SlideShare a Scribd company logo
31 d’octubre de 2018
Interrogatori als sospitosos
39 i 40
• Qui són els membres de l’equip “forense”?
@MiquelEstape
@PatriciaMallen
@MarBatalla
@SandraGonzalez
@AscenMoro
• Àmbit material molt fraccionat
• Les Lleis i els reglaments de desenvolupament
no aborden els aspectes pràctics
• Normativa amb marcat caràcter tècnic
Escenari: Lleis, Reglaments, Normes
Tècniques i Guies d’aplicació pluridisciplinàries
TRANSPARÈNCIA
INFRASTRUCTURES
NECESSÀRIES
INTEROPERABILITAT
GESTIÓ
DOCUMENTAL
DADES
PERSONALS
UN ENFOCAMENT HOLÍSTIC!!!
SEGURETAT
TRÀMITS I
PROCEDIMENTS
OPEN DATA
Múltiples projectes
i diferents “tempos”
d’implementació
• Què és? Guia pràctica jurídica amb proposta de solucions
aplicables al dia a dia de l’Administració.
A la Guia trobareu de forma relacionada:
> Les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden
trobar) els ens del sector públic.
> La proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé
interpretacions jurídiques de reconegut prestigi.
> La #categoria, instrument jurídic o temàtica amb la qual es relaciona cada ombra.
> El context legal per accedir de forma ràpida a l’articulat de referència.
> Les solucions que ofereix l’AOC o bé, d’altres ens supramunicipals per als ens
locals.
“ELS FETS”
• A què respon? Com afrontar els canvis organitzatius introduïts amb
l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015 i resta de normativa en
matèria d’Administració Electrònica i Govern Obert
• Com s’organitza: posts agrupats en 3 categories:
> Relació amb empreses
> Relació amb ciutadania
> Relació entre administracions i gestió interna
LA FINALITAT I “LES PROVES”
• Accés: portal de suport de l’AOC (“50 ombres legals”).
50 ombres
(legals) al
descobert
 Si rebem una sol·licitud dirigida a una altra
Administració, què fem? Solució AOC: trameses EACAT i
EACAT-SIR (fora de Catalunya).
 “Els documents que els interessats dirigeixin als
òrgans de les administracions públiques es poden
presentar: [...] A les oficines de correus, tal com
s’estableixi reglamentàriament”. Què cal fer amb
aquests documents un cop registrats? Solució AOC: iARXIU.
Algunes “ombres” al descobert
 “La ciutadania té Dret a no presentar dades i documents no
exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti,
que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que
hagin estat elaborats per aquestes [...].” Com es garanteix aquest
Dret? Solució AOC: VIA OBERTA.
 PLOPD!: Modificació Art. 28 - habilitació legal per recavar dades i
documentació sense necessitat de consentiment, només
informar dret d’oposició!
Noves “ombres” que caldrà descobrir
IDENTIFICACIÓ INTERESSATS EN NOTIFICACIONS PER MITJÀ D’ANUNCIS I PUBLICACIONS D’ACTES ADMINISTRATIUS
(Disposició addicional setena PLOPD):
 Acte administratiu: Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries de document d’identitat. Pluralitat d’afectats:
aquestes xifres aleatòries hauran d’alternar-se
 Notificació per mitjà d’anuncis (notificació infructuosa Llei 39/2015): identificació interessat únicament
número DNI (si no es disposa, únicament nom i cognoms) – En cap cas publicació conjunta!
L’Expedient electrònic integral
• Registre de funcionaris habilitats
• Apoderament apud acta electrònic
• Registre electrònic
d’apoderaments
• Integració consultes VIA OBERTA
• Interoperabilitat altres ens:
cadastre, registre civil, Diputació
• Interconnexió de registres (EACAT-
ORVE)
• Incorporació signatura VALID i
