SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Ajuntaments basats en
dades per millorar la
presa de decisions
Josep Monterde
Teresa Prats
Laura Almonacid
NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
NOUSESCENARIS. NOVES
OPORTUNITATS.
Millora de l’eficiència en la
gestió de la contractació:
el pla anual de contractació
Teresa Prats Boldu
Instrument de gestió per planificar,
executar i avaluar les contractacions
Pla Anual de Contractació
Millora de la transparència de les actuacions públiques i facilitat
d’accés dels operadors.
Augmenta la concurrència de pymes.
Identificació, categorització i priorització de les necessitats.
Millora l’execució pressupostària.
Prevenció de fenòmens de corrupció.
Avantatges de la planificació
Impuls
Informes i
Plecs
Presentació i
Avaluació
Adjudicació
Formalització
Seguiment Arxiu
Gestor de Processos GenBPM – Genesys i3
Expedient electrònic de contractació
Serveis Direccions Àrea
Oficina
Informar
previsió
Seguiment
Supervisió
Avaluació
Mesures
correctores i
preventives
Control continu i automatitzat dels expedients
Visualització immediata a la pàgina web
56%
(28)
30%
(15)
14%
(7)
Serveis Subministraments Obres
Previsió per a l’any 2021 i nivell d’execució
Indicadors de gestió: informació quantitativa i qualitativa sobre el
grau de desenvolupament, identificar qualsevol desviació sobre les
línies de funcionament establertes i adopció de mesures correctores a
temps.
Indicadors de compliment: verificar la satisfacció dels objectius
programats.
En cas de detectar-se desviacions, caldrà justificar-se degudament i, en
conseqüència, que s’acreditin els motius pels quals, d’existir la
planificació, aquesta ha fallat.
Seguiment i control
Una adequada planificació permet avaluar, a través d’indicadors, el
grau de compliment de l’activitat contractual.
Avaluar les desviacions produïdes i poder adoptar mesures
correctores.
Consolidar una veritable cultura de planificació de la contractació
pública a tots els nivells organitzatius.
Considerar els diferents nivells de planificació: estratègica (mig i llarg
termini) més operativa (per l’any en curs).
Procés intern de recollida d’informació per conèixer les necessitats de
les unitats internes de l’organització.
Conclusions
ORGANITZA
#CGD2021
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
@compteautor
NOUSESCENARIS. NOVES
OPORTUNITATS.
La intel·ligència artificial
incorporada als
`procediments per a la
detecció de riscos en clau
de control intern
Laura Almonacid Lamelas
LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.
Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat
d’automatització a l’entorn actual
Indagacions (es pot automatitzar parcialment). Exemple: Enquesta de
percepció de riscos contractació. Normalment s’automatitza el tractament de
les dades i part de la metodologia.
ENQUESTA DE PERCEPCIÓ DE RISCOS A LES DIFERENTS
FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
TOTAL RISCOS IDENTIFICATS: 63. Es seleccionen 12
TOTALS PARTICIPANTS ENQUESTA: 28
TÈCNICS: 18
EQUIP JURÍDIC: 6
ALTRES: 4
Tècnics,
1.50
Equip
Jurídic,
2.17
Altres, 2.00
LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.
Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat
d’automatització a l’entorn actual
Procediments analítics (plenament automatitzable en un entorn digital). Pot
incloure tant informació financera i de costos com no financera.
S’identifiquen fets inusuals. Ex: Correlació entre regidors de districte i núm
d’adjudicacions a una mateixa empresa a dit districte.
Especial interès la GPF-OCEX-5370 Guia pruebas de datos i els seus annexes.
Observació i inspecció: (automatitzable parcialment). Per ex: Recepció dels
contractes. Visites a centres de treball. Especialment automatitzable a la
fase de tractament de dades
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Riscos inherents: endèmics a l’organització
i a la seva naturalesa i entorn, la seva
detecció hauria de venir acompanyada de
canvis profunds a l’organització.
Risc de control. Aquest es pot minimitzar
mitjançant la inserció de control
preventius–correctius. Abans de completar
l’expedient.
Risc de detecció. Igualment es minimitza
amb la introducció de controls preventius.
Identificació per la ‘Oficina Antifrau de
Catalunya i la guia GPF-OCEX 4320.
2. Tipus de riscos:
OBJECTIUS DE CONTROLS AUTOMITITZATS AL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Exemple:
PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ CONTINUA I CONTROL
PREVENTIU. UNA VISIÓ HOLÍSTIOCA DEL COMPLIANCE.
CAP A ON ANEM. IA
INFORME OCDE Improving Governance whith Policy Evaluation June 23,2020
El paper de l’automatització i la introducció
de la IA per la millora de la eficiència
Assumeix el paper de
control de legalitat.
Facilita el paper dels
interventors i d’altre
personal en aquest
aspecte el que
permet establir més
controls d’eficàcia.
Preventius. Detecta
errors durant el
procediment. De
manera prèvia a
que es desenvolupi
el procés.
Corregeix
els errors.
IA
ORGANITZA
#CGD2021
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
@lalmonacidl
www.linkedin.com/in/laura-almonacid-lamelas

