MOTIVASI

5,114 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MOTIVASI

 1. 1. centerbottom<br />SOALAN 7: TEORI-TEORI MOTIVASI<br /><ul><li>KONSEP PENDEKATAN KLASIKAL</li></ul>Konsep pendekatan klasikal mengandaikan manusia adalah rasional. Terdapat dua teori dalam konsep ini iaitu pendekatan pengurusan saintifik dan teori organisasi klasikal.<br /><ul><li>Pendekatan Pengurusan Saintifik</li></ul>Teori ini menekankan kepada pengurusan kerja. Kajian-kajian saintifik perlu dijalankan ke atas pekerja untuk meningkatkan produktiviti individu pekerja.<br />Menurut Frederick W. Taylor iaitu bapa pengurusan saintifik, tugas-tugas mestilah dinilai dan dikaji secara saintifik setiap bahagian tugas tersebut. Dalam konteks pemilihan pekerja, pekerja yang dipilih perlulah mempunyai keupayaan yang sebenar iaitu yang bertepatan dengan bidang tugas yang dilakukan. Selain itu, para pekerja akan diberikan latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja dengan kaedah kerja yang tepat. Prinsip saintifik digunakan untuk merancang kaedah kerja dan memberikan keselesaan untuk melakukan kerja. Prinsip saintifik ini adalah suatu bentuk penjelasan yang berdasarkan hokum sebab dan akibat yang pasti dan tepat. Antara karya Frederick Taylor mengenai pengurusan yang terkenal adalah Shop Management (1912), Principles of Scientific Management yang pernah dibentangkan testimoninya di hadapan Jawatankuasa Dewan Khas pada tahun 1912. Beliau telah memperkenalkan sistem ganjaran bagi pekerja yang telah memenuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi masing-masing.<br />Menurut Henry L. Gantt pula menekankan kecekapan pekerja. Teori ini melihat bagaimana kecekapan pekerja dapat ditingkatkan. Kecekapan para pekerja dapat ditingkatkan melalui penjadualan tugas dan juga pemberian ganjaran kepada inovasi yang berjaya dihasilkan oleh pekerja terbabit.<br /><ul><li>Teori Organisasi Klasik</li></ul>Teori ini biasa disebut sebagai “teori tradisional” atau “teori mesin” yang berkembang sejak 1800-an (abad 19). Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah badan yang tersentralisasi dan tugas-tugasnnya adalah khusus. <br /><ul><li>Definisi Organisasi menurut Teori Klasik</li></ul>Organisasi merujuk kepada struktur sesuatu hubungan, kuasa, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain apabila semua orang bekerja bersama-sama.<br />Teori organisasi klasik menghuraikan organisasi formal sepenuhnya. Terdapat empat unsur utama yang muncul dalam organisasi formal iaitu sistem kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, kekuasaan dan kepemimpinan. Manakala, pembahagian kerja (untuk koordinasi), proses skala dan fungsi (proses pertumbuhan ‘vertical’ dan ‘horizontal’ organisasi), struktur (hubungan antara kegiatan) dan rentang kendali (jumlah pihak atasan yang mengurus pihak bawahan) dijadikan dasar penting dalam organisasi formal.<br />Teori Klasik berkembang dalam 2 aliran iaitu birokrasi dan administrasi. <br /><ul><li>Teori Birokrasi</li></ul>Dikemukakan oleh Max Weber dalam buku ‘The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism’ dan ‘The Theory of Social and Economic Organization’. Istilah birokrasi berasal dari kata ‘legal rasional’. ‘Legal’ merujuk kepada wujudnya arahan dari satu set peraturan dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Manakala rasional pula, merujuk kepada wujudnya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Max Weber organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik iaitu hieraki autoriti yang jelas (struktur organisasi), peraturan dan prosedur yang formal ( ikut prosedur), pembahagian buruh yang jelas, impersonaliti (hubungan bukan peribadi) dan kerjaya berasaskan merit.<br /><ul><li>Teori Administrasi</li></ul>Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Urwick dari Eropah. HENRY FAYOL (1841-1925) merupakan seorang industrialis yang berasal dari Perancis dan juga merupakan seorang pelopor & penyumbang pendekatan teori organisasi klasikal paling terkemuka. Beliau juga merupakan orang pertama yang mensistemetikkan pengurusan. Beliau telah mengenalpasti fungsian utama pengurusan. Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan. Terdapat 14 prinsip umum pengurusan yang menjadi dasar teori administrasi iaitu pembahagian kerja, autoriti dan tanggungjawab (hak untuk memberi arahan), disiplin (pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi), keselarasan arahan (seharusnya arahan dari satu pihak sahaja), keselarasan arah tuju, mendahulukan kepentingan umum, penghargaan, sentralisasi, rantai skalar, aturan, keadilan, kelanggengan personaliti, inisiatif dan ‘esprit de corps’.<br /><ul><li>Sumbangan dan Had Pendekatan Klasikal
 2. 2. Teori klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen penting dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting dalam dunia yang global.
