribitörden Tüketiciye demek. Yapılan Analiz ise, dağıtım kanallarının tespiti ve alternatif kanalların niye kullanılmadığının sorgulanması
 • Bu sayfadaki örnekler tedarik zinciri alanında yapılan analizlere ilişkin örneklerdendir. 1.Analiz: Daha önce de belirtildiği gibi tedarik zinciri alanında talepten/siparişten teslimata kadar olan performans ve süreçler analiz edilmektedir. Bu sayfadaki ilk örneğimiz siparişlerin müşterilere istenilen zamanda gönderilip gönderilemediğine ve geç gönderilen siparişlerin oranına ilişkin yapılmış bir analizdir. Firmanın özellikle bazı ülkelerde tam ve zamanında siparişleri teslim performansının çok düşük ve ciddi iyileştirmelere açık olduğu görülmektedir. 2.Analiz: İkinci örnek talep yapısının anlaşılması için yaptığımız analizlerdendir. Burada amaç firmanın siparişe üretim mi yoksa stoğa üretim mi yapması gerektiği, hangi ürün grubunda mevcutta nasıl bir yöntem ile çalıştığı ve bunun iyileştirmeye açık olup olmadığı analiz edilmiştir. SİÜ: Siparişe Üretim STÜ: Stoğa üretim, SİM: Siparişe Montaj (Parçalar halinde bekletilen ve sipariş edildiğinde monte edilen ürünler)%80 kırmızı çizginin üstünde kalanlar ürünler sipariş dalgalanması çok olan ürünler ve mutlaka siparişe üretilmeli. Altında kalanları ise stoğa mı siparişe mi üreteceğine karar ver. Oranlar: O alanda kalan ürünlerin adetsel ve cirosal oranları
 • Yine tedarik zinciri alanında yapılan talep tahmini doğruluk analizi, tutulan stoğa karşılık sevkiyat performansının nasıl değiştiğine ilişkin analizler verilmiştir. 1.Analize bakıldığında 3.kategorideki ürünlerin talep tahmininin çok da iyi olmadığı ve geliştirmeye muhtaç olduğu ortaya çıkmaktadır.2.Analizde 1 ve 2 kategorideki ürünlerin hem yüksek stok bekleme süresine hem de tam ve zamanında teslimat oranının düşük olduğu tespit edilmiştir.
 • 1.Analiz: Firmanın stok yapısı, tuttuğu toplam stok, stok gün değerleri ve stok yönetimi anlamındaki iyileştirme noktaları da analiz edilmektedir. Yukarıda buna ilişkin bir stok gün analizi görülmektedir. 2.Analiz: Firmanın maliyet yapısı ve buradaki en önemli kategoriler incelenmektedir.doğrudan maliyet unsurlarından ham maddenin maliyeti ayrıştırılmış. %67’lik kısım firmanın pek müdahale edmeyeceği alan. Bu nedenle ancak, diğer alanlarda iyileştirme yapabilirsin analizi.
 • Burada yer verilen analizler daha önce de belirtildiği gibi sadece örnek teşkil etmesi açısından seçilmiş örneklerdir, tüm alanlardaki analizler bittikten sonra iyileştirme ve geliştirme alanlarının belirlenmesi şamasına geçilir. Burada yapılan analizler ve toplantılarda elde edilen bulgular ışığında iyileştirme alanları belirlenir. Ve bu alanlarda olması gereken yapı ve iyileştirme noktaları firmadaki ilgili kişiler ile paylaşılır. Burada firmanın satış ve operasyon planlama süreçlerindeki iyileştirme noktaları ve olması gereken yapının anlatıldığı bir görsel sizinle paylaşılmıştır. Satış bölümü doğru tahmin yapamıyor, operasyon ve üretim departmanı fazla ve gereksiz üretiyor. Bu nedenle özellikle bu iki deparmanın nasıl bir döngü ile oratk bir çalışma yapabileceğini anlatıyor.
