SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
Dades obertes: foment
de la reutilització i
transparència
automàtica
Felipe Ruiz
Carlos Molina
Jesús Gomiz
05 de Març de 2020
• Què són les Dades Obertes?
• Creació de conjunts de dades i
publicació al portal
• Funcionament del Portal
• Fomentar el Portal mitjançant
Recursos Gràfics
• De la dada al portal de Transparència
• Us animeu? Per on començem?
Què són les
Dades Obertes?
Què són les
Dades
obertes?
DADES (matèria primera)
Les dades són el material cru
a partir de les quals se’n
deriva la informació i el
coneixement.
Localitzacions, imatges,
temperatures, preus i
qualsevol altre indicador, per
exemple sobre llocs de
vacances.
INFORMACIÓ (producte
elaborat)
Les dades són informació si es
presenten en un context.
D’aquesta manera, si agrupem
i mostrem conjuntament les
dades sobre localitzacions,
imatges, temperatures i
preus... podem comparar llocs
on anar de vacances.
CONEIXEMENT (ús del
producte)
Personalitzar la informació
d’acord amb els
requeriments i les necessitats
personals ofereix
coneixement.
El coneixement es presenta
amb la presa de decisions
informades.
Si sabem que no ens agrada
la platja, analitzarem la
informació sobre llocs on
anar de vacances obviant
aquestes localitzacions.
Què són les
Dades
obertes?
Públics
Detallats
Accessibles
Automatitzats
Sense registre
Format obert
Lliures
Creació de
conjunts de dades
i publicació al
portal
Cas Pràctic: Ajuntament de Rubí
Introducció
Trajectòria cap a
les Dades Obertes i
la necessitat del
Canvi per millorar
resultats
2014 2020
A: Creixement lent
B: Resultats ràpids
C: Maduresa
D: Màxim Retorn
El Procés
A
B
C
D
Esforç
Resultats
Esforç
no profitós
E: Fer un canvi
E
DDOO
AOC
Llei del Rendiment Decreixent
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Primer repte:
Crear una
arquitectura que
ens permeti ser
flexibles per
publicar dades
obertes
2014 2016
Cap de Projecte
Cap d’Informàtica
1 Administratiu
1 Informàtic
Automatizar
Procesos
Cercar
fonts de dades
Portal de
Dades Obertes
Portal de
Transparència
APIs /CSV :
• Desenvolupadors
• Estadistes
• Periodistes
• Empreses
• Estudiants
Visualitzacions:
• Ciutadans
1 Tècnica de
Transparència
Orígens de Dades
SIGEM
1Estratègia
3PremissesEquip
21
Datasets
X 24h
Portal de Dades Obertes
Metodologia
Compartir el
coneixement
2015
Complir Llei de Transparència
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Segon repte:
Consolidar i
optimizar
l’arquitectura
Sumar i participar
en un projecte
2017 2020
GRUP treball DDOO
AOC
2 Informàtics Automatizar
Procesos
Cercar
fonts de dades
Portal de
Dades Obertes
AOC
Portal de
Transparència
Migració al Portal
de l’AOC
Avantatges :
• Pensat per la AAPP - CAT
• Estalvi de recursos (temps + €)
• Coneixement
• Normalització
• Datasets Supramunicipals
• Datasets de la FEMP
1 Tècnica de
Transparència
Automatizar
Procesos
DTW
SIGEM
Portal de
Dades Obertes
1Estratègia
3Objectius
2019
Portal de BI OGD DDOO AOC
Cap d’Informàtica
BUS - APIs
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Quines dades tinc?
Diversitat de dades
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Qui les té?
Quants habitants som?
Gestió del Padró
76.200
76.453
OAC Mobilitat
Serveis Socials
75.600
75.800
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Gestió de les Dades
Oficina de Governança de Dades
Oficina
Governança de
Dades
Regidora
Gerència
Àmbit Alcaldia
Transparència Serveis Jurídics
Gabinet
d’Estudis i
Estadística
Delegat de
protecció de
dades
Serveis
Informàtics
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Com estan?
Format → Excel, BBDD, API, …
Tipus de dada → Simples, Estructurades o No, …
→ Restringides, privades o públiques
→ Quantitatives o Qualitatives
Definicions diferents → Home, Masculi, ‘H’, 1, …
Cicle de vida de les dades
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Publicació de dades
Com les publiquem?
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Publicació de dades
https://5stardata.info/es
• Nivell de reutilització
• Anonimització o preservació de la Privacitat
https://dataprivacylab.org/dataprivacy/projects/kanonymity/kanonymity2.pdf* Estudi de L. Sweeney l’any 2002:
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Com les publiquem?
Visualitzem-ho
FTP Propi FTP AOC
Exportació Pujada Copia
Publicació
Dades CSV,
JSON,
etc…
Com les publiquem?
Cas Pràctic: Ajuntament de
Tarragona
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
19
Local
Núvol
Servidors Propis
Qui té les dades?
20
1.completes (s’han publicat totes les dades)
2.primàries (raw data, sense cuinar)
3.a temps (ASAP, sense caducar)
4.accessibles (per als màxims usuaris i propòsits)
5.processables per una màquina (estructurades)
6.no discriminatòries (accesibles per tothom, sense
registre)
7.no propietàries (en formats oberts)
8.sense copyright (restriccions mínimes)
Principis
Principis
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Solució
21
Precedent -> Dades en diferents formats
Estudi -> El 90% de les dades de una entitat local son CENSOS
Solució -> Creem eina per gestionar CENSOS i importem les dades existents
