SlideShare a Scribd company logo

provimi i lirimit 2018 matematike

A
A

vdb

provimi i lirimit 2018 matematike

1 of 4
Download to read offline
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS
AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE
PROVIMI I LIRIMIT
S E S I O N I I
E mërkurë, 19 qershor 2013 Ora 10.00
Lënda: Matematikë
Udhëzime për nxënësin
Testi në total ka 25 pyetje.
Pjesa I nga 1 deri në 13 janë pyetjet me alternativa dhe vlerësohen me nga 1 pikë.
Pjesa II nga 14 deri në 25 janë pyetjet me zgjidhje. Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve
janë dhënë përbri tyre.
Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë e 30 minuta.
Për përdorim nga komisioni i vlerësimit
Totali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT
1……………………….. Anëtar
Nota 2……………………….. Anëtar
Kërkesa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pikë
Kërkesa
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pikë
Kërkesa
19a 19b 20 21 22a 22b 23 24 25
Pikë
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20132
PJESA I
Për pyetjet 1 deri 13 rrethoni në test vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë.
Në hapësirat ndërmjet pyetjeve mund të bëni veprime.
1. Jepen bashkësitë A = {1; 3; 5; 6} dhe B = {1; 2; 4; 6}.
Gjeni numrin e elementëve të A∩B. 1 pikë
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
2.
1 1
2 2
3 3⋅ = 1 pikë
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3. Gjeni më të madhin e numrave: 1 pikë
A) 1
543 10−
⋅ =
B) 2
543 10−
⋅ =
C) 3
543 10−
⋅ =
D) 4
543 10−
⋅ =
4. Për a = –1 shprehja 4 2
a a− është e barabartë me: 1 pikë
A) 4
B) 5
C) – 5
D) –4
5. Grafiku i funksionit y = x2
+ 1 e pret boshtin e abshisave në: 1 pikë
A) 1 pikë
B) 2 pika
C) 3 pika
D) asnjë pikë
6. Inekuacioni 1 2x x> + është i njëvlefshëm me:
A) 1x < 1 pikë
B) 1x >
C) 1x < −
D) 1x > −
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20133
7. Një nga rrënjët e ekuacionit x2
– 3x = 0 është :
1 pikë
A) x = 1
B) x = 2
C) x = 3
D) x = 4
8. Vëllimi i një kubi është 27 cm3
. Brinja e kubit është: 1 pikë
A) 3 cm
B) 5 cm
C) 7 cm
D) 9 cm
9. 5 2 18− = 1 pikë
A) 2
B) 2 2
C) 3 2
D) 4 2
10. Mesatarja e numrave – 3m; 3m; 0 është: 1 pikë
A) 3m
B) 2m
C) m
D) 0
11. Në një trekëndësh dybrinjënjëshëm këndi në kulm është 800
.
Këndi i bazës është: 1 pikë
A) 300
B) 500
C) 800
D) 1000
12. Gjeni vlerën e palejuar të ndryshores x në shprehjen
3 2
4
x
x
+
−
. 1 pikë
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. 20% e numrit 5 është: 1 pikë
A) 1
B) 10
C) 15
D) 20
PROVIMI I LIRIMIT
Matematikë Sesioni I
©AKP 19 qershor 20134
PJESA II - pyetjet me zgjidhje
Për pyetjet 14 deri 25 zgjidhjen do ta jepni në fletore. Në fletore do të shkruani numrin e pyetjes dhe
poshtë saj zgjidhjen që do të jepni. Pikët për secilën pyetje janë dhënë përbri saj.
14. Ktheni në formë më të thjeshtë shprehjen ( )( )2 3 2 4x x x− + − + . 3 pikë
15. Zgjidhni ekuacionin
6x
x
x
+
= 3 pikë
16. Jepet ekuacioni 2
4 0x x m− + = .
Gjeni vlerat e m që ekuacioni të ketë dy rrënjë të ndryshme.
3 pikë
17. Zgjidhni sistemin e ekuacioneve