 • Yine benzer şekilde bu sayfa da geliştirme alanlarına örnek olarak verilmiştir. Buradaki örnekte firmanın stok yönetimine ilişkin bir gelişme noktası tespit edilmiş, burada olması gereken yapı anlatılmıştır.
 • Yine yapılan analizler ve toplantı bulguları sonucunda firmanın ürün portföyünün değerlendirmesini yapması ve ürün sayısını azaltmasına yönelik bir öneri oluşturulmuş. Burad abu öneriye ilişkin görseli görmektesiniz. Aynı zamanda ürün portföyündeki ürün sayısı azaltılırken hangi kriterler çerçevesinde incelemelerin yapılabileceğine dair bir öneri de verilmektedir. Ürün portföyü iyileştirme gereksinimi stokta fazla ve gereksiz ürünlerin tespit edilmesi sonucu belirlendi. Bu nedenle ürünlerde ir azaltma yaparken, katma değerine bak. Firmanın için stratejik mi ona bak. Tedarik zinciri içerisindeki kompleksitesine bak. Müşteri karlılığına bak. Ürün iyileştirilebilir mi dene vs.
 • Üçüncü aşama tüm bu belirlenen iyileştirme alanlarının toparlanması ve stratejik inisiyatifler haline getirlmesidir. Bu slideda gördüğünüz örnek tüm alanlarda yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan geliştirme noktalarının stratejik inisiyatife dönüştürülmüş halini göstermektedir. Stratejik inisiyatifler belirli temalar altında toplanmaktadır. Bunlar her firmada birbirinden farklılık göstermektedir.
 • Son aşamada oluşturulan stratejik inisiyatifler projeler haline getirilmekte ve firmaya bir statejik yol haritası oluşturulmaktadır.
 • Bu sayfa da ise firmanın Rusya pazarında büyüme stratejisinin geliştirimesine ilişkin belirlenen projenin detaylarını görmektesiniz.
 • Stratejik yol haritasında yer alan her bir proje için de bu projelerin nasıl yapılması gerektiği, hangi aşamalardan olulması gerektiği, amacı ve çıktılarının neler olması gerektiği, tahmini süresi ve gerektireceği kaynaklar da detaylı olarak örnekte gördüğünüz şekilde verilmektedir. Buradkai örnekte firmanın Batı Avrupa pazarları için yerelleşme hedefi için oluşturulmuş proje slide’ını görmektesiniz.
 • EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU

  1. 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel MüdürlüğüMarkalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi 07 Aralık 2012, İzmir
  2. 2. GÜNDEM TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)
  3. 3. TURQUALITY® GELİŞİM SÜRECİ TURQUALITY® Stratejik Planı” veTURQUALITY® “Markalaşma Yol TURQUALITY®Çalışma Grubu Haritası Otomasyon Sistemi 2003 2005 2009 2004 2006 2011 Pilot sektör: Tekstil- Diğer sektörlere açılım:  Gastronomi Hazır Giyim TURQUALITY®: 33 sektörünün 15 Firma + 3 firma Marka: 22 firma kapsama alınması Tasarımcı  Performansa bağlı 5+5 yıl destek süresi
  4. 4. VİZYON ve HEDEFLER «10 yılda 10 dünya markası yaratmak»Hedefler: Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
  5. 5. TURQUALITY® ve Uluslararasılaşma Süreci TURQUALITY® Firmaları Profesyonel Uluslararası Birçok Organizasyon Türk Şirketi İleri Seviyede ve İyi Yapılandırılmış • Pazarda satış, pazarlama ve Uluslararası Satış üretim organizasyonu ve • Temel pazarlara pazarlama aktiviteleri anlamında ciddi ve satış stratejileri ile yatırımlar yapma Düzenli İhracat belirgin bir şekilde • Pazara uygun, özel ürün ve odaklanma hizmet sunma, ürün • Pazarlar hakkında detaylı portföyünü genişletme Düzensiz İhracat • İş ortağı olarak yurt dışı bilgi sahibi olma, • Üretim ve pazarlama pazarlarda distributör ile çalışma tüketici/müşteri ihtiyaçlarını faaliyetlerinde ölçek • Pazarlama faaliyetlerini anlama, rakiplere ve kanal • Ana pazarı hariç pazarda yerel ekonomisinden ve distribütörler aracılığıyla yapma yapısına hakim olma varlık göstermemekte • Uzun vadeli işbirliklerine sinerjilerden faydalanmaya • Ana pazardan hizmet verme ve süreci distribütörlerin odaklanma başlama • Daha çok private label satış kontrolüne bırakma • Pazarda yerel faaliyet yapma • Odak ,satışı artırmakta göstermeye başlamaDüşük Satış Hacmi YüksekDüşük Pazar Bilgisi Yüksek
