Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjaleena Tuukkanen, HAMK

1,262 views

Published on

Poluttamo-webinaari
8.5.2018 klo 14-15
Multimodaalisuus, ePortfoliot ja oppiminen

Miten erilaista oppimista ja osaamisen osoittamista voidaan tukea multimodaalisten ominaisuuksien avulla? Kuinka multimodaalisuutta voidaan hyödyntää aineiston saavutettavuuden parantamisessa ja esittämisen rikastamisessa? Mitä apua teknologia tuo osaamisen dokumentointiin ja näyttämiseen?

https://poluttamo.fi/2018/04/24/poluttamo-webinaari-multimodaalisuus-eportfoliot-ja-oppiminen/

Published in: Education
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjaleena Tuukkanen, HAMK

 1. 1. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Multimodaalisista työkaluista
 2. 2. 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Appsit ja multimodaalisuus
 3. 3. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Ketkä hyötyvät videon tekstittämisestä? • Kuulovammaisten näkökulmasta liikkuvan kuvan tekstitys tai rinnaste mediatiedostosta on ensisijainen • Videoiden tekstitys • Kuulovammaiset ja kuuroutuneet henkilöt • Viittomakieliset kuurot • Ikääntyneet, joiden kuulo on heikentynyt • Lukemaan opettelevat lapset • Maahanmuuttajat, jotka oppivat lukemaan ja puhumaan suomea • Satunnaiset elokuvankatsojat • Tilanteet, joissa on vaikea kuunnella ympäristöstä johtuen Kuulovammaisuuden huomioiminen oppimisessa, s. 26 (Virtanen. S. 2017) • Youtube (linkki ohjeeseen) • Screencast-O-Matic • Mahdollista tekstittää
 4. 4. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 5. 5. 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Google Docs-työkalut-Puhekirjoitus
 6. 6. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Translator 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ https://translator.microsoft.com/help/presentation-translator/
 7. 7. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Syventävä lukuohjelma
 8. 8. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Syventävä lukuohjelma
 9. 9. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ePortfolioista
 10. 10. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Strategiasta käytännön toimiin…. • HAMK strategia 2020: ”Toteutusmalleissa yhteistä on digitaaliseen portfolioon perustuva monimuotoinen arviointi ja vahva virtuaalikampuksen hyödyntäminen” • Poluttamo-hanke: Multimodaalisuus osaamisen dokumentoinnissa - https://poluttamo.fi/ • EEP - Empowering ePortfolio Process https://eepeu.wordpress.com/ • Osaaminen ratkaisee (Ora) https://www.facebook.com/osaaminenratkaisee • Koulutusten/yksiköiden sisäisiä hankkeita: • esim. Biotalous non-stop kurssi opiskelijoille Moodlessa • DigiCampus https://digicampus.fi/
 11. 11. Portfolio osana amk-opintoja 1. vuosi 2. – 3. vuosi Valmistumisvaihe Portfoliotyöskentelyn käynnistäminen Näyteportfolion kokoaminen, esittelyVäliportfolion koonti, esittely ja palaute Näyteportfolio Portfolio- opinnäytetyö Perusportfolio/työportfolio Oman osaamisen tunnistaminen + kehittäminen = näkyväksi tekeminen /moduuli/tutkinnon osaamisalueet Opinnot, harrastukset, työ Kirjaa työportfolioon Omat tavoitteet ja tarvittava osaaminen -> miten saavutetaan? vuosittain hops ja suunnitelma Kuvaa osaaminen, näytteet opinnoista, harjoittelusta, projekteista, työstä Osaamisen todentaminen työelämälle Kullaslahti
 12. 12. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Mihin tarvitset tukea? Työpajat • Portfolio - mitä, miten ja milloin? • Kyvyt.fi – portfolion teossa • O365 alipalvelut – portfolion teossa • Visuaaliset työkalut – canva.com & Padlet • Blogit-palvelut • LinkedIn ja osaamispassi Miten päästä alkuun? Osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen? Portfolion jäsennys ja koonti?
 13. 13. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Yhteenveto 9.5.2018 ESITYKSEN NIMI TAI TEKIJÄ Kuva: Taru Koivisto, https://poluttamo.fi/2017/11/24/eportfolio-ja-multimodaalisuuden-hyodyntaminen-osaamisen-digitaalisessa-dokumentoinnissa/
 14. 14. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta • Avustavan teknologian verstas • Opetuksen digityökalut merja.saarela(at)hamk.fi tarjaleena.tuukkanen(at)hamk.fi

×