Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prexuízos lingüísticos

5,304 views

Published on

Actitudes e prexuízos.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prexuízos lingüísticos

 1. 1. Prexuízos lingüísticos Pilar Ponte (A profa)
 2. 2. Lingua inicial A que se aprende na familia Fálalle Galego en 1984 foi a primeira campaña de promoción de uso do galego. Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 3. 3. Lingua inicial O 81% dos que aprenderon galego na familia son galegofalantes habituais. Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 4. 4. ACTITUDE (construto mental) Compoñente afectiva (sentimentos agrado/desagrado) Compoñecte cognitiva (crenzas positivas/negativas) Compoñente conativa (predisposición a actuar/non actuar) Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 5. 5. Axentes na formación de actitudes Profesorado Medios de comunicación Iguais Nais e pais Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 6. 6. Prexuízos relacionados coa propia capacidade lingüística CASTELÁNFALANTE Non son capaz de falalo castrapo Non sei falar o galego normativo OS GALEGOS NON SABEMOS FALAR O GALEGO GALEGOFALANTE Non o falo ben castrapo Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 7. 7. De normativas e gramáticas NORMAS ORTOGRÁFICAS español  3 normas en 11 anos (1999-2005-2010) galego  2 normas en 30 anos (1983-2013) GRAMÁTICAS (1900-2013) español  12 galego  7 Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 8. 8. Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos. Caracterización pexorativa do galego Lingua fea de pobres e ignorantes (hoxe superado) Lingua non útil (tópico da lingua universal) O GALEGO É UNHA LINGUA MARCADA NEGATIVAMENTE Lingua non válida para os tempos modernos e o progreso.
 9. 9. Os estudos sociolingüísticos Perspectiva cuantitativa CÓMPRE TERMOS EN CONTA A CALIDADE DAS ACTITUDES As actitudes cara ao galego son boas e melloran nas novas xeracións. Perspectiva cualitativa As actitudes positivas non implican actos de fala. Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos.
 10. 10. Pilar Ponte (A profa): Prexuízos lingüísticos. - GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel: Evolución da situación lingüística en Galicia nos últimos quince anos. A letra miúda. Revista de sociolingüística para o ensino. nº1, outubro-decembro 2012. - IGLESIAS ÁLVAREZ, Ana: Actitudes e prexuízos lingüísticos en Galicia. A súa influencia nos usos. A letra miúda. Revista de sociolingüística para o ensino. nº1, outubro-decembro 2012. - Instituto Galego de Estatística. 2008. Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego. Fontes de documentación

×