Conclusió -> Gestió de CENSOS desde eina centralitzada per part
dels departaments
Revisió -> Grau de satisfacció alt per part dels treballadors al
tenir una eina de gestió molt complerta
Millora -> Explotació molt més senzilla a posteriori de les dades
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
22
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
CENSAT
23
CSV, JSON, etc… FTP Propi FTP AOC
Exportació Pujada Copia
Publicació
Dades
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Publiquem
Solució
24
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Precedent -> Dades en diferents suports (CENSAT, APIs, Aplicacions, BBDD)
Estudi -> Necessitem automatització en quant a recolecció i publicació de les DADES
Solució -> Creem eina per gestió de DADES
Conclusió -> Gestió de DADES desde eina centralitzada per part del Servei TIC
Revisió -> Millora en la independència de les DADES respecte al suport
Millora -> Governança de les DADES, Gestió, Explotació, Publicació…
25
TDATA
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
26
TDATA
CENSAT
BBDD
APIs
ExtraccionsBàsiques
ExtraccionsComplexes
ExtraccionsTempsReal
DATAWAREHOUSE
TDATA, Extraccions
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
27
PORTAL DADES OBERTES
DATAWAREHOUSE
TDATA
QUADRES DE COMANDAMENT INTERN
GIS
WEB
…
TDATA, Publicacions
Creació de
conjunt de
dades i
publicació
al portal
Funcionament
del Portal
29
Url: https://seu-e.cat/web/tarragona/dades-obertes
On són les dades?
Funcionament
del Portal
30
On són les dades?
Funcionament
del Portal
31
On són les dades?
Funcionament
del Portal
32
On són les dades?
Funcionament
del Portal
33
On són les dades?
Funcionament
del Portal
34
On són les dades?
Funcionament
del Portal
35
On són les dades?
Funcionament
del Portal
36
On són les dades?
Funcionament
del Portal
37
Llicències
Funcionament
del Portal
Fomentar el
Portal de Dades
obertes
mitjançant
Recursos Gràfics
Cas Pràctic: Ajuntament de Rubí
Cens Electoral
www.e-ajrubi.net/opendata/cens.html
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Visites OAC
http://www.e-ajrubi.net/opendata/oac.html
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Població
http://www.e-ajrubi.net/opendata/poblacio.html
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Cas Pràctic: Ajuntament de
Tarragona
44
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Font de les Dades
45
...
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Programari
46
Parades d’autobús de la ciutat
de Tarragona
1) Busquem el conjunt de dades al portal de
Tarragona
2) Descarreguem CSV
3) Entrem a INSTAMAPS:
https://www.instamaps.cat
4) “Crea el teu mapa”(no cal registre)
5) Arrosseguem fitxer CSV a sobre del plànol
6) Omplim el sistema de referència.
7) Intenem veure les parades
agrupades/concentrades
8) Per Nota! Fer el mateix mapa a partir de
la API de l’indicador
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Practiquem
47
Fomentar
les DDOO
amb
Recursos
Gràfics
Exemples
De la dada al
Portal de
Transparència
49
De la Dada al
Portal de
Transparència
1) Creem les vistes
oportunes al portal
de DDOO
50
De la Dada al
Portal de
Transparència
2) Anem al portal
de Transparència i
cerquem ítem
51
De la Dada al
Portal de
Transparència
3) Afegim “Vista de
Dades Obertes”
52
De la Dada al
Portal de
Transparència
4) Triem la vista
que volem mostrar
entre les de DDOO
53
De la Dada al
Portal de
Transparència
5) Ja tenim
disponible la vista!
54
De la Dada al
Portal de
Transparència
Més exemples
d’automatització
Ítem manual: “Relació de proveïdors,
adjudicataris i/o contractistes”
(Família de Contractes, convenis i
subvencions)
Abans:
Publicació manual d’un excel anualment
Després:
Integració automàtica amb la base de dades
de gestió, amb addició d’informació al CSV i
publicació automàtica, i automatitzada, a
l’ítem de transparència.
Exemple de Castellar del Vallès:
Relació de proveïdors, adjudicataris o
contractistes
55
De la Dada al
Portal de
Transparència
Més exemples
d’automatització
Ítem manual: “Directori
d’associacions i entitats”
(Família de Participació)
Abans:
Publicació manual d’un excel anualment
Després:
Obtenció de la informació via base de dades
del web municipal (en hosting extern), i
publicació a l’ítem de transparència.
Exemple de Castellar del Vallès:
Directori d’associacions i entitats
Us animeu?...
Per on
començar?
https://www.aoc.cat/knowledge-base/dades-obertes-manual-del-portal-i-recursos-pels-ens-locals/idservei/transparencia/
Portal de dades obertes: manual del portal
Novetat
Novetat
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-sobre-dades-obertes-i-conjunts-de-dades-estandarditzats/idservei/transparencia/
Portal de dades obertes: conjunts de dades estandarditzats (18)
✓ +de 150 conjunt de
dades pròpies creades
Resultats
T’animes ?
✓ Evolució d’un servei
AOC amb 5 ens pilot
✓ 18 primers conjunts de
dades modelitzats
✓ 20 ens ja ho han
sol·licitat…
Gràcies!
Felipe Ruiz – Ajuntament de Tarragona
fruiz@tarragona.cat
Carlos Molina – Ajuntament de Rubí
@KRLSMolina
camr@rubi.cat
Jesús Gomiz – Ajuntament de Rubí
jeg@rubi.cat

