Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AjuntamentdeBarcelona-InstitutMunicipald’Informàtica
Autenticació i signatura en l’Ajuntament de Barcelona
AjuntamentdeBarcelona-InstitutMunicipald’Informàtica
Índex
– Introducció
– Riscos Generals
– Autenticacions emprades a l’A...
Per cada tipus de sistema o servei a implantar, s’ha de realitzar un anàlisis de riscos que per
trobar el punt d’equilibri...
Operacions
especials:
webcrossing
La situació Interoperabilitata: Consorci AOC/AEAT/DGT./Col.legis/... etc
AEAT,
RELI,
Via...
Per organitzacions de certa mida, el risc més gran es no tenir establert “ordre”:
 Tipificar i tenir solucions organitzat...
Tipus d’autenticacions emprades a l’Ajuntament de Barcelona
Pel Ciutadà / empresa que tramita a la web
Els certificats dig...
Tipus signatures emprades en l’Ajuntament de Barcelona
Pel Ciutadà / empresa que tramita a la web
Operacions especials: pr...
Situació
• Dels 158 tràmits existents a la web de
l’Ajuntament de Barcelona, 90 tràmits
requereixen autenticació.
• En la ...
Per carpetes de professionals, empresa i ciutadà
Situació
• Carpetes ciutadà : Es realitzen una mitjana de
1.400 accessos ...
Situació
•35 tràmits / serveis restringits a col·lectius
/empreses que necessiten grans volums de
tramitacions amb l’Ajunt...
INTRANET ENTITAT
COL·LABORADORA
WEBCROSSING Tràmit
Autenticació
• ID: NIF, NIE o nº de passaport
• LANG: indica l’idioma
•...
Operacions especials: delegar autenticacions ciutadà/
empresa a terceres entitats
• Sistema autenticació extern
Situació
•...
Per els processos corporatius interns • Usuari / contrasenya corporativa
Situació
• Son els usuaris que realitzen les tasq...
Situació
• El teletreball i el personal de les empreses que
realitzen serveis per a l’Ajuntament des de les oficines
de la...
Situació
• Necessitat de que el personal municipal
s’autentiqui a serveis externs a l’ajuntament
(altres administracions,....
• Utilitzem certificats TCAT de Catcert d’administració local (EC-AL) (1.409
certificats): realitzem actualment una mitjan...
Ús del certificat de l’empleat públic: Signatures Corporatives
Signatura
 Organització i ordre
 Cost de Gestió
 Encara no tenim un mecanisme universal:
complexitat d´us i de gestió de la ident...
Moltes gràcies
Responsable Seguretat TIC – IMI
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Informàtica
Tecnologia i Segur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Neus Bellavista

669 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Neus Bellavista

 1. 1. AjuntamentdeBarcelona-InstitutMunicipald’Informàtica Autenticació i signatura en l’Ajuntament de Barcelona
 2. 2. AjuntamentdeBarcelona-InstitutMunicipald’Informàtica Índex – Introducció – Riscos Generals – Autenticacions emprades a l’Ajuntament de Barcelona – Signatures emprades a l’Ajuntament de Barcelona – Conclusions
 3. 3. Per cada tipus de sistema o servei a implantar, s’ha de realitzar un anàlisis de riscos que per trobar el punt d’equilibri (proporcional) entre la comoditat d’us i la protecció de la informació. La repercussió que té en la organització per assolir els seus objectius  La protecció dels actius de la organització Les legislacions que apliquen a l’activitat imposen els seus requeriments referents a la protecció de la informació que deriven en requeriments d’autenticació i signatura  Les necessitats de estandarditzar processos: polítiques i mecanismes d’autenticació / signatura corporatives.  i els drets dels ciutadans. Introducció Els mecanismes d’autenticació han de comprovar la identitat de l’usuari que intenta accedir de manera inequívoca i personalitzada. Però cada tipus d’autenticació te condicionants:  la robustesa i la fiabilitat dels mecanismes d’autenticació  la complexitat de generació i gestió de la identitat i la facilitat d’utilització d’aquesta La signatura digital és autocontinguda, tot està entre el document i la signatura: necessita certificat Factors a tenir en compte per decidir un mecanisme concret per autenticar o signar:
