Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ITK-teemaseminaari: Multimodaalisuus ja oppiminen – haasteita ja mahdollisuuksia

Check these out next

1 of 18
1 of 18

More Related Content

More from Suomen eOppimiskeskus ry

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ITK-teemaseminaari: Multimodaalisuus ja oppiminen – haasteita ja mahdollisuuksia

 1. 1. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Osaaminen näkyväksi – tavoitteena multimodaalinen portfolio Jaana Kullaslahti & Taina Juurakko-Paavola @jkullaslahti 7.4.2017 ITK
 2. 2. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta11.4.2017 Portfolio käytössä? Oletko koonnut portfoliota sähköisesti (ePortfolio)? Mitä elementtejä ePortfoliossasi on ollut?
 3. 3. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta11.4.2017HAMK Yleisesitys 2017 Mihin ePortfolio soveltuu sinusta parhaiten? 44 vastausta Tarvitsetko tukea ePortfolion tekemiseen? Millaista? 43 vastausta - 25 kyllä, tarvitsee apua
 4. 4. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Mitä portfolioon? Osaamisperustainen-CV
 5. 5. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Portfolio osana opintoja • Mihin opintoihin portfolio liittyy? • Miten ohjataan oman osaamisen näkyväksi tekemiseen? • Yhteinen käsitys portfoliosta opintojen aikana? • Miten opetuksessa voisi edistää multimodaalisuutta? • Miten mahdollistaa osaamisen eri ulottuvuuksien näkyväksi tekeminen monin eri tavoin? • oppimistilanteet – labrat, harjoittelut, simulaatiot • oppimistehtävät, projektit • arviointi... 11.4.2017
 6. 6. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaalisuus korkeakoulun kieliopinnoissa
 7. 7. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Käsitteitä  ”Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri muodoissa ja konteksteissa. Medialukutaito on osa monilukutaitoa. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit ovat sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kinesteettisten symbolijärjestelmien tai niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia.” (LOPS 2015, 38.)  ”Multimodaalisen tekstin tuottaminen vaatii perinteistä tekstin tuottamista huomattavasti monipuolisempia ja laaja-alaisempia valmiuksia. Erilaisten sovellusten ja tekniikan hallinnan lisäksi multimodaalisen tekstin tuottaminen edellyttää visuaalista ja esteettistä hahmotuskykyä, valmiuksia tehdä lukuisia valintoja sekä kykyä luovaan suunnitteluun (Kress 2003, 36).”
 8. 8. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Perinteinen kirjoittamisprosessi: yksinäistä, lineaarista ja ei-julkista Suunnittelu Toteutus Muokkaus
 9. 9. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Uusi kirjoittamisprosessi: osin yhdessä tehtyä, dynaamista ja julkista Suunnitttelu Toteutus Muokkaus Julkaisu
 10. 10. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaalisen kirjoittamisen kehittäminen • DigSkriv-hanke, jossa tavoitteena ollut kehittää digitaalista kirjoittamista ruotsin kielen osalta • Opettajat kokeilleet sekä erilaisia palautekeinoja opiskelijoiden kirjallisista tuotoksista että antaneet opiskelijoille uudenlaisia monimediaisia tehtävänantoja
 11. 11. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaalinen palautteenanto kirjoittamistuotoksista Kaikkien virheiden korjaaminen kirjallisesti Äänipalaute Videopalaute
 12. 12. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaaliset tehtävänannot puhumisessa Perinteiset ppt- esitykset Multimodaaliset videot
 13. 13. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Miksi kannattaa käyttää multimodaalisia tehtävänantoja? Antavat opiskelijoille mahdollisuuden näyttää monipuolisesti osaamistaan Ovat tuotoksia, jotka opiskelija voi liittää portfolioonsa ja joita hän voi hyödyntää esim. työnhaussa Lisäävät opiskelijoiden innostusta ja saavat heidät näkemään paljon vaivaa  oppimistulokset parempia 11.4.2017 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ
 14. 14. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta DigSkriv-hanke: lehtori Anna-Maija Mäkinen, Kaitaan lukio
 15. 15. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 16. 16. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 17. 17. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 18. 18. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta

×