Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures septembrie 2011

375 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures septembrie 2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 9 europeanăSeptembrie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş EVENIMENTE DE TOAMNĂ EUROPE DIRECT Târgul de informare pe teme europene - Ediția a IV-a Centrul Europe Direct Maramureş a organizat Târgul de informare pe teme europene – Ediţia a IV-a, cu prilejul manifestărilor dedicate „Săr- bătorii Castanelor 2011”, în Baia Mare, Parcul Mara, zona scenei, vineri, 23 septembrie 2011, începând cu ora 13.00. Prima ediţie a expoziţiei cu materiale europene am organizat-o în anul 2008, primul an de funcţionare al Centrului Europe Direct Maramureş, ca Din cuprins: membru în Reţeaua Europe Direct – reţea de centre de informare a Comi- siei Europene. Organizăm acest eveniment în aer liber pentru că dorim să prezentăm locuitorilor din Baia Mare, precum şi vizitatorilor din celelalte localităţi ma- ramureşene, informaţii utile despre activităţi, politici şi programe derulate la nivelul Uniunii Europene, care ne influenţează tuturor viaţa. În cadrul standului de informare • Târgul de informare punem în fiecare an, la dispoziţia vi- zitatorilor, GRATUIT, diverse materiale pe teme europene - primite de la Uniunea Europeană sau Ediția a IV-a pregătite de noi: publicaţii, broşuri, pliante, afişe, dar şi materiale promo- ţionale. • Măsuri de protecție a copiilor pe Internet • Nume de copii pen- Cu acest prilej am lansat şi dis- tribuit cele mai noi materiale de in- tru sateliții Galileo formare realizate de Centrul Europe Direct Maramureş: • Informații pentru - Broşura ”Anul European al Voluntariatului” tineri: - Broşura ”Inovare europeană - Competitivitate și Parteneriat” - Idei pentru RIO + 20 - CD-ROM ”Europa mea - Drepturi și șanse egale pentru cetăţeni” De asemenea, tuturor celor interesaţi le-am prezentat activităţile pe - Atitudini privind drogu- care le organizăm în 2011 şi serviciile pe care Centrul de informare Europe rile Direct Maramureş le asigură gratuit, pentru maramureşenii care doresc să - Concursul școlar de tra- obţină informaţii sau consiliere cu privire la Uniunea Europeană. ducere 2011 Anul acesta, în activităţile de organizare şi desfăşurare s-a implicat ca voluntar al centrului, tânăra Oana ILUȚ - studentă în anul I la Faculta- tea de Management, Universitatea de Nord Baia Mare. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 9/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Sunt necesare noi măsuri de protecție a copiilor atunci când intră în ”lumea digitală” Comisia Europeană analizează într-un raport modul în care statele membre implementează recomandările UE care vizează garantarea utilizării cu încredere și în mod sigur a lumii digitale de către copii. Statele membre și industria fac eforturi din ce în ce mai mari pentru a implementa recomandările UE din 1998 și 2006 privind protecția minorilor care utilizează servicii audiovizuale și online, însă măsurile luate până acum s-au dovedit a fi, pe ansamblu, insuficiente. Concret, raportul arată că ţările din UE nu reacţionează în mod adecvat sau au demersuri diferite de a soluţiona proble- mele legate de existenţa şi notificarea conţinuturilor ilegale sau dăunătoare, de a asigura accesul copiilor la un conţinut adecvat vârstei lor, de a face reţelele sociale mai sigure pentru copii şi de a proteja copiii împotriva jocurilor video dăunătoare. De exemplu, modul în care liniile de asistenţă telefonică con- trolează caracterul ilegal sau dăunător al conţinutului care le este semnalat, modul în care depistează sursa acestuia şi modul în care o notifică autorităţilor competente sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. La fel, pentru a menţine paginile de internet şi jocurile la un nivel adaptat vârstei copiilor, ţările din UE utilizează sisteme de rating în funcţie de vârstă şi mijloace tehnice diferite. Raportul arată că în aceste sectoare mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăţi protecţia copiilor. Comisia va aborda aceste aspecte spre sfârşitul anului în curs, în contextul unei iniţiative atotcuprinzătoa- re destinate să responsabilizeze şi să protejeze copiii care utilizează noile tehnologii. Raportul propune o serie de acțiuni printre care: • Conținutul dăunător și ilegal: popularizarea liniilor de asistență telefonică și ameliorarea