 4. 4. Operacions especials: webcrossing La situació Interoperabilitata: Consorci AOC/AEAT/DGT./Col.legis/... etc AEAT, RELI, Via Oberta, DGT Col·lectius conveniats / extranets Teletreball: Personal municipal i empreses Expedient Documents Signats BBDD Personal intern Autenticació Signatura Carpetes: ciutadà, empresa professional Tràmits ciutadà empresa Institut Municipal d’hisenda Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial Gerència de Medi Ambient Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat Gerències dels Districtes Gerència d'Educació, Cultura i Benestar Gerència de Promoció Econòmica Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Gerència d'Acció Social i Ciutadania Gerència d'Urbanisme i Infraestructures Gerència de Recursos Humans i Organització Institut Municipal d'Urbanisme BAGURSA Institut Municipal Parcs i Jardins OACs
 5. 5. Per organitzacions de certa mida, el risc més gran es no tenir establert “ordre”:  Tipificar i tenir solucions organitzatives, operatives i tècniques per les necessitats de la organització en matèria d’autenticació i signatura.  Establir i que es compleixin les normatives de Seguretat  La Gestió d’usuaris és també crítica per determinar una solució d’autenticació.  Una única signatura. Factors favorables en l’Ajuntament:  Les TIC en l’ajuntament són un servei de base: centralització de la informàtica per tota la Organització. Això proporciona: reducció de costos, economia d’escala i seguretat.  Eines centralitzades d’autenticació i de signatura. Polítiques úniques.  Rols establerts per l’Autenticació  Una única eina de signatura per tots els projectes d’e-administració, que treu al desenvolupament de preocupar-se de tecnicismes propis de la signatura digital. Riscos Generals
 6. 6. Tipus d’autenticacions emprades a l’Ajuntament de Barcelona Pel Ciutadà / empresa que tramita a la web Els certificats digitals no són necessaris sempre: Per carpetes de professionals, empresa i ciutadà Extranets: Aplicatius restringits sota conveni • Certificat digital acceptats per l’Ajuntament: DNI-e, Catcert, Col·legiats, fnmt,.... Operacions especials: delegar autenticacions ciutadà/ empresa a terceres entitats Per els processos corporatius interns • Usuari / contrasenya corporativa • Usuari / contrasenya especial proporcionat per l’Ajuntament • Sistema autenticació extern Per teletreball de personal municipal i empreses externes • Certificat digital emès per l’Ajuntament • Usuari i Contrasenya corporativa Personal Municipal per accedir a altres administracions i interoperabilitats: RELI, Via Oberta CAOC, AEAT, DGT.. • Certificat digital CATCERT de personal Ajuntament
 7. 7. Tipus signatures emprades en l’Ajuntament de Barcelona Pel Ciutadà / empresa que tramita a la web Operacions especials: proporcionar signatura personal autenticat externament Per els processos corporatius interns • Pre-generació certificats Firma a altres entitats Personal Municipal • Certificat digital CATCERT de personal Ajuntament: e-expedients, certificacions, notificacions,..etc • Vist i plau • Certificat digital acceptats per l’Ajuntament: DNI-e, Catcert, Col·legiats, fnmt,.... • Certificat digital CATCERT de personal Ajuntament Proporcionar signatura al ciutadà per certs tràmits • Certificat digital Ajuntament signa per assegurar integritat. Sistemes transaccionals tradicionals • Usuari / contrasenya corporativa i traça de l’acció. Els certificats digitals no són necessaris sempre:
 8. 8. Situació • Dels 158 tràmits existents a la web de l’Ajuntament de Barcelona, 90 tràmits requereixen autenticació. • En la majoría, no hi ha llistes d’autoritzacions, les polítiques d’accés es basen segons el tipus de certificat i les BBDD de negoci: de contribuents / padró,... Anàlisis de riscos per tràmit • Hi ha tràmits que es fa autenticació perquè no son finalistes i hi ha un acte presencial o s’acaben resolent enviant documentació per correu. • Hi ha tràmits que hi ha un pagament telemàtic i on les legislacions i ordenances fan que no es requereixi autenticació (autoliquidacions). • Hi ha serveis que amb l'anàlisi de riscos, es determina que és millor facilitar la tramitació i on el risc de no autenticar és nul pel ciutadà i petit per a l’Ajuntament: queixes i suggeriments. • Hi ha tràmits que la legislació explicita que s’ha d’identificar la persona • Solució: • Mòdul d’autenticació de la web. • L’autenticació és amb certificat digital. • Política d’ús de Certificats en la web. Pel Ciutadà / empresa que tramita a la web • Certificat digital acceptats per l’Ajuntament: DNI-e, Catcert, Col·legiats, fnmt,.... Autenticació