MobileID tràmits (FET)
• Fer efectiva obligatorietat
tramitació electrònica subjectes
obligats: 2ª quinzena de setembre
2017 (FET)
• Incorporació progressiva noves
consultes Via Oberta: col·legis
professionals (visats
electrònics/dades registres);
etc.
• Elaboració d’actes d’inspecció,
serveis socials, etc. En mobilitat
• Incorporació signatura
electrònica amb pseudònim
• Integració BPM amb espais
de publicacions (perfil
contractantm diaris,
eTauler…)
• Integració plataforma de
licitació electrònica
• Integració BPM-EACAT (RS)
• Videoacta
• Llibre d’actes i decrets electrònic
• Solució per a la signatura
electrònica de documents amb
externs (convenis, contractes…)
• Implementació diligència
d’aprovació a documents
electrònics (projectes obres,
bases, plecs...)
• Còpia autèntica en els
departaments
• Política de gestió de
documents (FET)
• Polítiques de disposició
• Aprovació guia d’actuació
indicadors de transparència.
• Automatització progressiva
indicadors
• Nou portal amb informació més
comprensible i més datasets
• Noves carpetes amb informació
de l’estat de tramitació i
notificació per compareixença
electrònica
ACCÉS
• Web de tramitació
• Interoperabilitat de Registres: MUX
• Digitalització segura RE/factures
• Comunicacions canvi de domicili
• Sistemes d’identificació: Certificat
digital, Usuari/password
• Connexió amb via oberta
• Passarel·la de pagaments
• Registre electrònic
• Catàleg de procediments
• Catàleg de dades interoperables
• Col·legis professionals(visats
electrònics/dades registres)
• Signatura electrònica als
informes tècnics
• Portafirmes únic
• Tauler d’edictes electrònic:
eTauler
• Perfil de Contractant
• Publicació Diaris Oficials
• Notificació electrònica: eNotum
• Descentralització i
interconnexió registre de
sortida
• Numeració Decrets automàtica
• Índex electrònic
• Connexió amb iArxiu
• Gestor de documents
• Portal transparència:
Indicadors, Open Data i
procediment d’accés
• Carpetes
electròniques(ciutadana/e
ntitat/ proveïdor/
empresarial)
PROJECTESACCIONSPENDENTSA
IMPLEMENTAR
INTEGRACIONS i Obligacions d’Interoperabilitat Llei 39/2015 LPA
Sol·licitud i registre d’entrada:
• Punt Accés electrònic
• Registre electrònic general i particular d’apoderaments (registre
mercantil, de la propietat, notaris...)
• Integracions consultes Via Oberta (consultes plataformes
intermediació de dades, modalitat Web Services)
• Registre de Grups d’Interès de la Generalitat
• Registre d’entrada i sortida (Interoperabilitat)
Identificació i firma electrònica
• Registre funcionaris habilitats signatura (Interoperables i
Interconnectats)
Tramitació d’expedients i documents electrònics:
• BDNS
• Registre Convenis Generalitat
• Registre Públic de Contractes
• Plataforma de licitació electrònica
• Registre funcionaris habilitats còpies autèntiques (Interoperables i
interconnectats)
• Publicació Diaris Oficials
• Tauler d’Anuncis Electrònic
• Arxiu Únic
• Publicació Portal de Transparència i Open Data
Col·labora amb l’escena del crim!
Participa a enriquir la Guia fent aportacions a través de
l’entrada a cada ombra o suggerint de noves. Així a
mesura que anem desvetllant les ombres, podrem
construir entre tots la solució més idònia per facilitar la
implantació de l’administració digital a les nostres
organitzacions.
Moltes gràcies!
Ascen Moro
Responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
moroca@santfeliu.cat
es.linkedin.com/in/ascenmoro
@ascenmoro