=+
−=−
422
132
yx
yx
3 pikë
18. Një këmbësor përshkon në 15 minuta perimetrin e një fushe në formë katrore.
Sa minuta i duhet atij të përshkojë perimetrin e një fushë tjetër katrore me sipërfaqe 4 herë
më të madhe se e para (me të njëjtën shpejtësi). 3 pikë
19. Në trapezin dybrinjënjëshëm jepen bazat 14 cm dhe 8cm dhe këndi i bazës 30o
.
a) Gjeni lartësinë dhe diagonalen. 3 pikë
b) Gjeni syprinën e trapezit. 1 pikë
20. Jepet 3a b+ = dhe 2 2
7a b+ = . Gjeni prodhimin a b⋅ . 3 pikë
21. Në një klasë me 25 nxënës 15 janë vajza. Gjeni sa përqind e klasës janë djem. 3 pikë
22. Jepet funksioni y = 3x2
+ 4x +1.
a) Gjeni ordinatën e pikës së grafikut me abshisë x = –1. 1 pikë
b) Gjeni pikat ku grafiku pret boshtin OX. 2 pikë
23. Gjeni vlerat e x-it për të cilat ka kuptim shprehja 1x x+ − . 3 pikë
24. Katrorit me diagonale 4 cm i jashtëshkruhet rrethi. Gjeni sipërfaqet e rrethit dhe katrorit. 3 pikë
25. Në trekëndëshin këndrejta ABC me kënd të drejtë në B sinusi i këndit C është
2
3
dhe shuma AC + AB = 10. Gjeni BC. 3 pikë

Recommended

Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2015 Matematike
Provimi i lirimit 2015 MatematikeProvimi i lirimit 2015 Matematike
Provimi i lirimit 2015 MatematikeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2015 Anglishtja
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaProvimi i lirimit 2015 Anglishtja
Provimi i lirimit 2015 AnglishtjaHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2014 Matematike
Provimi i lirimit 2014 MatematikeProvimi i lirimit 2014 Matematike
Provimi i lirimit 2014 MatematikeHelio RAMOLLARI
 
Provimi i lirimit 2010 Matemnatike
Provimi i lirimit 2010 Matemnatike Provimi i lirimit 2010 Matemnatike
Provimi i lirimit 2010 Matemnatike Helio RAMOLLARI
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve  gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve  gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
 
Provimi i lirimit 2013 Matematike
Provimi i lirimit 2013 MatematikeProvimi i lirimit 2013 Matematike
Provimi i lirimit 2013 MatematikeHelio RAMOLLARI
 

More Related Content

What's hot

shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
 
Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
 
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Alush Kryeziu
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
 
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeHelio RAMOLLARI
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiElton Gjoka
 
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaValmir Nuredini
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi  turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 

What's hot (20)

Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
 
Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
 
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2013 Gjuhe Shqipe
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2012 Gjuhe Shqipe
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
 
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi  turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 

