Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave

2,969 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave

 1. 1. Statistika për ekonomiks dhe biznes Ligjërata 2:Konceptet themelore në statistikë dhe llojet e të dhënave
 2. 2. PërmbajtjaNë këtë ligjeratë do të mësoni: Pse përdoret statistika në biznes Konceptet themelore në statistikë Statistika përshkruese dhe inferenciale Burimet e të dhënave që përdoren bë biznes Llojet e të dhënave që përdoren në biznes 2
 3. 3. Statistika dhe rëndësia e saj Statistika merret me:  Grumbullimin e të dhënave,  Procesimin dhe analizën e të dhënave,  Prezentimin e të dhënave  E ne raste specifike, transformimin e të dhënave për të ndihmuar procesin e vendim-marrjesStatistika transformon numrat në informata të rëndësishme për vendim-marrje. 3
 4. 4. Pse një menaxher duhet ta njohë statistikën? Të dijë t’i përmbledhë informatat në mënyrë të përshtatshme Të dijë të nxjerrë konkludime për popullacionin në bazë të informatave nga mostra Të dijë si t’i përmirësojë proceset në biznes Të dijë si të arrijë deri tek parashikimet e mira (të besueshme, reale) Menaxheri i mirë me informata të gabuara merr vendime të gabuara 4
 5. 5. Disa koncepte themelore (1) Popullacioni (popullimi, dukuria masive)) është tërësia e të gjitha njësive (elementeve, individëve) që e përbëjnë fenomenin që dëshirojmë ta studiojmë Zgjedhja (mostra) është pjesa e popullacionit që përzgjedhet për analizë Parametera quhen matjet numerike që përshkruajnë karateristika të popullacionit Statistika quhen majtet numerike që përshkruajnë karateristika të mostrës (…për ilustrim, grafiku në sllajdin e ardhshëm) 5
 6. 6. Popullacioni dhe mostra Popullacioni Mostra a b cd b c ef g hi j kl m n g i n o pq r s t uv ë o r u x y z yNjësitë përshkruese të Njësitë përshkruese tëpopullacionit quhen parametra mostrës quhen statistika 6
 7. 7. Disa koncepte themelore (2)Elementet (njësitë, individët) janë njësitë për tëcilat grumbullohen të dhënat (p.sh. për shtete, familje, punëtorë, studentë) Variablat janë karakteristikat e elementeve për tëcilat jemi të interesuar (p.sh., për punëtorë: gjinia, edukimi, paga, etj.) Vrojtim (observim) është bashkësia e matjeve tëgrumbulluara për një element (p.sh. pagat e një punëtori për 12 muaj paraqesin 12 vrojtime, pagat e 2 punëtorëve për 12 muaj paraqesin 24 vrojtime, pagat e 10 punëtorëve për një muaj paraqesin 10 vrojtime, etj) 7
 8. 8. Dy degë të statistikës Statistika deskriptive (përshkruese)  Merret me mbledhjen, përmbledhjen dhe prezentimin e të dhënave Statistika inferenciale  Merret me nxjerrjen e përfundimeve për popullacionin në bazë të dhënave të vetëm një mostre 8
 9. 9. Statistika deskriptive (përshkruese) Mbledhja e të dhënave  p.sh., Anketa Prezentimi i të dhënave  p.sh. tabelat dhe grafet Karakterizimi i të dhënave ∑X i  p.sh. Mesatarja aritmetike = n 9
 10. 10. Statistika inferenciale  Vlerësimi  p.sh., Vlerësimi i peshës mesatare të popullacionit në bazë të peshës mesatare të mostrës  Testimi i hipotezave  p.sh., Testimi i deklaratës se pesha mesatare e popullacionit është 72kgNxjerrja e konkludimeve popullacionin në bazë të rezultateve të mostrës. 10
 11. 11. Popullacioni, mostra dhe inferenca Mostra Popullacioni Përdoren statistikat për të përshkruarPërdoren parametrat për të karakteristikat përshkruar karakteristikat Inferenca për popullacionin nga mostra 11
 12. 12. Burimet e të dhënave Burimet primare Burimet sekondare Të shtypura ose elektronike Vrojtimi Anketa(observimi) Eksperimentimi 12
 13. 13. Llojet e të dhënave Të dhënat Kategorike NumerikeShembuj: Statusi martesor Partia politike Diskrete Vazhdueshme Ngjyra e syve Shembuj: Shembuj: (Kategori të definuara)  Numri i fëmijëve  Pesha  Mallëra me defekt  Gjatësia (Njësi të numëruara)  Çmimi (Karakteristika të matura) 13
 14. 14. Përmbledhje Mësuam disa konceptet themelore të statistikës: ♦ Dallimi në mes të popullacionit dhe mostrës ♦ Dallimi në mes të parametrave dhe statistikave ♦ Dallimi në mes të burimeve primare dhe sekondare të të dhënave Definuam statistikën deskriptive dhe inferenciale Mësuam llojet e të dhënave ♦ Kategorike dhe numërike ♦ Diskrete dhe të vazhdueshme 14

×