More Related Content

What's hot

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Ignacio Alamillo
Ignacio AlamilloIgnacio Alamillo
Ignacio Alamillo
JSe
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
Congrés Govern Digital
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
Pilar de Diego
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Congrés Govern Digital
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
gvarona2
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Carlos Lloveres
Carlos LloveresCarlos Lloveres
Carlos Lloveres
JSe
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
JosepEscales
 
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònicaL’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
Joan Carles Batalla
 
Carme Calles
Carme CallesCarme Calles
Carme Calles
JSe
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'OlotExperiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
Localret
 
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
Digital Granollers
 
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
Digital Granollers
 

What's hot (20)

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
 
Ignacio Alamillo
Ignacio AlamilloIgnacio Alamillo
Ignacio Alamillo
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
 
Carlos Lloveres
Carlos LloveresCarlos Lloveres
Carlos Lloveres
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
 
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònicaL’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
 
Carme Calles
Carme CallesCarme Calles
Carme Calles
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'OlotExperiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
Experiència d’implantació i descripció dels procediments a l'Ajuntament d'Olot
 
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
Presentació e fact granollers. Consorci AOC.
 
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
Presentació factura electronica. Intervenció Ajuntament Granollers.
 

Similar to Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro

El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
MiquelEstape
 
E government.pptx
E government.pptxE government.pptx
E government.pptx
dsanchas
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
Dídac López
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
Magda Lorente
 
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens LocalsServei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
Online Dret Pac4
Online Dret Pac4Online Dret Pac4
Online Dret Pac4
ONLINEDRET
 
Online Dret Pac4
Online Dret Pac4Online Dret Pac4
Online Dret Pac4
ONLINEDRET
 
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-AdministracioXerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
omnia valls
 
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de TerrassaPreservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
Joan Soler Jiménez
 
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Universitat de Barcelona - Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
Pac 2 presentació morell_bennasser
Pac 2 presentació morell_bennasserPac 2 presentació morell_bennasser
Pac 2 presentació morell_bennasser
damianmorell
 
la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12 la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12
capullin
 
Dretitic Pac4 2
Dretitic Pac4 2Dretitic Pac4 2
Dretitic Pac4 2
dretitic
 
Merce Mestre
Merce MestreMerce Mestre
Merce Mestre
JSe
 
Portal Informador
Portal InformadorPortal Informador
Portal Informador
Jeroni Navarrete Barceló
 
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
gencat .
 

Similar to Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro (20)

El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
 
E government.pptx
E government.pptxE government.pptx
E government.pptx
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
4b e-admin
 
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els...
 
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens LocalsServei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens Locals
 
Online Dret Pac4
Online Dret Pac4Online Dret Pac4
Online Dret Pac4
 
Online Dret Pac4
Online Dret Pac4Online Dret Pac4
Online Dret Pac4
 
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-AdministracioXerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
 
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de TerrassaPreservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
Preservar el Registre General de l'Ajuntament de Terrassa
 
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
Ascen Moro - En quin moment l’Administració es podrà considerar electrònica?
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
 
Pac 2 presentació morell_bennasser
Pac 2 presentació morell_bennasserPac 2 presentació morell_bennasser
Pac 2 presentació morell_bennasser
 
la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12 la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12
 
Dretitic Pac4 2
Dretitic Pac4 2Dretitic Pac4 2
Dretitic Pac4 2
 
Merce Mestre
Merce MestreMerce Mestre
Merce Mestre
 
Portal Informador
Portal InformadorPortal Informador
Portal Informador
 
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
La Regulació de la Identitat Digital Europea i de la Tecnologia de Registre D...
 
