SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
1
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUŢĂ”
COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
TEL/FAX 0232229033
Mail: grupulscolarscheia@yahoo.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Coordonatori:
 Profesor: Nastasă Loredana
 Profesor: Moldovan Adelina
Parteneri:
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi
 Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou
 Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti
 Şcoala primară Poiana Şcheii
 Şcoala primară Cioca Boca
 Biblioteca comunei Şcheia
 Primăria comunei Şcheia
 Parohia Sfântul Gheorghe
Liceul Tehnologic Primăria Şcheia Biblioteca comunală Parohia Sfântul Gheorghe
„Nicolae Bălăuţă”
Tel. 0232229033 Tel. 0232229030
2
PROIECT DE PARTENERIAT
„Biblioteca = cunoaştere”
Argument:
Orice activitate umană se bazează pe transmiterea şi utilizarea de informaţii. După conţinut
informaţiile pot fi ştiinţifice, tehnologice, economice, sociale, culturale etc. Ele se pot adresa marelui
public sau unui public specializat. Informaţiile pot fi transmise pe cale orală sau scrisă, dar pot fi
conţinute şi într-o operă de artă sau obiect de muzeu.
Explozia informaţională are un impact extrem de puternic asupra procesului de învăţământ.
Bibliotecile prin intermediul bibliotecarului pot ajuta elevul în procesul de informare punându-i la
dispoziţie mijloace pentru a găsi informaţia indicată şi cerută de bibliografia şcolară, respectiv de
profesori.
Învăţarea modernă, centrată pe elev, îl obligă pe elev să viziteze biblioteca în mai mare măsură. În
bibliotecă elevul va găsi cărţi în format clasic dar şi electronic, articole, lucrări ştiinţifice, discuţii pe
forumuri, bloguri etc.
Prin acest parteneriat, părţile implicate îşi propun să introducă copiii în lumea cărţilor, să le
dezvolte creativitatea în exprimare, să le formeze o atitudine pozitivă faţă de carte şi informaţie.
Atât profesorii, părinţii şi reprezentanţii bibliotecii, trebuie să-şi găsească timp, să asculte părerile
copiilor despre cărţile citite, să participe afectiv alături de aceştia la peripeţiile eroilor, asigurând o
legătură între cele citite şi viaţă. Doar aşa pasiunea pentru citit se poate dezvolta în mod creator şi poate
deveni o parte din viaţă, însoţindu-i din copilărie până la o vârstă înaintată.
Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de cărţi, orientarea acestora spre
lectură, precum şi realizarea unei noi forme de colaborare între profesori, elevi, părinţi şi reprezentanţii
bibliotecii.
3
Scop:
 Cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste atât pentru carte în general, pentru cartea de
specialitate, pentru corelarea informaţiilor citite cu cele din viaţa zilnică şi cu realităţile
contemporane, dezvoltarea interesului pentru creaţii literare, pentru frumuseţea şi armonia limbii
române.
 Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul şi sub îndrumarea
profesorilor şi a părinţilor.
 Folosirea internetului ca şi sursă de informaţii.
 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi transmitere de intenţii, gânduri.
 Corelarea informaţiilor cu fenomenele şi procesele observate în viaţa de zi cu zi.
Obiectivele proiectului:
 Să înţeleagă rolul cărţii în viaţa omului.
 Să înţeleagă rolul bibliotecii şi să utilizeze serviciile acesteia.
 Să desfăşoare un program intensiv de lectură.
 Să fie capabili să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia.
 Să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător şi conservarea bogăţiilor planetei.
 Să coreleze informaţiile şi datele din texte cu realităţile orizontului local.
 Să utilizeze anumite informaţii, expresii, citate, în relizarea unor referate, compuneri, esuri care vor fi
publicate în revista şcolii.
Părţi implicate:
Elevii, cadrele didactice şi părinţii de la:
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi
 Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou
 Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti
 Şcoala primară Poiana Şcheii
 Şcoala primară Cioca Boca
 Biblioteca comunală – reprezentată de doamna Raveica Cristina
 Centrul de informare PAPI (punct de acces la informaţie) – reprezentat de domnul Nastasă Şerban.
 Parohia Sfântul Gheorghe – reprezentată de preotul paroh Florea Bogdan
4
Grup ţintă şi beneficiari
 Elevii claselor I - XII
 Cadrele didactice
 Părinţii elevilor
 Specialişti - bibliotecar.
Resursele proiectului
Umane :
 Elevii claselor I - XII