 9. 9. Per carpetes de professionals, empresa i ciutadà Situació • Carpetes ciutadà : Es realitzen una mitjana de 1.400 accessos mensuals • Carpetes Empresa; Es realitzen una mitjana de 250 accessos mensuals • Carpeta del Professional: el Institut Municipal d’Hisenda té signats convenis amb els col·legis professionals d’advocats, administradors i altres col·lectius, aquests tenen uns col·legiats adherits que poden usar la Carpeta del Professional: Mes de 2000 professionals donats d'alta a la carpeta Anàlisis de riscos per tràmit • L’accés a 3 carpetes mostra informació confidencial del ciutadà /empresa i ha d’estar protegit l’accés i la informació és confidencial. • Solució: • Mòdul d’autenticació de la web. • L’autenticació és amb certificat digital. • Política d’ús de Certificats en la web. • Certificat digital acceptats per l’Ajuntament: DNI-e, Catcert, Col·legiats, fnmt,.... Autenticació
 10. 10. Situació •35 tràmits / serveis restringits a col·lectius /empreses que necessiten grans volums de tramitacions amb l’Ajuntament (realitzen tasques de client) •S’han de mantenir els usuaris: 3000 usuaris a gestionar Anàlisi de riscos per servei •Protecció dels aplicatius restingits en internet • Agilitzen tramitacions de grans volums •Solució: •Autenticació amb usuari contrasenya •Hi ha convenis signats i clàusules de seguretat amb les empreses •Eina de mercat específica de seguretat. • Cada servei s’ha de realitzar anàlisis de riscos. • Procediment d’entrega d’usuari i credencials Extranets: Aplicatius restringits sota conveni • Usuari / contrasenya especial proporcionat per l’Ajuntament Autenticació
 11. 11. INTRANET ENTITAT COL·LABORADORA WEBCROSSING Tràmit Autenticació • ID: NIF, NIE o nº de passaport • LANG: indica l’idioma • TIMESTAMP: per definir el la data/hora en que es genera la petició • BANK ID: clau secreta aleatòria de 256 bits compartida entre Ajunt. i l’entitat • Validació dades. • Comprovació si el l’usuari pot tramitar • Generació enllaç. • Generació del missatge de credencials del ciutadà Operacions especials: delegar autenticacions ciutadà/ empresa a terceres entitats • Sistema autenticació extern Autenticació
 12. 12. Operacions especials: delegar autenticacions ciutadà/ empresa a terceres entitats • Sistema autenticació extern Situació • Sistema en que els ciutadans usuaris de banca electrònica, intranets universitàries o d’administracions públiques puguin tenir accés directe a un tràmit o servei municipal, de manera que accedeixen al tràmit ja autenticats per aquestes entitats externes. • Els ens col·laboradors posen a disposició del sistema els mecanismes d’autenticació dels portals privats dels que són titulars, i mitjançant els quals proporcionen la identitat dels ciutadans. • És un canal de difusió extra al potenciar la participació des d’un sistema usualment emprat per cert col·lectiu de ciutadans. Anàlisi de riscos • Es delega totalment la identificació dels participants en terceres entitats. • Només pot ser emprada per ciutadans amb accés a aquestes terceres entitats. • La gestió de convenis amb terceres entitats • Cada nova entitat aporta nous riscos a la disponibilitat i seguretat, i incrementa la dedicació a integració i gestió d’incidències. Autenticació
