Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"(20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"

  1. Pla de Transició Digital 2020-2023 Institut Municipal d’informàtica Novembre/2021 Projectes de robotització
  2. Els principals elements de futur de la Transició Digital són: Identitat digital Big Data i analítica predictiva Processament de llenguatge natural Robòtica i intel·ligència artificial Ubiqüitat dels serveis Govern digital Futur de la Transició Digital El lideratge de la transformació digital és clau. La robotització de procediments repetitius i l’IA permetrà als tècnics desenvolupar tasques de valor afegit i proporcionar nous serveis més adaptats a les necessitats i perfil del ciutadà El processament natural de llenguatge ajudarà a analitzar i millorar la relació entre l’Ajuntament i el ciutadà. La mobilització dels serveis municipals, recolzada sobre les xarxes mòbils d'última generació permetrà a l’Ajuntament atendre les necessitats dels ciutadans a qualsevol lloc i optimitzar els processos interns. L’anàlisi predictiu permetrà conèixer amb antelació les necessitats dels ciutadans i detectar casos potencials de frau. Els mecanismes segurs d’autenticació posen a disposició la possibilitat de crear identitats digitals dels ciutadans. Els treballadors de l’Ajuntament han de transformar el seu lloc de treball cap a un model flexible, dinàmic i àgil. Lloc de treball digital Estratègia de Transició Digital Context 2
  3. • Llicències de Sant Jordi (2019) per Districte de l’Eixample: Disseny i Implantació d’un pilot de Robotització en els processos de tramitació de les llicències d’Ocupació de l’Espai Públic per a la Diada de Santi Jordi, que va permetre als serveis tècnics de districte poder automatitzar un conjunt de tasques manuals, alliberar temps i recursos, i reduir el temps de tramitació pel ciutadà. Implantació d’RPA Els primers casos d‘ús 3 un 40% més econòmic La optimització del procés ha augmentat la capacitat de treball dels tècnics, eliminant la necessitat de contractació de personal de suport. A més a més, l’enviament de les llicències en format electrònic ha reduït el cost de les impressions de paper. i digital La relació amb la ciutadania es realitza a través de canals digitals. un procés un 55% més ràpid El temps de tramitació i comunicació d’una llicència s’ha reduït de 50 a 22 minuts.
  4. • Gestió d’expedients de Terrasses (2020) de l’Àrea d’Ecologia Urbana: Implantació d’un robot per la tramitació d’expedients per ampliar les terrasses de Barcelona durant la pandèmia. Implantació d’RPA Els primers casos d‘ús 4 S’ha incrementat la productivitat en un 500% aproximadament. S’han gestionat fins a 4.471 expedients. Reducció de temps aproximat d’un 85%. Anteriorment el temps destinat a tractar cada expedient era d’uns 30 minuts, a l’actualitat es gestiona en 5 minuts aproximadament. 100% d’eficàcia dels expedients tractats.
  5. • Procediments concursals (2021) per Institut Municipal d’Hisenda: Implantació d’un pilot de Robotització en el Procés de declaració de Procediments Concursals que permet als serveis tècnics poder automatitzar un conjunt de tasques manuals, alliberant recursos per tal de poder disposar de més temps per realitzar tasques de valor afegit. Implantació d’RPA Els primers casos d‘ús 5
  6. 6 Estalvi en recursos: Alliberament de recursos de tasques manuals que es poden destinar a altres tasques de major valor. Gestió de 10 expedients per hora (en comptes d’1 – 2 expedients per hora), incrementant fins a 10 vegades la rapidesa i eficiència del robot. Eficiència en la gestió: El robot descarregarà diàriament tots els BOE identificats com a necessaris per a la execució del procés. Quedaran guardats a una carpeta temporal per a que el tècnics puguin treballar amb ells. Descàrrega i extracció d’informació de tots els documents BOE publicats en 1h Increment de l’abast: Es processaran els BOE dels jutjats de primera instància i instrucció i dels jutjats de lo mercantil per a totes les ciutats en comptes de només les 10 principals. Anàlisi del 100% de les ciutats (en comptes de les 10 principals). Increment en la freqüència del procés: Es guanyarà recurrència en la tramitació d’aquests casos, ja que fins el dia d’avui els tècnics no disposaven de temps per poder gestionar tots. Gestió de l’expedient a SAP-GECO en 6min (en comptes de 30-60min) per cada declaració concursal trobada als documents BOE. Beneficis procediments concursals 900% Increment de productivitat del robot respecte als recursos físics 10 vegades més ràpid el procés realitzat pel robot per la gestió d’expedients de declaració concursal Reducció de temps mig per gestió d’un expedient (de 30-60 a 6 minuts) Fins a 90% 75% de casos gestionats autònomament pel robot que el personal tècnic no haurà de revisar Implantació d’RPA Els primers casos d‘ús
  7. Conclusions: 7 Reducció del temps de resposta al ciutadà Augment de la productivitat Garantia de confidencialitat i seguretat de les dades Alliberament dels tècnics per a la realització de tasques de més valor afegit Millora de l’eficiència en la gestió Increment en la freqüència del procés Robotització de processos RPA
  8. Moltes gracies¡¡¡¡. Novembre/2021 8
Advertisement