Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

създаване на българската държава 3клас

37,602 views

Published on

 • Благодаря ти, Вале!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Прекрасна разработка, съдържаща главните акценти в учебния материал по човекът и обществото, за създаването на българската държава. Поздравления, Дани!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

създаване на българската държава 3клас

 1. 1. Без силна държава траките били покорени от римляните. ? Не след дълго по тези земи се появява нова държава Византия. ? Години по-късно се заселват славяните и българите. ?
 2. 2. траки племе вожд (цар) занаятчии Тракийски конник едри, синеоки, руси или червенокоси жилище – в селца, край реки
 3. 3. славяни род княз (старейшина) земеделци много богове едри, русокоси жилище – надземна сграда или землянка
 4. 4. българи племе хан скотовъдци един бог Тангра средни, широкоплещести жилище – юрта
 5. 5. Хан Аспарух 681 г. Създава България Знаме – конска опашка Столица - Плиска
 6. 6. Õàí Êðóì Хан Крум Създава първите писани закони Побеждава император Никифор в битката край Върбишкия проход
 7. 7. Хан Омуртаг Укрепва българската държава Възстановява опожарената столица Плиска, строи пътища, изгражда крепости, прокарва водопроводи.
 8. 8. 1. Попълнете пропуснатите думи в текста: Славянските родове се обединявали в ...................................... ..., начело на които стоял ........................, който ги ръководел по време на ..............................
 9. 9. 2. Подчертайте думите, които показват какви качества притежават славяните: „ .... Те са свободолюбиви и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени или управлявани ... Те са управлявани... Те са многобройни и издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Към чужденците, които идват при тях, са любезни...“
 10. 10. 3. Владетелят на Стара Велика България хан Кубрат бил удостоен от Византия с титлата „патриций“. Този акт бил израз на: А) обикновено раздаване на титли на варварски владетели; Б) признание на владетелското му достойнство и признак за съюзни отношения; В) задълженията на Велика България към Византия.
 11. 11. Подгответе кът на владетелите в класната стая. Използвайте снимки; Любопитни факти; Находки; Изгответе го така, че да ви бъде полезен за по-дълго време.

×