Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eAMK webinaari: Kuinka luoda menestyvä merkkiperhe?

95 views

Published on

Onko sinulla suunnitteilla osaamismerkkiperhe? Haluatko vinkkejä sen suunnitteluun? Kuinka luot menestyvän merkkiperheen -webinaarissa jaettiin hyviä käytänteitä merkkiperheen suunnitteluun. Puhujana oli Jaana Kullaslahti Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Webinaari on osa eAMK:n osaamismerkkiwebinaarisarjaa. Videotallenne löytyy täältä: https://youtu.be/m1cPG-0U2vo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Kuinka luoda menestyvä merkkiperhe?

 1. 1. eAMK-webinaari 11.9.2019: Kuinka luoda menestyvä merkkiperhe? Jaana Kullaslahti, HAMK
 2. 2. 2 https://pelimerkit.metropolia.fi/ https://www.hamk.fi/projektit/open-merkit/ http://www.oppiminenonline.com/
 3. 3. Idea merkistä tai merkkiperheestä?
 4. 4. 9/11/2019 4 HAMK: Lähtökohtana strategia & visio
 5. 5. Webinaari-osaaja: Osaa toimia webinaarin vetäjänä ja aktivoida osallistujia hyödyntäen pedagogisia menetelmiä sekä järjestelmän erilaisia työkaluja ja ryhmätyöskentelyä. ePortfolio-osaaja: Osaa rakentaa digitaalisen portfolion sekä ohjata opiskelijoita oman osaamisen näkyväksi tekemisessä. Moodle-osaaja: Osaa suunnitella ja toteuttaa sekä pedagogisesti että teknisesti toimivan Moodle-toteutuksen Videot opetuksessa – osaaja: Osaa hyödyntää omaa ja muiden tekemää videomateriaalia opetuksessa. Digiajan pedaosaaja Osaa toteuttaa digiajan pedagogisia ratkaisuja ja hyödyntää digitaalisuutta tarkoituksenmukaisesti opetuksessa. O365 opetuksessa osaaja Osaa hyödyntää sekä pedagogisesti että teknisesti Office 365 tarjoamia alipalveluita.
 6. 6. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital- competence-educators-digcompedu
 7. 7. Osaamismerkit suhteessa DigCompEdu osaamistasoihin (Kullaslahti & Ruhalahti 2018) Ammattikorkeakoulujen osaamismerkit Oppiminen Online osaamismerkit DIGIOPE erikoistumisopinnot osaamismerkit
 8. 8. 8
 9. 9. Ideasta osaamismerkiksi?
 10. 10. ▪ toimenpideryhmissä, joissa asiantuntijoita useista eri ammattikorkeakouluista ▪ hankkeen aikana kertynyt osaaminen näkyvissä ▪ merkkeihin liittyy hankkeessa tuotettua aineistoa ja valmennusta ▪ merkkivastaava ja ryhmä asiantuntijoita merkkiä myöntämässä ▪ oma osaamismerkkitehdas ja vastaava suunnittelija & ylläpitäjä Merkkien suunnittelu eAMK
 11. 11. 27.11.2018 Kullaslahti & Varonen
 12. 12. Työpajat Henkilöstöpäivät Kehittämispäivät Valmennukset Vertaistuki Materiaalit Ohjaus ja tuki
 13. 13. Menestyvän osaamismerkkiperheen ominaisuuksia (vrt. Brauer 2018) • Kuvaa tavoiteltavan osaamisen, kriteerit ja osoittamisen tavat • Joustavuus – itselle merkitykselliset valinnat ja osaamisen kehittämiskohteet • Erilaajuiset osaamismerkit • Laajat ja haastavat • Pienet ja nopeasti saavutettavat • Auttaa suunnittelemaan oman kehittymispolun • Visualisoi etenemisen • Palaute nopeasti (kahden viikon kuluessa) ja kannustavasti • Yhteisöllisyys, vuorovaikutus, pelillisyys • Jatkumo yli organisaatiorajojen – ”osaamismerkkien ekosysteemi”
 14. 14. Miten eAMK yhteisön rakentaa merkistöä? ▪ olemassa olevien merkkien benchmarkkaus ▪ merkkien suosittelu ▪ vertaisarviointi myöntämisessä ▪ jatkuvuus hankkeen päätyttyä ▪ osaamismerkein ohjautuva kehittäminen amkeissa/korkeakouluissa
 15. 15. Yhdessä olemme enemmän http://www.eamk.fi

×