SlideShare a Scribd company logo
#BeWaterMyGov
Codis de conducta i plans
d’integritat
Jornada de Govern Obert per electes i tècnics locals
10 d’octubre, Barcelona
Grup de treball per a l’elaboració
del codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
Model de codi a disposició de tots
els ens locals de Catalunya
Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
Estat d’aprovació del Codi de conducta
- Avanços limitats, i un nivell de compliment baix per part
d’ajuntaments i consells comarcals
- Estancament en l’aprovació durant el 2018
(Síndic de Greuges. Informe sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern. Juliol 2019)
Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
Contingut del model de Codi de conducta
- Àmbit subjectiu: electes, titulars d’òrgans superiors i directius, i
membres d’òrgans de govern i càrrecs directius d’ens del sector públic
local.
- Principis ètics i de bon govern
- Compromisos en relació als conflictes d’interessos, als grups d’interès, i
amb la ciutadania.
- Mecanisme de control intern
- Règim sancionador
Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
Guia d’aplicació del Codi de conducta
- Delimita el concepte d’alts càrrecs
- Recomanacions sobre el mecanisme de control intern:
- Síndic/a de Greuges municipal
- Comissió de seguiment del Codi de conducta
- Recomanacions sobre la recepció de regals, invitacions a àpats i/o
esdeveniments, viatges, reunions amb grups d’interès...
- Definició de conceptes relacionats amb els valors ètics i la integritat
- Model d’acord de Ple per a l’aprovació del Codi de conducta
Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
Avantatges i mancances del model actual
Avantatges:
- Decàleg de principis ètics i normes de conducta
- Model llest per aprovar
- Orientacions sobre com actuar en rebre regals, invitacions, enfront dels grups
d’interès...
Mancances:
- Debat sobre la naturalesa jurídica del Codi de conducta
- Falta de concreció en el mecanisme de control intern
- No inclou el personal al servei de l’administració local
Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals
“Compliance” Públic
Conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les organitzacions
per identificar i classificar els riscs operatius i legals a que s’enfronten, i
establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant
d’aquests. (World Compliance Association)
Pla d’Integritat
Èmfasis en:
- La ètica i la integritat públiques
- Introduir la cultura de la integritat i la probitat a l’administració local, més
enllà del mer compliment normatiu
- Formació i sensibilització dels servidors públics
- Participació dels servidors públics en la seva configuració
Plans d’Integritat locals
Doble vessant preventiva i contingent
Gestió preventiva
Mecanismes per limitar l’aparició de situacions de risc
Gestió contingent
Mecanismes per donar resposta a situacions de corrupció que s’han
materialitzat
Es parteix de l’assumpció que el risc 0 no existeix
Plans d’Integritat locals
Elements essencials d’un Pla d’Integritat
Formació i sensibilització
A qui s’adreça:
- Càrrecs electes
- Càrrecs de comandament (amb funcions directives)
- Personal al servei de l’administració local
Orientada a que els servidors públics:
- Coneguin els principis ètics i normes de conducta
- Puguin participar en la seva definició
- Els “interioritzin”
Plans d’Integritat locals
Codi Ètic
Adreçat a tots els servidors públics locals:
- Càrrecs electes
- Personal al servei de l’administració local
En la seva elaboració s’hauria de comptar amb la participació de tots els
servidors públics.
Mapa de riscos
Anàlisis dels riscs inherents a les funcions pròpies de cada àrea, unitat
administrativa, o fins i tot lloc de treball.
Definició de mesures preventives i contingents per fer front als riscs
detectats.
Plans d’Integritat locals
Mecanisme de control
Òrgan independent que exerceixi funcions com:
- Rebre i tramitar denúncies
- Estudiar vulneracions dels principis ètics
- Resoldre consultes que se li plantegin
- Avaluar el compliment del Pla d’Integritat
Es pot constituir una comissió col·legiada integrada per perfils polítics i/o
tècnics, es pot nomenar el Síndic de Greuges, es pot crear la figura del
“Compliance Officer”...
Canal de denúncies
Bústia anònima que compleixi amb els requisits de la recent Directiva
sobre alertadors de corrupció.
Plans d’Integritat locals
Àrees amb més risc
- Contractació pública
- Recursos humans
- Urbanisme
- Càrrecs electes
Plans d’Integritat locals
Projecte per a l’elaboració de plans
d’integritat (ACM):
- Guia per a la implantació de Plans
d’integritat als ens locals
- Guia d’autoavaluació per a municipis petits
Plans d’Integritat locals
Col·labora: Xarxa de Governs Transparents
#BeWaterMyGov
Gràcies!
Jan Reñé
@janrede