 3. 3. Pendekatan klasikal telah mengenal pasti fungsi utama pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan.
 4. 4. Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan dan kemahiran seseorang pengurus. Pendekatan klasikal juga telah memberi sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan seperti analisis pergerakan dan masa, kemudahan kerja, sistem upah, jadual pengeluaran, pengujian personel dan belanjawan.
 5. 5. Kritikan terhadap pendekatan klasik : pendekatannya terlalu ringkas yang agak tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa berubah dan belum stabil.
 6. 6. Pandangan klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik. Beranggapan manusia ibarat gerigi dalam mesin, menyebabkan ia mengabaikan kepentingan kehendak manusia.
 7. 7. TEORI MOTIVASI HAWTHORNE (ELTON MAYON)</li></ul>Pada tahun 1924, ahli kecekapan Elton Mayon mengadakan penelitian di Hawthorne Illinois, Western Electric Coy mengenai pengaruh penerangan lampu terhadap produktiviti pekerja. Disamping itu, Elton Mayon juga menjalankan penyelidikan dengan mencuba mencari kombinasi yang terbaik untuk merujuk produktiviti maksimum pekerja melalui barbagai macam percubaan, di antaranya adalah dengan mengubah jam kerja, makan siang, kaedah kerja, dan sebagainya. <br />Elton Mayo menduga bahawa produktiviti akan meningkat dengan peningkatan penerangan. Setelah diteliti penyebab pengeluaran meningkat, ternyata bukan kerana aspek yang dieksperimenkan, melainkan kerana, "aspek-aspek manusia". Mereka merasa diperlakukan seperti orang penting pada bahagian syarikat itu. Mereka boleh berkaitan antara satu sama lain, dan tidak lagi merasa terpencil, perasaan bergabung, kompeten dan berprestasi mulai bertunas di dalam hati mereka. <br />Kesimpulan daripada penyelidikan yang dijalankan oleh Elton Mayo pada syarikat General Electric kawasan Hawthorn di Chicago, teori yang dijalankan itu telah memberi kesan pada tingkat motivasi dalaaman kumpulan pekerja dan sikap pekerja dalam bekerja. <br />Sumbangan hasil kajian tersebut bagi perkembangan teori motivasi adalah<br /><ul><li>Keperluan dihargai sebagai manusia ternyata lebih penting dalam meningkatkan motivasi dan produktiviti kerja pekerja berbanding dengan keadaan fiisik persekitaran kerja.
 8. 8. Sikap pekerja dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan di luar lingkungan tempat kerja.Sekiranaya mereka dapat membiasakan diri ditempat tersebut, ini dapat memebantu pekerja meningkatkan produktiviti.
 9. 9. Kumpulan tidak formal di persekitaran kerja berperanan penting dalam membentuk kebiasaan dan sikap para pekerja.
 10. 10. Kerjasama kumpulan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus dirancang dan dikembangkan.
 11. 11. TEORI KONTENPORARI </li></ul>Teori kontenporari terbahagi kepada lima iaitu;<br /><ul><li>Teori X dan Y
 12. 12. Teori Hireraki Maslow
 13. 13. Teori 2 Faktor
 14. 14. Teori Ekspektasi
 15. 15. Teori Keadilan
 16. 16. Teori X dan Teori Y (Douglas Mc. Gregor)</li></ul>Hasil penyelidikan Douglas Mc. Gregor ini telah memberi definisi bagi golongan teori X dan teori Y.<br /><ul><li>Teori X </li></ul>Douglas Mc. Gregor beranggapan bahawa kebanyakan orang dari golongan ini adalah orang lebih suka dipimpin tidak punya tanggungjawab, ia dimotivasi oleh wang, keuntungan dan ancaman hukuman. Orang yang berada didalam kategori ini juga telah disifatkan sebagai seseorang yang malas bekerja Pengurus perlu mengenal pasti pekerja-pekerja yang terdiri daripada kategori ini, dan sistem pengawasan serta disiplin yang ketat perlu dilaksanakan terhadap para pekerja.<br /><ul><li>Teori Y </li></ul>Semua orang sebenarnya bersifat kreatif, yang harus dibangkitkan atau dirangsang oleh pemimipin. Sesiapa yang berada dalam golongan ini, mereka adalah seseorang yang suka memimpin sesebuah kumpulan ataupun organisasi. Mereka mempunyai matlamat dan cita-cita yang tinggi untuk dicapai. Mereka yang berada dalam kategori ini lebih berfikiran positif.<br />Menurut teori X dari McGregor ini bahawa orang-orang ini pada hakikatnya adalah:<br /><ul><li>Tidak suka bekerja
 17. 17. Tidak cita-cita untuk bertanggung jawab, dan lebih suka diarahkan atau diperintah
 18. 18. Mempunyai kemampuan yang kecil
 19. 19. Hanya memerlukan motivasi fisiologi dan keselamatan saja.
