SlideShare a Scribd company logo
Από τις μαθήτριες: Ζωή Κώτη, Ελευθερία Κοκκίνου, Καραγιάννη
Κωνσταντίνα, Νεφέλη Καλιοντζή, Ελευθερία Καλογερά και
Αθηνά Καρακούλια.
Ο ρατσισμός
Είδη ρατσισμού Αιτία ρατσισμού
02 03
Τι θα αναλύσουμε σε αυτήν την
παρουσίαση
Τι είναι ο
ρατσισμός;
01
Τρόποι
Αντιμετώπισης
Αποτελέσματα
ρατσισμού
Τέλος της
παρουσίασης
04 05 06
01. Ορισμός
Ρατσισμός είναι η πεποίθηση ότι
ομάδες ανθρώπων διαθέτουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά
συμπεριφοράς που αντιστοιχούν
σε κληρονομικά χαρακτηριστικά
και μπορούν να διαιρεθούν με
βάση την ανωτερότητα μιας
φυλής έναντι της άλλης.
Οι σύγχρονες παραλλαγές του
ρατσισμού βασίζονται συχνά στις
κοινωνικές αντιλήψεις για τις
βιολογικές διαφορές μεταξύ των
λαών. Αυτές οι απόψεις μπορούν να
λάβουν τη μορφή κοινωνικών
δράσεων, πρακτικών ή πεποιθήσεων
ή πολιτικών συστημάτων στις οποίες
διαφορετικές φυλές κατατάσσονται
ως εγγενώς ανώτερες ή κατώτερες η
μία από την άλλη, με βάση τα
υποτιθέμενα κοινά κληρονομήσιμα
χαρακτηριστικά, ικανότητες ή
ιδιότητες.
Ο όρος ρατσισμός στην κυριολεκτική του χρήση
σημαίνει το μίσος ή τον φόβο για άτομα που
ανήκουν σε φυλές διαφορετικές από τη δική μας,
καθώς και την εχθρική ή και υποτιμητική στάση
απέναντί τους, τους συστηματικούς περιορι-
σμούς και τις διακρίσεις εις βάρος τους.
Είδη ρατσισμού
02
Είδη ρατσισμού
Ο σύγχρονος ρατσισμός όμως δεν
περιορίζεται μόνο στις φυλετικές
διακρίσεις. Έτσι εκτός από το
φυλετικό ρατσισμό υπάρχει:
● Κοινωνικός ρατσισμός
● Εθνικός ρατσισμός
● Θρησκευτικός ρατσισμός
● Ο ρατσισμός των αναπτυγμένων
κρατών
● Ο ρατσισμός κατά του γυναικείου
φύλου
● O ρατσισμός προς τα άτομα με
ειδικές ανάγκες
● Πολιτισμικός
Ανάλυση των ειδών:
Κοινωνικός ρατσισμός
Ο κοινωνικός ρατσισμός, δηλαδή
η εχθρική συμπεριφορά απέναντι
σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες,
όπως είναι οι μετανάστες, τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, οι
πρώην φυλακισμένοι, οι φορείς
τους AIDS, οι ομοφυλόφιλοι, οι
ναρκομανείς, και άλλες
κοινωνικές ομάδες.
Ο ρατσισμός των
αναπτυγμένων
κρατών
Ο ρατσισμός των
αναπτυγμένων κρατών
σε βάρος υπανάπτυκτων,
όπως ο ρατσισμός σε
βάρος των χωρών του
τρίτου κόσμου.
O ρατσισμός προς τα
άτομα με ειδικές ανάγκες:
Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν το 13%
του πληθυσμού και συμμετέχουν ενεργά στην
κοινωνία. Οι συνάνθρωποί μας που πάσχουν
από σωματικές αναπηρίες, από τύφλωση, από
διαβήτη, από προβλήματα ακοής, από άσθμα,
από σύνδρομο ντάουν, από αυτισμό καθώς και
τα άτομα που έχουν κάποιο επίπεδο νοητικής
καθυστέρησης περιλαμβάνονται στα άτομα με
αναπηρία.
Αντί της ίσης μεταχείρισης που δικαιούνται
εισπράττουν το λοξό βλέμμα, το υποτιμητικό
χαμόγελο, την ολοκληρωτική αδιαφορία.
Πολιτισμικός
Ο «πολιτισμικός» ρατσισμός
θεμελιώνεται βασικά σε δύο θέσεις:
πρώτον, στην υπόθεση του
ασυμβίβαστου των πολιτισμικών
διαφορών, που καθιστά αντικειμενικώς
αδύνατη τόσο την πολιτιστική
ενσωμάτωση των ξένων μεταναστών
όσο και την προοπτική μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, και
δεύτερον, στην επίκληση ενός
υποτιθέμενου «φυσικού» δικαιώματος
κάθε εθνικής ομάδας στη διατήρηση της
ταυτότητάς της.
03
Αιτία
Ρατσισμού
Έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και
υιοθέτηση μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα
άτομα θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα από
την πολυπολιτισμική συνύπαρξη να
απωλέσουν την μοναδικότητά τους και δεν
καλλιεργούν την αντίληψη της αρμονικής
συνύπαρξης και της αλληλεγγύης. Αδυνατούν
να αντιμετωπίσουν με διαλλακτικότητα και
σεβασμό τη διαφορετικότητα.
Η άγνοια, η ημιμάθεια και οι προκαταλήψεις
ωθούν σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας
και αδυναμία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.
Η χειραγώγηση που επιχειρείται από άτομα
που εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπιμότητες και
εκμεταλλεύονται την προπαγανδιστική δύναμη
του λόγου τους για να καθοδηγήσουν στη
σκόπιμη διαίρεση το κοινωνικό σώμα.
Σύμπλεγμα μειονεξίας και κατωτερότητας
που οδηγεί τα άτομα να αναπληρώσουν το
προσωπικό τους έλλειμα υιοθετώντας
δογματικές και φανατικές ιδεολογίες που
τους προσφέρουν τη ψευδαίσθηση της
υπεροχής και του ηγεμονικού ρόλου.
Ανασφάλεια και έντονο συναίσθημα φόβου
για την απώλεια προνομίων και δικαιωμάτων
που απολαμβάνουν ορισμένες κοινωνικές
ομάδες και θεωρούν ότι μπορεί να
κινδυνεύσουν από την παρουσία, τη δράση
και την ενέργεια άλλων ομάδων.
Η ξενοφοβία που αναπτύσσεται σε εποχές
οικονομικής ύφεσης, κοινωνικών
προβλημάτων, ένδειας και ανεργίας ενώ
παράλληλα υπάρχει αθρόα εισροή
μεταναστών.
Οι επεκτατικές βλέψεις λαών που
ικανοποιούνται μέσα από την προώθηση
ρατσιστικών ιδεολογιών.
Η εξαχρείωση των δημοκρατικών ιδεωδών και
η διάβρωση των ηθικών αξιών που οδηγούν
τους πολίτες σε παθητικοποίηση και άκριτη
αποδοχή της καταπάτησης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Η μετάθεση και η προβολή των κοινωνικών
προβλημάτων στις μειονότητες για να
αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα
ουσιώδη ζητήματα που την ταλαιπωρούν.
0.4 Τρόποι αντιμετώπισης
Η οικογένεια, μιας και αποτελεί
πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του
ατόμου, πρέπει να μην προωθεί
ρατσιστικές πεποιθήσεις. Δηλαδή, να
καλλιεργεί την προσωπικότητα του
παιδιού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
έχουν διαμορφώνουν ρατσιστικές
αντιλήψεις και συμπεριφορές.
Η εκπαίδευση με την σειρά της θα πρέπει να συμβάλει
στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων και να
παρουσιάζει τα θετικά της διαφορετικότητας,
καλλιεργώντας παράλληλα το σεβασμό προς αυτό, ώστε
να εξαλείψει τη ρατσιστική συμπεριφορά των νέων.
Μέσω της παιδείας μπορούμε, τουλάχιστον στους νέους να
καλλιεργούμε το σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και να
τους μαθαίνουμε να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Να οργανωθούν κινήματα πολιτών που αγωνίζονται κατά του
ρατσισμού
Για να καταπολεμηθεί η απήχηση των ρατσιστικών ιδεών θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η ανεργία που μαστίζει ένα
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Ευρωπαϊκών χωρών.
Αποτελέσματα Ρατσισμού
Οι ψυχολογικές και κοινωνικές
επιπτώσεις του ρατσισμού είναι
αναρίθμητες και πλήττουν όλες
τις πλευρές ανεξαιρέτως.
Ενδεικτικά και όσον αφορά στο
σχολικό περιβάλλον:
Το παιδί – θύμα του ρατσισμού
βιώνει χλευασμό, εμπαιγμό,
ανασφάλεια και επαγγελματικό
αποκλεισμό αργότερα, καθώς δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις της
σχολικής διαρροής και της
ατελούς φοίτησης εκ μέρους του
παιδιού που υφίσταται το
ρατσισμό
Ο ρατσισμός οδηγεί σε
ανισότητα στην εκπαίδευση,
μετατρέποντας τα θύματά του
ευκόλως χειραγωγήσιμα
Προάγεται η βία, η
εγκληματικότητα και ο σχολικός
εκφοβισμός (bullying)
Η μισαλλόδοξη στάση του θύτη
καταδεικνύει την πνευματική του
ένδεια δυσχεραίνοντας με αυτόν
τον τρόπο την ομαλή του
κοινωνικοποίηση, γεγονός που
αποτελεί τεράστιο τροχοπέδη για
τις κοινωνικές του σχέσεις
αργότερα
Σε πολλές περιπτώσεις, ο ρατσισμός γεννά
ρατσισμό και η άσκηση βίας οδηγεί στην
αντίδραση και την παραβατική
συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού που
υπήρξε αρχικά θύμα του σχολικού
ρατσισμού, δημιουργώντας με αυτόν τον
τρόπο έναν φαύλο κύκλο βίας και
παραβατικότητας
Ο θύτης, πέραν των προβλημάτων συμπεριφοράς
που τον χαρακτηρίζουν, μακροπρόθεσμα
χάνει την ηθική του συνείδηση και
υπονομεύεται η ήδη υπάρχουσα μόρφωσή
του, καθώς είναι ανίκανος να διευρύνει τους
πνευματικούς του ορίζοντες και να εξελιχθεί
σαν άνθρωπος
Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή σας!

