Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15

Share

Download to read offline

Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест

Download to read offline

Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. Повърхнината на страната ни е покрита от разнообразни почви. план
 2. 2. Някои са много плодородни и върху тях се отглеждат различни селскостопански култури. Плодородие е това свойство на почвата, което осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, необходими за растежа, развитието им.
 3. 3. Върху други почви се отглеждат иглолистни и широколистни гори. иглолистни гори
 4. 4. широколистни
 5. 5. Има почви, които са заети от тучни пасища и ливади.
 6. 6. Има и места, които са лишени от почвена покривка. Такива са високите части на планините, стръмните склонове, плажните ивици и други. високи планински части
 7. 7. стръмни склонове
 8. 8. плажни ивици
 9. 9. Най-плодородни са почвите в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и полетата. Дунавска равнина
 10. 10. Горнотракийска низина
 11. 11. полетат а
 12. 12. При липса на достатъчно влага почвите се напояват с води от реките и язовирите.
 13. 13. Богат и разнообразен е растителният свят у нас. план
 14. 14. В миналото по нашите земи е имало много гори.
 15. 15. Постепенно те са отстъпили място на обработваемите земи.
 16. 16. У нас се срещат различни растения: дървет а храст и тревис ти
 17. 17. Някои от тях могат да се видят само в нашата страна. родопско лале рилска витошко лале родопски родопски силивряк пясъчна и лилия
 18. 18. Част от територията на нашата страна е покрита с: смесени гори широколистни гори иглолистни гори
 19. 19. смесена широколистна гора иглолистна гора смесена гора
 20. 20. Широколистните гори, предимно от дъб и бук, са най-характерни за Стара планина и Средна гора.
 21. 21. бук дъб
 22. 22. В иглолистните гори преобладават бор, ела и смърч. Тях можем да срещнем в Родопите, Рила, Пирин и Витоша.
 23. 23. бор смър ч ела
 24. 24. По склоновете на планините и по горските поляни са разпространени храстите.
 25. 25. Сред тях са шипката, къпината, люлякът, леската и други. люляк шипк а леск а къпина
 26. 26. Тревистата растителност покрива като пъстроцветен килим пасищата и ливадите както в равнините и низините, така и в планините.
 27. 27. Много от тревистите растения са ценни билки, с които България е прочута извън пределите си.
 28. 28. … и много други омайнич е кантарион живовля к ранилис т равне лайк
 29. 29. план
 30. 30. Наричат горите „завод под открито небе“.
 31. 31. От тях добиваме дървесина.
 32. 32. Храстите и тревите използваме за храна на селскостопанските животни.
 33. 33. Събирането и използването на билките е стара българска традиция.
 34. 34. Чистият въздух и прохладните гори са условие за развитието на почивното дело у нас.
 35. 35. За опазването на ценни растителни видове са създадени защитени територии – паркове и резервати. Резерват „Скакавица„ в Рила Резерват "Червената „ Парангалица„ в стена" Рила Р-т „Ропотамо„
 36. 36. http://bg.wikipedia.org/wiki/ http://www.planinite.info/Vrazki/Parkove.htm http://www.orfeiholidays.com/i.php/good_to_know_pt1.html
 37. 37. Ценните растителни видове са записани в Червената книга на България. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
 38. 38. 1. На контурната карта нанеси къде са разпространени широколистните и иглолистните гори, храстите и тревистата растителност. Попълни легендата с твои условни знаци. Стара планина Средна гора 11 Иглолистна гора 22 Широколистна гора Витоша Рила Пирин Родопи 33 44 Храсти Треви
 39. 39. 2. Най-ценното свойство на почвата се нарича плодородие ______________. 3. Какви култури се отглеждат върху почвите в твоя роден край? плодов зеленчуц лозя пшеница, слънчоглед царевица е, и, , … , Ние сме ценни _________. билк Хората ни използват с ___________ цел. Берат лечебн и ни Еньовде а на ______________. _______________________________________ _______________________________________
 40. 40. 6. Огради верния отговор. А. Широколистните гори са най-характерни за: а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Пирин Б. Иглолистните гори се срещат предимно: а/ по черноморското крайбрежие б/ в Средна гора в/ в Рила В. Кой от посочените растителни видове се се среща само у нас? а/ смърч б/ родопско лале в/ еделвайс
 41. 41. 7. Защо трябва да опазваме горите? Източник на какви ценни природни богатства са те? ________________________________________ Горите са нашия „завод под открито ________________________________________ небе“. Те са източник на: ________________________________________  дървесина; ________________________________________  храна за селскостопанските животни; ________________________________________  билки; ________________________________________  чист въздух; ________________________________________  красива природа; ________________________________________  прохладни гори; ________________________________________  среда за живот за много животни. ________________________________________ ________________________________________ Горите са предпочитано място за ________________________________________ много туристи.
 42. 42. 9. Познаваш ли тези растения? Какъв надпис бихте поставили под илюстрациите? слънчогле ди еделва смесена гора
 43. 43. пшениц а иглик а билки и цветя УТ: стр. 28/ упр. 4,5 стр. 29/ упр.8
 44. 44. 1. Почви 2. Растителен свят а/ дървета - иглолистни гори - широколистни гори б/ храсти в/ тревисти растения 3. Растителността – природно богатство. Опазване
 45. 45. ПОЧВА – горният рохкав слой на земната повърхност, който притежава свойството плодородие РЕЗЕРВАТ – защитено място, където се опазват редки растителни и животински видове. ЧЕРВЕНА КНИГА – книга, в която са записани редки и защитени от изчезване растения и животни
 • VenislavaMarkova

  Jul. 4, 2021
 • ssuser442565

  Feb. 22, 2018
 • mivdet

  Nov. 18, 2017
 • SunnyPetrova

  Mar. 29, 2017
 • cvetkasf

  Jan. 16, 2017
 • irina1970

  Mar. 21, 2016
 • myrvakova

  Mar. 29, 2015
 • marianatemelkova9

  Mar. 20, 2015
 • ssuserbf42e9

  Mar. 24, 2014
 • svetlanameshterova

  Mar. 23, 2014
 • thaisbentodasilvaben

  Feb. 5, 2014
 • zvzvzv

  Feb. 2, 2014
 • rumiananikolova355

  Feb. 2, 2014
 • vaniushkata

  Jan. 31, 2014
 • vesiii

  Jan. 31, 2014

Views

Total views

20,512

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,058

Actions

Downloads

560

Shares

0

Comments

0

Likes

15

×