provimi i lirimit 2018 matematike

  • 1. REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI I LIRIMIT S E S I O N I I E mërkurë, 19 qershor 2013 Ora 10.00 Lënda: Matematikë Udhëzime për nxënësin Testi në total ka 25 pyetje. Pjesa I nga 1 deri në 13 janë pyetjet me alternativa dhe vlerësohen me nga 1 pikë. Pjesa II nga 14 deri në 25 janë pyetjet me zgjidhje. Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve janë dhënë përbri tyre. Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë e 30 minuta. Për përdorim nga komisioni i vlerësimit Totali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT 1……………………….. Anëtar Nota 2……………………….. Anëtar Kërkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pikë Kërkesa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pikë Kërkesa 19a 19b 20 21 22a 22b 23 24 25 Pikë
  • 2. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20132 PJESA I Për pyetjet 1 deri 13 rrethoni në test vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë. Në hapësirat ndërmjet pyetjeve mund të bëni veprime. 1. Jepen bashkësitë A = {1; 3; 5; 6} dhe B = {1; 2; 4; 6}. Gjeni numrin e elementëve të A∩B. 1 pikë A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2. 1 1 2 2 3 3⋅ = 1 pikë A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Gjeni më të madhin e numrave: 1 pikë A) 1 543 10− ⋅ = B) 2 543 10− ⋅ = C) 3 543 10− ⋅ = D) 4 543 10− ⋅ = 4. Për a = –1 shprehja 4 2 a a− është e barabartë me: 1 pikë A) 4 B) 5 C) – 5 D) –4 5. Grafiku i funksionit y = x2 + 1 e pret boshtin e abshisave në: 1 pikë A) 1 pikë B) 2 pika C) 3 pika D) asnjë pikë 6. Inekuacioni 1 2x x> + është i njëvlefshëm me: A) 1x < 1 pikë B) 1x > C) 1x < − D) 1x > −
  • 3. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20133 7. Një nga rrënjët e ekuacionit x2 – 3x = 0 është : 1 pikë A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 4 8. Vëllimi i një kubi është 27 cm3 . Brinja e kubit është: 1 pikë A) 3 cm B) 5 cm C) 7 cm D) 9 cm 9. 5 2 18− = 1 pikë A) 2 B) 2 2 C) 3 2 D) 4 2 10. Mesatarja e numrave – 3m; 3m; 0 është: 1 pikë A) 3m B) 2m C) m D) 0 11. Në një trekëndësh dybrinjënjëshëm këndi në kulm është 800 . Këndi i bazës është: 1 pikë A) 300 B) 500 C) 800 D) 1000 12. Gjeni vlerën e palejuar të ndryshores x në shprehjen 3 2 4 x x + − . 1 pikë A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 13. 20% e numrit 5 është: 1 pikë A) 1 B) 10 C) 15 D) 20
  • 4. PROVIMI I LIRIMIT Matematikë Sesioni I ©AKP 19 qershor 20134 PJESA II - pyetjet me zgjidhje Për pyetjet 14 deri 25 zgjidhjen do ta jepni në fletore. Në fletore do të shkruani numrin e pyetjes dhe poshtë saj zgjidhjen që do të jepni. Pikët për secilën pyetje janë dhënë përbri saj. 14. Ktheni në formë më të thjeshtë shprehjen ( )( )2 3 2 4x x x− + − + . 3 pikë 15. Zgjidhni ekuacionin 6x x x + = 3 pikë 16. Jepet ekuacioni 2 4 0x x m− + = . Gjeni vlerat e m që ekuacioni të ketë dy rrënjë të ndryshme. 3 pikë 17. Zgjidhni sistemin e ekuacioneve    =+ −=− 422 132 yx yx 3 pikë 18. Një këmbësor përshkon në 15 minuta perimetrin e një fushe në formë katrore. Sa minuta i duhet atij të përshkojë perimetrin e një fushë tjetër katrore me sipërfaqe 4 herë më të madhe se e para (me të njëjtën shpejtësi). 3 pikë 19. Në trapezin dybrinjënjëshëm jepen bazat 14 cm dhe 8cm dhe këndi i bazës 30o . a) Gjeni lartësinë dhe diagonalen. 3 pikë b) Gjeni syprinën e trapezit. 1 pikë 20. Jepet 3a b+ = dhe 2 2 7a b+ = . Gjeni prodhimin a b⋅ . 3 pikë 21. Në një klasë me 25 nxënës 15 janë vajza. Gjeni sa përqind e klasës janë djem. 3 pikë 22. Jepet funksioni y = 3x2 + 4x +1. a) Gjeni ordinatën e pikës së grafikut me abshisë x = –1. 1 pikë b) Gjeni pikat ku grafiku pret boshtin OX. 2 pikë 23. Gjeni vlerat e x-it për të cilat ka kuptim shprehja 1x x+ − . 3 pikë 24. Katrorit me diagonale 4 cm i jashtëshkruhet rrethi. Gjeni sipërfaqet e rrethit dhe katrorit. 3 pikë 25. Në trekëndëshin këndrejta ABC me kënd të drejtë në B sinusi i këndit C është 2 3 dhe shuma AC + AB = 10. Gjeni BC. 3 pikë