Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Humak esiteaineisto 2016

275 views

Published on

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Humak esiteaineisto 2016

 1. 1. Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak .
 2. 2. Valtakunnallinen verkosto
 3. 3. Humak numeroina
 4. 4. Ihmisten AMK • Humanistinen arvoperusta • Yhteisöllinen oppiminen • Valmistut ihmisläheisiin ammatteihin
 5. 5. Human connections • humanistinen ihmiskäsitys • suvaitsevaisuus ja toisen kunnioittaminen • avoin vuorovaikutus • luottamus • yhdessä oppiminen
 6. 6. Humakin missio ja visio • Inhimillisen yhteiskunnan rohkea rakentaja (”suuri tehtävä” eli missio) • Työelämäkumppanit ja Humak tekevät yhdessä toimialojensa tulevaisuutta (”minne menemme” eli visio)
 7. 7. 50 / 50 -malli • Opiskelijat mukana työelämä-hankkeissa ja projekteissa • Opiskelu aloitetaan kampuksilla. • Opintojen puolivälissä siirrytään TKI (Tutkimus-, kehittämis- ja Innovaatio) keskuksiin
 8. 8. Yhteistyötä tulevien työnantajiesi kanssa • Harjoittelut • Kehittämistoiminta, projektit, selvitystyö • Hanketoiminta • Opinnäytetyöt
 9. 9. Oikeita projekteja heti
 10. 10. Harjoittelut avaavat ovia
 11. 11. Kokemusta kansainvälisistä projekteista
 12. 12. Joka neljäs opiskelee ulkomailla
 13. 13. Jyväskylä • Kulttuurituottaja (AMK) • Yhteisöpedagogi (AMK) 50/50 = • Aloitat opintosi kampuksella Korpilahdella • Jatkat TKI-keskuksessa (Akseli), joka toimii jatkossa Kankaan alueella
 14. 14. Kuopio • Tulkki (AMK) • Yhteisöpedagogi (AMK) 50 / 50 = • Opiskelet ensin kampuksella Hiltulanlahdessa • Siirryt opintojen puolivälissä Kuopion keskustaan
 15. 15. Pääkaupunkiseutu Kauniaisissa • Kulttuurituottaja (AMK) • Tulkki (AMK) –Aloitat opinnot kampuksella Nurmijärvellä Yhteisöpedagogi (AMK) –Aloitat opinnot kampuksella Helsingissä TKI-keskus (Ilkka) Haagassa, Ilkantie 4 -Suoritat loppuvaiheen opintosi Työelämäläheiset projektiopinnot & harjoittelut Opiskelet ja verkostoidut tuleviin työnantajiisi
 16. 16. Turku • Kulttuurituottaja (AMK) • Yhteisöpedagogi (AMK) 50/50 Aloitat opintosi kampuksella Harjattulassa Siirryt opintojesi puolivälissä Logomoon, missä teet projekteja ja harjoitteluja - verkostoidut tulevien työnantajiesi kanssa
 17. 17. Koulutukset • Kulttuurituottaja (AMK, ylempi AMK) • Tulkki (AMK, ylempi AMK, Master) • Yhteisöpedagogi (AMK, ylempi AMK, Master) • Avoin AMK • Täydennyskoulutus
 18. 18. Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon koulutus 4 vuotta, 240 op • Kulttuurituottaja on taiteen ja talouden osaaja ja organisaattori, jolla on valmius kehittää toimialaansa ja tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja edistää kulttuuri- ja taidetoimintaa. • Esimerkkejä opinnoista, joita voit sisällyttää tutkintoosi: – Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus – Mediataidot – Projektitoiminta – Taloussuunnittelu – Tuotteistaminen
 19. 19. Kulttuurituottaja tuottaa ja luo edellytyksiä taiteelle Kulttuurituottajat toimivat esimerkiksi •Tapahtumatuottajina •Toiminnanjohtajina •Projektipäälliköinä •Kulttuurisihteereinä •Managereina
 20. 20. Viittomakielentulkin koulutuksesta valmistuu sellaisia asioimis- ja opiskelutulkkeja sekä kääntäjiä, jotka ovat tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ammattilaisia. Esimerkkejä opinnoista, joita voit sisällyttää tutkintoosi: -Suomenkieli ja viestintä -Suomalainen viittomakieli -Tulkkaus -Tulkkauksen harjoittelu -Kääntäminen Tulkki (AMK) Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus 4 vuotta, 240 op