 Cadrele didactice
 Părinţii elevilor
 Specialişti.
Materiale :
 Spaţiul bibliotecii comunale
 Centru de informare PAPI
 Materiale didactice din dotarea şcolii
 Materiale procurate de: cadrele didactice, părinţi , elevi, specialişti
 Planşe, pliante
 Aparat foto , cameră video, computer , CD –uri, DVD-uri.
Financiare : sponsorizări şi donaţii.
Locul de desfăşurare
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia
 Biblioteca comunală
 Centrul de informare PAPI (punct de acces public la internet)
 Sala de festivităţi a şcolii.
Metode :
Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming-ul, intâlniri de lucru, dezbateri,
expuneri, activităţi, jocul de rol.
5
Echipa de proiect:
 Coordonatori: profesor: Nastasă Oana şi profesor Moldovan Adelina
 Colaboratori cadrele didactice de la:
 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi
 Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou
 Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti
 Şcoala primară Poiana Şcheii
 Şcoala primară Cioca Boca
Rezultate aşteptate:
 Interes sporit pentru carte şi informaţie.
 Memorarea unor poezii, cântece, texte dedicate unor anumite evenimente.
 Recitarea coerentă şi expresivă a unor conţinuturi literare.
 Punerea în scenă a unor piese de teatru.
 Realizarea unor desene în care să fie redate temele propuse.
 Realizarea unor fişe de lucru şi a unui caiet în care fiecare elev să noteze citate, maxime, etc.
 Realizarea de compuneri, eseuri.
Obligaţiile partenerilor:
Biblioteca locală:
 Prezentarea periodică a ofertei de cărţi.
 Colaborarea directă cu persoanele implicate din partea şcolii.
 Asigurarea unui necesar de materiale în funcţie de necesităţi.
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia
 Punerea la dispoziţie a unor săli de clasă în vederea desfăşurării întâlnirilor de lucru.
 Colaborarea directă cu persoanele implicate în proiect.
 Realizarea de concursuri, care să demonstreze îmbogăţirea vocabularului elevilor, sporirea
creativităţii, a imaginaţiei şi a interesului pentru lectură.
Obligaţii comune:
 Respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă.
Implementarea proiectului
Derularea propriu-zisă a activităţilor conform calendarului din programul de activităţi.
6
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
 Realizarea unui album cu fotografii.
 Realizarea de concursuri, ghicitori, scenete pe diverse teme.
 Portofolii ale copiilor.
 Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor, desene , pliante.
Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza şi corecta eventualele ”nereguli” apărute după
sfârşitul fiecărei acţiuni şi se vor căuta acele strategii educaţionale care să ducă la realizarea obiectivelor.
DISIMINARE
Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi popularizate în rândul părinţilor copiiilor.
Durata proiectului de parteneriat:
 octombrie 2016– iunie 2017
Prezentul proiect de parteneriat a fost încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia Primar, Bibliotecar,
Profesor Nastasă Loredana Ababei Dănuţ Raveica Cristina
7
Programul activităţilor
1.
Biblioteca
=
cunoaştere
Ziua Mondială a Păcii Prof. Filimon Mihaela -21 sept.2016
-sala de clasă
2. Fiecare este unic in felul lui Prof. Nastasă Oana -26 sept.2016
-sala de clasă
3. Toamna- fantezie şi culoare Prof. Simion Elena -oct. 2016
-sala de clasă
4. Ziua Limbilor Europene Prof. Pleşca Claudia
Prof. Bucătaru Geanina
-26 sept.2016
-sala de clasă
5. Ziua Educației Prof. Nastasă Oana -oct.2016
-sala de clasă
6. Spunem DA educației Prof. Pleşca Claudia oct.2016
-sala de clasă
7. Culorile toamnei Prof. Filimon Mihaela -oct.2016
-sala de clasă
8. Ziua Holocaustului Prof. Rusu Simona -9 oct.2016
- sala de clasă
9. Scenete comice inspirate din
textile lui I.L.Caragilae
Prof. Olaru Mihaela -oct.2016
-sala de clasă
10. Poveste de Halloween Prof. Resmeriță Anca -oct.2016
-sala de clasă
11. Halloween parade Prof. Bucătaru Geanina -oct.2016
-sala de clasă
12. Avantaje și limite ale
folosirii TIC
Prof. Pleșca Claudia -nov.2016
-sala de clasă
13. Sărbătorim Ziua României Prof. Pintilie Veronica -dec.2016
-sala de clasă
14. Ziua Națională a României Prof. Rusu Simona -dec.2016
-sala de clasă
15. Zilele școlii Prof. Ariton Gheorghița -dec.2016
-sala de clasă
16. Tradiții de Crăciun Prof. Cârlan Alina -dec.2016
-sala de clasă
17. Hai să dăm mână cu mână Prof. Dima Elena -ian.2017
-sala de clasă
18. Sărbătoarea Micii Uniri Prof. Rusu Simona -ian.2017
-sala de clasă

