SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS
AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE
PROVIMI I LIRIMIT
S E S I O N I I
E mërkurë, 19 qershor 2013 Ora 10.00
Lënda: Matematikë
Udhëzime për nxënësin
Testi në total ka 25 pyetje.
Pjesa I nga 1 deri në 13 janë pyetjet me alternativa dhe vlerësohen me nga 1 pikë.
Pjesa II nga 14 deri në 25 janë pyetjet me zgjidhje. Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve
janë dhënë përbri tyre.
Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë e 30 minuta.
Për përdorim nga komisioni i vlerësimit
Totali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT
1……………………….. Anëtar
Nota 2……………………….. Anëtar
Kërkesa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pikë
Kërkesa
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pikë
Kërkesa
19a 19b 20 21 22a 22b 23 24 25
Pikë
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20132
PJESA I
Për pyetjet 1 deri 13 rrethoni në test vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë.
Në hapësirat ndërmjet pyetjeve mund të bëni veprime.
1. Jepen bashkësitë A = {1; 3; 5; 6} dhe B = {1; 2; 4; 6}.
Gjeni numrin e elementëve të A∩B. 1 pikë
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
2.
1 1
2 2
3 3⋅ = 1 pikë
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3. Gjeni më të madhin e numrave: 1 pikë
A) 1
543 10−
⋅ =
B) 2
543 10−
⋅ =
C) 3
543 10−
⋅ =
D) 4
543 10−
⋅ =
4. Për a = –1 shprehja 4 2
a a− është e barabartë me: 1 pikë
A) 4
B) 5
C) – 5
D) –4
5. Grafiku i funksionit y = x2
+ 1 e pret boshtin e abshisave në: 1 pikë
A) 1 pikë
B) 2 pika
C) 3 pika
D) asnjë pikë
6. Inekuacioni 1 2x x> + është i njëvlefshëm me:
A) 1x < 1 pikë
B) 1x >
C) 1x < −
D) 1x > −
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20133
7. Një nga rrënjët e ekuacionit x2
– 3x = 0 është :
1 pikë
A) x = 1
B) x = 2
C) x = 3
D) x = 4
8. Vëllimi i një kubi është 27 cm3
. Brinja e kubit është: 1 pikë
A) 3 cm
B) 5 cm
C) 7 cm
D) 9 cm
9. 5 2 18− = 1 pikë
A) 2
B) 2 2
C) 3 2
D) 4 2
10. Mesatarja e numrave – 3m; 3m; 0 është: 1 pikë
A) 3m
B) 2m
C) m
D) 0
11. Në një trekëndësh dybrinjënjëshëm këndi në kulm është 800
.
Këndi i bazës është: 1 pikë
A) 300
B) 500
C) 800
D) 1000
12. Gjeni vlerën e palejuar të ndryshores x në shprehjen
3 2
4
x
x
+
−
. 1 pikë
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. 20% e numrit 5 është: 1 pikë
A) 1
B) 10
C) 15
D) 20
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20134
PJESA II - pyetjet me zgjidhje
Për pyetjet 14 deri 25 zgjidhjen do ta jepni në fletore. Në fletore do të shkruani numrin e pyetjes dhe
poshtë saj zgjidhjen që do të jepni. Pikët për secilën pyetje janë dhënë përbri saj.
14. Ktheni në formë më të thjeshtë shprehjen ( )( )2 3 2 4x x x− + − + . 3 pikë
15. Zgjidhni ekuacionin
6x
x
x
+
= 3 pikë
16. Jepet ekuacioni 2
4 0x x m− + = .
Gjeni vlerat e m që ekuacioni të ketë dy rrënjë të ndryshme.
3 pikë
17. Zgjidhni sistemin e ekuacioneve



=+
−=−
422
132
yx
yx
3 pikë
18. Një këmbësor përshkon në 15 minuta perimetrin e një fushe në formë katrore.
Sa minuta i duhet atij të përshkojë perimetrin e një fushë tjetër katrore me sipërfaqe 4 herë
më të madhe se e para (me të njëjtën shpejtësi). 3 pikë
19. Në trapezin dybrinjënjëshëm jepen bazat 14 cm dhe 8cm dhe këndi i bazës 30o
.
a) Gjeni lartësinë dhe diagonalen. 3 pikë
b) Gjeni syprinën e trapezit. 1 pikë
20. Jepet 3a b+ = dhe 2 2
7a b+ = . Gjeni prodhimin a b⋅ . 3 pikë
21. Në një klasë me 25 nxënës 15 janë vajza. Gjeni sa përqind e klasës janë djem. 3 pikë
22. Jepet funksioni y = 3x2
+ 4x +1.
a) Gjeni ordinatën e pikës së grafikut me abshisë x = –1. 1 pikë
b) Gjeni pikat ku grafiku pret boshtin OX. 2 pikë
23. Gjeni vlerat e x-it për të cilat ka kuptim shprehja 1x x+ − . 3 pikë
24. Katrorit me diagonale 4 cm i jashtëshkruhet rrethi. Gjeni sipërfaqet e rrethit dhe katrorit. 3 pikë
25. Në trekëndëshin këndrejta ABC me kënd të drejtë në B sinusi i këndit C është
2
3
dhe shuma AC + AB = 10. Gjeni BC. 3 pikë