More Related Content

What's hot

Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαΠ. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαGeorgia Dimitropoulou
 
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ ΓυμνασίουΖητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
4ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων/ Ρούσση Μαρία πε02
 
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστεςangitan
 
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη ΖορμπάΝ.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη ΖορμπάGeorgia Dimitropoulou
 
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικόΝ. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
vserdaki
 
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
John Tzortzakis
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Alexandra Gerakini
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ ΝΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Νarischatzis
 
μονόλογος ευαισθήτου
μονόλογος ευαισθήτουμονόλογος ευαισθήτου
μονόλογος ευαισθήτου
Eleni Kots
 
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία ΓΙλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
varalig
 
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
Ria Papamanoli
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
Dimitra Stefani
 
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
vserdaki
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ΑΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
varalig
 
Ειρήνη - πόλεμος
Ειρήνη - πόλεμοςΕιρήνη - πόλεμος
Ειρήνη - πόλεμος
chavalesnick
 
Το σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραΤο σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμερα
Maria Michali
 

What's hot (20)

Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο. Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
 
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαΠ. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
 
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ ΓυμνασίουΖητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
Ζητείται ελπίς -Αντώνης Σαμαράκης Λογοτεχνία γ Γυμνασίου
 
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
Ευριπίδη Ελένη, Α Επεισόδιο, 1η σκηνή, στίχοι 437-494
 
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
 
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη ΖορμπάΝ.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
 
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικόΝ. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
 
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ ΝΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν
 
μονόλογος ευαισθήτου
μονόλογος ευαισθήτουμονόλογος ευαισθήτου
μονόλογος ευαισθήτου
 
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία ΓΙλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ
 
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
 
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
Η παθολογία του πολέμου, Ιστ.3. 82-83
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
 
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
 
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ΑΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
 
Ειρήνη - πόλεμος
Ειρήνη - πόλεμοςΕιρήνη - πόλεμος
Ειρήνη - πόλεμος
 
Το σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραΤο σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμερα
 

Similar to Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες

Ρατσισμός
ΡατσισμόςΡατσισμός
Ρατσισμόςgdo
 
Ρατσισμός
ΡατσισμόςΡατσισμός
Ρατσισμός
Maria Andritsopoulou
 
Diaforetikotita sxoleio
Diaforetikotita sxoleioDiaforetikotita sxoleio
Diaforetikotita sxoleio
konstantina Archaniotaki
 
Ergasia ratsismoy
Ergasia ratsismoyErgasia ratsismoy
Ergasia ratsismoy
ergasma
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
4Gym Glyfadas
 