 21. 21. Tulkit ovat vuorovaikutuksen ammattilaisia He toimivat yleensä alan yrityksissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina, esim. •Asioimistulkkeina •Opiskelutulkkeina •Tulkkivälittäjinä •Muissa tulkkausalan tehtävissä kuten kääntäjinä •Viittomakommunikaation opettajina niitä käyttävissä perheissä
 22. 22. Yhteisöpedagogi (AMK) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 3,5 vuotta, 210 op • Yhteisöpedagogin tutkinto on laaja-alaisesti nuoriso- ja järjestötyön ammatillista asiantuntijuutta kehittävä. • Esimerkkejä opinnoista, joita voit sisällyttää tutkintoosi: – Pedagogisen toiminnan perusteet – Toiminnan rakenteet ja organisointi nuoriso- ja järjestötyössä – Seikkailu-, taide- ja liikuntakasvatus – Kulttuurien välinen osaaminen – Palvelujen tuottaminen, viestintä
 23. 23. Järjestö- ja nuorisotyössä tarvitaan tekijöitä Yhteisöpedagogit toimivat esimerkiksi: •Nuorisotyöntekijöinä, nuorisosihteereinä ja nuorisotoimenjohtajina •Järjestö- ja vapaa-ajan ohjaajina •Ohjaajina lastensuojelulaitoksissa •Projektipäälliköinä ja koordinaattoreina •Suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä
 24. 24. Ylemmät AMK-tutkinnot • AMK-tutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opintojasi ylempään AMK-tutkintoon • Kulttuurituottaja (ylempi AMK) • Tulkki (ylempi AMK) • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 25. 25. Avoin AMK • Opinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia opintoja, joten ne voidaan hyväksi lukea tutkintoon, jos opiskelija aloittaa myöhemmin tutkinto- tavoitteisen koulutuksen Humakissa. – Yksittäisiä opintojaksoja – Väyläopinnot 60 op – Opintokokonaisuuksia
 26. 26. Viserrä meistä kavereillesi Seuraa meitä somessa
 27. 27. VALINTAPERUSTEET JA ALOITUSPAIKAT 2016 www.opintopolku.fi
 28. 28. Opintopolku – Hae Humakiin!
 29. 29. Aloituspaikat 2016 YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) PÄIVÄTOTEUTUS aloituspaikat Jyväskylä 35 Kuopio 30 Nurmijärvi 50 Turku 35 MONIMUOTOTOTEUTUS Nurmijärvi 30 Oulu 25 YHTEISÖPEDAGOGI (YLEMPI AMK) Helsinki 25 KULTTUURITUOTTAJA (AMK) PÄIVÄTOTEUTUS aloituspaikat Jyväskylä 15 Kauniainen 16 Turku 15 MONIMUOTOTOTEUTUS Kauniainen 20 Tampere 20 KULTTURITUOTTAJA (YLEMPI AMK) (syksyn 2015 yhteishaku) Helsinki 13 TULKKI (AMK) PÄIVÄTOTEUTUS aloituspaikat Kauniainen 20 Kuopio 20 TULKKI (YLEMPI AMK) Helsinki 10 Varaamme oikeuden muutoksiin.
 30. 30. Päivä- vai monimuoto- toteutuksena AMK-tutkintoon • Päivätoteutus – Päiväopetus soveltuu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti pääasiallisesti päiväaikaan arkisin – Opintoihin hakeutuminen ei edellytä alan aiempi opintoja tai alan työkokemusta, tutustut opiskelualaasi perusteista lähtien – Opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö • Monimuoto – Monimuoto-opiskeluna suoritettava AMK-tutkinto sopii sinulle, jos olet jo esim. työelämässä etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Opinnot rakentuvat erikseen ilmoitettavista lähiopetuspäivistä ja /tai -viikoista sekä itsenäisestä työskentelystä. – Voit täydentää aikaisempaa koulutustasi ja työkokemustasi, jo hakuvaiheesta lähtien alan ja lähialojen opinto- ja työkokemus luetaan eduksesi tai niitä saatetaan jopa edellyttää (katso valintaperusteet) – Tutkinnon laajuus on sama kuin päiväopinnoissa, mutta aiempien opintojen ja työkokemuksen johdosta monimuoto-opintojen suoritusaika voi olla kestoltaan 1-4 vuotta. – Hakukelpoisuuteen ei vaadita enää kahden vuoden työkokemusta, mutta työkokemus ja alasuuntautuneisuus huomioidaan osana valintakoetta. Pohjakoulutusvaatimus ilmoitetaan hakukohteen valintaperusteissa.