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro

 • 1. 31 d’octubre de 2018 Interrogatori als sospitosos 39 i 40
 • 2. • Qui són els membres de l’equip “forense”? @MiquelEstape @PatriciaMallen @MarBatalla @SandraGonzalez @AscenMoro
 • 3. • Àmbit material molt fraccionat • Les Lleis i els reglaments de desenvolupament no aborden els aspectes pràctics • Normativa amb marcat caràcter tècnic Escenari: Lleis, Reglaments, Normes Tècniques i Guies d’aplicació pluridisciplinàries TRANSPARÈNCIA INFRASTRUCTURES NECESSÀRIES INTEROPERABILITAT GESTIÓ DOCUMENTAL DADES PERSONALS UN ENFOCAMENT HOLÍSTIC!!! SEGURETAT TRÀMITS I PROCEDIMENTS OPEN DATA Múltiples projectes i diferents “tempos” d’implementació
 • 4. • Què és? Guia pràctica jurídica amb proposta de solucions aplicables al dia a dia de l’Administració. A la Guia trobareu de forma relacionada: > Les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden trobar) els ens del sector públic. > La proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé interpretacions jurídiques de reconegut prestigi. > La #categoria, instrument jurídic o temàtica amb la qual es relaciona cada ombra. > El context legal per accedir de forma ràpida a l’articulat de referència. > Les solucions que ofereix l’AOC o bé, d’altres ens supramunicipals per als ens locals. “ELS FETS”
 • 5. • A què respon? Com afrontar els canvis organitzatius introduïts amb l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015 i resta de normativa en matèria d’Administració Electrònica i Govern Obert • Com s’organitza: posts agrupats en 3 categories: > Relació amb empreses > Relació amb ciutadania > Relació entre administracions i gestió interna LA FINALITAT I “LES PROVES”
 • 6. • Accés: portal de suport de l’AOC (“50 ombres legals”).
 • 8.  Si rebem una sol·licitud dirigida a una altra Administració, què fem? Solució AOC: trameses EACAT i EACAT-SIR (fora de Catalunya).  “Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...] A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament”. Què cal fer amb aquests documents un cop registrats? Solució AOC: iARXIU. Algunes “ombres” al descobert
 • 9.  “La ciutadania té Dret a no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes [...].” Com es garanteix aquest Dret? Solució AOC: VIA OBERTA.  PLOPD!: Modificació Art. 28 - habilitació legal per recavar dades i documentació sense necessitat de consentiment, només informar dret d’oposició! Noves “ombres” que caldrà descobrir IDENTIFICACIÓ INTERESSATS EN NOTIFICACIONS PER MITJÀ D’ANUNCIS I PUBLICACIONS D’ACTES ADMINISTRATIUS (Disposició addicional setena PLOPD):  Acte administratiu: Nom i cognoms + 4 xifres aleatòries de document d’identitat. Pluralitat d’afectats: aquestes xifres aleatòries hauran d’alternar-se  Notificació per mitjà d’anuncis (notificació infructuosa Llei 39/2015): identificació interessat únicament número DNI (si no es disposa, únicament nom i cognoms) – En cap cas publicació conjunta!
 • 10. L’Expedient electrònic integral • Registre de funcionaris habilitats • Apoderament apud acta electrònic • Registre electrònic d’apoderaments • Integració consultes VIA OBERTA • Interoperabilitat altres ens: cadastre, registre civil, Diputació • Interconnexió de registres (EACAT- ORVE) • Incorporació signatura VALID i MobileID tràmits (FET) • Fer efectiva obligatorietat tramitació electrònica subjectes obligats: 2ª quinzena de setembre 2017 (FET) • Incorporació progressiva noves consultes Via Oberta: col·legis professionals (visats electrònics/dades registres); etc. • Elaboració d’actes d’inspecció, serveis socials, etc. En mobilitat • Incorporació signatura electrònica amb pseudònim • Integració BPM amb espais de publicacions (perfil contractantm diaris, eTauler…) • Integració plataforma de licitació electrònica • Integració BPM-EACAT (RS) • Videoacta • Llibre d’actes i decrets electrònic • Solució per a la signatura electrònica de documents amb externs (convenis, contractes…) • Implementació diligència d’aprovació a documents electrònics (projectes obres, bases, plecs...) • Còpia autèntica en els departaments • Política de gestió de documents (FET) • Polítiques de disposició • Aprovació guia d’actuació indicadors de transparència. • Automatització progressiva indicadors • Nou portal amb informació més comprensible i més datasets • Noves carpetes amb informació de l’estat de tramitació i notificació per compareixença electrònica ACCÉS • Web de tramitació • Interoperabilitat de Registres: MUX • Digitalització segura RE/factures • Comunicacions canvi de domicili • Sistemes d’identificació: Certificat digital, Usuari/password • Connexió amb via oberta • Passarel·la de pagaments • Registre electrònic • Catàleg de procediments • Catàleg de dades interoperables • Col·legis professionals(visats electrònics/dades registres) • Signatura electrònica als informes tècnics • Portafirmes únic • Tauler d’edictes electrònic: eTauler • Perfil de Contractant • Publicació Diaris Oficials • Notificació electrònica: eNotum • Descentralització i interconnexió registre de sortida • Numeració Decrets automàtica • Índex electrònic • Connexió amb iArxiu • Gestor de documents • Portal transparència: Indicadors, Open Data i procediment d’accés • Carpetes electròniques(ciutadana/e ntitat/ proveïdor/ empresarial) PROJECTESACCIONSPENDENTSA IMPLEMENTAR
 • 11. INTEGRACIONS i Obligacions d’Interoperabilitat Llei 39/2015 LPA Sol·licitud i registre d’entrada: • Punt Accés electrònic • Registre electrònic general i particular d’apoderaments (registre mercantil, de la propietat, notaris...) • Integracions consultes Via Oberta (consultes plataformes intermediació de dades, modalitat Web Services) • Registre de Grups d’Interès de la Generalitat • Registre d’entrada i sortida (Interoperabilitat) Identificació i firma electrònica • Registre funcionaris habilitats signatura (Interoperables i Interconnectats) Tramitació d’expedients i documents electrònics: • BDNS • Registre Convenis Generalitat • Registre Públic de Contractes • Plataforma de licitació electrònica • Registre funcionaris habilitats còpies autèntiques (Interoperables i interconnectats) • Publicació Diaris Oficials • Tauler d’Anuncis Electrònic • Arxiu Únic • Publicació Portal de Transparència i Open Data
 • 12. Col·labora amb l’escena del crim! Participa a enriquir la Guia fent aportacions a través de l’entrada a cada ombra o suggerint de noves. Així a mesura que anem desvetllant les ombres, podrem construir entre tots la solució més idònia per facilitar la implantació de l’administració digital a les nostres organitzacions.
 • 13. Moltes gràcies! Ascen Moro Responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat moroca@santfeliu.cat es.linkedin.com/in/ascenmoro @ascenmoro