More Related Content

Similar to Jornada de Govern Obert - Jan Reñé

V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de BarcelonaAvantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
Informe de la Conceptualització de la Gestió Cívica
Informe de la Conceptualització de la Gestió CívicaInforme de la Conceptualització de la Gestió Cívica
Informe de la Conceptualització de la Gestió Cívica
Ajuntament de Barcelona
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretBorja Rius
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
Ajuntament de Barcelona
 
Ssc programa i professorat
Ssc programa i professoratSsc programa i professorat
Ssc programa i professorat
Gorka Espiau
 
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010Document Marc Drogues 2007-2010
Gestió ambiental del soroll a catalunya
Gestió ambiental del soroll a catalunyaGestió ambiental del soroll a catalunya
Gestió ambiental del soroll a catalunya
Eduard Puig
 
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
Congrés Govern Digital
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
EnComuPodemRubi
 
La millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
La millora de la qualitat de la gestió a l'AgènciaLa millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
La millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatgeLes entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatgeSuportAssociatiu
 
Cataleg de serveis Localret (2012)
Cataleg de serveis Localret (2012)Cataleg de serveis Localret (2012)
Cataleg de serveis Localret (2012)Localret
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
Congrés Govern Digital
 
2015 curs introduccio qualitat
2015 curs introduccio qualitat2015 curs introduccio qualitat
2015 curs introduccio qualitat
Jossetta Moscardó Covo
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localLocalret
 
Com ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públic
Parets Empreses
 

Similar to Jornada de Govern Obert - Jan Reñé (20)

V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
 
Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes
Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtesProposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes
Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes
 
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de BarcelonaAvantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
Avantprojecte de codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
Informe de la Conceptualització de la Gestió Cívica
Informe de la Conceptualització de la Gestió CívicaInforme de la Conceptualització de la Gestió Cívica
Informe de la Conceptualització de la Gestió Cívica
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes Localret
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
Ssc programa i professorat
Ssc programa i professoratSsc programa i professorat
Ssc programa i professorat
 
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
 
Gestió ambiental del soroll a catalunya
Gestió ambiental del soroll a catalunyaGestió ambiental del soroll a catalunya
Gestió ambiental del soroll a catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
 
La millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
La millora de la qualitat de la gestió a l'AgènciaLa millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
La millora de la qualitat de la gestió a l'Agència
 
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatgeLes entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge
Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge
 
Cataleg de serveis Localret (2012)
Cataleg de serveis Localret (2012)Cataleg de serveis Localret (2012)
Cataleg de serveis Localret (2012)
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
2015 curs introduccio qualitat
2015 curs introduccio qualitat2015 curs introduccio qualitat
2015 curs introduccio qualitat
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
 
Com ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públic
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
Innovació pública, per Xavier Marcet - Jornada: "L'Administració serà digital...
 

