Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Didaktiikka verkko-opetuksessa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Didaktiikka verkko-opetuksessa (20)

Advertisement

More from Esko Lius (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Didaktiikka verkko-opetuksessa

 1. 1. Didaktiikka verkko- opetuksessa Digioppiminen ja sen tuki vuonna 2015 Meänmaan verkko-opisto 7.11.2015 Esko Lius j.mp/verkkodida2015
 2. 2. Ihan aluksi 1) Tekniikka a) kytke headset b) avaa AC-huone c) tee Meeting-valikon Audio Setup 2) Esittäytymiset
 3. 3. 7.11.2015 ohjelma ● Mitä ovat didaktiikka ja oppiminen verkossa ● Kokemuksia työväenopiston verkkokielikursseilta ● Suunnittelun tueksi: Keittokirja aloittelevalle verkko-opettajalle ● Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit ● Näppäriä ja koukuttavia välineitä opetuksen ja oppimisen tueksi
 4. 4. “Didaktiikka” Opettaminen on oppimisen tukemista Didaktiikka etsii vastausta kysymykseen millaista on hyvä opetus Kysymys on siis siitä, miten tuetaan oppimista - tässä tapauksessa verkossa
 5. 5. “Verkko” Tietotekninen käsite Metafora Liittyy oppimiskäsitykseen
 6. 6. “Verkko-oppiminen” Niin monimuotoista, ettei sanotuksi saa...
 7. 7. Espoon työväenopiston englanninkurssin opetuskerta Adobe Connectissa.
 8. 8. Ammatillinen kurssi Moodle-oppimisalustalla.
 9. 9. Työpaikalla oppimisen ohjausblogi, jossa linkit opiskelijoiden omiin blogeihin.
 10. 10. Tavaratalo-roolipeli (“LARP”) sekä Facebookissa että luokkahuoneessa.
 11. 11. Opettajien yhteistoiminnallisen oppimisen kurssi Second Life -virtuaalimaailmassa.
 12. 12. - työväline (Google Dokumentit) - oppimisen tila/ympäristö (Adobe Connect) - tiedonhankintakanava (Wikipedia) - vertaistuki (FB-ryhmä) - älyllinen proteesi (Trello) - Jatka listaa! Teknologian rooleja/tehtäviä verkko-oppimisessa
 13. 13. SAMR-malli Ruben Puentedura nimesi näkemyksensä teknologian käytön tasoista oppimisessa SAMR-malliksi. Uudelleenmäärittely (Redefinition) Laadullinen hyppäys Muokkaaminen (Modification) Laadullinen hyppäys Lisääminen (Augmentation) Korvaaminen (Substitution) https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model Muutos ja yhteistyö kasvavat
 14. 14. Oletko osallistunut verkkokurssille? http://fi.padlet.com/esko/verkkokurssit Kirjoita “seinälle” millä kurssilla olet ollut. Valitse paikka taulukossa aputekstien mukaan. Kaksoisklikkaa ja kirjoita uuteen lappuun.
 15. 15. Oletko osallistunut verkkokurssille? Keskustelu Padletille kirjatuista kursseista Mitä kokemuksia opettajien pedagogisista ratkaisuista? Miten pedagogiikkaan vaikutti se, että toimittiin verkossa eikä luokkatilassa?
 16. 16. Verkko-opetuksen skaalaa Kokonaan vai osittain verkossa? Yhdessä vai itsenäisesti? Valmiit materiaalit vai työohjeet? Suljettu vai MOOC?
 17. 17. OppiminenOnline.com uudenlaista täydennyskoulutusta Opettajan digitaitojen päivitys Trialogisen oppimisen malli - oppijan kokemuksellinen ja tutkiva tiedonhankinta - osallistuminen ja vuorovaikutus - yhteisöllinen tiedon rakentaminen
 18. 18. Esimerkki: OppiminenOnline.com
 19. 19. Espoon työväenopiston kielikurssit verkossa Kokemuksia ja vinkkejä syksyltä 2015
 20. 20. Tavoitteita ● Kokeilla uutta oppimisympäristöä ja uusia menetelmiä ● Laajentaa opetustarjontaa ja potentiaaleja kohderyhmiä ● Tarjota opettajille mahdollisuus kokeilla uutta ja kehittyä ● Tarkastella tulevaisuuden toimintamalleja
 21. 21. Oppimisympäristöt Verkossa: ● Promentor Oy:n kielikurssimateriaalit ● Adobe Connect verkkotapaamisten ympäristönä Fyysisesti: ● opiskelijat yleensä kotona/Espoossa ● opettajat kotona tai töissä, Vaasaa ja Tukholmaa myöten
 22. 22. Tekninen tuki ● Omnian digituki mukana suunnittelussa ● Opettajille järjestetty opastus AdobeConnectin ym. tekniikan käyttöön ● Muutamalla ensimmäisellä opetuskerralla tekninen tuki mukana ● Tukimateriaali
 23. 23. Alustavia kokemuksia - tekninen suunnittelu mukaan opetuksen suunnitteluun - opettajan tunnettava verkkoympäristö etukäteen - tekninen tuki ensimmäisillä kerroilla tarpeen, jottei opettajan aika mene ääniasetusten neuvomisessa ym. - osallistaminen, ohjaus ja motivointi!
 24. 24. Verkko-opetuksen suunnittelu
 25. 25. Vastaa itsellesi miksi? miten? mitä? kenelle?
 26. 26. Valmiin materiaalin hyödyntäminen Keittokirja aloittelevalle verkko-opettajalle sisältää oivallisen muistilistan valmiin verkkomateriaalin hyödyntäjälle Saatko käyttää toisen tekemää materiaalia tai ottaa esitykseesi kuvia netistä? Lisätietoa: Tekijänoikeudet ja avointen aineistojen käyttö opetuksessa
 27. 27. Oman materiaalin tekeminen Teetkö yksittäisen oppimisaihion vai kokonaisen kurssimateriaalin? Pieni on kaunista! Ensimmäisen kokeilun ei tarvitse olla iso ja maailman paras! Selkeä ohjeistus on välttämätön: ● tavoitteet ● toimintatavat ● aikataulu
 28. 28. Oman materiaalin tekeminen Tutustu Keittokirjan lukuun 3 varttitunti. Poimi materiaalista jokin kohta, joka on itsellesi tärkeä tai joka herätti kysymyksiä. Keskustellaan aineistoon tutustumisen jälkeen.
 29. 29. Yhteiset laatukriteerit Sotungin etälukio sovelsi verkkokursseilleen opetushallituksen verkko-oppimateriaalin laatukriteerejä. Keskeisiä laatutekijöitä ● Pedagoginen laatu ● Pedagoginen käytettävyys ja esteettömyys ○ eri asia kuin palvelun ominaisuudet ● Tuotannon laatu
 30. 30. Yhteiset laatukriteerit Sotungin etälukio sovelsi verkkokursseilleen opetushallituksen verkko-oppimateriaalin laatukriteerejä. ● Kurssien läpäisyaste nousi selvästi ● Opiskelijat kokivat, että opiskelu on selkeämpää PDF: Verkko-opintomateriaalin laatukriteerit Sotungin etälukiossa
 31. 31. Näppäriä ja koukuttavia välineitä opetuksen ja oppimisen tueksi
 32. 32. Esimerkiksi... ● Padlet ● Kahoot: Meän verkkopeda ● Youtube ● Thinglink: esimerkkejä ja oppimispolku ● Google Forms
 33. 33. Palaute ja reflektio

×