More Related Content

What's hot

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...Congrés Govern Digital
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...Congrés Govern Digital
 
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...MiquelEstape
 
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...Congrés Govern Digital
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UBMiquelEstape
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
 

What's hot (18)

CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
 
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...
CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolup...
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
 
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...
CGDL2018 - Sessió: "Del sobre en paper al sobre digital en la presentació d'o...
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 

Similar to CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...Congrés Govern Digital
 
Productivitat i eines de gestió
Productivitat i eines de gestióProductivitat i eines de gestió
Productivitat i eines de gestióFundació CATIC
 
Cinto Paredes - Ajuntament de Girona
Cinto Paredes - Ajuntament de GironaCinto Paredes - Ajuntament de Girona
Cinto Paredes - Ajuntament de Gironae-Kanal Tarrés
 
Elabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaElabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaTICAnoia
 
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...Toni Figueroa Cubells
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigmaToni Merino
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)Congrés Govern Digital
 
Antoni Figueroa
Antoni FigueroaAntoni Figueroa
Antoni FigueroaJSe
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaDiputacio de Tarragona
 
Enric Martínez
Enric MartínezEnric Martínez
Enric MartínezJSe
 
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...Congrés Govern Digital
 
Sesión accid 7 nov asistentes
Sesión accid 7 nov asistentesSesión accid 7 nov asistentes
Sesión accid 7 nov asistentescomissioosi
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaJoan Giró
 
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacionsEls reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacionsLocalret
 
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCiro Alonso
 
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...Congrés Govern Digital
 

Similar to CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions" (20)

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barc...
 
Productivitat i eines de gestió
Productivitat i eines de gestióProductivitat i eines de gestió
Productivitat i eines de gestió
 
Industria 4.0: On som?
Industria 4.0: On som?Industria 4.0: On som?
Industria 4.0: On som?
 
Cinto Paredes - Ajuntament de Girona
Cinto Paredes - Ajuntament de GironaCinto Paredes - Ajuntament de Girona
Cinto Paredes - Ajuntament de Girona
 
Curs 2.4 Institucions Intel·ligents
Curs 2.4 Institucions Intel·ligentsCurs 2.4 Institucions Intel·ligents
Curs 2.4 Institucions Intel·ligents
 
Elabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta públicaElabora la teva oferta pública
Elabora la teva oferta pública
 
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...
Integració de la signatura en un BPM, La signatura electrònica al servei dels...
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
Antoni Figueroa
Antoni FigueroaAntoni Figueroa
Antoni Figueroa
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
 
Enric Martínez
Enric MartínezEnric Martínez
Enric Martínez
 
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
 
Model consorciat de gestió de la contractació pública
Model consorciat de gestió de la contractació públicaModel consorciat de gestió de la contractació pública
Model consorciat de gestió de la contractació pública
 
Sesión accid 7 nov asistentes
Sesión accid 7 nov asistentesSesión accid 7 nov asistentes
Sesión accid 7 nov asistentes
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
 
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacionsEls reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
 
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
 
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadmin...
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
 
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"
CGD2021 - "Tramitació fàcil i entenedora"
 

CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"

