Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vtoro carstvo

 • Login to see the comments

Vtoro carstvo

 1. 1. Възходът на българско то царство Човекът и Изготвил:Росиобществото ца Милева 3 КЛАС НУ “Илия Р.Издателст Блъсков”во “Булвест Град Шумен
 2. 2. Второто българско царство Българите вдигали много въстания срещу византийската власт. С успех завършило въстанието на търновските боляри, братята Асен и Петър. То започнало през 1185 г. и завършило през 1187 г.Църквата “Св. Димитър Солунски”, в която е обявено въстанието
 3. 3. Братята Асен и Петър били първитевладетели от царския род на Асеневци.Те успели да освободят и обединятземите на север от Стара планина, ностанали жертви на борбите за властмежду болярите.Столица на възроденотоцарство станал град Търново.
 4. 4. Третият от братята – цар Калоян успял да върне на България земите на юг от Стара планина. Той поискал признание за царската си власт от Византия, но императорът отказал. Тогава Калоян го получил от римския папа Инокентий ІІІ. Той му дал титлата “рекс” /крал /, а на българският архиепископ – “примас” /патриарх/.Пръстенът на цар Коронясването на цар Калоян от кардинал Лъв
 5. 5. През 1205 година цар Калоян разгромил при Одрин войската нановите господари на Константинопол – латинците. Тежките рицари билиобградени и разбити. Загинал цветът на западното рицарство. Самиятимператор Балдуин бил пленен и откаран в Търново. Балдуиновата кула в Царевец Въпрос: Разгледайте илюстрацията. С какво оръжие си послужили българските воини в
 6. 6. Съюзници на Калоян били куманите. Цар Калоян започнал да превзема град след град и за две години присъединил към земите си големи части от Тракия и Македония.Ромеите не напразно се страхували от него.Той сам казвал, че отмъщава за злините, които Василий ІІ причинил на българите и наричал себе си “ромеоубиец”. През 1207 година цар Калоян обсадил Солун. Когато всичко било готово за победния щурм, царят бил убит. Той също станал жертва на заговор като братята си.Опечалените воеводи на цар Калоян носят тялото му по дългия път от Солун до
 7. 7. Могъществото на България при цар Иван Асен ІІ Благодарение на мирни договори със съседите си той възвърнал още български територии. Разширил държавата след победата над византийците при с. Клокотница през 1230 г. В тази битка бил пленен император Теодор Комнин и семейството му, но войниците били освободени.
 8. 8. Владетелят не искал от народа високи данъци. Той оживил търговията, като сключил договори с чужди търговци и те започнали да се стичат в царството от цяла Европа. Иван Асен ІІ бил първият български цар, който започнал да сече златни монети. Правел много дарения на църкви и манастири.Царската монетарница
 9. 9. При управлението на Иван Асен ІІ българското царство отново било могъщо. България отново опирала на три морета. Била богата и уважавана европейска държава. Грамота на Иван Асен ІІ до дубровнишки търговци.Асеновата крепост иБачковскиятманастир крайАсеновград
 10. 10. Новата столица Царевград Търново Градът се издигал на три недостъпни хълма – Царевец, Трапезица и Света гора. На Царевец били разположение дворецът на царя, на патриарха, домовете на видни боляри.Мощни крепостни стени и кули опасвалиЦаревец. Сградите достигали до три етажа.Били построени от камък и тухли, богатоукрасени с мрамор и мозайки. Имало квартал ина богатите търговци. До реката билижилищата на обикновените хора иработилниците на занаятчиите. Сградата на патриаршията на
 11. 11. “Този град /Търново/ е най-укрепеният и най-красивият от всичкиградове по склоновете на Хемус.Заобиколен е от яки стени, мие се презсредата от бистра река и е построенвърху билото на височина.” НикитаХониат /византийски писател от ХІІ –ХІІІ век. Столицата станала най-голямото книжовно средище.
 12. 12. На Трапезица са живеели богати и знатни хора, обитавали великолепникъщи със забележителна архитектура. Крепостта била свързана с тази нахълма Царевец чрез мост, до който се стигало по път, изсечен вскалите.
 13. 13. Старините в днешно Велико Търново
 14. 14. През 1187 годинаДинастията на Асеневци благодарение на братята Асен и Петър България спечелила двубоя с Византия и правото си на свободно съществуване. Цар Калоян /1197 – 1207/ я укрепил и постигнал международното й признание. Той спрял кръстоносците и завладяването на Балканите от западните феодали. Управлението на Иван Асен ІІ /1218–1241/ било най- успешният период в историята на Второто българско царство.

×