More Related Content

What's hot

Lectura de placere
Lectura de placereLectura de placere
Lectura de placere
Maria
 
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilorBiblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
Vasilica Victoria
 
Importanta cartii in viata
Importanta cartii in viataImportanta cartii in viata
Importanta cartii in viata
Eliza Voinea
 

What's hot (20)

Biblioteca publică și istoria locală: ghid
Biblioteca publică și istoria locală: ghidBiblioteca publică și istoria locală: ghid
Biblioteca publică și istoria locală: ghid
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 
Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi ...
Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi ...Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi ...
Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi ...
 
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in bibliotecaCautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
 
Lectura de placere
Lectura de placereLectura de placere
Lectura de placere
 
Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturiiTerapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii
 
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca PrezentarePrietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
 
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilorBiblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
Biblioteca publică  şi  comunitatea posibilităţi de consolidare a relaţiilor
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...Algoritmul elaborării/ întocmirii  raportului analitic anual privind activit...
Algoritmul elaborării/ întocmirii raportului analitic anual privind activit...
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
Raport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei
Raport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul OrheiRaport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei
Raport de evaluare a activităţii bibliotecilor publice din raionul Orhei
 
Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...
 
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. DmitricPromovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
Promovarea valorilor europene în bibliotecile publice din RM. E. Dmitric
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
Importanta cartii in viata
Importanta cartii in viataImportanta cartii in viata
Importanta cartii in viata
 
Activitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturiiActivitati educative de promovare a lecturii
Activitati educative de promovare a lecturii
 
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitarăValoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
 

Similar to Proiect biblioteca -cunoastere

Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Proiect pro lectura
Proiect pro lecturaProiect pro lectura
Proiect pro lectura
Surdu Romeo
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
iullianas
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
iullianas
 

Similar to Proiect biblioteca -cunoastere (20)

Revigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXIRevigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXI
 
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
Achiziții noi în colecția Centrului de informre în Biblioteconomie și Științe...
 
Conferințe Zonale - 2019, Bălți. Eugenia Coșeru. Diversificarea serviciilor p...
Conferințe Zonale - 2019, Bălți. Eugenia Coșeru. Diversificarea serviciilor p...Conferințe Zonale - 2019, Bălți. Eugenia Coșeru. Diversificarea serviciilor p...
Conferințe Zonale - 2019, Bălți. Eugenia Coșeru. Diversificarea serviciilor p...
 
Comunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsaniComunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsani
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
 
RAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptxRAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptx
 
Biblioteca Nicolae Titulescu – furnizor de idei noi și proiecte
Biblioteca Nicolae Titulescu – furnizor de idei noi și proiecte Biblioteca Nicolae Titulescu – furnizor de idei noi și proiecte
Biblioteca Nicolae Titulescu – furnizor de idei noi și proiecte
 
Proiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitorProiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitor
 
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
 
Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]
Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]
Dinamica activitatii bibliotecare în 2014 [Activități și servicii]
 
Proiect pro lectura
Proiect pro lecturaProiect pro lectura
Proiect pro lectura
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Parteneriat ed
Parteneriat edParteneriat ed
Parteneriat ed
 
Finalizare proiect 051: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 051: Descriere, fotografii si multumiriFinalizare proiect 051: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 051: Descriere, fotografii si multumiri
 
Finalizare proiect 051: Descriere
Finalizare proiect 051: Descriere Finalizare proiect 051: Descriere
Finalizare proiect 051: Descriere
 
Eu citesc
Eu citescEu citesc
Eu citesc
 
Conferința zonală
Conferința zonalăConferința zonală
Conferința zonală
 

More from Scoala Profesionala "Nicolae Balauta"

More from Scoala Profesionala "Nicolae Balauta" (20)

PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDFPAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
 
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDFPAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
PAS_Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia.PDF
 
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDFScoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
Scoala Profesionala Nicolae Balauta Scheia_PAS.PDF
 
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024 revizuit pentru 2021 - 2024
 
Nota prelucrare date cu caracter personal
Nota prelucrare date cu caracter personalNota prelucrare date cu caracter personal
Nota prelucrare date cu caracter personal
 
Contract educațional
Contract educaționalContract educațional
Contract educațional
 
Atributii manager de transport
Atributii manager de transportAtributii manager de transport
Atributii manager de transport
 
Raport anual de activitate 2019-2020
Raport anual de activitate 2019-2020Raport anual de activitate 2019-2020
Raport anual de activitate 2019-2020
 
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlarProgramarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
Programarea curselor pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar
 
Regulament de utilizare a microbuzelor școlare
Regulament de utilizare a microbuzelor școlareRegulament de utilizare a microbuzelor școlare
Regulament de utilizare a microbuzelor școlare
 
Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021
 
Program de dezvoltare al CMI
Program de dezvoltare al CMIProgram de dezvoltare al CMI
Program de dezvoltare al CMI
 
Planuri de pază
Planuri de pazăPlanuri de pază
Planuri de pază
 
Anexa la fisa postului atributii diriginti
Anexa la fisa postului atributii dirigintiAnexa la fisa postului atributii diriginti
Anexa la fisa postului atributii diriginti
 
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilorPlan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
Plan local de interventie educationala pe perioada suspendarii cursurilor
 
Plan de integritate conform strategiei anticoruptie
Plan de integritate conform strategiei anticoruptiePlan de integritate conform strategiei anticoruptie
Plan de integritate conform strategiei anticoruptie
 
Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021Programul managerial Șcheia 2020-2021
Programul managerial Șcheia 2020-2021
 
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
Planul de acțiune al școlii 2020 - 2024
 
Fisa de evaluare a cadrelor didactice
Fisa de evaluare a cadrelor didacticeFisa de evaluare a cadrelor didactice
Fisa de evaluare a cadrelor didactice
 
Fisa evaluare personal nedidactic
Fisa evaluare personal nedidacticFisa evaluare personal nedidactic
Fisa evaluare personal nedidactic
 