More Related Content

What's hot

Matematike kl9 zgjidhje (1)
Matematike kl9 zgjidhje (1)Matematike kl9 zgjidhje (1)
Matematike kl9 zgjidhje (1)Helio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2012 Matematike
Provimi i lirimit 2012 MatematikeProvimi i lirimit 2012 Matematike
Provimi i lirimit 2012 MatematikeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2010 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyte
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyteMenyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyte
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyteTeutë Domi
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
 
Metalet Dhe Jometalet
Metalet Dhe JometaletMetalet Dhe Jometalet
Metalet Dhe JometaletArenoardReno
 
Rajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperiseinescela
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrikEsmer Alda
 
Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3Aberi Kajo
 
Letersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraEGLI TAFA
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalolinuhi
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)CleaInanis24
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1Treisi Isi
 

What's hot (20)

Matematike kl9 zgjidhje (1)
Matematike kl9 zgjidhje (1)Matematike kl9 zgjidhje (1)
Matematike kl9 zgjidhje (1)
 
Provimi i lirimit 2012 Matematike
Provimi i lirimit 2012 MatematikeProvimi i lirimit 2012 Matematike
Provimi i lirimit 2012 Matematike
 
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2010 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2010 Gjuhe Shqipe
 
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
 
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
 
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyte
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyteMenyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyte
Menyrat e zgjidhjes se ekuacionit te fuqise se dyte
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
Uji eshte jete
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
 
Metalet Dhe Jometalet
Metalet Dhe JometaletMetalet Dhe Jometalet
Metalet Dhe Jometalet
 
Rajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperise
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3
 
Letersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
 
Syprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramitSyprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramit
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1
 

Viewers also liked

provimi i letersise 2014
provimi i letersise 2014provimi i letersise 2014
provimi i letersise 2014Ina Ina
 
Testi i matures 2015
Testi i matures 2015Testi i matures 2015
Testi i matures 2015Arian Idrizaj
 
Testi i matures matematike( qershor 2015 )
Testi i matures matematike( qershor 2015 )Testi i matures matematike( qershor 2015 )
Testi i matures matematike( qershor 2015 )Faton Hyseni
 
Matricat. Veprimet me matrica
Matricat. Veprimet me matricaMatricat. Veprimet me matrica
Matricat. Veprimet me matricaFaton Hyseni
 
Presentation kubi, kuboidi,prizmi
Presentation kubi, kuboidi,prizmi Presentation kubi, kuboidi,prizmi
Presentation kubi, kuboidi,prizmi zenel hajdini
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-a
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-aGjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-a
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-aErmal Toska
 
Lendet e-pergjitheshme
Lendet e-pergjitheshmeLendet e-pergjitheshme
Lendet e-pergjitheshmeArian Idrizaj
 
45 katrori dhe rrënja katrore
45 katrori dhe rrënja katrore45 katrori dhe rrënja katrore
45 katrori dhe rrënja katroreRamiz Ilazi
 

Viewers also liked (12)

provimi i letersise 2014
provimi i letersise 2014provimi i letersise 2014
provimi i letersise 2014
 
Testi i matures 2015
Testi i matures 2015Testi i matures 2015
Testi i matures 2015
 
Testi i matures matematike( qershor 2015 )
Testi i matures matematike( qershor 2015 )Testi i matures matematike( qershor 2015 )
Testi i matures matematike( qershor 2015 )
 
Matricat. Veprimet me matrica
Matricat. Veprimet me matricaMatricat. Veprimet me matrica
Matricat. Veprimet me matrica
 
Matematika8
Matematika8Matematika8
Matematika8
 
Presentation kubi, kuboidi,prizmi
Presentation kubi, kuboidi,prizmi Presentation kubi, kuboidi,prizmi
Presentation kubi, kuboidi,prizmi
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 
chess
chesschess
chess
 
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-a
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-aGjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-a
Gjimnazi drejtimi-i-pergjithshem-a
 
Lendet e-pergjitheshme
Lendet e-pergjitheshmeLendet e-pergjitheshme
Lendet e-pergjitheshme
 
45 katrori dhe rrënja katrore
45 katrori dhe rrënja katrore45 katrori dhe rrënja katrore
45 katrori dhe rrënja katrore
 