 20. 20. Harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mncapai tujuan organisasi.</li></ul>Secara keseluruhan teori Y adalah seperti berikut:<br /><ul><li>Kemampuan untuk berkreativiti di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi secara meluas.
 21. 21. Orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja.
 22. 22. Dimotivasi oleh kehendak diri sendiri.
 23. 23. Teori Ekspetasi (Clayton Alderfer)</li></ul>Teori ERG yang berdasarkan keperluan keberadaan(existence), hubungan (relatedness)dan pertumbuhan(growth).<br /><ul><li>Keperluan keberadaan
 24. 24. Keperluan ini berhubungan dengan keperluan dengan teori Maslow yang menekankan keperluan fisiologis dan keamanan.
 25. 25. keperluan hubungan
 26. 26. Keperluan ini pula mengutamakan kepentingan hubungan antara individu dan bermasyarakat yang meliputi interaksi antara anggota keluarga, dan sahabat.
 27. 27. Keperluan untuk pertumbuhan dan kemajuan </li></ul>Keperluan ini hadir dari keinginan intrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau meningkatkan kemajuan dirinya.<br />Alderfer menyatakan bahawa apabila keperluan keberadaan tidak dipenuhkan maka individu itu akan terdorong untuk memenuhi keperluan tersebut. Semakin sulit untuk memuaskan keperluan yang tinggi semakin tinggi keinginan untuk memuaskannya.<br /><ul><li>Teori Dua Faktor @ Teori Higien (Frederik Herzberg)</li></ul>Menurut teori ini, motivasi yang ideal dapat merangsangkan usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih kepada keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Teori ini terbahagi kepada dua faktor iaitu; faktor motivasi dan faktor higiene. <br />Faktor motivasi adalah hal-hal yang mendorongkan prestasi yang bersifat intrinsik yang bersumber dari diri seseorang dan mencapai kepuasan dalam pencapaian. Faktor termasuk prestasi, pengakuan, tanggungjawab, kemajuan, kemungkinan berkembangan. <br />Faktor Higiene adalah faktor-faktor ekstrinsik yang bererti bersumber dari luar diri yang menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan. <br />Gambar rajah: Teori Dua Faktor<br /><ul><li>Teori Hierarki Keperluan (Abraham H.Maslow)</li></ul>Teori ini menyifatkan manusia bekerja dengan dimotivasikan oleh keperluan yang sesuai dengan waktu, keadaan serta pengalamannya. Keperluan individu dapat disusunkan dalam satu hierarki yang terdiri daripada lima paras yang dikenali sebagai “Hierarki Keperluan Maslow”. <br />Manusia merupakan makhluk sosial yang berkeinginan, keinginan akan dimulakan dengan dorongan dari paras bawah, setelah kepuasan tersebut tercapai, keperluan yang belum tercapai akan menjadi alat dorongan dan motivasi. Keperluan yang mesti dicapai terdahulu adalah Keperluan Fisiologi iaitu keperluan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Apabila keperluan fisiologi dicapai maka keperluan keselamatan,keamanan dan perlindungan perlu dicapai,iaitu bebas daripada bahaya, terlindung daripada sebarang ancaman.<br />Keperluan ketiga ialah keperluan sosial yang merangkumi hubungan sesama lain dan interaksi.Selepas itu,Keperluan penghargaan iaitu motif utama yang berhubungan dengan penghargaan dan rekognis, penghormatan, harga diri di mata orang lain.<br />Keperluan yang menduduki hierarki di puncak piramid ialah keperluan penghargaan diri yang bermaksud keperluan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimum, keterampilan dan potensi. Keperluan-keperluan saling bergantugan,keperluan yang telah dipuaskan akan diganti oleh keperluan selanjutnya.