 13. 13. Per els processos corporatius interns • Usuari / contrasenya corporativa Situació • Son els usuaris que realitzen les tasques internes de gestió en l’Ajuntament. • 14.000 usuaris Anàlisi de riscos • Per necessitats del desenvolupament de les tasques del personal intern, tenen accessos a informació crítica i confidencial. • La Gestió d’usuaris i qualitat dels repositoris d’usuaris és estratègica • Les intranets són cada cop menys tancades • Solució: • Projecte de Gestió d’identitats • Un únic usuari i contrasenya amb control estricte intern • Normes de Personal Autenticació
 14. 14. Situació • El teletreball i el personal de les empreses que realitzen serveis per a l’Ajuntament des de les oficines de la seva empresa • 620 usuaris externs d’empreses que realitzen serveis • 339 usuaris personal Ajuntament • 46 xarxes connectades (amb empreses de serveis i altres administracions) • El personal Municipal te accés als seus tràmits de Personal (RRHH) a través d’internet i accés al correu corporatiu. Anàlisi de riscos • Es molt crític l’accés des de l’exterior a la xarxa interna corporativa i a serveis interns. • Es te de tenir acotat els accessos de personal extern realitzat des de les seves instal·lacions. • Accés a informació de personal intern. • Solució: • S’han implantat 2 tipus d’accés: VPN i VPN-SSL • L’ajuntament te una PKI interna (imiCA) que s’empra per donar accés remot a la xarxa corporativa. • Utilitzen dues autenticacions: certificat per l’accés a la xarxa (VPN) i usuari/contrasenya corporatiu. • Hi ha un catàleg de serveis que esta disponibles (120 serveis) . • Procediment segur d’entrega de certificat. • Contractes de servei: Normativa de clàusules • Revoquen a l’any pel personal extern Per teletreball de personal municipal i empreses externes • Certificat digital emès per l’Ajuntament • Usuari i Contrasenya corporativa Autenticació
 15. 15. Situació • Necessitat de que el personal municipal s’autentiqui a serveis externs a l’ajuntament (altres administracions,..etc) amb certificat digital • Accés EACAT (Portal de l’Administració Pública Catalana): 110 empleats municipals amb accés per fer tràmits a través de l’EACAT • Via Oberta: accés a RELI, (Registre de Licitadors) , SARA (xarxa de l’Admó. Pública estatal) per accés a la DGT, a AEAT,... :100 empleats de l’Ajuntament autoritzats a accedir al Via Oberta • Accés al BOP,..etc Anàlisi de riscos • Tasques que el personal municipal realitza en el desenvolupament de la seva feina en altres entitats corporatives. • Tenir control dels accessos a l’exterior. • Moltes entitats exigeixen ús de certificat . • Solució: • Dotar al treballador que ho necessiti del certificat • L’ajuntament empra certificats digitals de personal de Municipal per autenticació a serveis externs 1.409 certificats TCAT (Catcert ECAL) . • El certificat és propietat de l’Ajuntament: el pot revocar quan la persona deixa de necessitar el certificat. • Cada servei extern ha de tenir un responsable que gestioni la llista de persones autoritzades Firma a altres entitats Personal Municipal • Certificat digital CATCERT de personal Ajuntament Autenticació
 16. 16. • Utilitzem certificats TCAT de Catcert d’administració local (EC-AL) (1.409 certificats): realitzem actualment una mitjana de • => 2.500 firmes mensuals de signatures d’expedients interns • => 1409 certificats • Projectes: Revisar quines signatures realment és necessiten (actes administratius) • S’ha incorporat el concepte de vist-i-plau • El ciutadà signa l’entada del Registre • En el tràmit de selecció de personal, l’Ajuntament signa per mantenir la integritat de la informació entregada (evitem de requerir certificat) • Pre-generació de certificats per ciutadans per operacions especials. Signatura • Recepció de factures signades electrònicament: e-factura Processos interns: e-expedient, Taulell edictes, ...etc Processos externs: ciutadà, empreses
 17. 17. Ús del certificat de l’empleat públic: Signatures Corporatives Signatura
 18. 18.  Organització i ordre  Cost de Gestió  Encara no tenim un mecanisme universal: complexitat d´us i de gestió de la identitat és el què condiciona Conclusions
 19. 19. Moltes gràcies Responsable Seguretat TIC – IMI Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d’Informàtica Tecnologia i Seguretat Oficina Seguretat TIC nbellavista@bcn.cat

×