Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (1/2)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Similar to CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (1/2) (20)

More from Congrés Govern Digital (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (1/2)

 1. 1. La Central de compres del món local Albert Batalla i Siscart #CGD2019
 2. 2. Un exemple de col·laboració interadministrativa que fomenta els principis de transparència, simplificació administrativa i de generació d’estalvis
 3. 3. Representativitat i serveis de l’ACM 98%dels 9.076 regidors 100%dels Consells Comarcals i les Diputacions 98%dels ajuntaments 19 de cada 20 entitats locals en formen part. A Catalunya hi ha 947 municipis 8.902 regidors (d’un total de 9.076) són membres de l’ACM Els 41 consells comarcals en són membres, així com les 4 Diputacions provincials
 4. 4. Denominació i naturalesa jurídica: Es funda l’any 2008 com a entitat local, inscrita en el Registre d’ens locals de Catalunya, a l’empara de la normativa local Actualment, l’objectiu del Consorci és la contractació de serveis i subministraments pels ens locals de Catalunya, a través d’un sistema d’adquisició centralitzada, així com també exerceix tasques de suport a la central de contractació de l’ACM Fundat per +Integrat per Des de l’entrada en vigor de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el CCDL està adscrit a la Diputació de Lleida (criteri d’adscripció grandària territorial, al ser un consorci que presta serveis de caràcter territorial)
 5. 5. La Central de compres del món local
 6. 6. El desenvolupament Legislació sobre les centrals de compres en l’àmbit Europeu (Art 2 de la Directiva de Contractació de la Unió Europea DC 24/2014/UE) La 9/2017 Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) que va entrar en vigor el 9 de març de 2018 preveu la possibilitat de la creació de les centrals de contractacions. Aquestes són un poder adjudicador que realitza activitats de compra centralitzada i eventualment, activitats de compra auxiliars La definició del model de funcionament de la Central de compres de l’ACM, va ser possible gràcies al treball cooperatiu de diferents ens locals mitjançant “focus grup” (2012), jornades d’eficiència energètica (2013) i, des de l’any 2014, Jornades territorials anuals (2019, 8 sessions) per formar en l'àmbit de la contractació pública i conèixer les necessitats dels ens locals de Catalunya
 7. 7. El procés Instrucció 1/2018 Consultes preliminars del mercat Instrucció interna del CCDL 1/2018 del 20 de juliol Jornades de la Central de compres, peticions directes, etc. Consultes preliminars al mercat
 8. 8. Què comprem i per què? Acord Marc Adhesions per subministrament Assegurances 620 Electricitat 901 Gas 277 Vehicles 264 Equips d’impressió 212 Paper 299 Màquines tècniques 65 Equips informàtics 129 Videoactes 68 Ascensors 145 DEA's 114 Parcs infantils 15 Calderes biomassa 0 Enllumenat LED 5 Seguretat Jurídica Preus avantatjosos Simplificació administrativa Capacitat tècnicaSostenibilitat Territori Criteris socials Indústria local 1180 ens locals compren per la Central
 9. 9. Comprar amb Valors COL·LABORACIÓ SOLVÈNCIA SUPORT PIME SOSTENIBILITAT DIGITALITZACIÓ CLÀUSULES SOCIALS EXPERTESA FORTALESA EQUITAT ESTALVI SIMPLIFICACIÓ TRANSPARÈNCIA Valors inicials 2019: l’evolució
 10. 10.  Clàusules socials  Clàusules mediambientals  Contractes sostenibles Comprar amb Valors  Suport a les PIMES lotització, territorialitat, etc.
 11. 11. En evolució digital Última licitació (14/05/2018) en sobres “tradicionals”: l’Acord Marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic • 42 empreses • 77 unitats de licitació • ...1516 sobres! (a, b i c) 2011, Realitzada enquesta per detectar les necessitats dels ens locals per a desenvolupar l’oferta de subministrament i serveis, mitjançant la plataforma EACAT 2013, Primera subhasta electrònica (fetes 5) de la Central de compres de gas i electricitat, amb E-SUBHASTA 2014, Comunicacions per correu electrònic i ENOTUM 2018, Recepció telemàtica d’ofertes, mitjançant SOBRE DIGITAL 2.0
 12. 12. Futur: Sistema dinàmic d’adquisició Tal com preveu l’article 224.1 de la LCSP, el sistema dinàmic d’adquisició és el procés d’adquisició d’obres, serveis i subministrament de manera totalment electrònica i oberta, durant la vigència preestablerta, a les empreses que acompleixen els criteris de selecció. o Optimitzar la contractació, tant per a l’administració pública, com pel sector privat o Crear espais de relació amb compradors públics locals, per tal d’optimitzar el procediment de licitació, així com alinear el coneixement i la capacitat de contractació local
 13. 13. Futur: Sistema dinàmic d’adquisició Facilitat per a oferir els seus productes a través del Sistema dinàmic d’adquisició Mesures d’accés a les PIMES Més coordinació per part del sector privat en tot el procés de licitació, adequant-lo al mercat Estalvi de processos per a concursar en els més de 1.000 ens locals Avantatges:
 14. 14. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @albertbatalla

×