<br />Gambar rajah: Tingkat Keperluan Maslow <br />3.5 Teori Keadilan<br />Teori ini dikemukakan berdasarkan andaian bahawa orang-orang dimotivasikan oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Individu bekerja untuk mendapat balasan balik dari organisasi. Teori keadilan menekankan bahawa perbandingan usaha mereka dan hasil yang diterima dari usaha dan hasil yang diterima orang lain dalam persekitaran kerja yang sama. Pendek katanya iaitu “layanan yang adil dan saksama”.<br />SOALAN 8: UNDANG- UNDANG JUALAN BARANG.<br />1.0 PENGENALAN<br />Akta Jualan Barangan 1957 adalah digubal khusus untuk mengawal selia kontrak jualan barang- barang. Akta ini terpakai untuk semua jenis barangan termasuk barangan terpakai tidak kira di jual secara borong mahupun jualan runcit. Peruntukan dalam akta ini menerangkan tentang terma kontrak, jualan barang oleh bukan pemilik dan juga hak- hak penjual yang tidak berbayar. Di dalam projek ini, kami memfokuskan kepada jualan oleh bukan pemilik.<br />2.0 JUALAN OLEH BUKAN PEMILIK<br />Seksyen 14 menyatakan tentang syarat berkenaan hak mili, iaitu seseorang menjual mestilah mempunyai hak milik yang sah terhadap sesuatu barang sebelum ia dapat memindahmilik atau menjual barang tersebut kepada pembeli. <br />Menurut kaedah common law, ‘nemo dat quod non habet’ bermaksud tiada siapa yang boleh member hak lebih dari apa yang dia sendiri miliki. Ini bermakna jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya kepada pihak lain, si pembeli tidak akan mendapat hak milikk yang sah terhadap barang tersebut bahkan terpaksa memulangkannya kepada pemilim sebenar apabila dituntut. <br />Kaedah ‘nemo dat quod non habet’ boleh dilihat didalam seksyen 27, Akta Jualan Barangan 1957 yang menyebut ;<br />Tertakluk kepada Akta ini dan mana- mana undang- undang lain semasa ianya berkuatkuasa, jika barang di jual oleh seseorang yang bukan pemunya, dan tidak menjualnya di bawah kuasa atau dengan kebenaran pemunya, pembeli tidak boleh memperoleh hak milik yang lebih baik daripada penjual terhadap barang- barang itu melainkan pemunya barang- barang itu telah, iaitu melalui kelakuannya terhalang terhalang daripada tidak memberikan penjual kuasa untuk menjual.<br />Kaedah nemo dat ini adalah bertujuan untuk melindungi pemilik sebenar terhadap barang kepunyaannya. Sekiranya barang pemunya di curi, hak milik barang itu tetap ada pada pemilik sebenar.<br />Kaedah ini dapat dilihat melalui contoh kes berikut;<br />Lim Chui Lain lawan Zeno Ltd.<br />Fakta kes : Ahmad, seorang kontraktor telah dibekalkan oleh Zeno Ltd bahan- bahan binaan untuk projek pembentungan. Apabila kontrak Ahmad dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya dibatalkan, Ahmad telah menjual bahan- bahan tersebut kepada Lim Chui Lai. Persoalan yang timbul ialah siaoa yang lebih berhak ke atas bahan- bahan binaan itu.<br />Mahkamah : Ahmad tiada hak untuk menjual kepada Lim Chui Lai keran hak milik bahan binaan masih lagi bersama Zeno Ltd. Dalam kes ini Ahmad hanyalah seorang bailee.<br />3.0 PENGECUALIAN KEPADA KAEDAH NEMO DAT<br />Keadaan- keadan di mana jualan barang oleh bukan pemilik adalah sah :<br />( a) Estoppel / Persekatan<br />(b ) Jualan barang oleh wakil/ ejen perdagangan<br />(c ) Jualan oleh milik bersama<br />( d) Jualan di bawah kontrak boleh batal<br />(e ) Jualan barang di dalam milikan penjual<br />(f ) Jualan barang di dalam milikan pembeli<br />( a ) Estoppel<br />Apabila pemilik sebenar melalui perbuatan atau kata- katanya telah membuat pembeli percaya bahawa penjual mempunyai kuasa untuk menjual barang tersebut, pemilik sebenar adalah dihalang dari menafikan bahawa penjual itu tidak ada kuasa untuk menjual barang tersebut.