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
RodoulaKounabi
 
Don't touch my friend
Don't touch my friendDon't touch my friend
Don't touch my friend
Maria Andritsopoulou
 
στερεότυπα θεματικός κύκλος
στερεότυπα θεματικός κύκλοςστερεότυπα θεματικός κύκλος
στερεότυπα θεματικός κύκλος
Theodore Sianos
 
ρατσισμος4
ρατσισμος4ρατσισμος4
ρατσισμος4
4Gym Glyfadas
 
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docxfyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
NicolasChristodoulou6
 
Ρατσισμός - Ξενοφοβία
Ρατσισμός - ΞενοφοβίαΡατσισμός - Ξενοφοβία
Ρατσισμός - Ξενοφοβίαepi08
 
11.ratsisms.pdf
11.ratsisms.pdf11.ratsisms.pdf
11.ratsisms.pdf
olgaVasileiadou
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
somakris
 
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείοΡατσισμός στο νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείο
Τζοάννα Ντν
 
Ratsismos 1
Ratsismos 1Ratsismos 1
Ratsismos 1
mariagoudouda
 
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοίEνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
Georgia Dimitropoulou
 
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;Ελενη Λιουσα
 

Similar to Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες (20)

Ρατσισμός
ΡατσισμόςΡατσισμός
Ρατσισμός
 
Ρατσισμός
ΡατσισμόςΡατσισμός
Ρατσισμός
 
Diaforetikotita sxoleio
Diaforetikotita sxoleioDiaforetikotita sxoleio
Diaforetikotita sxoleio
 
Ergasia ratsismoy
Ergasia ratsismoyErgasia ratsismoy
Ergasia ratsismoy
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
Erveche ponta 1066168 rodoulakounabi_1066232
 
Don't touch my friend
Don't touch my friendDon't touch my friend
Don't touch my friend
 
στερεότυπα θεματικός κύκλος
στερεότυπα θεματικός κύκλοςστερεότυπα θεματικός κύκλος
στερεότυπα θεματικός κύκλος
 
ρατσισμος4
ρατσισμος4ρατσισμος4
ρατσισμος4
 
Racism
RacismRacism
Racism
 
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docxfyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
fyllo_ergasias_2._ratsismos.docx
 
Ρατσισμός - Ξενοφοβία
Ρατσισμός - ΞενοφοβίαΡατσισμός - Ξενοφοβία
Ρατσισμός - Ξενοφοβία
 
11.ratsisms.pdf
11.ratsisms.pdf11.ratsisms.pdf
11.ratsisms.pdf
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί.
όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί.όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί.
όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί.
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείοΡατσισμός στο νηπιαγωγείο
Ρατσισμός στο νηπιαγωγείο
 
Ratsismos 1
Ratsismos 1Ratsismos 1
Ratsismos 1
 
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοίEνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
Eνότητα 3η, Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί
 
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
 

More from Αφροδίτη Διαμαντοπούλου

Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdfΑλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Κιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptxΚιλελέρ 1910.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptxΜέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptxΒιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdfΜαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptxΜαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptxΜέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής ΕπανάστασηΓελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μέγας Αλέξανδρος
Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος
Μέγας Αλέξανδρος
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- ΛαχανάΜάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς ΛαχανάΜάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 

More from Αφροδίτη Διαμαντοπούλου (20)

Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdfΑλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
 
Κιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptxΚιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptx
 
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptxΜέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
 
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptxΒιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
 
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdfΜαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
 
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptxΜαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
 
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptxΜέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
 
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής ΕπανάστασηΓελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
 
Μέγας Αλέξανδρος
Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος
Μέγας Αλέξανδρος
 
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- ΛαχανάΜάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
 
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς ΛαχανάΜάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
 

Recently uploaded

How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 

Recently uploaded (11)

