Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'ofertes de licitacions públiques"

70 views

Published on

Silvia Quesada, Gemma Enfedaque i Vicky Millán

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'ofertes de licitacions públiques"

 1. 1. Del sobre en paper al Sobre Digital en la presentació d’ofertes de licitacions públiques. Silvia Quesada (Junta Consultiva de Contractació) Gemma Enfedaque (Junta Consultiva de Contractació) Vicky Millán (AOC) #GovernDigital de l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació
 2. 2. Obligatorietat d’ús de mitjans electrònics amb la nova Llei de contractes del sector públic (LCSP)
 3. 3. A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, el 9 de març de 2018 Les notificacions i comunicacions derivades dels procediments d’adjudicació de contractes del sector públic s’han de fer per mitjans exclusivament electrònics. Els òrgans de contractació han d’exigir la presentació d'ofertes i sol·licituds de participació utilitzant mitjans electrònics, amb determinades excepcions.
 4. 4. Per possibilitar el compliment d’aquesta l’obligació des de la Secretaria Tècnica de la JCCA i l'Àrea TIC de VEH s’ha construït l'eina "Sobre Digital 2.0". Solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública Ê Ofertes telemàtiques
 5. 5. L’EINA DE SOBRE DIGITAL 2.0
 6. 6. Estructura > Configuració de sobres > Preparació i presentació d’ofertes > Obertura de sobres
 7. 7. Identitat ü Signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut del resum de l’oferta Integritat ü El resum de l’oferta que conté els resums criptogràfics tots els documents de l’oferta. Confidencialitat ü Xifrat de la oferta amb la paraula clau custodiada per l’empresa ü Quan arriba la data d’obertura pública, els gestors públics de l’òrgan de contractació poden aplicar les credencials (quòrum mínim) per a accedir a les proposicions. No repudi Principals característiques de seguretat
 8. 8. Hora i data ü Registre d’Entrada/Sortida que garanteix la data i hora de presentació de les ofertes. Detecció accessos indeguts ü Repositori de documents (caixa forta) auditat i amb alertes automàtiques en cas d’accés indegut Principals característiques tècniques ü Sonda de disponibilitat que emet alertes en cas de tall de servei Detecció errades tècniques
 9. 9. Implantació al món local i universitats L’eina es troba disponible amb l’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) Des del 15/03/2018 està activa la possibilitat de marcar la presentació de licitacions electròniques mitjançant Sobre Digital a tots els ens local i universitats que ja estaven donats d’alta a la PSCP Els usuaris validadors donats d’alta abans d’aquesta data tindran, actius de manera automàtica, els privilegis per veure les ofertes electròniques des de l’eina de gestió de la PSCP
 10. 10. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital

×