  6. 6. İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY®Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması • Pazar Araştırması• Eğitim • Tasarım • Pazara Giriş• UR-GE • Marka - Turquality • Fuarlara Katılım• Çevre • Yurt Dışı Birim
  7. 7. PROGRAMIN BELİRLENMESİŞampiyonlar Uluslararası Markalar2. Seviye Potansiyel Uluslararası Markalar1. Seviye Marka Destek Programı Ön İnceleme Çalışmaları Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Sonrasında Destek Desteklenmesi Programı Programının Başlangıcı (2010-6 sayılı Tebliğ)
  8. 8. KAPSAMA ALINMA SÜRECİ Detaylı Analiz: Bakanlığa Ön İnceleme Destek Stratejik İş Markalaşma Yol başvuru Çalışması Başlangıcı Planı Haritası TURQUALITY® Komitesi Kararı TURQUALITY® Otomasyon Sistemi Performans DenetimiDestek süresi Projelerinsonu: 5+5 yıl Hayata Geçirilmesi
  9. 9. ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI Değerlendirme AlanlarıFirmanın Ana Yetkinlikleri Destek Fonksiyonlar Nihai Performans Marka Stratejik Planlama ve Ölçütleri Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Finansal Pazarlama, Müşteri ve Performans İnsan Ticaret Yönetimi Kaynakları Marka Tedarik Zinciri Kurumsal Performansı Yönetimi Yönetim Ürün Tasarımı Bilgi - Geliştirme Sistemleri Değerlendirme Sonucu
  10. 10. DESTEKLER• Birlikler ve Üretici Dernekleri (9.Madde)• Marka Programı (10.Madde)• TURQUALITY® Programı (11.Madde)• Finansal Olmayan Destekler (12.Madde)
  11. 11. Birlikler ve DerneklerKAPSAM– Tanıtım Reklam ve Pazarlama FaaliyetleriSÜRE– İhracatçı Birlikleri: Proje Süresince– Üretici Dernekleri: 4 yılORAN– İhracatçı Birlikleri %80– Üretici Dernekleri %50LİMİT– İhracatçı Birlikleri proje başına 250.000$ » Eğer söz konusu Birlik iştigal ettiği sektörü tek başına temsil ediyor ise proje başına yıllık destek miktarı 500.000 $’a çıkmaktadır. » Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 $ desteklenmekte, her Birlik aynı anda 1 projesi için destekten faydalanabilmekte ve projesi sona eren Birlikler yeni bir projeyle başvuru yapabilmektedir.– Üretici Dernekleri 100.000$
  12. 12. Marka Programı DESTEK SÜRESİ: 4 yıl DESTEK ORANI: %50 KİRAMARKA-PATENT TESCİL (yıllık 1.300.000 USD) (yıllık 50.000 USD) (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYON TEMEL KURULUM GİDERLERİ (yıllık 50.000 USD) (yıllık 200.000 USD) DANIŞMANLIKMODA/ENDÜSTRİYEL TAS. Strateji, operasyon, AŞÇI/ŞEF organizasyon, teknoloji (yıllık 200.000 USD) (yıllık 500.000 USD) FRANCHISE TANITIM (Kira, dekorasyon) (yıllık 300.000 USD) (150.000 USD)
  13. 13. TURQUALITY® Programı DESTEK SÜRESİ: 5 yıl (+5) DESTEK ORANI: %50 KİRAMARKA-PATENT TESCİL (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYON TEMEL KURULUM GİDERLERİ DANIŞMANLIKMODA/ENDÜSTRİYEL TAS. Strateji, operasyon, AŞÇI/ŞEF organizasyon, teknoloji FRANCHISE TANITIM (Kira, dekorasyon)
  14. 14. Finansal Olmayan Destekler TURQUALITY® PROGRAMI TURQUALITY®’İFİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER DESTEKLEYEN FAALİYETLER DETAYLI ANALİZ VİZYON SEMİNERİ YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI DESIGN TURKEY