How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 

Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες

 • 1. Από τις μαθήτριες: Ζωή Κώτη, Ελευθερία Κοκκίνου, Καραγιάννη Κωνσταντίνα, Νεφέλη Καλιοντζή, Ελευθερία Καλογερά και Αθηνά Καρακούλια. Ο ρατσισμός
 • 2. Είδη ρατσισμού Αιτία ρατσισμού 02 03 Τι θα αναλύσουμε σε αυτήν την παρουσίαση Τι είναι ο ρατσισμός; 01 Τρόποι Αντιμετώπισης Αποτελέσματα ρατσισμού Τέλος της παρουσίασης 04 05 06
 • 3. 01. Ορισμός Ρατσισμός είναι η πεποίθηση ότι ομάδες ανθρώπων διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που αντιστοιχούν σε κληρονομικά χαρακτηριστικά και μπορούν να διαιρεθούν με βάση την ανωτερότητα μιας φυλής έναντι της άλλης.
 • 4. Οι σύγχρονες παραλλαγές του ρατσισμού βασίζονται συχνά στις κοινωνικές αντιλήψεις για τις βιολογικές διαφορές μεταξύ των λαών. Αυτές οι απόψεις μπορούν να λάβουν τη μορφή κοινωνικών δράσεων, πρακτικών ή πεποιθήσεων ή πολιτικών συστημάτων στις οποίες διαφορετικές φυλές κατατάσσονται ως εγγενώς ανώτερες ή κατώτερες η μία από την άλλη, με βάση τα υποτιθέμενα κοινά κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά, ικανότητες ή ιδιότητες. Ο όρος ρατσισμός στην κυριολεκτική του χρήση σημαίνει το μίσος ή τον φόβο για άτομα που ανήκουν σε φυλές διαφορετικές από τη δική μας, καθώς και την εχθρική ή και υποτιμητική στάση απέναντί τους, τους συστηματικούς περιορι- σμούς και τις διακρίσεις εις βάρος τους.
 • 6. Είδη ρατσισμού Ο σύγχρονος ρατσισμός όμως δεν περιορίζεται μόνο στις φυλετικές διακρίσεις. Έτσι εκτός από το φυλετικό ρατσισμό υπάρχει: ● Κοινωνικός ρατσισμός ● Εθνικός ρατσισμός ● Θρησκευτικός ρατσισμός ● Ο ρατσισμός των αναπτυγμένων κρατών ● Ο ρατσισμός κατά του γυναικείου φύλου ● O ρατσισμός προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες ● Πολιτισμικός
 • 7. Ανάλυση των ειδών: Κοινωνικός ρατσισμός Ο κοινωνικός ρατσισμός, δηλαδή η εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι πρώην φυλακισμένοι, οι φορείς τους AIDS, οι ομοφυλόφιλοι, οι ναρκομανείς, και άλλες κοινωνικές ομάδες. Ο ρατσισμός των αναπτυγμένων κρατών Ο ρατσισμός των αναπτυγμένων κρατών σε βάρος υπανάπτυκτων, όπως ο ρατσισμός σε βάρος των χωρών του τρίτου κόσμου.
 • 8. O ρατσισμός προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες: Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν το 13% του πληθυσμού και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οι συνάνθρωποί μας που πάσχουν από σωματικές αναπηρίες, από τύφλωση, από διαβήτη, από προβλήματα ακοής, από άσθμα, από σύνδρομο ντάουν, από αυτισμό καθώς και τα άτομα που έχουν κάποιο επίπεδο νοητικής καθυστέρησης περιλαμβάνονται στα άτομα με αναπηρία. Αντί της ίσης μεταχείρισης που δικαιούνται εισπράττουν το λοξό βλέμμα, το υποτιμητικό χαμόγελο, την ολοκληρωτική αδιαφορία. Πολιτισμικός Ο «πολιτισμικός» ρατσισμός θεμελιώνεται βασικά σε δύο θέσεις: πρώτον, στην υπόθεση του ασυμβίβαστου των πολιτισμικών διαφορών, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη τόσο την πολιτιστική ενσωμάτωση των ξένων μεταναστών όσο και την προοπτική μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, και δεύτερον, στην επίκληση ενός υποτιθέμενου «φυσικού» δικαιώματος κάθε εθνικής ομάδας στη διατήρηση της ταυτότητάς της.
 • 10. Έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και υιοθέτηση μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα άτομα θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα από την πολυπολιτισμική συνύπαρξη να απωλέσουν την μοναδικότητά τους και δεν καλλιεργούν την αντίληψη της αρμονικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης. Αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με διαλλακτικότητα και σεβασμό τη διαφορετικότητα. Η άγνοια, η ημιμάθεια και οι προκαταλήψεις ωθούν σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας και αδυναμία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Η χειραγώγηση που επιχειρείται από άτομα που εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπιμότητες και εκμεταλλεύονται την προπαγανδιστική δύναμη του λόγου τους για να καθοδηγήσουν στη σκόπιμη διαίρεση το κοινωνικό σώμα.