infrastructu- rilor aferente pentru a eficientiza eliminarea conținutului ilegal; • Rețelele sociale și protecția vieții private: o mai bună informare cu privire la riscuri și la modalitățile de reducere a acestora; • Sisteme de clasificare și de rating în funcție de vârstă: • Utilizarea pe scară mai largă a unor sisteme de clasificare în funcție de vârstă (precum sistemul PEGI) pentru jocurile online; • Elaborarea unor coduri de conduită și a altor modalități de sensibilizare a distribuitorilor cu privire la clasificările în funcție de vârstă, pentru a împiedica vânzarea de jocuri către copiii care nu au vârsta adecvată lor. Context Transformarea internetului într-un loc mai sigur pentru copii constituie una dintre priorităţile Agendei Di- gitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200). Potrivit unei anchete EUKidsOnline (IP/11/479), internauţii de 9-10 ani din Europa declară că, în medie, au început să navigheze pe internet de la vârsta de 7 ani. 33% dintre aceştia folosesc un telefon mobil sau un dispozitiv portabil pentru a se conecta la internet. În Europa, 77% dintre internauţii cu vârsta între 13 şi 16 ani şi 38% dintre cei cu vârsta între 9 şi 12 ani declară că au un profil pe o pagină de socializare în reţea; un sfert dintre cei care utilizează aceste pagini spun că profilul lor este public. Orice strategie la nivelul UE în acest domeniu trebuie să ţină seama de caracterul global şi în continuă schimbare al mediului digital şi să reacţioneze în mod flexibil la noile provocări. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 9/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Constelația de sateliți Galileo va primi nume de copii europeni Copilul care realizează cel mai bun desen pe tema spaţiului cosmic sau a aeronauticii din fiecare stat membru va da numele său unui satelit din cadrul programului Galileo. Primii doi sateliţi, care urmează să fie lansaţi la 20 octombrie, vor purta numele copiilor câştigători din Belgia (Thijs) şi Bulgaria (Natalia), ţări în care concursul a avut deja loc în cursul acestui an. La data de 1 septembrie, Comisia Europeană a lansat concursul şi în cele- lalte 25 de state membre pentru a găsi un nume sateliţilor care vor fi lansaţi până în 2019. Pot participa în acest concurs copiii în vârstă de 9-11 ani. În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, copiii care trăiesc în UE şi s-au născut în anii 2000, 2001 şi 2002 – când a început programul Galileo - sunt CONTEXT invitaţi să realizeze un desen legat de spaţiul cosmic şi aeronautică, să îl sca- Programul Galileo este neze sau să îi facă o fotografie digitală şi să-l încarce pe pagina de internet a proiectul european în concursului. domeniul navigației prin În fiecare ţară, un juriu naţional va alege cel mai bun desen, iar numele co- satelit. pilului câştigător va fi folosit pentru a denumi unul dintre sateliţii din constelaţia Galileo. El instituie un sistem global de navigație prin Lansările acestor sateliţi vor avea loc în mod regulat, începând din 2012 şi satelit similar cu sistemul până la completarea constelaţiei (care ar trebui să numere 30 de sateliţi). GPS. Ordinea în care sateliţii vor primi numele copiilor este determinată de or- dinea alfabetică a numelor statelor membre, aşa cum sunt acestea scrise în În condițiile în care limbile naţionale. importanța aplicațiilor de navigație prin satelit Concursul este anunţat în fiecare stat membru prin comunicate şi conferinţe este tot mai mare, atât de presă, corespondenţă adresată şcolilor şi asociaţiilor de profesori, precum şi pentru întreprinderi, cât prin intermediul portalurilor educative. și pentru cetățeni, Galileo Acest concurs ar trebui să contribuie la suscitarea va garanta independența interesului profesorilor şi să le ofere acestora mate- Europei în acest dome- rial pentru discutarea la clasă a subiectului spaţiului niu important, garantând cosmic şi navigaţiei prin satelit. disponibilitatea acestor Concursul poate fi accesat la adresa: aplicații. http://www.galileocontest.eu/ro/competition Se preconizează că sistemul Galileo va aduce Galileo va furniza trei servicii inițiale, începând 90 de miliarde de euro din 2014/2016, pe baza unei prime constelații economiei europene de-a de minimum 24 sateliți: un serviciu inițial cu lungul unei perioade de acces liber (2014), un serviciu inițial reglemen- 20 de ani, sub forma unor tat public (2016) și un serviciu inițial de căutare venituri suplimentare și salvare (2014). pentru industrie, precum și sub forma avantajelor Serviciile suplimentare care vor urma vor publice și sociale, fără a include un serviciu comercial care combină două lua în calcul avantajele semnale criptate pentru o rată mai mare a datorate independenței. mediei fluxului de date și o acuratețe mai mare a datelor autentificate. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI• Ideile tinerilor pentru Rio+20 Fă-ţi vocea auzită la viitorul summit is- toric al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (cunoscut şi sub nu- mele de Rio+20), răspunzând la întrebarea: Care este singurul lucru pe care ar trebui • Concursul școlar de să-l facă guvernele pentru o dezvoltare mai traducere, ediția 2011 durabilă a lumii noastre? Începând cu 1 septembrie, liceele Autorul ideii cu cele mai multe voturi va câştiga o excursie gratuită la îşi pot înscrie elevii în concursul anu-Rio de Janeiro (Brazilia) sau New York (Statele Unite ale Americii) pentru a al al Uniunii Europene pentru tineriio prezenta în faţa liderilor implicaţi în procesul Rio+20. traducători, cunoscut sub numele de „Juvenes Translatores” („tineri tradu- Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă cători” în latină) la adresa de internet:(Rio+20), care va avea loc între 4-6 iunie 2012, va reprezenta un moment http://ec.europa.eu/translatores/.semnificativ deoarece liderii lumii vor analiza progresele înregistrate de la Perioada de înscriere se încheieConferinţa ONU din 1992 şi Summitul mondial din 2002 privind dezvoltarea pe 20 octombrie, iar formularul on-durabilă. Conferinţa va dezbate teme cruciale legate de dezvoltarea dura- line de înscriere este disponibil în toa-bilă, cum ar fi cadrul instituţional, economia verde, angajamentul politic te limbile oficiale ale UE.reînnoit, progresele realizate până în prezent şi lacunele implementării. Concursul, aflat la a 5-a ediție, va avea loc în data de 24 noiembrie, si- Trimite ideile tale pe: http://rioplus20somethings.ideascale.com/ multan în toate liceele selectate. Ediţia de anul acesta este deschisă elevilor născuţi în 1994 şi participării• Atitudinile tinerilor privind drogurile a peste 750 de licee. Un raport EUROBAROMETRU prezintă rezultatele Numărul de şcoli care participă dinunui sondaj efectuat în rândul tinerilor europeni cu fiecare ţară se calculează în funcţievârste între 15 şi 24 de ani privind comportamentele de numărul de parlamentari europenişi atitudinile lor faţă de droguri, inclusiv aşa-zisele pe care aceasta îl va avea în 2014.„droguri legale” (legal highs), noile substanţe care În cazul în care o ţară îşi depăşeşteimită efectele drogurilor interzise şi care sunt dese- cota, Comisia utilizează o metodăori vândute sub formă de pulberi, plante sau pastile. de selecţie aleatorie. România poate participa cu 33 de școli. Raportul mai analizează utilizarea şi disponibilitatea drogurilor, opiniile Elevii urmează să traducă un textdespre răspunsurile politicii în domeniul drogurilor şi despre cele mai bune de o pagină în funcţie de alegerea ex-măsuri ce ar trebui luate pentru abordarea problemelor legate de droguri primată pentru oricare dintre cele 506în societate. de combinaţii posibile între cele 23 de Câteva dintre concluziile principale ale raportului arată că, în ceea ce pri- limbi oficiale ale UE.veşte consumul de canabis, aproximativ un sfert dintre cetăţenii europeni În acest an, tema textelor de tra-tineri participanţi la sondaj au declarat că au consumat canabis; mai precis, dus va fi voluntariatul, pentru a mar-6% au consumat canabis în ultimele 30 de zile, iar 8% în ultimul an. ca Anul European al Voluntariatului. Liceele pot înscrie maximum Părerile tinerilor din diferite state membre au fost mai diverse atunci cinci elevi. Aceştia pot avea oricecând au fost întrebați dacă ar trebui interzis în continuare consumul de naţionalitate, cu condiţia să fie înscrişicanabis; procentul celor care cred că guvernele ar trebui să păstreze in- într-un liceu dintr-un stat membru UE.terdicția variază de la 33% în Olanda și 39% în Republica Cehă, la 87% în Va fi selectat câte un câştigătorRomânia. din fiecare ţară. În martie 2012, toţi Raportul analitic poate fi accesat aici: http://ec.europa.eu/public_ câştigătorii vor fi invitaţi la Bruxellesopinion/flash/fl_330_en.pdf pentru a-şi primi premiul. Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×