Proiect biblioteca -cunoastere

 • 1. 1 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUŢĂ” COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI TEL/FAX 0232229033 Mail: grupulscolarscheia@yahoo.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Coordonatori:  Profesor: Nastasă Loredana  Profesor: Moldovan Adelina Parteneri:  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi  Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou  Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti  Şcoala primară Poiana Şcheii  Şcoala primară Cioca Boca  Biblioteca comunei Şcheia  Primăria comunei Şcheia  Parohia Sfântul Gheorghe Liceul Tehnologic Primăria Şcheia Biblioteca comunală Parohia Sfântul Gheorghe „Nicolae Bălăuţă” Tel. 0232229033 Tel. 0232229030
 • 2. 2 PROIECT DE PARTENERIAT „Biblioteca = cunoaştere” Argument: Orice activitate umană se bazează pe transmiterea şi utilizarea de informaţii. După conţinut informaţiile pot fi ştiinţifice, tehnologice, economice, sociale, culturale etc. Ele se pot adresa marelui public sau unui public specializat. Informaţiile pot fi transmise pe cale orală sau scrisă, dar pot fi conţinute şi într-o operă de artă sau obiect de muzeu. Explozia informaţională are un impact extrem de puternic asupra procesului de învăţământ. Bibliotecile prin intermediul bibliotecarului pot ajuta elevul în procesul de informare punându-i la dispoziţie mijloace pentru a găsi informaţia indicată şi cerută de bibliografia şcolară, respectiv de profesori. Învăţarea modernă, centrată pe elev, îl obligă pe elev să viziteze biblioteca în mai mare măsură. În bibliotecă elevul va găsi cărţi în format clasic dar şi electronic, articole, lucrări ştiinţifice, discuţii pe forumuri, bloguri etc. Prin acest parteneriat, părţile implicate îşi propun să introducă copiii în lumea cărţilor, să le dezvolte creativitatea în exprimare, să le formeze o atitudine pozitivă faţă de carte şi informaţie. Atât profesorii, părinţii şi reprezentanţii bibliotecii, trebuie să-şi găsească timp, să asculte părerile copiilor despre cărţile citite, să participe afectiv alături de aceştia la peripeţiile eroilor, asigurând o legătură între cele citite şi viaţă. Doar aşa pasiunea pentru citit se poate dezvolta în mod creator şi poate deveni o parte din viaţă, însoţindu-i din copilărie până la o vârstă înaintată. Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de cărţi, orientarea acestora spre lectură, precum şi realizarea unei noi forme de colaborare între profesori, elevi, părinţi şi reprezentanţii bibliotecii.
 • 3. 3 Scop:  Cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste atât pentru carte în general, pentru cartea de specialitate, pentru corelarea informaţiilor citite cu cele din viaţa zilnică şi cu realităţile contemporane, dezvoltarea interesului pentru creaţii literare, pentru frumuseţea şi armonia limbii române.  Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul şi sub îndrumarea profesorilor şi a părinţilor.  Folosirea internetului ca şi sursă de informaţii.  Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi transmitere de intenţii, gânduri.  Corelarea informaţiilor cu fenomenele şi procesele observate în viaţa de zi cu zi. Obiectivele proiectului:  Să înţeleagă rolul cărţii în viaţa omului.  Să înţeleagă rolul bibliotecii şi să utilizeze serviciile acesteia.  Să desfăşoare un program intensiv de lectură.  Să fie capabili să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia.  Să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător şi conservarea bogăţiilor planetei.  Să coreleze informaţiile şi datele din texte cu realităţile orizontului local.  Să utilizeze anumite informaţii, expresii, citate, în relizarea unor referate, compuneri, esuri care vor fi publicate în revista şcolii. Părţi implicate: Elevii, cadrele didactice şi părinţii de la:  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi  Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou  Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti  Şcoala primară Poiana Şcheii  Şcoala primară Cioca Boca  Biblioteca comunală – reprezentată de doamna Raveica Cristina  Centrul de informare PAPI (punct de acces la informaţie) – reprezentat de domnul Nastasă Şerban.  Parohia Sfântul Gheorghe – reprezentată de preotul paroh Florea Bogdan