  15. 15. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası İnceleme Alanları Marka, Satış ve Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yetkinlikleri Ürün Geliştirme Yetkinlikleri• Marka Stratejisi ve Yönetimi• Markanın gelişimi, karı , performansı • Sipariş Karşılama Süreçleri ve Performansı• Satış ve Pazarlama Organizasyonu Yeterliliği • Planlama Süreçlerinin Etkinliği• Yurt Dışı Operasyonları ve İhracat Pazarları • Talep Tahmini ve Talep Planlama Performansı • Müşteri Hizmet Seviyeleri• Kanal, Ürün ve Müşteri Bazında Satış ve Karlılık • Tedarikçi Yönetimi Performansı • Satınalma Süreçlerinin Etkinliği• Müşteri, Kanal Stratejisi ve Yönetimi • Sevkiyat Performansı• Ürün Portföy Stratejisi ve Yönetimi • Depo ve Stok Yönetimi• Yeni Ürün Geliştirme Performansı Kurumsal Altyapı• Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi • Veri Yönetimi, İş Zekası ve Raporlama Yetkinlikleri• Kurumsal Performans Yönetimi • Birimler ve Sistemler Arası Entegrasyon• Bilgi Sistemleri Altyapısı ve Sistem Gereksinimleri • İnsan Kaynakları Stratejisi ve Yönetimi
  16. 16. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Satış ve Pazarlama AnalizleriÜrün Portföyü Analizleri Satış ve Karlılık Analizleri
  17. 17. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Satış ve Pazarlama AnalizleriMarka Stratejisinin Anlaşılması Pazar Analizleri
  18. 18. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Satış ve Pazarlama AnalizleriGlobal Rekabet Analizleri Kanal Analizleri
  19. 19. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Tedarik Zinciri AnalizleriSipariş Yönetimi Analizleri Talep Yapısının Anlaşılması
  20. 20. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Tedarik Zinciri AnalizleriTalep Tahmin Doğruluğu Analizleri Sevkiyat Performansı Analizleri
  21. 21. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Tedarik Zinciri Analizleri Stok Analizleri Maliyet Yapısı Analizleri
  22. 22. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Toplantı İzlenimleri İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi Satış ve Operasyon Planlama Yapısının OluşturulmasıDetaylı Analiz Sonuçları
  23. 23. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Toplantı İzlenimleri İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi Stok Yönetimi Yapısının GeliştirilmesiDetaylı Analiz Sonuçları
  24. 24. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Toplantı İzlenimleri İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi Ürün Portföyünün İyileştirilmesiDetaylı Analiz Sonuçları
  25. 25. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası
  26. 26. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası
  27. 27. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları Haritası Örnek Projeler – Rusya Büyüme Stratejisinin Belirlenmesi
  28. 28. Detaylı Analiz Çalışmaları İyileştirme/ Gelişim/ Detaylı Analiz Stratejik Geliştirme Uygulama Yol Çalışmaları İnisiyatifler Alanları HaritasıÖrnek Projeler - Batı Avrupa için Yerelleşme Stratejisinin Netleştirilmesi
  29. 29. Vizyon Seminerleri Dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerinden seminerler Jack Trout Don Peppers Philip Kotler “Marka Konumlandırma” “Uluslararası Pazarda Kalıcı Başarı “Kazanan Uluslararası İçin Şirket Kültürü Oluşturmak” Stratejiler Geliştirmek” Robert Kaplan Jagdish Sheth “Performans ve Maliyet “Global Arenada Rekabetçi Yönetimi” Büyüme Fırsatları”• 6.Vizyon Semineri The Coca-Cola Company CEO’su Muhtar KENT’in katılımıyla 10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşti.