 • 11. Σύμπλεγμα μειονεξίας και κατωτερότητας που οδηγεί τα άτομα να αναπληρώσουν το προσωπικό τους έλλειμα υιοθετώντας δογματικές και φανατικές ιδεολογίες που τους προσφέρουν τη ψευδαίσθηση της υπεροχής και του ηγεμονικού ρόλου. Ανασφάλεια και έντονο συναίσθημα φόβου για την απώλεια προνομίων και δικαιωμάτων που απολαμβάνουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες και θεωρούν ότι μπορεί να κινδυνεύσουν από την παρουσία, τη δράση και την ενέργεια άλλων ομάδων. Η ξενοφοβία που αναπτύσσεται σε εποχές οικονομικής ύφεσης, κοινωνικών προβλημάτων, ένδειας και ανεργίας ενώ παράλληλα υπάρχει αθρόα εισροή μεταναστών. Οι επεκτατικές βλέψεις λαών που ικανοποιούνται μέσα από την προώθηση ρατσιστικών ιδεολογιών. Η εξαχρείωση των δημοκρατικών ιδεωδών και η διάβρωση των ηθικών αξιών που οδηγούν τους πολίτες σε παθητικοποίηση και άκριτη αποδοχή της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η μετάθεση και η προβολή των κοινωνικών προβλημάτων στις μειονότητες για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα ουσιώδη ζητήματα που την ταλαιπωρούν.
 • 12. 0.4 Τρόποι αντιμετώπισης Η οικογένεια, μιας και αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου, πρέπει να μην προωθεί ρατσιστικές πεποιθήσεις. Δηλαδή, να καλλιεργεί την προσωπικότητα του παιδιού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν διαμορφώνουν ρατσιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές.
 • 13. Η εκπαίδευση με την σειρά της θα πρέπει να συμβάλει στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων και να παρουσιάζει τα θετικά της διαφορετικότητας, καλλιεργώντας παράλληλα το σεβασμό προς αυτό, ώστε να εξαλείψει τη ρατσιστική συμπεριφορά των νέων. Μέσω της παιδείας μπορούμε, τουλάχιστον στους νέους να καλλιεργούμε το σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και να τους μαθαίνουμε να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Να οργανωθούν κινήματα πολιτών που αγωνίζονται κατά του ρατσισμού Για να καταπολεμηθεί η απήχηση των ρατσιστικών ιδεών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η ανεργία που μαστίζει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Ευρωπαϊκών χωρών.
 • 14. Αποτελέσματα Ρατσισμού Οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ρατσισμού είναι αναρίθμητες και πλήττουν όλες τις πλευρές ανεξαιρέτως. Ενδεικτικά και όσον αφορά στο σχολικό περιβάλλον: Το παιδί – θύμα του ρατσισμού βιώνει χλευασμό, εμπαιγμό, ανασφάλεια και επαγγελματικό αποκλεισμό αργότερα, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της σχολικής διαρροής και της ατελούς φοίτησης εκ μέρους του παιδιού που υφίσταται το ρατσισμό Ο ρατσισμός οδηγεί σε ανισότητα στην εκπαίδευση, μετατρέποντας τα θύματά του ευκόλως χειραγωγήσιμα Προάγεται η βία, η εγκληματικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) Η μισαλλόδοξη στάση του θύτη καταδεικνύει την πνευματική του ένδεια δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή του κοινωνικοποίηση, γεγονός που αποτελεί τεράστιο τροχοπέδη για τις κοινωνικές του σχέσεις αργότερα
 • 15. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ρατσισμός γεννά ρατσισμό και η άσκηση βίας οδηγεί στην αντίδραση και την παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού που υπήρξε αρχικά θύμα του σχολικού ρατσισμού, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν φαύλο κύκλο βίας και παραβατικότητας Ο θύτης, πέραν των προβλημάτων συμπεριφοράς που τον χαρακτηρίζουν, μακροπρόθεσμα χάνει την ηθική του συνείδηση και υπονομεύεται η ήδη υπάρχουσα μόρφωσή του, καθώς είναι ανίκανος να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος