Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yritteliäisyyttä tukevat oppimisympäristöt

564 views

Published on

Oppimisympäristöjen ja oppimisen kaikkiallisuuden kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen itsearviointityökalulla

Published in: Education
  • Be the first to like this

Yritteliäisyyttä tukevat oppimisympäristöt

  1. 1. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristooppimisympäristöjen ja oppimisen kaikkiallisuuden kehittäjänä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo –hankkeen päätösseminaari Glo Art Helsinki 31.10.2012 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus
  2. 2. Kerhok es k T Innovaus M & Co. a opetuk tioita seen
  3. 3. Selviytymistaidot, Wagner 2008,2012• Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu• Verkostojen välinen vuorovaikutus ja vaikutuksella johtaminen• Ketteryys ja sopeutumiskyky• Aloitteellisuus ja yritteliäisyys• Kyky tehokkaaseen suulliseen ja kirjalliseen kommunikointiin• Kyky tiedonhankintaan ja analysointiin• Uteliaisuus ja mielikuvitus• https://www.teachthought.com/learning/21st-century-learning-preparing- students-for-complex-futures/
  4. 4. Yrittäjyyskasvatus metataitojen kehittäjänähttps://www.teachthought.com/learning/is-entreprenurial-learning-the-way-of-the-future/?ref=nf
  5. 5. Tulevaisuuden oppimisympäristöt tukevat yritteliäisyyden kehittymistäFormaalin, informaalin ja nonformaalin rajat liukenevatYhteisöllisen tiedon luominen ja sisältö - oppijan aktiivinen roolitiedon luojana!Oppijan aktiivinen rooli, osallistuva oppiminen.Oppiainekeskeisyydestä aihekeskeisyyteen.Koulun ulkopuolella hankitun JA OLEVAN tiedon ja osaamisenhyödyntäminen.(Saywer 2006; Natritello 2007; Kangas 2010, soveltaen)
  6. 6. Mittaristo näyttää kehittämistarpeetRohkaisua ja voimaannuttamista opettajille.Opettaja tekee työtään persoonallaan, mutta pedagoginen yhteisötukee.Vastuullisuuden, tavoitteellisuuden ja itsenäisyyden rinnalleRohkeutta visioida, ideoida, unelmoida.
  7. 7. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristolla kannustetaanopettajia pohtimaan opetukseen liittyviä,yritteliäisyyden kehittymistä tukevia valintojaanja tulemaan niistä tietoiseksi.”Ei tietämisen maailma on oppimisen maailma.”
  8. 8. Kiitos!minnariikka.jarvinen@kerhokeskus.fi

×