  30. 30. Yönetici Geliştirme Programı Koç ve Sabancı Üniversitelerinin Desteğiyle Yönetici Geliştirme ProgramıAmaç:• Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması,• Profesyonelliğin ve etkinliğin arttırılmasıdır.Program:• Koç ve Sabancı Üniversiteleri işbirliğiyle firma ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırlanan özel bir eğitim programı gerçekleştirilmektedir.• 27 Nisanda 10’uncu dönem başlatılacaktır.• Bugüne kadar, toplamda 565 yönetici program kapsamında eğitim görmüştür.a Eğitim Başlıkları Oryantasyon & Vaka Operasyon ve Süreç Bilgi Yönetimi ve Vaka Çalışması Yeni Ürün Geliştirme Çalışmasına Giriş Yönetimi Teknolojileri Sunumları Yeni Rekabet Ortamları Yöneticiler için Veriye Perakendecilik Finansal Muhasebe Finansal Muhasebe ve Ufuk Turu Dayalı Karar Verme Yönetimi Proje Yönetimi ve Mikro Ekonomi Stratejik Planlama Satış Yönetimi Satın Alma Yönetimi & Planlaması Müzakere Becerileri Temel MS Ofis Fiyatlandırma Makro Ekonomi Perakendecilik Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları Stratejik Pazarlama ve Yönetim ve Yönetim/Maliyet Değişim Yönetimi Fiyatlandırma Marka Yönetimi Organizasyon Tasarımı MuhasebesiRekabet Gücü Analizi ve Organizasyonlarda Davranış Perakendecilikte Finansal Yönetim Finansal Yönetim Strateji ve İK Yönetimi ERP&MIS
  31. 31. DESIGN TURKEY DESIGN TURKEY Endüstriyel Tasarım Ödülleri • Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten • İhracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran • İyi tasarımın ödüllendirilmesi • 2008 yılında  11 üstün tasarım, 39 iyi tasarım, 1 kavramsal  4 TURQUALITY® Tasarım • 2010 yılında  19 üstün tasarım , 47 iyi tasarım, 3 kavramsal • 30 Kasım 2012 tarihinde Ödül Töreni Hedefler• Markalaşma faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan tasarım çalışmalarının yaygınlaşması• Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması
  32. 32. TURQUALITY® Firmalarının Sektörel Kırılımı Marka Sayısı: 95* Firma sayısı:88 Tekstil 9 Plastik ürünleri 2 Otomotiv Yan Sanayi 3 Otomotiv Ana Sanayii 3 Mobilya 7 Makine 2 Kuyumculuk ve Mücevher 4 Kimya 12 İşlenmiş Tarım Ürünleri 6 Hazır Giyim 18 Elektrik, Elektronik 7Doğaltaş, Seramik, Vitrifiye 5 Deri ve Deri Mamülleri 2 Diğer 8 Marka Sayısı 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 *İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; Vakko(Vakko,WCollection), İpek Kağıt(Selpak,Solo), DYO(DYO, Dewilux), Boydak(İstikbal,Bellona), Arçelik(Beko,Blomberg), Kopaş(Dalin,Alix Avien), Evyap(Arko,Duru), Biota(Bioxet,Bioxsine), Kalekim(Kalekim,Kalecolor), KaleSeramik(Kalebodur,ÇanakkaleSeramik)