Jornada de Govern Obert - Jan Reñé

 • 1. #BeWaterMyGov Codis de conducta i plans d’integritat Jornada de Govern Obert per electes i tècnics locals 10 d’octubre, Barcelona
 • 2. Grup de treball per a l’elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals Model de codi a disposició de tots els ens locals de Catalunya Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 • 3. Estat d’aprovació del Codi de conducta - Avanços limitats, i un nivell de compliment baix per part d’ajuntaments i consells comarcals - Estancament en l’aprovació durant el 2018 (Síndic de Greuges. Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Juliol 2019) Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 • 4. Contingut del model de Codi de conducta - Àmbit subjectiu: electes, titulars d’òrgans superiors i directius, i membres d’òrgans de govern i càrrecs directius d’ens del sector públic local. - Principis ètics i de bon govern - Compromisos en relació als conflictes d’interessos, als grups d’interès, i amb la ciutadania. - Mecanisme de control intern - Règim sancionador Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 • 5. Guia d’aplicació del Codi de conducta - Delimita el concepte d’alts càrrecs - Recomanacions sobre el mecanisme de control intern: - Síndic/a de Greuges municipal - Comissió de seguiment del Codi de conducta - Recomanacions sobre la recepció de regals, invitacions a àpats i/o esdeveniments, viatges, reunions amb grups d’interès... - Definició de conceptes relacionats amb els valors ètics i la integritat - Model d’acord de Ple per a l’aprovació del Codi de conducta Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 • 6. Avantatges i mancances del model actual Avantatges: - Decàleg de principis ètics i normes de conducta - Model llest per aprovar - Orientacions sobre com actuar en rebre regals, invitacions, enfront dels grups d’interès... Mancances: - Debat sobre la naturalesa jurídica del Codi de conducta - Falta de concreció en el mecanisme de control intern - No inclou el personal al servei de l’administració local Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 • 7. “Compliance” Públic Conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les organitzacions per identificar i classificar els riscs operatius i legals a que s’enfronten, i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests. (World Compliance Association) Pla d’Integritat Èmfasis en: - La ètica i la integritat públiques - Introduir la cultura de la integritat i la probitat a l’administració local, més enllà del mer compliment normatiu - Formació i sensibilització dels servidors públics - Participació dels servidors públics en la seva configuració Plans d’Integritat locals
 • 8. Doble vessant preventiva i contingent Gestió preventiva Mecanismes per limitar l’aparició de situacions de risc Gestió contingent Mecanismes per donar resposta a situacions de corrupció que s’han materialitzat Es parteix de l’assumpció que el risc 0 no existeix Plans d’Integritat locals
 • 9. Elements essencials d’un Pla d’Integritat Formació i sensibilització A qui s’adreça: - Càrrecs electes - Càrrecs de comandament (amb funcions directives) - Personal al servei de l’administració local Orientada a que els servidors públics: - Coneguin els principis ètics i normes de conducta - Puguin participar en la seva definició - Els “interioritzin” Plans d’Integritat locals
 • 10. Codi Ètic Adreçat a tots els servidors públics locals: - Càrrecs electes - Personal al servei de l’administració local En la seva elaboració s’hauria de comptar amb la participació de tots els servidors públics. Mapa de riscos Anàlisis dels riscs inherents a les funcions pròpies de cada àrea, unitat administrativa, o fins i tot lloc de treball. Definició de mesures preventives i contingents per fer front als riscs detectats. Plans d’Integritat locals
 • 11. Mecanisme de control Òrgan independent que exerceixi funcions com: - Rebre i tramitar denúncies - Estudiar vulneracions dels principis ètics - Resoldre consultes que se li plantegin - Avaluar el compliment del Pla d’Integritat Es pot constituir una comissió col·legiada integrada per perfils polítics i/o tècnics, es pot nomenar el Síndic de Greuges, es pot crear la figura del “Compliance Officer”... Canal de denúncies Bústia anònima que compleixi amb els requisits de la recent Directiva sobre alertadors de corrupció. Plans d’Integritat locals
 • 12. Àrees amb més risc - Contractació pública - Recursos humans - Urbanisme - Càrrecs electes Plans d’Integritat locals
 • 13. Projecte per a l’elaboració de plans d’integritat (ACM): - Guia per a la implantació de Plans d’integritat als ens locals - Guia d’autoavaluació per a municipis petits Plans d’Integritat locals
 • 14. Col·labora: Xarxa de Governs Transparents #BeWaterMyGov Gràcies! Jan Reñé @janrede