Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

тест чо 3 клас

More Related Content

Slideshows for you

Viewers also liked

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

тест чо 3 клас

  1. 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ” - ТРОЯН УСПЕХ!!! Самостоятелна работа № 2 по Човекът и обществото – 3 клас Огради верния отговор! 1. Цветовете на българското знаме са бял, зелен и : а) син б) червен в) оранжев 2. Кои са посоките? Напиши ги срещу стрелките: България 3. Коя плавателна река е граница между България и Румъния? а) Марица б) Дунав в) Искър 4. Коя е най - дългата планина в България? а) Витоша б) Родопи в) Стара планина 5. Коя е най – дългата река в България? а) Осъм б) Тунджа в) Искър 6. Коя е нашата източна граница? а) Румъния б) Турция и Гърция в) Черно море 7. С кой цвят се изобразяват на картата моретата, езерата и реките? а) син б) кафяв в) бял 8. Кои държави са на юг от България? а) Сърбия и Македония б) Румъния и Черна гора в) Гърция и Турция 9. Границите между кои две държави е предимно речна? а) Сърбия и Македония б) Гърция и България в) България и Румъния 10. На кой полуостров се намира България? а) Перинейски полуостров б) Апенински полуостров в)Балкански полуостров
  2. 2. 11. Най – високата планина в България е : а) Пирин б) Родопи в) Рила 12. Дунавската равнина е : а) най – обширната наша равнина; б) най – ниската и най – равната наша земя; в) равнинна земя, оградена отвсякъде с планини. 13. Горнотракийската низина е : а) обширна равнинна земя в Северна България; б) равнинна земя в източната част на България; в) най – обширната равнинна земя в Южна България. 14. Къде се намират най – плодородните почви? а) в планините б) в равнините в) по скалистите места 15. Коя е най – пълноводната българска река ? а) Искър б) Марица в) Арда 16. Маслодайната роза се отглежда в: а) Дунавската равнина б) Софийското поле в)Казанлъшкото поле 17. В планините могат да се срещнат следните животни: а) катерица, сърна, вълк; б) фазан, яребица, пъдпъдък; в) гларуси и чайки. 18. Къде се записват защитените растения и животни? а) в Червената книга б) в парковете в) в резерватите 19. Планините, равнините и низините са форми на: а) земната повърхност б) водни обекти в) течащи води 20. Допълни пропуснатото: Планините са_____________________________________________________от земната повърхност. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Максимален брой точки 20. Скала за оценяване: Брой точки:........... Оценка:............................ 20 – 17т. – Отличен 6 16 – 13т. – Мн. добър 5 12 – 9т. – Добър 4 8 – 7т. – Среден 3 Проверил:...................... Родител:............................ Под 6т. - Слаб 2 /Кр. Ковачева/

×