  33. 33. MARKA Firmalarının Sektörel Kırılımı Marka Sayısı:36* Firma Sayısı:33 Tekstil 3 Plastik Ürünleri 1 Otomotiv Yan Sanayi 4 Mobilya 1 Makine 2 İşlenmiş Tarım Ürünleri 5 Hazır Giyim 8 Elektrik Elektronik 2Doğaltaş, Seramik, Vitrifiye 1 Deri ve Deri Mamülleri 2 Diğer 5 Marka Sayısı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9*İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; Sabra(Sabra,MissBerge), Petlas(Petlas,Starmaxx), Yakupoğlu(YDS,Goliath), Airfel(Airfel,Zass)
  34. 34. www.turquality.com
  35. 35. GÜNDEM TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)
  36. 36. TASARIM DESTEĞİ 2008/2 Sayılı Tasarım DesteğiMEVZUAT Hakkında Tebliğ Tasarımcı Şirketleri Tasarım OfisleriHEDEF GRUBU İhracatçı Birlikleri Tasarım Dernek-Birlikleri Markalaşmanın Önemli Bir UnsuruAMAÇ Olan Tasarımın Doğrudan DesteklenebilmesiDESTEK SÜRESİ ve ORANI 4 Yıl, %50
  37. 37. BİRLİKLER/DERNEKLERİN DESTEKLENMESİ• Tasarım kültürünün yaygınlaştırılması ve Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetleri,Tasarım yarışması organizasyonları %50 oranında yıllık 300.000 USD desteklenmektedir.• Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışı eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderleri desteklenmektedir.
  38. 38. TASARIM ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kalemleri Patent, Tanıtım Faydalı Birim & Model, İstihdam Danışmanlık Kira Reklam Marka 150.000 $ 200.000 $ &300.000 $ Tescili Dekorasyon 50.000 $ 300.000 $
  39. 39. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kalemleri Patent, Tanıtım Faydalı Birim & Model, İstihdam Danışmanlık Kira, Reklam Marka 200.000 $ 100.000 $ Demirbaş,150.000 $ Tescili Dekorasyon 50.000 $ 150.000 $
  40. 40. GÜNDEM TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ)
  41. 41. MEVZUAT 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve TanıtımMEVZUAT Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında TebliğHEDEF GRUBU Sınai / Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri DTSŞ, SDŞAMAÇ Pazara giriş ve tutunmanın desteklenmesiDESTEK SÜRESİ 4 Yıl
  42. 42. DESTEK UNSURLARI Destek Kalemleri Kira Tanıtım Marka Tescili 120.000 $ 150.000 $ 50.000 $ %50-90 %60-90 %50-80*Faaliyet yurtdışı şirketi tarafından yapılırsa, şirketin ortaklığı oranında desteklenir
  43. 43. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR• İhracatçı şirket tarafından; – Harcama gerçekleştirilir >> (belge üzerinden kontrol edilir) – Ödeme gerçekleştirilir >> (belge üzerinden kontrol edilir) – Faaliyet gerçekleştirilir >> (Ticaret Müşavirliği tarafından kontrol edilir) » Prefinansman değil, hibe• Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne başvuru yapılır• Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı belgelerle ilgili İhracatçı Birliği’ne başvuru yapılır• Birlik inceleme yapar, TCMB’ye ödeme talimatını gönderir• Hakedişin aktarılmasına ilişkin Bakanlığımızdaki süreç işler• Firmaya ödeme yapılır
  44. 44. TEŞEKKÜRLER!MEHMET ALİ KILIÇKAYA ŞUBE MÜDÜRÜ kilickayam@ekonomi.gov.tr Tel: 0-312-204 77 43

  ×