<br />Di terangkan melalui kes : Syarikat Batu Sinar Bhd & Ors lawan UMBC Finance Bhd & Ors<br />Fakta : Syarikat Supreme Leasing membeli traktor dari penjual pada tahun 1984 dan menyewakan kepada plaintif. Lima bulan sebelum itu UMBC Finance telah membeli traktor yang sama dan menyewakan kepada pihak lain. Penyewa tersebut gagal membayar ansuran lalu UMBC Finance merampas traktor tersebut.<br />Isu : Siapa yang lebih berhak kepada traktor.<br />Mahkamah : Kecuaian UMBC mendaftarkan miliknya pada kad pendaftaran menyebabkan UMBC Finance dihalang menafikan hak milik Supreme Leasing. Oleh itu traktor tersebut menjadi milimSupreme Leasing.<br />(b) Jualan oleh Wakil / Ejen Pedagangan<br />Seksyen 2 menerangkan maksud ejen perdagangan :<br />“Seorang ejen yang mempuntai kuasa mengikut adat perjalanan urusan sebagai ejen sedemikian sama ada untuk menjual barang- barang, atau untuk mengkonsainkan barang- barang bagi maksud jualan, atau untuk membeli barang- barang, atau untuk mendapatkan wang atas jaminan bagi barang- barang.”<br />Daripada peruntukan di atas, syarat- syarat tertentu mestilah dipenuhi iaitu :<br /><ul><li>Penjual adalah ejen/ wakil perdagangan
 28. 28. Barang/ dokumen dalam milikan ejen perdagangan
 29. 29. Penyimpanan barang / dokumen atas kebenaran pemilik sebenar
 30. 30. Penjualan dalam urusan biasa ejen itu
 31. 31. Pembeli membeli dengan suci hati dan percaya ejen itu ada kuasa untuk menjual.</li></ul>Kaedah di terangkan melalui kes : Folkes lawan King<br />Fakta : F, pemilik kereta menyerahkan keretanya kepada H, ejen kereta untuk menjual kereta pada harga tidak kurang 575 pound. H menjual kepada K dengan harga 340 pound yang membeli dengan suci hati. H lesap dan F menuntut dari K untuk mendapatkan keretanya. <br />Mahkamah : H telah memegang kereta itu dengan persetujuan F untuk dijual. Oleh itu K telah membeli dengan suci hati akan mendapat hak milik yang sah. <br />(c ) Jualan Oleh Pemilik Bersama<br />Seksyen 28 menyatakan :<br />“ Apabila salah seorang pemunya bersama barang- barang mempunyai milikan mutlak kepadanya dengan keizinan pemunya bersama, milikan barang dipindahkan kepada mana- mana orang yang membelinya dari pemunya bersama secara suci hati dan tidak mengetahui pada masa kontrak jualan di buat penjual tidak mempunyai kuasa untuk <br />menjual.”<br />Disertakan dengan syarat- syarat berikut :<br /><ul><li>Barang mesti berada dalam simpanan si penjual dengan mendapat kebenaran pemilik bersama yang lain.
 32. 32. Pembeli telah membeli dengan ikhlas tanpa mengetahui si penjual tidak mempunyai kuasa penuh menjual barang itu.
 33. 33. Pembeli boleh mendapat hak milik sepenuhnya walaupun pemilik bersama lain tidak member kuasa untuk menjual barang tersebut.</li></ul>( d) Jualan oleh Pemilik di bawah Kontark Boleh Batal<br />Seksyen 29 memperuntukkan :<br />“ Jika penjual barang- barang telah memperoleh milikan berkenaannya di bawah suatu kontrak boleh batal di bawah seksyen 19 atau seksyen 20 Akta Kontrak, tetapi kontark telah di batalkan pada masa jualan itu, pembeli memperolehi hak milik kepada barang- barang dengan syarat dia membelinya dengan suci hati dan tanpa pengetahuan penjual akan kecacatan hak milik.”<br />Di bawah seksyen 29 dinyatakan syarat- syarat berikut :<br /><ul><li>Penjual barang memperolehi barang di bawah kontrak boleh batal menurut seksyen 19 atau seksyen 20 Akta Kontrak 1950.
 34. 34. Kontrak tersebut belum dibatalkan oleh pihak ketiga.
