Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Καλώς μας ήλθατε!
Οι καθηγητές του Γυμνασίου
Καλώς ήλθατε!
Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας
Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη
Ομάδες μαθημάτων
Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
Σχολικός κανονισμός
Όμιλοι
Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
Γενικές πληροφορίες
Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα
Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης
Τηλέφωνο : 210 8945341
Email : 2gymglyf@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
Σχολικό και διδακτικό έτος
• Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους.
• Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως
20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
Ωράριο
3- 7ωρα
2- 6ωρα
Α΄ ομάδα
εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο
• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Μαθηματικά ( 4 ώρες)
• Φυσική (1)
• Ιστορία (2)
• Βιολογία (1)
• Αγγλικά (2)
Β’ ομάδα μαθημάτων –
Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο
• Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα)
• Θρησκευτικά (2 ώρες)
• Τεχνολογία
• Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες)
(Γαλλικά/Γερμανικά)
• Οικιακή Οικονομία (1 ώρα)
• Πληροφορική (2 ώρες)
3η ομάδα
Βαθμολογούνται με εργασίες και
συμμετοχή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Φυσική Αγωγή
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Ωριαίες γραπτές εξετάσεις
Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και
της Ομάδας Β′ διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου
και 1 κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου.
Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο
διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′
μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής
εργασίας μικρής έκτασης στους
μαθητές των τμημάτων.
Πληροφορική
Ειδικά για το μάθημα της
Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης
Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα
Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′
(Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική
Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων)
δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.
Γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
• 1-15 Ιουνίου
• Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση
• Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και
Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και
Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται
σε τρίωρη εξέταση
Παραπομπή σε επαναληπτικές
εξετάσεις - Σεπτέμβριος
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή
απόλυσης,
α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Κριτήρια αξιολόγησης
• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
• Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη
• Συνεργασία με άλλους μαθητές
• Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται
• Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ
• Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
Απουσίες
Κάθε διδακτική ώρα
σημειώνονται στο
απουσιολόγιο οι απόντες
μαθητές, επομένως κάθε ημέρα
καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες.
Ακόμα και στις γιορτές απουσίες
καταχωρούνται
Απουσίες
Το σχολείο οφείλει να
ενημερώνει τους κηδεμόνες για
τις απουσίες των μαθητών/-
τριών και οι
κηδεμόνες οφείλουν να
γνωστοποιούν στο
σχολείο τους λόγους απουσίας
των μαθητών/- τριών
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114)
• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν
την ίδια τάξη.
•Οι απουσίες δεν διακρίνονται
πλέον σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση
του σχολείου για την ιδιάζουσα
περίπτωση του όποιου
προβλήματος υγείας.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώσετε εθελοντικά τη
Διεύθυνση του σχολείου για την
επαγγελματική σας ιδιότητα
Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Οδ. Ελύτης
Σχολικός κανονισμός
➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς
➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και
μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που
στοχεύει :
▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου
μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων
▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
Λέμε ΟΧΙ
Στην απομάκρυνση από τον χώρο του
σχολείου κατά την ώρα των
διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας
και των εκδρομών χωρίς την άδεια του
εφημερεύοντα, του καθηγητή και του
Διευθυντή.
Λέμε ΟΧΙ
Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας μετά το τέλος του
διαλείμματος.
Λέμε ΟΧΙ
Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν
τον μαθητή που τις προξένησε)
Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση
13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-
2021
Λέμε ΟΧΙ
Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση
κινητών, τυχερά παιχνίδια και
γενικά συμπεριφορές που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχική και
σωματική υγεία των
μαθητών/τριών.
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Είναι αλλού
Λέμε ΝΑΙ
✓Στην ατομική υγιεινή
✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του
προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών
✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις
✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας
στα διαλείμματα
✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις
✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
Κυρώσεις μη αποδεκτής
συμπεριφοράς
Α) προφορική παρατήρηση
Β) επίπληξη
Γ) ωριαία αποβολή
Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1)
ημέρας
Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών
Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Προετοιμάζοντας τη μετάβαση
❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι;
❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν;
❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις;
Σύμβουλοι σχολικής ζωής
• Νέος θεσμός
1 of 35