Provimi i lirimit 2013 Matematike

  • 1. REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI I LIRIMIT S E S I O N I I E mërkurë, 19 qershor 2013 Ora 10.00 Lënda: Matematikë Udhëzime për nxënësin Testi në total ka 25 pyetje. Pjesa I nga 1 deri në 13 janë pyetjet me alternativa dhe vlerësohen me nga 1 pikë. Pjesa II nga 14 deri në 25 janë pyetjet me zgjidhje. Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve janë dhënë përbri tyre. Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë e 30 minuta. Për përdorim nga komisioni i vlerësimit Totali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT 1……………………….. Anëtar Nota 2……………………….. Anëtar Kërkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pikë Kërkesa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pikë Kërkesa 19a 19b 20 21 22a 22b 23 24 25 Pikë
  • 2. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20132 PJESA I Për pyetjet 1 deri 13 rrethoni në test vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë. Në hapësirat ndërmjet pyetjeve mund të bëni veprime. 1. Jepen bashkësitë A = {1; 3; 5; 6} dhe B = {1; 2; 4; 6}. Gjeni numrin e elementëve të A∩B. 1 pikë A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2. 1 1 2 2 3 3⋅ = 1 pikë A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Gjeni më të madhin e numrave: 1 pikë A) 1 543 10− ⋅ = B) 2 543 10− ⋅ = C) 3 543 10− ⋅ = D) 4 543 10− ⋅ = 4. Për a = –1 shprehja 4 2 a a− është e barabartë me: 1 pikë A) 4 B) 5 C) – 5 D) –4 5. Grafiku i funksionit y = x2 + 1 e pret boshtin e abshisave në: 1 pikë A) 1 pikë B) 2 pika C) 3 pika D) asnjë pikë 6. Inekuacioni 1 2x x> + është i njëvlefshëm me: A) 1x < 1 pikë B) 1x > C) 1x < − D) 1x > −
  • 3. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20133 7. Një nga rrënjët e ekuacionit x2 – 3x = 0 është : 1 pikë A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 4 8. Vëllimi i një kubi është 27 cm3 . Brinja e kubit është: 1 pikë A) 3 cm B) 5 cm C) 7 cm D) 9 cm 9. 5 2 18− = 1 pikë A) 2 B) 2 2 C) 3 2 D) 4 2 10. Mesatarja e numrave – 3m; 3m; 0 është: 1 pikë A) 3m B) 2m C) m D) 0 11. Në një trekëndësh dybrinjënjëshëm këndi në kulm është 800 . Këndi i bazës është: 1 pikë A) 300 B) 500 C) 800 D) 1000 12. Gjeni vlerën e palejuar të ndryshores x në shprehjen 3 2 4 x x + − . 1 pikë A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 13. 20% e numrit 5 është: 1 pikë A) 1 B) 10 C) 15 D) 20
  • 4. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20134 PJESA II - pyetjet me zgjidhje Për pyetjet 14 deri 25 zgjidhjen do ta jepni në fletore. Në fletore do të shkruani numrin e pyetjes dhe poshtë saj zgjidhjen që do të jepni. Pikët për secilën pyetje janë dhënë përbri saj. 14. Ktheni në formë më të thjeshtë shprehjen ( )( )2 3 2 4x x x− + − + . 3 pikë 15. Zgjidhni ekuacionin 6x x x + = 3 pikë 16. Jepet ekuacioni 2 4 0x x m− + = . Gjeni vlerat e m që ekuacioni të ketë dy rrënjë të ndryshme. 3 pikë 17. Zgjidhni sistemin e ekuacioneve    =+ −=− 422 132 yx yx 3 pikë 18. Një këmbësor përshkon në 15 minuta perimetrin e një fushe në formë katrore. Sa minuta i duhet atij të përshkojë perimetrin e një fushë tjetër katrore me sipërfaqe 4 herë më të madhe se e para (me të njëjtën shpejtësi). 3 pikë 19. Në trapezin dybrinjënjëshëm jepen bazat 14 cm dhe 8cm dhe këndi i bazës 30o . a) Gjeni lartësinë dhe diagonalen. 3 pikë b) Gjeni syprinën e trapezit. 1 pikë 20. Jepet 3a b+ = dhe 2 2 7a b+ = . Gjeni prodhimin a b⋅ . 3 pikë 21. Në një klasë me 25 nxënës 15 janë vajza. Gjeni sa përqind e klasës janë djem. 3 pikë 22. Jepet funksioni y = 3x2 + 4x +1. a) Gjeni ordinatën e pikës së grafikut me abshisë x = –1. 1 pikë b) Gjeni pikat ku grafiku pret boshtin OX. 2 pikë 23. Gjeni vlerat e x-it për të cilat ka kuptim shprehja 1x x+ − . 3 pikë 24. Katrorit me diagonale 4 cm i jashtëshkruhet rrethi. Gjeni sipërfaqet e rrethit dhe katrorit. 3 pikë 25. Në trekëndëshin këndrejta ABC me kënd të drejtë në B sinusi i këndit C është 2 3 dhe shuma AC + AB = 10. Gjeni BC. 3 pikë