Prezentare proiect

7,402 views

Published on

Prezentarea proiectului la lansare , prof,Tunde Lăudat Scoala Vetiș
oct.2010

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare proiect

 1. 1. Proiect educational INIŢIATOR : Catedra de educaţie tehnologică: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VETIŞ Coordonator de proiect: Asistenţi de proiect: Lăudat Tünde Hudacsko Gyöngyi- director prof.ed.tehnologică Andor Laura-consilier şcolar
 2. 2. I.S.J.Satu Mare Reprezentat prin ROMAN MARIANA Insp. de specialitate Nord Vest TV Satu Mare Reprezentat prin RĂZVAN GOVOR MIRCEA Director executiv Gazeta de Nord Vest Reprezentat prin SZASZ LORAND Redactor şef Primăria comunei Vetiş Reprezentată prin JUHASZ LUDOVIC Primarul comunei Asociaţia Părinţilor Reprezentată prin BUZAŞ MARIA Preşedintele asociaţiei Şcoala”Lucian Blaga” Satu Mare Reprezentată prin Bolba Dina Prof.ed.tehnologică Biblioteca şcolii Reprezentată prin Filip Fănică
 3. 3. “ Comunicarea duce la comunitate, adica la intelegere, colaborare si pretuire reciproca. “ (Rollo May)
 4. 4. Pedagogia comunicării înseamnă învăţarea unui anumit comportament în relaţiile interpersonale dintre oameni prin intermediul unui mesaj verbal. Comunicarea umană este necesară din perspectiva oamenilor ca fiinţe sociale. Trăind împreună, oamenii au nevoie de relaţii comunicaţionale care pot fi verbale, afective, simbolice. Comunicarea verbală se învaţă organizat în şcoală, aşa cum trebuie să se înveţe şi comunicarea nonverbală (prin gesturi, mimică) ori paraverbală (prin verbalizări şi gesturi sentimentale). Când un om exprimă o relaţie comunicativă cu semenul său, îi transmite un mesaj informaţional dar şi unul sufletesc. Mesajul încorporeazã în sine gândire, iar limbajul devine îmbrăcămintea gândului. Şansele unei bune comunicări vor deveni cu atât mai mari cu cât elevii şcolii vor fi implicaţi în activităţi care vizează formarea deprinderilor optime în comunicare, relaţionarea corectă cu semenii şi familiarizarea cu mijloacele de comunicare la distanţă, în mass-media, Internet, fax, etc. Acest proiect prin activităţile organizate vine în sprijinul formării unor personalităţi de adolescenţi echilibrate pentru care comunicarea să reprezinte o şansă pentru integrarea în societate (mediul şcolar, familiar, etc), pentru obţinerea informaţiei şi folosirea ei în scopul obţinerii succesului personal.
 5. 5. <ul><li>Formarea şi dezvolatea abilităţilor de comunicare a elevilor, </li></ul><ul><li>F olosirea şi familiarizarea cu transmiterea informaţiei la distanţă </li></ul><ul><li>prin folosirea mijloacelor actuale de comunicare la distanţă. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare verbală, nonverbală şi paraverbală </li></ul><ul><li>Folosirea şi transmiterea eficientă a informaţiei </li></ul><ul><li>Familiarizarea cu mijloace de comunicare la distanţă </li></ul><ul><li>Constientizarea importantei comunicării la nivel şcolar (elev -profesor, elev-elev), familia şi societate. </li></ul><ul><li>Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi a ofertei de petrecere a timpului liber </li></ul><ul><li>Dezvoltarea la elevi şi cadrele didactice a abilităţilor de a proiecta şi a realiza în echipă activităţi </li></ul><ul><li>educative cu impact în şcoală şi comunitate </li></ul><ul><li>Utilizarea şi crearea de produse Web </li></ul><ul><li>Oferirea către comunitate a unor programe şi activităţi comune prin realizarea şi îmbogăţirea </li></ul><ul><li>parteneriatelor </li></ul><ul><li>Popularizarea activităţilor educative, extraşcolare prin mass- media locală </li></ul><ul><li>Realizarea unui parteneriat şi a colaborării cu alte şcoli din judeţ </li></ul><ul><li>Descoperirea şi valorificarea potenţialuui propriu, a creativităţii </li></ul><ul><li>Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, a