 31. 31. Ylempi AMK-tutkinto • Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on – soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on kerrottu valintaperusteissa) sekä – edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Humakiin haettaessa hyväksytään työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. • Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. • Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä. • Hakuun liittyy karsiva ennakkotehtävä.
 32. 32. Kulttuurituottaja (AMK) päivätoteutus • Pohjakoulutusvaatimus – Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. – Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen osalta, niin hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien. • Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku – Humakin opintopolkukriteerit suorittanut hakija hakee erillishaussa silloin, kun hän hakee avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla.
 33. 33. Kulttuurituottaja (AMK) päivätoteutus • Valintakoe ja opiskelijavalinta – Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja mahdollisen ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. – Kulttuurituotannon koulutuksen opiskelijavalinnassa valinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien.
 34. 34. Kulttuurituottaja (AMK) monimuotototeutus • Pohjakoulutusvaatimus – Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. – Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen osalta, niin hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien. • Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku – Humakin opintopolkukriteerit suorittanut hakija hakee erillishaussa silloin, kun hän hakee avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla.
 35. 35. Kulttuurituottaja (AMK) monimuotototeutus • Valintakoe ja opiskelijavalinta – Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja mahdollisen ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. – Kulttuurituotannon koulutuksen opiskelijavalinnassa valinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. – Valintakokeessa kartoitetaan soveltuvuutta kulttuurituotannon alalle ja korkeakouluopiskeluun.
 36. 36. Tulkki (AMK) päivätoteutus • Pohjakoulutusvaatimus – Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin – Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen osalta, niin hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Valintakoe: – Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat erikseen ilmoitettavana määräaikana palauttaneet etukäteistehtävän ja suorittaneet sen hyväksytysti. • Etukäteistehtävä ohjeineen julkaistaan haun alkaessa: www.diak.fi ja www.humak.fi • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien. • Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku – Humakin opintopolkukriteerit suorittanut hakija hakee erillishaussa silloin, kun hän hakee avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla.
 37. 37. Tulkki (AMK) päivätoteutus • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien.
 38. 38. Tulkki (ylempi AMK) monimuotototeutus • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien.
 39. 39. Yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutus • Pohjakoulutusvaatimus – Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin – Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen osalta, niin hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. • Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku – Humakin opintopolkukriteerit suorittanut hakija hakee erillishaussa silloin, kun hän hakee avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla. Erillishaun hakuaika keväällä 2015 on 4.-17.5. • Valintakoe – Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, hakuun voi liittyä ennakkotehtävä.
 40. 40. Yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutus • Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi –sivulla marraskuusta lähtien.
 41. 41. Yhteisöpedagogi (AMK) monimuotototeutus Pohjakoulutusvaatimus -Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin -Humakin opintopolkukriteerit suorittanut hakija hakee erillishaussa silloin, kun hän hakee avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla. • Opiskelijavalinta –Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi –sivulla marraskuusta lähtien.
 42. 42. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) • Hakukelpoisuusvaatimus – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi –sivulla marraskuusta lähtien.
 43. 43. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Opiskelijavalinta: •Humak noudattaa valtakunnallista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valintaperustesuositusta hakukelpoisuuden osalta. •Opiskelijavalinta – Valintaperusteet ja hakuohjeet julkaistaan www.opintopolku.fi ja www.humak.fi – sivulla marraskuusta lähtien.
