Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?

869 views

Published on

Pääjohtaja Olli Rehn
Suomen Pankki
Helsinki, Rahamuseo, 4.2.2020

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?

 1. 1. Suomen Pankki Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? Olli Rehn, Rahamuseo 4.2.2020 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansalaisilla erilaisia käsityksiä inflaatiovauhdista: pari esimerkkiä Euroopasta ja Yhdysvalloista • Euroalueen inflaatio vuosina 2004–15 oli 1,8 %, kun taas kansalaisten keskimääräinen arvio inflaatiosta oli 9,5 %. • Euromaista Suomi on poikkeus: meillä mitattu käsitys inflaatiosta oli ”vain” 3,7 %. Toiseksi pienin luku oli Portugalin 6,2 % ja kolmanneksi matalin oli saksalaisten 6,6 %. • Yhdysvalloissa 40 prosenttia vastaajista arvioi Yhdysvaltain keskuspankin tavoittelevan 10 prosentin tai sitä korkeampaa inflaatiota. Todellisuudessa tavoite on 2 prosenttia. • Eipä syyllistetä kansalaisia! Mutta kertoo päätöksenteon ja viestinnän haasteista. Siksi puhutaan rahapolitiikasta. 4.2.2020 2
 3. 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mikä olisi kaupunkilais- tai talonpoikaisjärkinen määritelmää hintavakaudelle? Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien kulutuspäätöksiä. - Alan Greenspan, 2.7.1996 Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen. - Paul Volcker, 28.12.1983 4.2.2020 3
 4. 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kysymyksiä yleisölle • Miten viime vuosien rahapolitiikka on näkynyt arjessasi? • Näkyvätkö rahapolitiikan muutokset mielestäsi eri sukupolvien suhtautumisessa rahaan ja säästämiseen? • Miten työn tuottavuus on sinun alallasi kehittynyt viime vuosina? • Onko inflaatio vaikuttanut elämääsi viimeisen viiden vuoden aikana? Miten? 4.2.2020 4
 5. 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi käynnistettiin 23.1.2020 • Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto käynnisti 23.1.2020 rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin. Nykyinen strategia otettiin käyttöön v. 1998, ja sitä arvioitiin viimeksi v. 2003. • Strategia-arvio tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. • Tehdään taloustieteelliseen tutkimukseen nojaavan perusteellisen analyysin pohjalta, avoimin mielin ja kaikkia sidosryhmiä kuullen. 54.2.2020
 6. 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan strategia-arvio vuonna 2020 1. Ensisijaisiin kysymyksiin kuuluvat: • Muuttuneen toimintaympäristön kartoitus • Hintavakaustavoitteen määritelmä • Rahapolitiikan välineiden teho ja sivuvaikutukset 2. Muita olennaisia kysymyksiä ovat etenkin: • Työllisyys • Rahoitusmarkkinoiden vakaus • Ilmastonmuutos Kaikkien sidosryhmien kuuleminen 64.2.2020
 7. 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi rahapolitiikan strategia-arvio? • Vuoden 2003 jälkeen euroalueen talouden ja maailmantalouden rakenteissa on tapahtunut syvällekäyviä muutoksia. • Reaalinen korkotaso on laskenut, ilmeisesti etenkin kohonneen eliniän myötä, osin myös heikon tuottavuuden kasvun seurauksena. • Tämä on kaventanut keskuspankkien kykyä reagoida heikompaan suhdanteeseen keventämällä rahapolitiikkaa tavanomaisilla välineillä. • Hidas inflaatio vaatii erilaisia toimia kuin nopea inflaatio, joka on perinteisesti on ollut haasteena. • Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja rahoitusrakenteiden muutos ovat nekin muokanneet rahapolitiikan toimintaympäristöä. 74.2.2020
 8. 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio selvästi alle tavoitteen 84.2.2020 1,4 1,6 1,1 1,4 1,6 1,3 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota. Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 9. 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 94.2.2020 Inflaatio-odotukset euroalueella matalat
 10. 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kestävää kasvua ja työllisyyttä sekä inflaatiotavoitetta tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan vielä pidemmän aikaa EKP:n neuvosto päätti kokouksessaan 23.1.2020 pitää rahapolitiikan ennallaan, kun sitä syyskuussa oli kevennetty seuraavasti: • EKP:n ohjauskoroista talletuskorkoa laskettiin -0,40 prosentista −0,50 prosenttiin. • Omaisuuserien osto-ohjelmassa netto-ostot päätettiin aloittaa uudelleen. • Neuvosto ilmoitti, että rahapolitiikan odotetaan pysyvän keveänä, kunnes inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Päätökset tehtiin, koska 1. Inflaatiovauhti on ollut jatkuvasti tavoitetta hitaampaa. 2. Euroalueen talouskasvu on hidastunut. 3. Riskit heikommasta talouskehityksestä eivät ole väistyneet ja inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. 104.2.2020