întrajutorării şi colaborării </li></ul><ul><li>Promovarea schimbului de experienţă pe teme de specialitate între cadrele didactice din şcoală </li></ul><ul><li>şi a altor unităţi şcolare partenere </li></ul><ul><li>Cultivarea toleranţei faţă de alte persoane, colectivităţi </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Umane: </li></ul><ul><li>elevi, cadre didactice, directorul şcolii, reprezentanţii </li></ul><ul><li>instituţiilor partenere </li></ul><ul><li>Materiale: </li></ul><ul><li>-materiale informative: pagini Web, pliante, fotografii, </li></ul><ul><li>materiale didactice auxiliare: hârtie, Xerox, afişe, etc. </li></ul><ul><li>Financiare: </li></ul><ul><li>- resurse proprii, donaţii, sponsorizări </li></ul>
 8. 8. Colectivul elevilor din clasele VII -VIII Cadrele didactice din şcoală P ărinţii elevilor Afi ş (scoală şi instituţiile partenere) B roşură,fluturaşi Mass-media locală Expoziţii
 9. 9. Nr. crt. Data Tema activităţii Mod de realizare Locul de desfăşurare Partici panţi 1. Sept. Conceperea, elaborarea şi redactarea proiectului Pregătirea invitaţiilor Realizarea parteneriatelor Dezbatere Convorbire Sala profesorală Elevi Cadre did. Părinţi Repr. primărie 2. Oct. Lansarea oficială a proiectului: prezentarea activităţilor conform graficului, discuţii cu persoane implicate, parteneri, împărţirea fluturaşilor, broşurilor Prezentarea Power Point Discuţii Căminul cultural Elevi Părinţi Cadre did. Parteneri Repr. Mass media 3. Oct. “ Mijloace de comunicare moderne: fax, e-mail, messenger.” Se ia legătura cu şcoala parteneră elevii şi cadre didactice implicate în proiect prin mijloace de comunicare moderne Clase Şcoală Elevii claselor VII-VIII Diriginţii cls.
 10. 10. 4 . Nov. “ Locul miraculos-studioul de televiziune” Vizită de documentare la studioul Nord Vest TV Satu Mare Studioul TV Elevii cuprinşi în proiect 5 . Nov. “ Eu ş i toamna” Întâlnire la Şcoala L.Blaga a partenerilor Incinta şcolii Elevii cadre did. 6 . Dec. “ Imagine şi comunicare” Concurs şi expoziţie de afişe şi desene Holul şcolii primărie Elevi, parteneri 7 . Dec. “ Am venit să colindăm” Colindarea instituţiilor partenere. Elevi Diriginţi 8 . Ian. “ Cum se scrie un ziar?” Vizită de documentare la redacţia ziarului “Gazeta de Nord Vest” şi tipografie Redacţie, tipografie Elevi, cadre didactice
 11. 11. 9 . Feb. Activitate de voluntariat “ Împreună la Casa Ştefania” Confecţionarea de broşuri, fluturaşi împreună privind combaterea violenţei şi a discriminării. Folosirea mijloacelor TIC Cabinetul de informatică Cadre did. elevi 1 0 . Feb. “ Primeşte-mă în inima ta” Sărbătorirea zilei Valentin s day Cămin cultural elevi şi cadre did. invitaţi 1 1 . Mart “ Micii reporteri, micii ziarişti” Realizarea de reportaje şi articole de către elevi în colaborare cu redactorii postului de televiziune şi editorial Şcoală, comună Elevi Cadre did. Parteneri 1 2 . Apr. “ Bucuroşi de oaspeţi” Întâlnirea elevilor din şcolile partenere la Şcoala cu cls.I-VIII Vetiş Şcoala Elevi, Cadre did. 1 3 . Mai. Diseminarea proiectului Prezentarea rezultatelor şi produselor proiectului Şcoală Elevi, Cadre did. parteneri
 12. 12. <ul><li>Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiei obţinute în </li></ul><ul><li>timpul derulării proiectului </li></ul><ul><li>Modificarea percepţiei elevilor şi membrilor comunităţii asupra </li></ul><ul><li>mijloacelor şi formelor de comunicare </li></ul><ul><li>Creşte numărul de elevi implicaţi în activităţi extraşcolare </li></ul><ul><li>Se dezvoltă abilităţile de utilizare a mijloacelor TIC la elevi şi cadre didactice </li></ul><ul><li>Se dezvoltă abilităţile de comunicare a elevilor , cadrelor didactice şi părinţilor </li></ul><ul><li>Se dezvoltă spiritul muncii în echipă </li></ul><ul><li>Se dezvoltă creativitatea, spiritul de iniţiativă, abilităţile practice </li></ul><ul><li>Se reduce riscul petrecerii timpului liber în mod inadecvat de către elevi </li></ul>