 35. 35. Pembeli telah membeli dengan ikhlas tanpa pengetahuan mengenai kecacatan pada hak milik itu.</li></ul>Diterangkan melalui kes : Car & Universal Co. Ltd. lawan Caldwell<br />Fakta : C, pemilik kereta Jaguar menjual keretanya kepada A. A memberikan C sekeping cek. C dapati cek tersebut tidak boleh ditunaikan lalu membuat laporan polis untuk mendapatkan kereta itu kembali. Biarpun kereta A telah di beli oleh plaintif dengan suci hati.<br />Mahkamah : C telah membatalkan kontrak menjual kereta secepat mungkin setelah mendapati A melakukan frod, maka plaintif tidak mendapat hak milik yang sah.<br />( e ) Jualan barang dalam pemilikan penjual<br />Seksyen 30 (1) menyatakan :<br />“ Jika seseorang, setelah menjual barang- barang, berterusan atau dalam milikan bagi barang- barang atau dokumen hak milik kepada barang- barang itu, penyerahan atau pemindahan oleh orang itu atau oleh seorang ejen persaudagaran yang bertindak bagi pihaknya, bagi barang- barang atau dokumen hak milik di bawah apa- apa jualan, sandaran atau penguntukan lainnya kepada mana- mana orang yang menerima barang itu dengan suci hati dan tanpa pengetahuan akan penjualan yang terdahulu hendaklah mempunyai kesan yang sama seolah- olah orang yang terdahulu hendaklah mempunyai kesan yang sama seolah- olah orang yang membuat penyerahan atau pemindahan itu telah dengan nyata diberi kuasa oleh pemunya barang- barang untuk membuat perkara yang sama.”<br />Syarat- syarat untuk seksyen 30(1) adalah :<br /><ul><li>Penjual menjual barang dan hak milik telah diberikan kepada pembeli
 36. 36. Barang atau hak milik barang masih dalam simpanan penjual
 37. 37. Barang yang sama dijual sekali lagi kepada pembeli kedua oleh penjual tersebut.</li></ul>Seksyen 30(1) diterangkan melalui kes : Pacific Motors Auctions Pty ltd lawan Motors Credits <br />Fakta : Plaintif menghantar beberapa kereta miliknya kepada wakil jualan. Wakil jualan ini menjual kereta tersebut kepada defendan kerana menghadapi masalah kewangan walaupun plaintif memberikan notis supaya keretanya tidak dijual.<br />Mahkamah : Defendan memperoleh hak milik yang sah kerana membeli dengan suci hati.<br />( f ) Jualan barang dalam pemilikan pembeli<br />Seksyen 30(2) memperuntukkan :<br />“Jika seseorang telah membeli atau bersetuju untuk membel, mendapatkan, dengan persetujuan penjual, milikan kepada barang- barang atau dokumen hak milik kepada barang- barang, penyerahan atau pemindahan oleh orang itu atau oleh ejen persaudagaran yang bertindak bagi pihaknya bagi barang- barang atau dokumen hak milik di bawah apa- apa penjualan, sandaran atau penguatkuasaan yang lainnya kepada mana- mana orang yang menerima barang- barang dengan suci hati tanpa notis apa- apa lien atau hak lain penjual asal berkenaan dengan barang- barangnya hendaklah mempunyai kesan seoleh- olah lien atau hak sedemikian tidak wujud.<br />Di bawah Seksyen 30(2) terdapat syarat- syarat berikut :<br /><ul><li>Jika seseorang telah membeli atau bersetuju untuk membeli sesuatu barang dan mendapat persetujuan untuk menyimpan barang atau dokumen hakmilik.
 38. 38. Pembeli kemudiannya menjual kepada pihak ketiga yang membeli dengan suci hati
 39. 39. Pihak ketiga mendapat hak milik ke atas barang yang di beli dari pembeli itu.</li></ul>Contoh dapat dilihat melalui kes : Newtons Wembley Ltd lawan Williams.<br />Fakta : Plaintif menjual kereta kepada A yang membayar dengan cek dengan syarat hak milik akan dipindahkan kepada A setelah cek tersebut ditunaikan. Malangnya cek itu tidak laki sementara itu A telah menjual barang tersebut kepada B yang membelinya dengan suci hati. B pula kemudiannya menjual kereta itu kepada defendan. Kini plaintif ingin menuntut kereta dari defendan.<br />Mahkamah : Defendan telah mendapat hak milik kereta dari B dengan sah. Begitu juga dengan B yang mendapat kereta itu dari A atas persetujuannya.<br />

×