 11. 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkien ohjauskorot matalat 4.2.2020 11 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Euroalue Yhdysvallat Iso-Britannia Japani Keskuspankkien ohjauskorot, % % Japanin keskuspankki lopetti yön yli-koron tavoitetason raportoinnin 4.4.2013 siirtyessään rahapolitiikassaan rahaperustan tavoitteeseen ja sittemmin tuottokäyrätavoitteeseen. Kiinan keskuspankki otti vuoden 2019 lopulla käyttöön uuden viitekoron Loan Prime Rate, eikä uusia lainoja saa enää elokuun 2020 jälkeen sitoa vanhaan viitekorkoon. Lähde: Kansalliset keskuspankit. 32422@ohjauskorot_vert
 12. 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU ”Epätavanomainen rahapolitiikka” osto-ohjelmineen on kasvattanut keskuspankkien taseita 4.2.2020 12 0 20 40 60 80 100 120 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Yhdysvallat Japani Euroalue Keskuspankin taseen loppusumma, % suhteessa BKT:hen 32422@taseet_bkt Lähteet: EKP, kansalliset keskuspankit ja Suomen Pankin laskelmat.
 13. 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Markkinoiden koronnosto-odotukset Talletuskorko nyt 134.2.2020
 14. 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen työttömyysaste laskenut 4.2.2020 14 0 5 10 15 20 25 30 2011 2013 2015 2017 2019 Euroalue Saksa Ranska Italia Espanja Työttömyysaste, % Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32424@Työttömyysisot
 15. 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Väestö ikääntyy – keskimääräinen elinikä noussut 154.2.2020 0 10 20 30 40 50 60 70 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Maailma Eurooppa Prosenttiyksikköä *) 20-64-vuotiaat. Lähde: Yhdistyneet kansakunnat. Yli 64-vuotiaiden määrä suhteessa työikäisiin* 38324
 16. 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkät reaalikorot laskeneet viime vuosikymmeninä -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat Japani Suomi 10 v:n valtionlainan reaalinen* korko, % *) Nimellisen koron ja toteutuneen 12 kuukauden inflaatiovauhdin erotus. Lähteet: Macrobond ja OECD. 33899 164.2.2020
 17. 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen Phillips-käyrä, 1999-2017 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 7 8 9 10 11 12 13 Underlying inflation, % Source: Eurostat. 1999 - 2003, 2004 - 2008 and 2009 - 2017 Unemployment rate, % 4.2.2020 17
 18. 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ekonomistit Phillips-käyrästä – kuusi lainausta viideltä ekonomistilta, EKP:n tutkimusfoorumi, Sintra 2018 • “The Phillips curve is alive and well, but needs to be found.” Lucrezia Reichlin, Professor, London Business School • “Who killed the Phillips curve?” James Bullard, President, Federal Reserve Bank of St. Louis • "The flattening of the Phillips curve is really there.” James H. Stock, Professor, Harvard University • “The Phillips curve is alive, but not kicking very much.“ Charles Wyplosz, Professor, Graduate Institute Geneva • “Are we sure the slope of the Phillips curve will stay stable over the coming years?” Mario Draghi, President, European Central Bank • “Unexplained residuals in the standard wage Phillips curve model are gradually reducing.” Mario Draghi 4.2.2020 18
 19. 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintavakauden mahdollinen uusi määritelmä: kysymyksiä • Joustava inflaatiotavoite? • Symmetrinen inflaatiotavoite? • Inflaation vaihteluväli? 4.2.2020 19
 20. 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 204.2.2020
 21. 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kysymyksiä yleisölle • Miten viime vuosien rahapolitiikka on näkynyt arjessasi? • Näkyvätkö rahapolitiikan muutokset mielestäsi eri sukupolvien suhtautumisessa rahaan ja säästämiseen? • Miten työn tuottavuus on sinun alallasi kehittynyt viime vuosina? • Onko inflaatio vaikuttanut elämääsi viimeisen viiden vuoden aikana? Miten? 4.2.2020 21
 22. 22. suomenpankki.fi Kiitos!

×