 • 4. 4 Grup ţintă şi beneficiari  Elevii claselor I - XII  Cadrele didactice  Părinţii elevilor  Specialişti - bibliotecar. Resursele proiectului Umane :  Elevii claselor I - XII  Cadrele didactice  Părinţii elevilor  Specialişti. Materiale :  Spaţiul bibliotecii comunale  Centru de informare PAPI  Materiale didactice din dotarea şcolii  Materiale procurate de: cadrele didactice, părinţi , elevi, specialişti  Planşe, pliante  Aparat foto , cameră video, computer , CD –uri, DVD-uri. Financiare : sponsorizări şi donaţii. Locul de desfăşurare  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia  Biblioteca comunală  Centrul de informare PAPI (punct de acces public la internet)  Sala de festivităţi a şcolii. Metode : Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming-ul, intâlniri de lucru, dezbateri, expuneri, activităţi, jocul de rol.
 • 5. 5 Echipa de proiect:  Coordonatori: profesor: Nastasă Oana şi profesor Moldovan Adelina  Colaboratori cadrele didactice de la:  Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi  Şcoala primară „Theodor Dulceanu” Satu Nou  Şcoala primară „Grigore Cojan” Căueşti  Şcoala primară Poiana Şcheii  Şcoala primară Cioca Boca Rezultate aşteptate:  Interes sporit pentru carte şi informaţie.  Memorarea unor poezii, cântece, texte dedicate unor anumite evenimente.  Recitarea coerentă şi expresivă a unor conţinuturi literare.  Punerea în scenă a unor piese de teatru.  Realizarea unor desene în care să fie redate temele propuse.  Realizarea unor fişe de lucru şi a unui caiet în care fiecare elev să noteze citate, maxime, etc.  Realizarea de compuneri, eseuri. Obligaţiile partenerilor: Biblioteca locală:  Prezentarea periodică a ofertei de cărţi.  Colaborarea directă cu persoanele implicate din partea şcolii.  Asigurarea unui necesar de materiale în funcţie de necesităţi. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia  Punerea la dispoziţie a unor săli de clasă în vederea desfăşurării întâlnirilor de lucru.  Colaborarea directă cu persoanele implicate în proiect.  Realizarea de concursuri, care să demonstreze îmbogăţirea vocabularului elevilor, sporirea creativităţii, a imaginaţiei şi a interesului pentru lectură. Obligaţii comune:  Respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă. Implementarea proiectului Derularea propriu-zisă a activităţilor conform calendarului din programul de activităţi.
 • 6. 6 Monitorizarea şi evaluarea proiectului  Realizarea unui album cu fotografii.  Realizarea de concursuri, ghicitori, scenete pe diverse teme.  Portofolii ale copiilor.  Realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor, desene , pliante. Pe tot parcursul derulării proiectului se vor analiza şi corecta eventualele ”nereguli” apărute după sfârşitul fiecărei acţiuni şi se vor căuta acele strategii educaţionale care să ducă la realizarea obiectivelor. DISIMINARE Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi popularizate în rândul părinţilor copiiilor. Durata proiectului de parteneriat:  octombrie 2016– iunie 2017 Prezentul proiect de parteneriat a fost încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Director Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia Primar, Bibliotecar, Profesor Nastasă Loredana Ababei Dănuţ Raveica Cristina
 • 7. 7 Programul activităţilor 1. Biblioteca = cunoaştere Ziua Mondială a Păcii Prof. Filimon Mihaela -21 sept.2016 -sala de clasă 2. Fiecare este unic in felul lui Prof. Nastasă Oana -26 sept.2016 -sala de clasă 3. Toamna- fantezie şi culoare Prof. Simion Elena -oct. 2016 -sala de clasă 4. Ziua Limbilor Europene Prof. Pleşca Claudia Prof. Bucătaru Geanina -26 sept.2016 -sala de clasă 5. Ziua Educației Prof. Nastasă Oana -oct.2016 -sala de clasă 6. Spunem DA educației Prof. Pleşca Claudia oct.2016 -sala de clasă 7. Culorile toamnei Prof. Filimon Mihaela -oct.2016 -sala de clasă 8. Ziua Holocaustului Prof. Rusu Simona -9 oct.2016 - sala de clasă 9. Scenete comice inspirate din textile lui I.L.Caragilae Prof. Olaru Mihaela -oct.2016 -sala de clasă 10. Poveste de Halloween Prof. Resmeriță Anca -oct.2016 -sala de clasă 11. Halloween parade Prof. Bucătaru Geanina -oct.2016 -sala de clasă 12. Avantaje și limite ale folosirii TIC Prof. Pleșca Claudia -nov.2016 -sala de clasă 13. Sărbătorim Ziua României Prof. Pintilie Veronica -dec.2016 -sala de clasă 14. Ziua Națională a României Prof. Rusu Simona -dec.2016 -sala de clasă 15. Zilele școlii Prof. Ariton Gheorghița -dec.2016 -sala de clasă 16. Tradiții de Crăciun Prof. Cârlan Alina -dec.2016 -sala de clasă 17. Hai să dăm mână cu mână Prof. Dima Elena -ian.2017 -sala de clasă 18. Sărbătoarea Micii Uniri Prof. Rusu Simona -ian.2017 -sala de clasă