Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25 de abril. revoluçao dos cravos

6,804 views

Published on

Guión para realizar tarefas en torno a este tema

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

25 de abril. revoluçao dos cravos

  1. 1. 25 de Abril. REVOLUÇAO DOS CRAVOS Un 25 de abril de hai hoxe exactamente 40 anos, desenvolvíase en Portugal a Revolución dos Caraveis, data na que os militares portugueses se rebelaron contra a ditadura de Oliveira Salazar. Aquel levantamento, supuxo para Portugal a liberdade democrática, que nunca antes vivira. Durante a ditadura, o presidente da República estaba ás ordes de Salazar, que formou unha organización fascista chamada PIDE. Durante o réxime producíanse eleccións, que sempre eran saboteadas e sempre obtiñan o mandato os mesmos… Durante o goberno de Marcelo Caetano, o réxime sufriu moitos e graves problemas: A xente buscaba a independencia e os fascistas responderon con ataques moi violentos. Os mozos víanse obrigados a ingresar no exército, aínda que moitos exiliábanse para non teren que facelo e os militares estaban cansos de pelexar en batallas sen sentido. Foi desta forma como se formaron os Capitáns de Abril, militares que loitaban pola democracia e a liberdade sen chegar á violencia. Foi o 25 de abril de 1974, cando Lisboa espertou chea de tanques. O sinal de que a revolución comezara dérase na radio ao son da canción de Zeca Afonso, Grândola, vila morena. O golpe de Estado estaba sendo protagonizado polo xeneral Antonio de Spínola e os capitáns. Antes de que o medo se estendera pola cidade, emitiuse na radio un comunicado de que o único que se pretendía era a volta á democracia e unha data para as seguintes eleccións libres. Todos os cidadáns se botaron á rúa en apoio ao golpe de Estado pacífico que pola democracia estaban a dar os Capitáns de Abril. Os portugueses non querían máis
  2. 2. ditadura, querían volver a ser libres. O pobo, seguindo o exemplo dunha muller que vendía caraveis, comezou a colocar estas flores nas armas dos soldados que estaban na rúa, simbolizando a revolución pacífica pola liberdade e a volta á democracia. FONTES DE INFORMACIÓN:  40 ANOS DO 25 DE ABRIL  ASOCIAÇAO 25 DE ABRIL  REVOLUÇAO DOS CRAVOS TAREFAS:  Elaboración dun ARTIGO XORNALÍSTICO O artigo seguirá a estrutura e o formato dado en anteriores ocasións:  Un titular arredor da data que se celebra (tamaño letra 18, tipo letra Verdana)  Un subtítulo (tamaño letra 16)  O corpo do artigo (tamaño letra 12. Arredor de 200 palabras)  Imaxes incrustadas . Só poderán utilizarse as imaxes que se inclúen neste documento ou obtidas do enlace que se incorpora aquí ao autor das mesmas, Leandro Lamas.  Fontes de información utilizadas (sinaladas ao final do artigo)  O artigo presentarase editado, nun documento de Word, con marxes, título centrado e texto aliñado á esquerda.  INFORMACIÓN ARREDOR DOS XÉNEROS XORNALÍSTICOS: o Géneros periodísticos en la prensa escrita o A crónica (por Xano Cebreiro) o La prensa, un recurso para el aula o Os xéneros xornalísticos (por Sofia Rama)  Elaboración dunha PRESENTACIÓN
  3. 3. A presentación seguirá a estrutura e o formato dado en anteriores ocasións, sen esquecer que nela, en cada diapositiva, sempre o texto debe ser ilustrado cunha imaxe:  Unha portada  Un guión que recolla os apartados que posteriormente serán tratados  Unha introdución que resuma brevemente as razóns da celebración desta data.  Unha primeira parte adicada á Historia: o Contexto histórico (40 anos atrás) o Feitos acaecidos  Unha segunda parte adicada aos símbolos: o Os Capitáns de Abril o A canción de Zeca Afonso o Os caraveis  Unha terceira parte adicada ás consecuencias: o Naquela altura: a democracia o Hoxe: 40 anos de independencia das colonias  Unha conlusión: cal é a situación hoxe en Portugal. Respéctase o espírito do 25 de abril?  As fontes das que se obtivo a información CUESTIONARIO.  Vídeo realizado numa escola pelo alunado de 5ºEB  https://www.youtube.com/watch?v=pqk7ApwY NWE Despois de ollar os vídeos anteriores, deberedes responder ás seguintes cuestións: 1- Quem era Salazar? 2- Em que pilares estava assentado o Estado Novo?
  4. 4. 3- Qual era a característica fundamental que definia a povoação nesse tempo? Por quê? 4- Revolução de estudantes e greve: ano, motivo, outros dados... 5- Completa e lê a canção de Adriano Correia de Oliveira Letra (Manuel Alegre): Pergunto ao _____________ ______________ do meu país e o vento cala a _____________- o vento nada _______________. o vento nada _______________. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão há sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não. 6-José (Zeca) Afonso. Quem foi? 7- Que é MFA? 8- Que significado teve “E depois do adeus” de Paulo 9-Letra de Grândola e significado dentro da revolução 10- Quais foram as liberdades restituidas o 26 de abril pela Junta de Salvação Nacional de António Spínola? 11- Que mudou nas colônias depois da revolução? PRODUTO ARTÍSTICO: Elaboración dun caravel, seguindo as indicacións dadas no seguinte vídeo: como facer un caravel

×