 44. 44. Harkinnanvarainen valinta • Harkinnanvaraisesti (ei hakukelpoinen) hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. • Humakiin harkinnanvaraisen haun liitteet toimitetaan sähköisesti tai maapostilla Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. – Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. • Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä YAMK-hauissa eikä viittomakielen ja tulkkauksen monimuotototeutuksessa
 45. 45. Valintakoeryhmät • Hakiessaan useaan samassa valintakoeryhmässä olevaan hakukohteeseen riittää, että hakija käy yhdessä valintakokeessa ja tekee yhden ennakko-/etukäteistehtävän. • Valintakoepaikka on ylin kyseisen valintakoeryhmän hakutoiveen toimipaikka. • Humakin valintakoeryhmät – Kulttuurituotanto päivätoteutus, ryhmässä vain Humakin ko. koulutus – Kulttuurituotanto monimuotototeutus, ryhmässä vain Humakin ko. koulutus – Kulttuurituottaja (ylempi AMK), ryhmässä Humak ja Metropolia – Viittomakielen ja tulkkauksen päivätoteutus, ryhmässä Humak ja Diak – Tulkki (ylempi AMK), ryhmässä vain Humakin ko. koulutus – Yhteisöpedagogin koulutus (päivätoteutus), ryhmässä kaikki kyseisen koulutuksen amkit – Yhteisöpedagogin koulutus (monimuotototeutus), ryhmässä vain Humakin ko. koulutus – Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), ryhmässä vain Humakin ko. koulutus
 46. 46. SORA-lainsäädäntö • Humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. • Humak: – Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) – SORA-laki ei koske kulttuurituotantoa • Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. – SORA-kysymys on esitetty hakulomakkeella • Sora-ohjeet opintopolku.fi ja www.humak.fi • Ennen opiskeluihin kuuluvaan harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
 47. 47. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa • Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. – Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. • Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä (ei useampana vuonna peräkkäin). Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen. • Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, tulee jättää korkeakouluun annettuihin määräaikoisin mennessä. • Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.  Tarkempi Humakia koskeva ohje ja yhteyshenkilöt, katso www.humak.fi • Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä hakutoiveidensa korkeakouluihin. Korkeakoulun tulee tehdä päätös erityisjärjestelyjä koskevasta hakemuksesta, jos hakija on hakukelpoinen ja jos hän voi osallistua korkeakoulun järjestämään valintakokeeseen. • Erityisjärjestelypyynnöllä ei voi vaihtaa tai anoa erillistä valintakoepäivää.
 48. 48. Avoin AMK • Avoin AMK-opetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta koulutuksesta ja iästä riippumatta. • Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä tai erillisopintojaksoilla tai itsenäisesti. • Opetustarjonta on ilmoitettu ja opintoihin ilmoittaudutaan Humakin verkkokaupassa. • Opinnot ovat maksullisia ja maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä (pääasiallisesti verkkomaksu). • Mikäli tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut avoimen AMKin opinnot voidaan lukea hyväksi opintoihin soveltuvaan tutkintoon. • Humakin väyläopintojen mukaiset opinnot (60 op) suorittamalla voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi polkuopintoihin soveltuvaan tutkintoon.
 49. 49. Erillisvalinnat • Yhteishaun ohella Humakin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua erillishaun kautta. • Haut järjestetään kaksi kertaa vuodessa, loka-marraskuussa ja toukokuussa. • Hakulomakkeet avataan haun alkaessa, ellei toisin mainita. Erillishaut on tarkoitettu seuraaville hakijoille ja hakuajat tammikuussa 2016 alkaviin opintoihin • Humakin avoimessa amk:ssa 60 op väyläopintoja (ent. opintopolkuopintoja) suorittaneet, hakuaika 2.-13.11.2015 (klo 15.00) • toisessa ammattikorkeakoulussa samaa koulutusta suorittavat, haku käynnissä 16.11.2015 (klo 15.00) asti • Humakissa tai vastaavaa koulutusta toisessa amk:ssa opiskelleet, joiden opinnot ovat keskeytyneet, hakuaika 26.10.-16.11.2015 (klo 15.00)
 50. 50. Hakijatilastot kevät 2015 ja usein kysyttyä • http://www.humak.fi/opiskelijaksi/ajankohtaiset-haut/usein- kysytyt-kysymykset/
 51. 51. www.humak.fi hakijapalvelut@humak.fi Lisätietoja hakemisesta

×