 • 1. Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions Josep Monterde Teresa Prats Laura Almonacid NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
 • 2. NOUSESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS. Millora de l’eficiència en la gestió de la contractació: el pla anual de contractació Teresa Prats Boldu
 • 3. Instrument de gestió per planificar, executar i avaluar les contractacions Pla Anual de Contractació
 • 4. Millora de la transparència de les actuacions públiques i facilitat d’accés dels operadors. Augmenta la concurrència de pymes. Identificació, categorització i priorització de les necessitats. Millora l’execució pressupostària. Prevenció de fenòmens de corrupció. Avantatges de la planificació
 • 5. Impuls Informes i Plecs Presentació i Avaluació Adjudicació Formalització Seguiment Arxiu Gestor de Processos GenBPM – Genesys i3 Expedient electrònic de contractació Serveis Direccions Àrea Oficina Informar previsió Seguiment Supervisió Avaluació Mesures correctores i preventives
 • 6. Control continu i automatitzat dels expedients
 • 7. Visualització immediata a la pàgina web
 • 8. 56% (28) 30% (15) 14% (7) Serveis Subministraments Obres Previsió per a l’any 2021 i nivell d’execució
 • 9. Indicadors de gestió: informació quantitativa i qualitativa sobre el grau de desenvolupament, identificar qualsevol desviació sobre les línies de funcionament establertes i adopció de mesures correctores a temps. Indicadors de compliment: verificar la satisfacció dels objectius programats. En cas de detectar-se desviacions, caldrà justificar-se degudament i, en conseqüència, que s’acreditin els motius pels quals, d’existir la planificació, aquesta ha fallat. Seguiment i control
 • 10. Una adequada planificació permet avaluar, a través d’indicadors, el grau de compliment de l’activitat contractual. Avaluar les desviacions produïdes i poder adoptar mesures correctores. Consolidar una veritable cultura de planificació de la contractació pública a tots els nivells organitzatius. Considerar els diferents nivells de planificació: estratègica (mig i llarg termini) més operativa (per l’any en curs). Procés intern de recollida d’informació per conèixer les necessitats de les unitats internes de l’organització. Conclusions
 • 12. NOUSESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS. La intel·ligència artificial incorporada als `procediments per a la detecció de riscos en clau de control intern Laura Almonacid Lamelas
 • 13. LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat d’automatització a l’entorn actual Indagacions (es pot automatitzar parcialment). Exemple: Enquesta de percepció de riscos contractació. Normalment s’automatitza el tractament de les dades i part de la metodologia. ENQUESTA DE PERCEPCIÓ DE RISCOS A LES DIFERENTS FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ TOTAL RISCOS IDENTIFICATS: 63. Es seleccionen 12 TOTALS PARTICIPANTS ENQUESTA: 28 TÈCNICS: 18 EQUIP JURÍDIC: 6 ALTRES: 4 Tècnics, 1.50 Equip Jurídic, 2.17 Altres, 2.00
 • 14. LA IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. Metodologies per a la identificació dels riscos i possibilitat d’automatització a l’entorn actual Procediments analítics (plenament automatitzable en un entorn digital). Pot incloure tant informació financera i de costos com no financera. S’identifiquen fets inusuals. Ex: Correlació entre regidors de districte i núm d’adjudicacions a una mateixa empresa a dit districte. Especial interès la GPF-OCEX-5370 Guia pruebas de datos i els seus annexes. Observació i inspecció: (automatitzable parcialment). Per ex: Recepció dels contractes. Visites a centres de treball. Especialment automatitzable a la fase de tractament de dades
 • 15. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS Riscos inherents: endèmics a l’organització i a la seva naturalesa i entorn, la seva detecció hauria de venir acompanyada de canvis profunds a l’organització. Risc de control. Aquest es pot minimitzar mitjançant la inserció de control preventius–correctius. Abans de completar l’expedient. Risc de detecció. Igualment es minimitza amb la introducció de controls preventius. Identificació per la ‘Oficina Antifrau de Catalunya i la guia GPF-OCEX 4320. 2. Tipus de riscos:
 • 16. OBJECTIUS DE CONTROLS AUTOMITITZATS AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
 • 18. PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ CONTINUA I CONTROL PREVENTIU. UNA VISIÓ HOLÍSTIOCA DEL COMPLIANCE. CAP A ON ANEM. IA INFORME OCDE Improving Governance whith Policy Evaluation June 23,2020
 • 19. El paper de l’automatització i la introducció de la IA per la millora de la eficiència Assumeix el paper de control de legalitat. Facilita el paper dels interventors i d’altre personal en aquest aspecte el que permet establir més controls d’eficàcia. Preventius. Detecta errors durant el procediment. De manera prèvia a que es desenvolupi el procés. Corregeix els errors. IA