Successfully reported this slideshow.

Japan skrip

2,328 views

Published on

  • Be the first to like this

Japan skrip

  1. 1. SCENE 1<br />Uchi de kaiwa<br />Az/ak/ros : Ohaiyoo gozaimasu<br />Zarf : Ohaiyoo gozaimasu. Dozo okake kudasai. <br />Az/ak/ros : Hai<br />Ros : Watashi wa pan to tamago o tabetai. Atashi mo kouhii o nomitai. Onegai-shimasu.<br />Zarf : Hai, matte kudasai. Douzo.<br />Akmal : Watashi wa gohan to sakana o tabetai. <br />Azla : Watashi wa juusu o nomitai. Onegai-shimasu.<br />Zarf : Hai, douzo meshiagatte kudasai.<br />Z/A/A/R : Itadakimasu. <br />Finish Eating<br />Z/A/A/R : Gochisoosama<br />Akmal/azla: Watachi-tachi gakkou o ikimasu. Itte kimasu<br />Rostam: Watashi wa jimusho o ikimasu.<br />Zarf: Itte irasshai.<br />SCENE 2 <br />Kyoushitsu de kaiwa<br />Sensei(AZLA): Ohaiyoo gozaimasu<br />Gakusei: Ohaiyoo gozaimasu sensei.<br />Sensei: Hajimemashou. <br />Gakusei: Yoroshiku onegaishimasu<br />Akmal: Okurete sumimasen.<br />Sensei: Douzo ohairi kudasai. Kyoukasho o mitekudasai<br />Gakusei: Hai<br />Sensei: Korewa hana desuka<br />Gakusei: Iie, hana dewa arimasen. Kutsu-desu<br />Sensei: Korewa denwa desuka<br />Gakusei: Hai, so-desu<br />Sensei: Minasan, shitumon ga arimasuka<br />Gakusei : Hai, wakarimasu<br />Akmal: Sensei, yasumi wa itsu kara desuka?<br />Sensei: 9-gatsu juuyoka kara desu.<br />Zarf: Akmal san, doko e ikimasuka<br />Akmal: Langkawi e ikimasu<br />Rostam : Nan de ikimasuka<br />Akmal: Hikoki de ikimasu<br />Sensei: Hitori de ikimasu ka<br />Akmal: Iie,tomodachi to ikimasu<br />Sensei: So desu ka.Ii desu ne. Shitumon ga arimasuka<br />Gakusei: Iie wakarimasen.<br />Sensei: Hai, owarimashou. Dewa mata<br />Gakusei: Arigatougozaimashita. Sayonara sensei<br />SCENE 3<br />Suupaa de kaiwa<br />Zarf: Irasshaimase<br />Rostam: Sumimasen. Sono shatsu wa ichi-mai ikura desu ka<br />Zarf: Dore desu ka<br />Rostam: Sono shatsu desu.<br />Zarf: Kore desu ka. Hyaku go ju-ringgito desu. Douzo.<br />Rostam: Korewa doko no shatsu desu ka<br />Zarf: Nihon no desu<br />Rostam: Ja, kore o kudasai. Sorekara, kono nekutai mo kudasai<br />Zarf: Hai, douzo. Doumo arigatou gozaimasu.<br />Rostam: Sumimasen, otearai wa doko desuka?<br />Zarf: Asoko desu<br />_________________<br />_______________________________<br />_________________<br />_______________________________<br />_________________<br />_______________________________<br />

×