More Related Content

Similar to "Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"

Qüestionaris interactius i signatura
Qüestionaris interactius i signaturaQüestionaris interactius i signatura
Qüestionaris interactius i signatura
Localret
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Marc Garriga
 

Similar to "Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica" (20)

Curs 1.4 de reutilització de dades obertes (26/10)
Curs 1.4 de reutilització de dades obertes (26/10)Curs 1.4 de reutilització de dades obertes (26/10)
Curs 1.4 de reutilització de dades obertes (26/10)
 
Barcelona Activa - Curs 1.5. Procés Publicació de dades
Barcelona Activa - Curs 1.5. Procés Publicació de dadesBarcelona Activa - Curs 1.5. Procés Publicació de dades
Barcelona Activa - Curs 1.5. Procés Publicació de dades
 
2.2. Curs Utilització de dades obertes reals (2)
2.2. Curs Utilització de dades obertes reals (2)2.2. Curs Utilització de dades obertes reals (2)
2.2. Curs Utilització de dades obertes reals (2)
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)
 
Curs 1.5 Publicació de Dades
Curs 1.5 Publicació de Dades Curs 1.5 Publicació de Dades
Curs 1.5 Publicació de Dades
 
Curs 2.4 Institucions Intel·ligents
Curs 2.4 Institucions Intel·ligentsCurs 2.4 Institucions Intel·ligents
Curs 2.4 Institucions Intel·ligents
 
Curs 2.1. Experiències en Open Data
Curs 2.1. Experiències en Open DataCurs 2.1. Experiències en Open Data
Curs 2.1. Experiències en Open Data
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 
1.1 Introducció a l'Open Data
1.1 Introducció a l'Open Data1.1 Introducció a l'Open Data
1.1 Introducció a l'Open Data
 
Marc Garriga
Marc GarrigaMarc Garriga
Marc Garriga
 
Aplicacions i eines per a l'explotació dels recursos IDEC
Aplicacions i eines per a l'explotació dels recursos IDECAplicacions i eines per a l'explotació dels recursos IDEC
Aplicacions i eines per a l'explotació dels recursos IDEC
 
A través del Portal (de Transparència)
A través del Portal (de Transparència)A través del Portal (de Transparència)
A través del Portal (de Transparència)
 
Qüestionaris interactius i signatura
Qüestionaris interactius i signaturaQüestionaris interactius i signatura
Qüestionaris interactius i signatura
 
Les estadístiques dels repositoris cooperatius
Les estadístiques dels repositoris cooperatiusLes estadístiques dels repositoris cooperatius
Les estadístiques dels repositoris cooperatius
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades
 
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social   miquel estape- mwc18My gov social   miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives   bismart mwc18Big data saves lives   bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 

"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"