Recommended

Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου by
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΕνημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΒασίλης Μπαρέκος
1.3K views23 slides
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) by
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)cristos
1.3K views42 slides
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ by
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΜ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣτέλλα Ναλμπάντη
9K views31 slides
διαφοροποιημένη διδασκαλία by
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαΙωαννα Χαλκιά
8.9K views68 slides
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ by
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
18.7K views14 slides
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... by
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...John Tzortzakis
1.3K views24 slides

More Related Content

What's hot

διδακτική ιστορίας by
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίαςXyla Eleni
9.9K views37 slides
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος by
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Eleni Chrisanthakopoulou
3.1K views16 slides
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας by
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40K views4 slides
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015 by
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015GEORGE LAPSANAS
3K views56 slides
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας by
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςNikos Papastamatiou
14.3K views23 slides
Mέθοδος clil by
Mέθοδος clilMέθοδος clil
Mέθοδος clilAntonis Stergiou
16.5K views11 slides

What's hot(20)

διδακτική ιστορίας by Xyla Eleni
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίας
Xyla Eleni9.9K views
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος by Eleni Chrisanthakopoulou
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας by Vasilis Drimtzias
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias40K views
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015 by GEORGE LAPSANAS
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
GEORGE LAPSANAS3K views
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας by Nikos Papastamatiou
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Nikos Papastamatiou14.3K views
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου by Georgia Kazakou
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou189.1K views
παραγωγή γραπτού λόγου by Αννα Παππα
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγου
Αννα Παππα56.1K views
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ by natasaxr
 Τάξη υποδοχής ΖΕΠ Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
natasaxr1.3K views
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ by arischatzis
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
arischatzis11K views
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα by Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση by Dr. Anna Siganou
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευσηΔιδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Dr. Anna Siganou1.8K views
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου by Konstantina Bozonelou
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
Konstantina Bozonelou11.1K views
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας by Antonios Perdikaris
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίαςσύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
Antonios Perdikaris5.2K views
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης by Vasilis Drimtzias
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
Vasilis Drimtzias10.6K views

Similar to Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

ΠΔ126 by
ΠΔ126ΠΔ126
ΠΔ126Katerina Arabatzi
229 views11 slides
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx by
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptxbasiosa
34 views49 slides
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 by
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
371 views32 slides
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ by
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
396 views24 slides
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf by
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 views5 slides
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 by
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Angeliki Arvanta
733 views6 slides

Similar to Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου(20)

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx by basiosa
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
basiosa34 views
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 by cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos371 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf by Elena Mitta
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
Elena Mitta298 views
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 by Angeliki Arvanta
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Angeliki Arvanta733 views
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf by ELENA MITTA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ELENA MITTA31 views
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 by cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 views
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17 by Lia Georgouli
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Lia Georgouli298 views
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου by ia1503
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
ia1503460 views
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο by 4Gym Glyfadas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο ΓυμνάσιοΕνημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
4Gym Glyfadas318 views
Gym draviskos by nik_panik
Gym draviskosGym draviskos
Gym draviskos
nik_panik401 views
4 epaggelmatiko-lykeio by 1gymmandras
4 epaggelmatiko-lykeio4 epaggelmatiko-lykeio
4 epaggelmatiko-lykeio
1gymmandras564 views
Gymnasio agnostos by popimerg
Gymnasio agnostosGymnasio agnostos
Gymnasio agnostos
popimerg4.2K views
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 by dakekavalas
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
dakekavalas286 views
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ by Vasiliki Papaioannou
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλεπιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ

More from TheresaGiakoumatou

Αέρηδες by
ΑέρηδεςΑέρηδες
ΑέρηδεςTheresaGiakoumatou
5 views9 slides
Αειφορία και πολιτισμός by
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμόςTheresaGiakoumatou
11 views47 slides
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα by
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαTheresaGiakoumatou
42 views72 slides
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση by
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηTheresaGiakoumatou
4 views35 slides
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη by
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηTheresaGiakoumatou
2 views12 slides
Artificial-Intelligence by
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-IntelligenceTheresaGiakoumatou
13 views55 slides

More from TheresaGiakoumatou(7)

Recently uploaded

Το σκιάχτρο by
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
13 views14 slides
amea.pptx by
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
61 views21 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
12 views6 slides
Γ.2.1.pptx by
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
16 views2 slides
Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
287 views33 slides

Recently uploaded(20)

Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist12 views
Γ.2.1.pptx by sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 31 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b6 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd104 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas17 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo183 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 views

Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

 • 1. 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Καλώς μας ήλθατε! Οι καθηγητές του Γυμνασίου
 • 2. Καλώς ήλθατε! Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες Ωράριο λειτουργίας Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη Ομάδες μαθημάτων Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης Σχολικός κανονισμός Όμιλοι Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
 • 3. Γενικές πληροφορίες Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης Τηλέφωνο : 210 8945341 Email : 2gymglyf@sch.gr Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
 • 4. Σχολικό και διδακτικό έτος • Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. • Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
 • 7. Α΄ ομάδα εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες) • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) • Μαθηματικά ( 4 ώρες) • Φυσική (1) • Ιστορία (2) • Βιολογία (1) • Αγγλικά (2)
 • 8. Β’ ομάδα μαθημάτων – Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο • Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα) • Θρησκευτικά (2 ώρες) • Τεχνολογία • Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες) (Γαλλικά/Γερμανικά) • Οικιακή Οικονομία (1 ώρα) • Πληροφορική (2 ώρες)
 • 9. 3η ομάδα Βαθμολογούνται με εργασίες και συμμετοχή Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • 10. Ωριαίες γραπτές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 1 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.
 • 11. Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές των τμημάτων.
 • 12. Πληροφορική Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
 • 13. Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
 • 14. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις • 1-15 Ιουνίου • Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση • Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση
 • 15. Παραπομπή σε επαναληπτικές εξετάσεις - Σεπτέμβριος Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 • 16. Κριτήρια αξιολόγησης • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία • Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη • Συνεργασία με άλλους μαθητές • Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται • Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ • Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 • 17. Απουσίες Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες. Ακόμα και στις γιορτές απουσίες καταχωρούνται
 • 18. Απουσίες Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/- τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους απουσίας των μαθητών/- τριών
 • 19. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες
 • 20. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. •Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • 21. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του όποιου προβλήματος υγείας.
 • 22. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώσετε εθελοντικά τη Διεύθυνση του σχολείου για την επαγγελματική σας ιδιότητα Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια Οδ. Ελύτης
 • 23. Σχολικός κανονισμός ➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς ➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει : ▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων ▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • 24. Λέμε ΟΧΙ Στην απομάκρυνση από τον χώρο του σχολείου κατά την ώρα των διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας και των εκδρομών χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα, του καθηγητή και του Διευθυντή.
 • 25. Λέμε ΟΧΙ Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • 26. Λέμε ΟΧΙ Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν τον μαθητή που τις προξένησε) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2- 2021
 • 27. Λέμε ΟΧΙ Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση κινητών, τυχερά παιχνίδια και γενικά συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριών.
 • 28. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 29. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 30. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 32. Λέμε ΝΑΙ ✓Στην ατομική υγιεινή ✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών ✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις ✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας στα διαλείμματα ✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις ✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
 • 33. Κυρώσεις μη αποδεκτής συμπεριφοράς Α) προφορική παρατήρηση Β) επίπληξη Γ) ωριαία αποβολή Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • 34. Προετοιμάζοντας τη μετάβαση ❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι; ❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν; ❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις;