Successfully reported this slideshow.

създаване на българската държава 3клас

30

Share

1 of 19
1 of 19

създаване на българската държава 3клас

30

Share

Transcript

 1. 1. Без силна държава траките били покорени от римляните. ? Не след дълго по тези земи се появява нова държава Византия. ? Години по-късно се заселват славяните и българите. ?
 2. 2. траки племе вожд (цар) занаятчии Тракийски конник едри, синеоки, руси или червенокоси жилище – в селца, край реки
 3. 3. славяни род княз (старейшина) земеделци много богове едри, русокоси жилище – надземна сграда или землянка
 4. 4. българи племе хан скотовъдци един бог Тангра средни, широкоплещести жилище – юрта
 5. 5. Хан Аспарух 681 г. Създава България Знаме – конска опашка Столица - Плиска
 6. 6. Õàí Êðóì Хан Крум Създава първите писани закони Побеждава император Никифор в битката край Върбишкия проход
 7. 7. Хан Омуртаг Укрепва българската държава Възстановява опожарената столица Плиска, строи пътища, изгражда крепости, прокарва водопроводи.
 8. 8. 1. Попълнете пропуснатите думи в текста: Славянските родове се обединявали в ...................................... ..., начело на които стоял ........................, който ги ръководел по време на ..............................
 9. 9. 2. Подчертайте думите, които показват какви качества притежават славяните: „ .... Те са свободолюбиви и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени или управлявани ... Те са управлявани... Те са многобройни и издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Към чужденците, които идват при тях, са любезни...“
 10. 10. 3. Владетелят на Стара Велика България хан Кубрат бил удостоен от Византия с титлата „патриций“. Този акт бил израз на: А) обикновено раздаване на титли на варварски владетели; Б) признание на владетелското му достойнство и признак за съюзни отношения; В) задълженията на Велика България към Византия.
 11. 11. Подгответе кът на владетелите в класната стая. Използвайте снимки; Любопитни факти; Находки; Изгответе го така, че да ви бъде полезен за по-дълго време.

Transcript

 1. 1. Без силна държава траките били покорени от римляните. ? Не след дълго по тези земи се появява нова държава Византия. ? Години по-късно се заселват славяните и българите. ?
 2. 2. траки племе вожд (цар) занаятчии Тракийски конник едри, синеоки, руси или червенокоси жилище – в селца, край реки
 3. 3. славяни род княз (старейшина) земеделци много богове едри, русокоси жилище – надземна сграда или землянка
 4. 4. българи племе хан скотовъдци един бог Тангра средни, широкоплещести жилище – юрта
 5. 5. Хан Аспарух 681 г. Създава България Знаме – конска опашка Столица - Плиска
 6. 6. Õàí Êðóì Хан Крум Създава първите писани закони Побеждава император Никифор в битката край Върбишкия проход
 7. 7. Хан Омуртаг Укрепва българската държава Възстановява опожарената столица Плиска, строи пътища, изгражда крепости, прокарва водопроводи.
 8. 8. 1. Попълнете пропуснатите думи в текста: Славянските родове се обединявали в ...................................... ..., начело на които стоял ........................, който ги ръководел по време на ..............................
 9. 9. 2. Подчертайте думите, които показват какви качества притежават славяните: „ .... Те са свободолюбиви и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени или управлявани ... Те са управлявани... Те са многобройни и издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Към чужденците, които идват при тях, са любезни...“
 10. 10. 3. Владетелят на Стара Велика България хан Кубрат бил удостоен от Византия с титлата „патриций“. Този акт бил израз на: А) обикновено раздаване на титли на варварски владетели; Б) признание на владетелското му достойнство и признак за съюзни отношения; В) задълженията на Велика България към Византия.
 11. 11. Подгответе кът на владетелите в класната стая. Използвайте снимки; Любопитни факти; Находки; Изгответе го така, че да ви бъде полезен за по-дълго време.

More Related Content

Slideshows for you

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×