Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagbabago sa Wika sa kasalukyan

1,849 views

Published on

Ang ulat na ito ay tungkol sa mga naganap sa Wikang Filipino magmula 1988 hanggang

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pagbabago sa Wika sa kasalukyan

 1. 1. Wikang Filipino Sa Kasalukuyang Panahon
 2. 2. 1988 Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, s. 1988
 3. 3. Kautusang Tagapagpaganap Filipino - gamit sa transaksyon at komunikasyon Humahalili sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 187, s. 1969 Agosto 25, 1988 Agosto 25, 1988 Blg. 335, s. 1988
 4. 4. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, s. 1988 1. Linangin ang wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon 2. Magtalaga ng mamahala sa lahat ng koresponsiyang nasa Filipino 3. Magsalin sa Filipino ng mga pangalan 4. Maisa-FIlipino ang panunumpa sa tungkulin 5. Maging bahagi ng pagsasanay sa mga kawani
 5. 5. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, s. 1988 1. Kampanya sa pagpapalaganap na ang Filipino ay mahalaga 2. Pagsasalin sa FIlipino ng mga terminong pampamahalaan 3. Pagsasanay sa mga kawani ng pamahalaan sa paggamit ng FIlipino 4. Pagmomonitor sa implementasyon ng kautusan 5. Pagsasagawa ng iba pang estratehiya Iniatas sa LWP ang:
 6. 6. 1991 Batas Republika ng 7104Batas Republika ng 7104
 7. 7. Lumilikha sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) Layunin: Pangalagaan ang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Agosto 14, 1991
 8. 8. - Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas - Binubuo ng: Tagapangulo 2 full time komisyoner 8 part time komisyoner Batas Republika Blg. 7104
 9. 9. Batas Republika Blg. 7104 Mga tungkulin: (1) Bumuo ng polisiya, plano na magpapaunlad sa Filipino at iba pang wika sa Pilipinas (2) Magsagawa o mangomisyon ng mga saliksik para sa ebolusyon ng wika (3) Magpanukala ng mga gabay at pamantayang pangwika
 10. 10. Batas Republika Blg. 7104 Mga tungkulin: (4) Hikayatin at isulong ang wika gamit ang isang sistema (5) Magsagawa at suportahana ang pagsasalin ng mga dokumento sa wikang Filipino. (6) Magsagawa ng mga publikong pagdinig para malaman ang mga suliranin ukol sa wika.
 11. 11. 19971997
 12. 12. Proklamasyon Bilang 1041 (1997) BuwanngWika
 13. 13. Proklamasyon Bilang 1041 (1997) Ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, Agosto 1-31. Nilagdaan ito ni Pangulong Ramos.
 14. 14. 2001
 15. 15. Kautusang Pangkagawaran Blg.45, s.2001 ng DECS
 16. 16. Isagani R. Cruz “2001 Revisyon ng Alfabeto” at “Patnubay sa Ispeling ng WIkang Filipino” C, F, J, Ñ, Q, V, X, Z
 17. 17. 2006 2006
 18. 18. K P B . 42, . 2006 D E Jesli A. Lapus Oktubre 9, 2006 Pagpapatigil ng implementasyon ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 45 at sumangguni muna sa 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling
 19. 19. 2009- 2012
 20. 20. Kautusan ng Departamento ng Edukasyon Bilang 74, Serye 2009
 21. 21. Isinainstitusyon ang gamit ng Inang Wika sa elementarya o Multilingual Language Education (MLE).
 22. 22. 1. Unang wika > nagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon. 2. Ang bilinggwal at multilinggwal na edukasyon > nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at kasarian. Nagkakabuklod ng magkakaibang lipunan na may magkakaibang wika. 3. Ang wika ay napakahalagang elemento sa inter-kultural na edukasyon. Sa pamamagitan nito, makahihikayat ng unawaan sa pagitan ng magkakaibang lahi at makasisiguro na ang mga karapatan ay iginagalang.
 23. 23. Mula sa...
 24. 24. Naging... a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y
 25. 25. Naging... a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, 11, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, w, x, z
 26. 26. Naging... a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
 27. 27. Kasalukuyang Alpabetong Filipino a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
 28. 28. 20132013
 29. 29. Resolusyon blg. 13-19 ns.2013 ng KWF ● ika-12 ng Abril 2013 ● Ang Pilipinas ay gagawing Filipinas. Ipapalit din ang mga produkto na nakapangalang Pilipinas tungong Filipinas ● Naging kontrobersyal ito ngunit hindi ito pinalaganap sa bansa.
 30. 30. Kautusang Pangkagawaran Blg. 34, s. 2013 ng DepEd ● Pinakilala ang Ortograpiyang Pambansa ● Pagpapanatili ang gabay sa ortograpiya, at pagsasaalang-alang sa mga katutubong wika sa Pilipinas ● mailahok ang mahahalagang kaakuhan ng mga katutubong wika ● kagamitang panturo ng mga guro ● pagpapahusay ng mga pasulat na komunikasyon
 31. 31. 20142014

×