Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pliant 2010

930 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pliant 2010

  1. 1. Centrul Reţeaua EUROPE DIRECT este unul din- tre principalele instrumente ale Comisiei Europene şi are rolul de a prezenta infor- maţii europene de actualitate la nivel local şi de a înainta reacţiile cetăţenilor către Europe Direct Maramureş instituţiile europene. Reţeaua Europe Direct 2009 - 2012 este alcătuită din 500 de centre de informare situate în cele 27 de state membre. Reţeaua românească Europe Direct cu- prinde 30 de centre de informare Europe Direct. Cetăţenii maramureşeni se pot adresa Centrului Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundaţiei CDIMM Maramureş. Centrul europe DireCt MaraMureş Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org Web: www.europedirect.cdimm.org Program cu publicul: 9.00-16.00
  2. 2. Europa mai aproape de maramureşeni Doriţi să vă informaţi pe teme europene? Ce facem pentru cetăţenii maramureşeni? Ce este serviciul Europe Direct? Centrul Europe Direct Maramureş •• asigurăm•accesul•la•informaţii,•asistenţă• Comisia•Europeană•vine•în•sprijinul•informării• vă•stă•la•dispoziţie•prin: şi•răspunsuri•la•întrebări•privind•legislaţia,• cetăţenilor•europeni•prin•serviciul•Europe•Direct: politicile•şi•programele•de•finanţare•ale• •• centrul•de•informare•documentare,•unde• Uniunii•Europene; Apelaţi la numărul de telefon gratuit: puteţi•consulta•gratuit,•peste•2000•de• •• oferim•oportunitatea•de•a•comunica•insti- • 00.800.67.89.10.11,•valabil•pentru•toate• publicaţii•pe•teme•europene; tuţiilor•UE•reacţii•sub•forma•unor•întrebări,• cele•27•de•state•membre,•în•cursul•orelor•de• •• calculatoare•cu•acces•la•internet•pentru• opinii•şi•sugestii; lucru•(9.00-18.30•CET•în•timpul•săptămânii)• sursele•de•informare•europeană; sau•la•numărul•cu•taxă•(+32-2-299.96.96)•de• •• suntem•interfaţa•Comisiei•Europene•pen- oriunde•din•lume.•Puteţi•vorbi•în•limba•română. •• publicaţii•gratuite•primite•de•la•Uniunea• tru•a•transmite•informaţii•exacte•şi•adaptate• Europeană; necesităţilor•locale; •Trimiteţi un e-mail sau contactaţi on-line:• •• buletin•informativ•lunar•electronic•şi•tipărit; •• organizăm•evenimente•care•să•stimuleze• http://ec.europa.eu/europedirect/index_ o•dezbatere•informată•la•nivel•local•despre• ro.htm •• website:•www.europedirect.cdimm.org obiectivele,•politicile•şi•programele•Uniunii• • Europene. Vizitaţi Reţeaua Centrelor de Informare EUROPE DIRECT:•http://ec.europa.eu/eu- ropedirect/visit_us/index_ro.htm Conţinutul•acestui•material•nu•reprezintă•în•mod•necesar Proiect•finanţat•de•Uniunea•Europeană poziţia•oficială•a•Uniunii•Europene Proiect•implementat•de•Fundaţia•CDIMM•Maramureş

×