 13. 13. De noi depind ş i virtutea ş i viciul, c ă ci acolo unde depinde de noi s ă ac ţ ion ă m, tot de noi depinde ş i s ă nu ac ţ ion ă m. Ş i acolo unde de noi depinde acceptarea, tot de noi depinde ş i refuzul Este important de stiut:
 14. 15. Activitate 1 Prezentare in Power Point Activitatea s-a bucurat de mare succes şi a fost prezentat î n cadrul unei î nt â lniri festive şi a Zilei de 8 Martieîn prezenţa mamelor, membrilor comunităţii locale şi ale ISJ.Satu Mare . Lansare proiect Aun fost prezenţi colectivul de cadre didactice, directorul şcolii, primarul comunei şi părinţii elevilor. S-au distribuit fluturaşi privind importanţa familiei. Activitate 2.
 15. 16. Claudiu Pati Mulţumiţi de rezultate... Activitate 3 Dani Activitate 4. Vizita la Scoala “Avram Iancu” Satu Mare Confecţionare felicitari Craciun O sală pregătită de sărbătoare şi elevi primitori ne aşteaptă cu drag, Se prezintă un program de colinzi din partea celor două şcoli. Se înmână felicitările cu urările de bine pentru noul an..
 16. 17. Încondeiatul ouălor Activitate ce stă la baza unei tradiţii străvechi şi care se doreşte a se menţine şi în continuare. Se lucrează în tehnici diferite împreună cu mamele dar mai ales bunicuţele. Activitate 7.
 17. 18. Expoziţia de desene Activitate 8.
 18. 19. Căsuţa noastră Activitatea are scopul de a invita părinţii şi copiii la programe comune pentru petrecerea timpului liber Activitate 9.
 19. 20. Obiceiuri, tradiţii şi noi... copiii.
 20. 21. <ul><li>CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI ELEVILOR DE LA ŞCOALA VETIŞ: </li></ul><ul><li>- Date despre comuna Vetiş </li></ul><ul><li>-Descriere obiceiuri locale:Hramul bisericii- 8 septembrie </li></ul><ul><li>-Date şi fotografii cu elevii parteneri din şcoală </li></ul><ul><li>-Poze din activitatea elevior </li></ul><ul><li>-Desene </li></ul><ul><li>-Poezii, aforizme despre copilărie </li></ul><ul><li>-Compuneri </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Schimb de felicitări şi corespondenţă prin poştă şi e-mail: </li></ul><ul><li>Elevii claselor partenere confecţionează felicitări, folosind materiale din natură şi le trimit colegilor din şcolile partenere. </li></ul><ul><li>În corespondenţe se descriu obiceiurile Sărbătorilor de iarnă din localitatea lor. </li></ul><ul><li>SUNT PREZENTATE LUCRĂRILE DE LA ŞCOALA VETIŞ </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Vizita elevilor de la şcoala VETIŞ în comuna BOGDAND </li></ul><ul><li>Obiective: Muzeul de etnografie din comună, şcoala, căminul cultural </li></ul><ul><li>Întâlnire cu partenerii, prezentarea de dansuri populare maghiare de către elevii de la şcoala Bogdand. </li></ul><ul><li>Discuţii, servirea musafirilor </li></ul>
 23. 24. <ul><li>CONCURS DE CREAŢIE </li></ul><ul><li>Şcolile formulează subiectele de concurs unei alteia şi premiază lucrările şcolii partenere. Juriul este format din elevi şi cadre didactice. </li></ul><ul><li>Concursul de creaţie are 2 secţiuni: </li></ul><ul><li>de literatură, în care trebuie continuat un text început </li></ul><ul><li>de desen în care se anunţă tema </li></ul><ul><li>SUNT PREZENTATE </li></ul><ul><li>LUCRĂRILE DE LA ŞCOALA VETIŞ </li></ul><ul><li>TEMA: “ŞCOALA MEA” </li></ul><ul><li>Kassai Tamas prem.I,Slavic Denis, Kiss Bianca II,Turi Noemi III, </li></ul>
 24. 25. <ul><li>CONCLUZII; EVALUAREA PARTENERIATULUI </li></ul><ul><li>Înmânarea diplomelor elevilor câştigători la concursuri </li></ul><ul><li>Schimb de experienţă între cadrele didactice </li></ul><ul><li>Înmânare de suveniruri, confecţionate de elevi </li></ul><ul><li>Fotografierea partenerilor </li></ul><ul><li>Discuţii privind continuarea colaborării între şcolile partenere </li></ul>
 25. 26. Va multumeste

×